Zalmactie voor Altijd Doen weer groot succes

Zalmactie voor Altijd Doen weer groot succes

De Zalmactie in Dokkum heeft maar liefst € 2.822,- voor Stichting Altijd Doen opgeleverd. Op donderdag 4 januari is de cheque met opbrengst door Lionsclub Dokkum-Bonifatius aangeboden aan de stichting.

Opbrengst naar Stichting Altijd Doen
Tine Schregardus van Stichting Altijd Doen toonde zich erg blij met de mooie opbrengst: “Wat een prachtig bedrag! Dit helpt ons om onze activiteiten te blijven doen. Want dat is ook echt nodig.” Stichting Altijd Doen organiseert gedurende het jaar verschillende activiteiten voor mensen die het in het dagelijks leven niet altijd even gemakkelijk hebben.

De waarde van deze activiteiten bleek afgelopen donderdag 21 december j.l. maar weer toen de vrijwilligers van Altijd Doen haar jaarlijkse kerstavond organiseerde. Het werd een erg gezellig avond met lekker eten en entertainment voor mensen die bijvoorbeeld een iets mindere beurs hebben of mensen die alleen zijn en uitkijken naar een geheel verzorgde kerstavond. Er waren 130 mensen uit de regio in de IJsherberg aanwezig.

Zalmactie is blijvertje
Lionsclub Dokkum Bonifatius is initiatiefnemer van de inmiddels traditionele Zalmactie. Het was de vijfde actie op rij en nog steeds groeit de opbrengst door. Edwin de Vries is als voorzitter van de Lions erg tevreden over het verloop van de actie: “De zalmactie is nu echt wel een blijvertje. We krijgen mooie reacties. Mensen vinden de zalm erg lekker, maar vinden het met name erg mooi dat ze een goed doel steunen met het kopen van de zalm. Dat de opbrengst zo goed terecht komt is voor ons het belangrijkste. Daarom gaan we ook vol door met de zalmactie.”
Eind 2024 komt er dus weer een zalmactie. Naast de particuliere verkoop richten de Lions zich ook steeds meer op bedrijven en organisaties die via de zalmactie zalm kopen voor hun personeel of relaties.

De Kunstkantine van De Groen opent op 10 januari haar deuren

Op woensdag 10 januari start De Groen Kunst en Cultuur met een nieuw initiatief. Op die woensdagochtend kan iedereen de Kunstkantine aan de van Kleffensstraat 5 bezoeken. De Kunstkantine is een plek voor kunstenaars, cursisten en mensen van buiten. Iedereen kan er vrij in- en uitlopen om een bakkie te doen, bij te praten, ideeën uit te wisselen en, wie weet, direct uit te voeren.

In navolging van de zogenaamde buurtkamers, zal de Kunstkantine elke week geopend zijn. In eerste instantie is dat elke woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. Al naargelang de behoefte en het succes worden op termijn de openingstijden uitgebreid.

Heb je (n)iets met kunst? Kom vrijblijvend langs en maak kennis met elkaar en De Groen. De kachel brandt en de koffie staat klaar.

Dit waren de 10 best gelezen nieuwsberichten van 2023

Dit waren de best gelezen berichten in het afgelopen jaar:
1. Zelfs een huwelijk op dertiende kerstfair Dokkum
2. Dokkumse Marijke doet mee aan Boer Zoekt Vrouw
3. Dokkumer Vragenuurtje: Willemijn Kooyenga
4. Ontwerp nieuwe woonwijk Dokkum ‘Tusken de Fearten’ af 
5. Koopzondagen 2023 in april van start 
6. Meneer en mevrouw Westra vieren 60-jarig huwelijk
7. Rondom Sionsberg: ‘carpaal tunnel syndroom’
8. Nieuw in Dokkum: Kaasvoordeelshop
9. Nieuw in Dokkum: Lunchcafé AndurZ 
10. Dokkumer Vragenuurtje: Henderikus Lalkens

 

Noardeast-Fryslân haalt € 9.2 miljoen binnen voor het verduurzamen van woningen

Noardeast-Fryslân haalt € 9.2 miljoen binnen voor het verduurzamen van woningen

De gemeente Noardeast-Fryslan heeft zich sterk gemaakt om een bijdrage te krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds. Namelijk voor het bestrijden van energiearmoede in de gemeente. Het resultaat is positief; het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt hiervoor € 9,2 miljoen beschikbaar. Het ministerie heeft waardering voor de inzet van de gemeente, die zelf ook € 3,5 miljoen bijdraagt uit het bestaande budget voor dit thema.

Ondersteunen van mensen die verduurzaming echt niet kunnen betalen
Het doel is om eigenwoningbezitters te helpen die verduurzaming zelf niet kunnen betalen en organiseren. Vaak is er sprake van achterstallig onderhoud of specifieke leefomstandigheden. Wethouder Rebecca Slijver is om meerdere redenen heel blij dat het is gelukt om het geld binnen te halen: “Minsken dy ‘t it net rom hawwe, kinne sa sûner en nofliker wenje. Kjeld en focht bliuwe troch maatregels better bûten de doar. Boppedat geane de enerzjylêsten nei ûnderen wêrtroch it makliker wurde kin om rûn te kommen.” De hulp komt bovenop andere subsidies en regelingen die er landelijk en gemeentelijk zijn voor verduurzaming. Het project loopt in totaal tien jaar.

In 2024 wordt een plan gemaakt waardoor het geld bij de juiste mensen komt
Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het helaas niet. Het vraagt om hele goede en duidelijke voorwaarden. Gemeenten in Nederland die ongeveer hetzelfde doen, hebben gemiddeld genomen een jaar nodig gehad om het allemaal in te regelen. Daar houdt gemeente Noardeast-Fryslân ook rekening mee, maar medewerkers zetten alles op alles om het sneller te kunnen regelen.

Winnaars bekend tweede trekking Eindejaarsloterij Dokkum 2023

Winnaars bekend tweede trekking Eindejaarsloterij Dokkum 2023

v.l.n.r.: staand dhr. J van der Veen, Marjan Huitema, Elly Tjeerdsma, op de bank dhr. en mevr. Mesenberg. Op de foto ontbreekt dhr. S Post.

De tweede trekking van de Eindejaarsloterij Dokkum van 2023 is maandag 4 december verricht door Notaris Hellema. Er was tien keer een Dokkumer cadeaubon ter waarde van twintig euro te winnen en vijf keer eentje ter waarde van vijftig euro. De gelukkige winnaars van de €50,- cadeaubonnen hebben ze dinsdagochtend in ontvangst mogen nemen. De uitreiking vond deze week plaats bij Harms Wonen en Slapen in de Vlasstraat.

Hoe werkt de Eindejaarsloterij?
Wie in de maand november en december zijn inkopen doet in Dokkum, maakt kans op een waardecheque: tot en met 31 december 2023 ontvangen klanten bij aankopen tot € 10,- bij winkels in de binnenstad en winkelterrein Zuiderschans een eindejaarslot en vervolgens bij iedere € 10,- weer een lot. Ingevulde loten kunnen vóór iedere trekking (de trekkingen zijn op maandag) ingeleverd worden bij: Hema Dokkum (Hoogstraat 18, Dokkum) of Terpstra Elektronika (Grote Breedstraat 12, Dokkum). Er is ieder trekking tien keer kans op een waardecheque van € 20,- en vijf keer kans op een waardecheque van € 50,-. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Douwe Egberts Inzamelactie Lions weer van start

Douwe Egberts Inzamelactie Lions weer van start

DOKKUM – Het is weer zover! Vanaf 1 december starten Lionsclub Noordoost-Friesland en Lionsclub Bonifatius hun jaarlijkse inzamelactie voor Douwe Egberts waardepunten. Dit jaar willen we een schepje boven op het succes van vorig jaar doen. Toen zijn er 1049 pakken koffie gedoneerd. De actie loopt gedurende de hele maand december, en we nodigen een ieder van harte uit om mee te doen.

Koffie is voor velen een moment van rust en plezier, en we willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen hiervan kunnen genieten. Ook al zijn de tijden veranderd, er zijn nog steeds mensen die wat extra steun kunnen gebruiken. Een kopje koffie kan een klein gebaar zijn, maar kan ook een moment van ontspanning brengen. Helaas ontbreekt koffie vaak in de pakketten van de voedselbank. Laten we daar samen verandering in brengen!

Lionsclub Noordoost-Friesland en Lionsclub Bonifatius slaan de handen ineen om Douwe Egberts waardepunten in te zamelen. Jouw bijdrage helpt ons om koffie pakken te verzamelen en deze te schenken aan de voedselbank. Maar dat is nog niet alles! Douwe Egberts steunt onze actie en belooft alle donaties te verhogen. Dus elke waardepunt die je doneert, wordt nog waardevoller!

De inzamelpunten:
– Supermarkten Albert Heijn, Jumbo, Poiesz Dokkum
– SPAR Boonstra Dokkum
– SPAR Ferwert
– Praktijkonderwijs – PRO Dokkum
– Dockinga college, Bestuursbureau, Woudweg 140 Dokkum
– Voedselbank Dokkum, Learmûne 1
– Supermarkt Plus Rosier Anjum