Albert Heijn Dokkum en Rosier gaan voor gezamenlijke spaaractie

Albert Heijn Dokkum
In de maanden september en oktober kun je bij Albert Heijn Dokkum en Rosier Dokkum sparen voor korting op een Dutch Rose servies. Tijdens de spaaractie zijn de spaarartikelen verkrijgbaar bij beide winkels. Mocht na afloop van de spaaractie de set nog niet compleet zijn, dan zijn de artikelen van Dutch Rose Amsterdam verkrijgbaar bij Rosier Dokkum tegen de reguliere verkoopprijs.

Foto: Dennis Mellink

Sparen bij de boodschappen
Sparen gaat gemakkelijk en snel: bij elke € 10,- aan boodschappen wordt een spaarzegel uitgedeeld. Een volle spaarkaart geeft recht op 50% korting op een product van het Dutch Rose Amsterdam servies. Dit zwart-witte ‘mix & match’-servies is multifunctioneel, vintage, trendy en geschikt voor dagelijks gebruik of als cadeau om weg te geven.

Kijk voor de voorwaarden op de spaarkaart, verkrijgbaar bij Albert Heijn Dokkum en Rosier Dokkum.

 

 

Ondernemers en gemeente lanceren GO-Loket in Noardeast-Fryslân


Een aantal ondernemers in de gemeente Noardeast-Fryslân hebben de handen ineen geslagen en samen met de gemeente en andere lokale partners het GO-loket gelanceerd. Een loket van Gemeente én Ondernemers waar mensen aan kunnen kloppen voor advies.

Laagdrempelig loket
Juist in deze onzekere tijden van Corona is het van groot belang dat ondernemers een laagdrempelig klankbord geboden wordt waar ze terecht kunnen met vragen over hun bedrijfsvoering of juist even willen sparren over een nieuw idee. Wie zich aanmeldt krijgt hulp van de gemeente, van een bank of accountant én van betrokken ondernemers. Iedereen heeft er belang bij dat ondernemers in deze crisis periode niet failliet gaan en dat de werkgelegenheid in stand blijft. Het idee is om een laagdrempelig loket te promoten waar alle ondernemers uit de gemeente Noardeast-Fryslân terecht kunnen, met ideeën maar ook om advies te vragen bij moeilijkheden.

Aanspreekpunten en geschikte partners
Ondernemers kunnen zich melden bij de bedrijvencontactfunctionarissen van de gemeente, zij zijn het eerste aanspreekpunt en kunnen inventariseren waar de behoefte van de ondernemer ligt en deze koppelen aan een geschikte partner. Dit kan een bank, accountant of een andere ondernemer uit de gemeente zijn met specialistische kennis m.b.t. de vraag. Alle deelnemers aan het GO-loket doen dit belangeloos en vanuit maatschappelijk oogpunt. Met de juiste adviezen, krijg je als ondernemer meer grip op de zaak, krijg je andere inzichten en kijk je verder dan de waan van de dag.

Het GO-loket is bereikbaar via het klantcontactcenter van de gemeente Noardeast-Fryslân, telefoonnummer (0519) 29 88 88. De bedrijvencontactfunctionarissen zijn Ingrid Vellinga, Gerda Zeinstra en Petra van der Veen.

Energiecafé van Elkenien Grien weer geopend


Het energiecafé van de stichting Elkenien Grien opent na de zomerstop op woensdagmiddag 2 september aanstaande haar deuren weer. In het café dat op woensdag- en zaterdagmiddagen van 13.00 tot 16.30 uur geopend is, kunnen woningbezitters op afspraak terecht met vragen over energiebesparing.

Op afspraak
Vanaf september is het energiecafé elke zaterdag- en woensdagmiddag van 13 tot 16.30 uur op afspraak open en kunnen woningbezitters die een afspraak gemaakt hebben binnenlopen met vragen over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken. Elkenien Grien heeft inmiddels een onafhankelijk adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden. Een afspraak maken kan per telefoon 0610456049 of per e-mail: info@elkeniengrien.nl. Vanzelfsprekend worden in het café ook de richtlijnen van het RIVM gehanteerd.

 

Collecteweek KWF rondom Dokkum dit jaar zonder collectebus

Tijdens de nationale collecteweek van KWF (30 augustus tot en met 5 september) wordt in Dokkum en omstreken weer huis-aan-huis gecollecteerd. Vanwege het coronavirus gebeurt dat in aangepaste vorm: zonder collectebus, maar met een donatiekaart. “De collecte is dit jaar extra belangrijk, want de coronacrisis heeft de kankerpatiënt hard geraakt”, zegt het bestuur van KWF Âld Dongeradeel. “Wij hopen dan ook dat de mensen gul geven.”

Op de donatiekaart, die de collectanten huis-aan-huis in de brievenbus doen, staat een QR-code afgebeeld. De gever kan deze code scannen met zijn mobiele telefoon en zo contactloos een donatie doen. Ook gaan collectanten dit jaar geld ophalen via WhatsApp. Door middel van een appje met een link nodigen zij hun contacten uit om te geven voor kankeronderzoek.

Bestuur KWF Âld Dongeradeel is blij dat de nationale collecteweek van KWF, ook in tijden van corona, op een veilige manier kan plaatsvinden:  “Nog steeds krijgt 1 op de 3 mensen in Nederland kanker. Bovendien zijn tientallen miljoenen euro’s minder beschikbaar doordat evenementen als Alpe d’HuZes en de Elfstedenzwemtocht zijn afgelast. Geld voor levensreddend onderzoek is daarom hard nodig. Voor de patiënt van nu, en van de toekomst.¨

 

Over KWF
Kanker raakt ons allemaal: vrienden, families, organisaties – eigenlijk de hele samenleving. Bijna 120.000 mensen per jaar krijgen de diagnose kanker De afgelopen decennia zijn er al belangrijke stappen gezet. In 1949, het jaar dat KWF is opgericht, was de vijfjaarsoverleving van mensen met kanker 25%. Na 70 jaar onderzoeken, kennis delen, campagne voeren en collecteren is dat percentage gestegen naar 65%. KWF blijft zich inzetten om ervoor te zorgen dat minder mensen kanker krijgen, meer mensen genezen en meer mensen beter kunnen leven met kanker. De KWF-collecteweek wordt dit jaar voor de 71e keer gehouden.

U geeft toch ook? www.kwf.nl

 

Vmbo-VAKschool houdt verkeersmarkt voor eersteklassers


Alle eersteklassers van de vmbo-VAKschool van het Dockinga College kregen deze verkeersles tijdens de jaarlijkse verkeersmarkt. Heel veel van deze nieuwe leerlingen komen op de fiets naar school. In en rondom de school vinden er verschillende activiteiten plaats. Deze worden verzorgd door organisaties die betrokken zijn bij verkeersveiligheid. Voorbeelden zijn dodehoekprobleem, alcoholparcours, oog- en reactietest, verkeersquiz en een remdemo. Verkeerseducatie is voor alle klassen een vast onderdeel binnen het onderwijs op het Dockinga College. Op deze manier hoopt de school een bijdrage te leveren aan het verminderen van verkeersslachtoffers.

De verkeersmarkt wordt ieder jaar voor de eerstejaars leerlingen gehouden. ‘Het doel van de markt is om de leerlingen te laten zien en ervaren wat de volgen van hun gedrag kunnen zijn. Dat is veel efficiënter dan hun vertellen wat zij wel en niet mogen doen’, aldus Annemarie Peeters, teamleider van de locatie. Omdat leerlingen nu actiever deelnemen aan het verkeer, is het belangrijk dat ze zich bewust zijn van de verkeersregels en weten wat ze zelf kunnen doen om veilig deel te nemen aan het verkeer. Daar draagt de verkeersmarkt aan bij.

 

 

Prowurk opent tweede vestiging in Surhuisterveen


Uitzendbureau Prowurk uit Dokkum heeft deze week een tweede vestiging in Surhuisterveen geopend. Het Dokkumer bedrijf kende de afgelopen jaren een flinke groei en verwacht deze op de nieuwe locatie verder door te zetten. De tweede vestiging sluit ook aan bij de wens van de diverse opdrachtgevers van Prowurk, die steeds vaker personeel in de buurt van Surhuisterveen en Drachten zoeken.

Tegenover het zwembad
Het nieuwe uitzendbureau in Surhuisterveen vestigt zich tegenover het zwembad, aan de {}. “Zo kunnen mensen ons, net als in Dokkum makkelijk vinden”, vertelt eigenaresse Janneke Rauwerda-de Poel. “In Dokkum weet iedereen de watertoren te vinden, daar zitten we tegenover. In Surhuisterveen weten de mensen het zwembad ook allemaal te vinden”. Janna Smit, die nu vesting manager is in Dokkum, wordt dit in september in Surhuisterveen. Ook de andere, vertrouwde gezichten van Prowurk in Dokkum zijn straks zo nu en dan in Surhuisterveen te zien.