Tijdelijke terrasuitbreiding verlengd


De gemeente Noardeast-Fryslân verlengt de regeling Tijdelijke terrasuitbreiding tot eind 2021. “Onze horecaondernemers zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Met de mogelijkheden voor een groter terras komen we de ondernemers tegemoet. Onze gemeente wil ruimte bieden aan ondernemerschap en creativiteit”, aldus wethouder Jelle Boerema.

Ondernemers die in 2020 al een toestemming gekregen voor tijdelijke terrasuitbreiding, krijgen automatisch een verlenging tot en met 31 december 2021. Voorwaarde is wel dat het terras op dezelfde wijze wordt uitgebreid zoals deze destijds is verleend. Ook moet de omgeving toegankelijk blijven voor o.a. hulpdiensten en mindervaliden en moet draagvlak zijn bij directe buren en betrokkenen. Alle spelregels zijn hier te vinden.

Evenement organiseren? Meld het uiterlijk 31 maart 2021


De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel inventariseren de (voorlopige) plannen met betrekking tot evenementen in deze regio. Er wordt een evenementenkalender gemaakt, zodat er een goede spreiding ontstaat van evenementen die mogelijk komen. Ook is er overleg met de Veiligheidsregio en politie. Bij de hulpdiensten moet er voldoende ruimte zijn, zodat de veiligheid tijdens het evenement zo goed mogelijk is. Dit kan gevolgen hebben voor het wel of niet doorgaan van het evenement. Door de coronamaatregelen is er ook nog veel onduidelijk of evenementen door kunnen gaan.

Bent u van plan om een dorpsfeest, optocht of een muziekevenement te organiseren? Laat de gemeente weten wat de plannen zijn. Organisatoren die van plan zijn om dit jaar een evenement in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel te organiseren, kunnen zich nog t/m 31 maart aanmelden door een mail te sturen naar de evenementencoördinator Martine van der Kloet via m.vanderkloet@noardeast-fryslan.nl. Vermeld daarbij uw gegevens, soort evenement, datum en locatie van het evenement.

Houten beschoeiing Waterranonkel vervangen

houten beschoeiing
Aan de Waterranonkel in Dokkum is deze week gestart met het vervangen van de houten beschoeiing langs de waterkant. In opdracht van de gemeente Noardeast-Fryslân plaatst Kuipers Waterbouw uit Dokkum momenteel nieuwe houten palen. Het gaat om reguliere onderhoudswerkzaamheden.

Bij de werkzaamheden wordt door het Dokkumer bedrijf goed rekening gehouden met de omgeving. De bomen in de straat zijn allemaal goed beschermd om eventuele beschadigingen tijdens de werkzaamheden te voorkomen.

Praktijkondersteuners GGZ-Jeugd krijgen structureel plek bij huisartspraktijken


De huisartsen in de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân geven binnenkort een praktijkondersteuner GGZ-Jeugd structureel een plek in hun huisartsenpraktijk. Zo kunnen kinderen van 0 tot 18 jaar dichtbij huis laagdrempelig begeleiding krijgen bij psychische en psychosociale problemen. De huisartsencoöperatie Ferbynt, ROS Friesland en de gemeenten hebben hiervoor een voorstel uitgewerkt. Van de 18 huisartsenpraktijken in de gemeenten willen 14 praktijken van dit voorstel gebruik maken. Op 9 maart 2021 hebben beide colleges van B&W ermee ingestemd. De huisartsen en de gemeenten gaan ervanuit dat nog voor de zomer de praktijkondersteuners GGZ-Jeugd aan het werk gaan in de huisartsenpraktijken.

Positieve ervaringen
Voorzitter van de huisartsencoöperatie Ferbynt, Susanne Wouters, heeft al eerder positieve ervaringen opgedaan met een praktijkondersteuner GGZ-Jeugd tijdens een pilot in haar praktijk in Holwerd. “Het voelt als een verademing om iemand in de praktijk te hebben met meer expertise die ook meer tijd en aandacht heeft voor de jeugdige. Zo kunnen we een betere inschatting maken van wat er aan de hand is en wat er nodig is. Dit geven de ouders en jeugdigen zelf ook aan.” Klaske Lindeboom, ook lid van het bestuur en huisarts in het huisartsencentrum in Dokkum waar al langer een praktijkondersteuner meedraait, geeft daarnaast aan: “Het heeft voor zowel de huisarts als de jeugdige een toegevoegde waarde.’ Uit de gesprekken met de huisartsen blijkt dat ze enthousiast zijn. ‘We zijn blij dat het merendeel van de huisartsen –groot en klein– meedoet.”

De ervaringen met deze beide pilots leren dat met de inzet van een praktijkondersteuner GGZ-Jeugd –naast een kwaliteitsslag– ook de kosten van de Jeugdzorg voor de gemeenten kunnen verminderen. Er wordt efficiënter ingezet op preventie en samenwerking tussen de huisartsen en de gebiedsteams van de gemeenten. Bovendien wordt er gerichter doorverwezen naar de tweedelijnszorg. Dit is een positief neveneffect van het in de eigen omgeving aanbieden van kwalitatief goede, laagdrempelige en efficiënte hulpverlening aan jeugdige patiënten en hun ouders.

Samen verantwoordelijk
In de gemeente Dantumadiel doen vijf van de zes huisartsenprakijken mee. Wethouder Gerben Wiersma is hier blij mee. “We zijn als gemeenten en huisartsen samen verantwoordelijk voor de jeugdigen in deze regio. De praktijkondersteuner GGZ-Jeugd kan ons hierbij helpen. Het is goed dat deze nu een plek krijgt in de huisartsenpraktijken. De afgelopen jaren hebben we goede contacten opgebouwd met de huisartsen. Ik kijk uit naar de verdere samenwerking.” In de gemeente Noardeast-Fryslân doen negen van de twaalf huisartsenpraktijken mee. Wethouder Jouke Douwe de Vries: “Het is mooi dat we hier nu echt mee verder gaan. Door in te zetten op preventie kunnen we voor de lange termijn de Jeugdzorg beter betaalbaar maken. De praktijkondersteuner is bovendien een belangrijke schakel tussen de huisarts en het gebiedsteam. En daarmee tussen de medische zorg en het sociaal domein.”

Tekenen van de overeenkomsten
Binnenkort ondertekenen de huisartsen en gemeenten de overeenkomsten. De volgende stap is nu het vinden van meerdere praktijkondersteuners GGZ-Jeugd om aan de slag te gaan in de huisartsenpraktijken. De gesprekken hiervoor vinden binnenkort plaats, zodat ze voor de zomer kunnen beginnen. De gemeenten werken met de huisartsencoöperatie Ferbynt samen aan de toekomst van de huisartsenzorg in de regio. Het onderbrengen van de praktijkondersteuners GGZ-Jeugd bij de huisartsen is hiervoor een van de eerste projecten.

Friesland ontdek je met Kâld Kletske

Sinds 4 maart staat op elke type bier van Kâld Kletske een eigen thema met bijpassende hotspots in Friesland weergegeven. Thema’s die je terugvindt op de flesjes zijn o.a. de Friese cultuur, de Wadden en 11fountains. Dit resulteert in 85 unieke etiketten verdeeld over de tien thema’s en bieren.

Samenwerking
Visit Friesland en het Friese biermerk Kâld Kletske slaan de handen ineen om Friezen
en toeristen Friesland op een duurzame en verantwoorde manier te laten ontdekken. Vanaf 4 maart zijn de inspirerende en onontdekte plekken van Friesland terug te vinden op de etiketten van Kâld Kletske. Voor lokale ondernemers zoals horeca, supermarkten, slijterijen en (delicatessen)winkels een bron van inspiratie om een bezoek en een product te koppelen aan de lokale omgeving!

Martin Cnossen, Directeur Merk Fryslân: “Het is mooi te merken dat er steeds meer initiatieven ontstaan die er voor zorgen dat Fryslân op een authentieke, duurzame en bijzondere manier beleefd kan worden. Zo onderscheidt een bezoek aan Fryslân zich van een bezoek aan andere bestemmingen. Daarom ben ik erg enthousiast over de samenwerking met Kâld Kletske!”

Tim Cuperus, bierbrouwer van Kâld Kletske: “Met het Friese biermerk Kâld Kletske nemen we Friezen en toeristen op een unieke, duurzame en verantwoorde manier
mee op expeditie door Friesland. Want voor een wereldse ervaring hoef je niet ver te reizen. Of zoals Kâld Kletske zegt: Laat je inspireren, want Friesland is gewoan spesjaal”.

Winnaars Elfstegentocht bekend


De twee winnaars van de Elfstegentocht die In-Dokkum in de voorjaarsvakantie organiseerde zijn bekend. Uit de 182 goede inzendingen werden de namen geloot van: ‘Remco, Leanne en Marrit’ en van ‘Familie Minnema‘. Zij ontvangen elk een Dokkumer Cadeaubon ter waarde van €10,-. De juiste oplossing van de tocht was overigens: ‘De mooiste stad!’.

Stadswandeling
Wil je alle goed bewaarde plekjes van Dokkum ontdekken? Denk dan eens aan een Stadswandeling Dokkum. Tijdens deze wandeling komt u langs alle historische gebouwen en locaties die de prachtige binnenstad van Dokkum te bieden heeft. Als voormalige havenstad, vestingstad en één van de Friese elf steden, heeft Dokkum een rijke geschiedenis waar men wel uren over kan vertellen. In een uur kun je de belangrijkste en mooiste historische plekjes ontdekken met een van de gidsen.