Spaans verplicht vak op Dalton Dokkum

Dalton Dokkum
Dalton Dokkum zet een volgende stap in de vernieuwing van het onderwijsaanbod. De Spaanse taal wordt onderdeel van het lessenpakket van de middelbare school. In de visie én drive om vooruit te (blijven) zien naar wat de leerling nodig heeft, voegt Dalton Dokkum met ingang van komend cursusjaar Spaans toe aan haar lessenpakket. Deze taal speelt mondiaal een zeer belangrijke rol. Spaans is de op drie na meest gesproken taal ter wereld en de op een na meest internationale taal (na Engels).

Vanaf de zomer wordt op Dalton Dokkum vanaf klas twee voor de leerlingen van de vmbo-t-leerlingen Spaans een keuzevak en voor de havoleerlingen een verplicht vak.  Binnen nu en een paar jaar verdwijnt het vak Frans van de lessentabel. ,,De belangstelling voor het Frans loopt hard terug”, weet directeur Sipke Saakstra. Duits laten sneuvelen ten faveure van Spaans was volgens de directeur geen optie. Integendeel. ,,We hebben in deze streek economisch veel belang bij Duits”, wijst Saakstra naar de grote betekenis van deze taal voor de horeca en het toerisme.

Dokkum in beeld als vaccinatielocatie

GGD Fryslân opent begin maart twee nieuwe locaties voor vaccineren tegen corona, in Sneek en in de omgeving van Drachten. In beide plaatsen kunnen dan 400 ouderen per dag een vaccinatie krijgen. Later in het voorjaar wil GGD Fryslân toe naar acht locaties, zodat zoveel mogelijk mensen boven de achttien dichtbij huis een prik kunnen halen.

Acht locaties
Tot nu toe is vaccineren door de GGD alleen mogelijk in WTC Expo in Leeuwarden. Vanaf maart komen daar de locaties in Sneek en Drachten bij. Uiteindelijk wil de GGD toe naar acht vaccinatielocaties. Naast Leeuwarden, Drachten en Sneek zijn later in het voorjaar Dokkum, Franeker, Heerenveen, Koudum en Oosterwolde in beeld. De uitbreiding is nodig om alle groepen waar de GGD verantwoordelijk voor is, in hun eigen woonomgeving te kunnen prikken: de mobiele 60-plussers, de groep van 18 tot 60 jaar en een deel van het zorgpersoneel.

Tempo afhankelijk van landelijke vaccinatiestrategie
Het tempo waarin deze locaties er komen, hangt af van wanneer GGD Fryslân vaccins krijgt en in welke hoeveelheden. GGD Fryslân heeft nu vaccin voor 500 prikken per dag. De planning is dat dit stapsgewijs omhoog gaat, afhankelijk van de landelijke vaccinatiestrategie. Van de 650.000 inwoners die Fryslân telt, zitten 338.000 inwoners in de leeftijdsgroep 18 tot 60 jaar.
Daarnaast zijn er 185.000 60-plussers, van wie op voorhand niet bekend is hoeveel van hen gelden als mobiel. Voor de Waddeneilanden werkt de GGD samen met de huisartsen en gemeenten aan een aangepaste strategie. Vanaf volgende maand start het vaccineren van oudere eilandbewoners op de eilanden.

Collectie Museum Dokkum online

Vanaf 2015 hebben Friese musea hun collectie gedigitaliseerd in het project ‘Kolleksjes Tichteby’, dat begeleid wordt door Museumfederatie Fryslân. Ook Museum Dokkum is druk bezig met het digitaliseren van de grote collectie. Momenteel zijn 27 diverse items te vinden op www.museum.frl, zoals een houten standbeeld van Bonifatius, een zilveren theeketel uit 1762 en meer.

Een groep van 5 vrijwillige collectiemedewerkers van Museum Dokkum is al jaren druk met het uitzoeken van de collectie-items, maken hier foto’s van en zetten het online. De online collectie wordt de komende periode aangevuld met meer items, maar is nu al te bekijken op www.museum.frl/collectie.

Het project is een initiatief van Museumfederatie Fryslân; de provinciale organisatie ter ondersteuning van de musea in Friesland. Zij staan voor het toegankelijk maken en behouden van het cultureel erfgoed in Friesland. Samen met 30 musea houden leggen zij de informatie over de Friese museumcollectie vast op de website.

Schilderij van Noardeast-Fryslân tijdelijk naar het Rijksmuseum

Vandaag is het schilderij “Maaltijd met Julius Schelto van Aitzema, Sara van der Broek, gasten en bedienden” van de gemeente Noardeast-Fryslân naar het Rijksmuseum vervoerd. Van 12 februari tot en met 31 mei is het schilderij te bewonderen in een tentoonstelling over de slavernij in het Rijksmuseum in Amsterdam. Dit schilderij is één van de topstukken van de gemeente Noardeast-Fryslân. Het schilderij wordt tijdelijk uitgeleend aan het museum.

Het schilderij is vaker uitgeleend aan een museum voor een tentoonstelling van landelijk of internationaal niveau. Het thema voor deze tentoonstelling is “Slavernij”. In het verleden heeft Nederland een grote rol gespeeld bij de slavernij en zelfs in Dokkum zijn daar sporen van terug te vinden.

De tentoonstelling is al een keer uitgesteld vanwege het Coronavirus. Het is te hopen dat de lockdown niet verlengd wordt. Meer informatie is te vinden via http://www.rijksmuseum.nl/nl/zien-en-doen/tentoonstellingen/slavernij. Via https://www.rijksmuseum.nl/nl/thuis kun je voorstellingen digitaal beleven.

Welcom bij Zwaagstra Dokkum sponsort Voedselbank Dokkum


De Voedselbank Dokkum heeft vorige week woensdag 13 januari 2021 zes nieuwe smartphones in ontvangst mogen nemen. Deze toestellen, plus bijbehorende hoesjes zijn gesponsord door Welcom. De telefoons worden gebruikt door de z.g. screeners, vrijwilligers bij de voedselbank, voor het onderhouden van hun contacten met hun cliënten. Het liefst zien deze medewerkers hun cliënten natuurlijk persoonlijk maar door de huidige Coronamaatregelen gebeurt dit steeds meer online. Een moderne smartphone is hierbij onontbeerlijk.

De Voedselbank Dokkum draait volledig op vrijwilligers en is heel erg blij met deze sponsering. Het draagt bij aan het bereiken van hun doel, namelijk het uitreiken van voedselpakketten aan mensen in Dokkum e.o. die in armoede leven. Tweewekelijks deelt de voedselbank Dokkum ruim 60 goed gevulde pakketten uit aan deze doelgroep. Deze pakketten worden verstrekt aan alleenstaanden en gezinnen om hen een steuntje in de rug te geven.

Wel of geen loopbruggen naar de historische bolwerken?


Wat vinden de Dokkumers? De historische verenigingen en instanties in Dokkum maken zich grote zorgen over de aantasting van het historische karakter van de Dokkumer bolwerken door het leggen van extra loopbruggen en voetgangersverbindingen over de stadsgrachten buiten de vier eeuwenoude toegangspoorten om. Is er werkelijk behoefte aan dergelijke korte routes (voor ‘luie mensen’ zoals een raadslid het in de raadsvergadering omschreef) en welk voordeel bieden zij? Volgens wethouder Hanemaaijer een onmisbare ‘verbinding tussen stad en Harddraverspark’. In wiens belang en met welk doel?

De historische verenigingen zijn daarom benieuwd wat het publiek en met name de Dokkumers daarvan vinden. Via een onderstaande poll kunt u tot woensdag 20 januari a.s. uw keuze kenbaar maken door VOOR extra loopbruggen of TEGEN extra loopbruggen naar de bolwerken te stemmen. Via het forum kunt u uw stem zelfs motiveren. De uitslag van de enquête zal donderdagavond in de raadsvergadering van de Gemeente Noardeast-Fryslân bekend worden gemaakt.

De historische verenigingen zijn duidelijk in hun mening en boodschap:
“Dokkum is moai, dêr binne inwoaner en toerist ut over eens; dêr komme de mênsen òk foar. Oans binnenstad is gaaf en frijwel ongeskonden deur de loop der ieuwen kommen, mar dêr is un reden foar: toen andere steden in de ‘geest der vernieuwing’ besloaten hur festingwerken te slechten en dêr de grachten met te dempen, had ‘arrem Dokkum’ dêr gewoan ut geld nyt foar. Dy armoede fan toen is nou oans rykdom!

De kern fan oans boadskap is: Laat de bolwerken fan Dokkum moai blive en tast ut histoarys karakter nyt an! Gyn loopbruggen en mear “ferbindingen” over de grachten!

Namens:
Stichting Oud-Dockum
Stichting Historia Doccumensis
Historische Vereniging Noordoost-Friesland
Museum Dokkum

Bent u voor of tegen extra loopbruggen naar de Bolwerken?

  • Voor (57%, 874 Stemmen)
  • Tegen (43%, 663 Stemmen)

Totaal aantal stemmers: 1.537

Laden ... Laden ...