Toch geen cameratoezicht op Markt Dokkum


De gemeente Noardeast-Fryslân gaat toch geen cameratoezicht inzetten op de Markt in Dokkum. In de raadsvergadering van 1 november 2018 van de voormalige gemeente Dongeradeel is door wethouder De Graaf aangegeven dat de gemeente dit in  beraad had. Burgemeester Hayo Apotheker heeft nu anders besloten, zo laat hij in een collegebrief weten.

De behandelend ambtenaar schrijft in de brief: “De inzet van publiek cameratoezicht is expliciet gebonden aan de noodzakelijkheid om de openbare orde te kunnen handhaven in een specifiek gebied, waar zich regelmatig onveilige situaties of wanordelijkheden voordoen.” Er heeft een globale analyse van de situatie op de Markt plaatsgevonden, waarbij onder meer de politiegegevens over de periode april 2015 t/m heden zijn betrokken. Op basis van deze analyse heeft de burgemeester  aangegeven vooralsnog geen nadere verkenning uit te voeren naar de inzet van dit middel. Ook de politie kan zich vinden in dit oordeel. 

Deel dit bericht:

Van der Lugt presenteert over windmolens


Op dinsdagavond 18 juni aanstaande kwam de heer Freek van der Lugt van de stichting Dorpsmolens Ternaard in Dokkum in het energiecafé vertellen over de plannen van deze stichting. Enkele tientallen belangstellenden kwamen naar het Prins-gebouw aan de Rondweg om zijn verhaal te beluisteren. Het was de eerste presentatie in het energiecafé.

Dorpsmolens
In Ternaard wordt inmiddels gewerkt aan het opwaarderen van de bestaande dorpsmolens. De winst uit de vijf dorpswindmolens kwam jarenlang ten goede aan de hele dorpsgemeenschap. Jaarlijks konden daardoor tienduizenden euro’s geïnvesteerd worden in energiebesparing, sociale projecten en verbeteringen van de leefomgeving. De laatste jaren is dat niet meer mogelijk. In oktober van dit jaar wordt daarom de eerste nieuwe vervangende molen geplaatst. Het gaat om een tweedehands molen uit Zeewolde, die geheel wordt gerenoveerd. Een investering van €538.000,-, die deels door het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy van de provincie Fryslân en deel door crowdfunding wordt betaald. De stichting heeft in de afgelopen jaren zelf ook gespaard voor de vervanging.

Crowdfunding
De nieuwe molen met heeft een jaarlijkse opbrengst die 14 keer zo groot is als de te vervangen molen. “Als je gebruik kunt maken van gratis brandstof, dan moet je dat natuurlijk doen”, zei van der Lugt. De stroom die wordt opgewekt staat gelijk aan die van 8000 zonnepanelen.  De eerste ronde crowdfunding is reeds gerealiseerd, met name in Ternaard en directe omgeving. Voor het tweede deel dat bestemd is voor de overige vier windmolens wordt in de komende maanden gestart. Er wordt gewerkt met obligaties van €250,- en een rente van 3,5%. Via stdomoter@gmail.com is meer informatie en een inschrijfformulier op te vragen.

Deel dit bericht:

Opbrengst Dokkumer Grachtzwemmen 2019 naar Femke Foundation

Onlangs heeft de organisatie van het Dokkumer Grachtzwemmen bekend gemaakt dat het goede doel voor 2019 de Femke Foundation is. Op maandag 17 juni is Gjalt Wijmenga, voorzitter van de Femke Foundation, langs geweest om het een en ander over de stichting te vertellen.

Het Dokkumer Grachtzwemmen is een jaarlijks terugkerend zwemevenement dat georganiseerd wordt door ZPC de Granaet en Lionsclub Dokkum-Bonifatius. De opbrengst van het evenement komt ten goede aan het goed doel: de Femke Foundation.

Vanuit de Femke Foundation kwam meteen enthousiasme. Gjalt Wijmenga, voorzitter van de stichting, legt kort uit wat de stichting doet: ‘De Femke Foundation is een stichting die probeert om zieke kinderen de dag van hun leven te bezorgen. Het is allemaal in 2005 begonnen met Femke, die ernstig ziek was. De artsen konden de vinger er niet achter krijgen wat Femke had en zagen het somber in. Femke werd meegenomen in een Ferrari en na deze rit kreeg ze weer moed en vechtlust om door te gaan. De wens van Femke was dat andere kinderen ook mee konden maken wat zij mee had gemaakt.

Deel dit bericht:

Zomerfair georganiseerd door Friese Poort-leerlingen


Dinsdag 18 juni werd er door leerlingen van de opleiding Maatschappelijke Zorg op de Friese Poort, een zomerfair georganiseerd voor het goede doel. Met deze fair werd geld opgehaald voor de stichting Zeldzame Ziekten Fonds, een stichting die zich inzet voor ouders waarvan hun kind een zeldzame ziekte heeft.

Wat was er te doen?
De zomerfair werd gehouden tussen 10:00 en 15:00 uur en was voor jong en oud gratis te bezoeken. Op het evenement waren onder meer diverse kramen te vinden en er waren leuke spellen en activiteiten te doen. Er was ook een carwash, waar bezoekers al voor een paar euro’s hun auto konden laten wassen. PD Automaterialen sponsorde hiervoor de schoonmaakbenodigdheden. Ook andere ondernemers in Dokkum, waaronder DA Werkman en Bakkerij Jorritsma, droegen hun steentje bij door producten aan te bieden die de leerlingen op de zomerfair mochten verkopen.

Zeldzame Ziekten Fonds
De stichting is in 2005 in het leven geroepen, met als doel: het helpen van mensen met een zeldzame ziekte die er vaak alleen voor staan. Dit doen ze door geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek, door bekendheid te geven aan zeldzame ziekten en door het faciliteren van lotgenotencontact.

Deel dit bericht:

Tweede Dockumer Granaetrally: €2500,- voor Altijd Doen


Afgelopen zaterdag 18 juni werd voor tweede keer de Dockumer Granaet Rally gereden. Net als de eerste editie in 2018 was de opbrengst bestemd voor de Stichting Altijd Doen, die in juli een vakantiedag invult voor kinderen van het basisonderwijs, waarvan het gezin door omstandigheden niet op vakantie kan. De stichting kreeg na afloop een cheque van €2500,- overhandigd. De rally werd georganiseerd door een actieve commissie bestaand uit leden van de drie serviceclubs; Lionsclub Dokkum Bonifatius, Lionsclub Noord-Oost Friesland en Rotary Dokkum.

Bijna 70 deelnemers
De rally met 68 inschrijvingen startte ’s ochtends onder natte omstandigheden op de Grote Breedstraat in Dokkum. De start vond plaats vanaf een heus startpodium waar vanaf men vertrok voor een ochtendrit van ruim 110 kilometer. De lunch met daarbij een rijvaardigheidsproef was op het Verkeers Educatie Centrum te Drachten. Daar brak ook de zon door, waardoor de cabrio’s de middag route, die wederom een 110 km bedroeg met open dak konden rijden. De variatie van het wagenpark was weer erg groot, zowel klassiek, alledaagse auto’s en sportwagens. Behalve plaatselijk equipes kwamen er deelnemers uit Gelderland en Utrecht.

Prijswinnaars
In de sportklasse was de eerste prijs voor het equipe Eeltje Talstra en Rudie van Houten, de tweede prijs voor Ido Pranger en Hedgar Spijksma en de derde voor Anne Lijzenga. In de tourklasse was de eerste prijs voor equipe Gerard Bezems en Linda Vellema, de tweede prijs voor Christine Raadsma en Hubert Raadsma en de derde prijs voor Johannes Bruining en Kevin Woldhuis. De prijs voor het fraaiste geheel ging naar de equipe van Esther van der Ploeg.

 

Deel dit bericht:

Bijna 70 aanmeldingen voor Dockumer Granaet Rally


Voor de tweede editie van de Dockumer Granaet Rally zaterdag 15 juni hebben zich bijna 70 equipes aangemeld. Zij gaan een route afleggen die is uitgezet door Arthur Denzler, een zeer ervaren rallyrijder. De dag begint met een ontbijt bij Brouwerij Dokkum, waarna er vanaf negen uur wordt opgesteld op de Grote Breedstraat in Dokkum. Hier wordt vanaf half tien begonnen met starten. Tussen de equipes zit telkens een minuut starttijd, waardoor de start meer dan een uur duurt. De finish is ook weer bij de Brouwerij.

Goede doel
De rally is een initiatief van Lions Club Noord Oost Friesland, Lions Club Dokkum Bonifatius en Rotary Dokkum en wordt gereden voor de stichting Altijd Doen uit Dokkum. Deze stichting zet zich in voor ouders die door gebrek aan financiële middelen niet de mogelijkheid hebben om leuke dingen te ondernemen met hun kinderen. Er zijn dit jaar drie hoofdsponsororen: Bouwgroep Dijkstra Draisma, Probo en Bourguignon.

Deel dit bericht: