Op woensdag 10 januari start De Groen Kunst en Cultuur met een nieuw initiatief. Op die woensdagochtend kan iedereen de Kunstkantine aan de van Kleffensstraat 5 bezoeken. De Kunstkantine is een plek voor kunstenaars, cursisten en mensen van buiten. Iedereen kan er vrij in- en uitlopen om een bakkie te doen, bij te praten, ideeën uit te wisselen en, wie weet, direct uit te voeren.

In navolging van de zogenaamde buurtkamers, zal de Kunstkantine elke week geopend zijn. In eerste instantie is dat elke woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur. Al naargelang de behoefte en het succes worden op termijn de openingstijden uitgebreid.

Heb je (n)iets met kunst? Kom vrijblijvend langs en maak kennis met elkaar en De Groen. De kachel brandt en de koffie staat klaar.