Rondom Sionsberg: Jan van der Meer

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Jan van der Meer over zijn praktijk voor ondersteuning bij sterven, afscheid en rouw; gevestigd in de G-vleugel van Sionsberg.

Jan van der Meer biedt met zijn praktijk ‘mens voor mens – er zijn’ begeleiding en ondersteuning (voorafgaand) bij overlijden en/of betrokkenen. “Daar waar mensen ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij afscheid en rouw, kan ik helpen: voorafgaand bij een overlijden tot en met de voorbereiding en uitvoering van de afscheidsplechtigheid en nazorg of rouwverwerking voor nabestaanden. Ik probeer iets wat niet draagbaar is – het overlijden van een geliefd iemand – dragelijker te maken.”

Van zorg naar zzp
Waar de begrafenisondernemer zich bezighoudt met de praktische zaken – het ontzorgen door de druk van het regelen weg te halen – rondom een overlijden, houdt Jan zich bezig met het mentale vlak. “Ik heb jarenlang in de zorg gewerkt en het laatste stukje zorg en de begeleiding daaromheen sprak me altijd aan. In combinatie met mijn studie theologie heb ik ervoor gekozen vanaf 2014 als zzp’er op religieus en humanistisch vlak door te gaan.”

Iedereen mag rekenen op ondersteuning
Het vak van Jan heeft niet een naam en het totaalpakket wat Jan biedt komt zeker niet vaak voor. “Uitvaartsprekers of predikanten die een uitvaart begeleiden zijn er natuurlijk wel. Vroeger had je niet zoveel keuze bij een overlijden, werd veel door de kerk geregeld. Maar de tijden zijn veranderd. Ook op het kerkelijke vlak: meer en meer staat het leven van de overleden persoon centraal, in plaats van enkel geloofsonderwijs. Vanuit mijn geloof voel ik dat ik wat mensen betreft geen onderscheid moet maken en dat ik er voor mensen moet zijn, dus ook als ze niet gelovig of anders gelovig zijn. Het gaat immers om de mens. Ik vind dat niet lastig, mij cliënten en hun naasten bepalen, niet ik. Ik wil er echt voor iedereen zijn, iedereen mag rekenen op mijn ondersteuning.”

Dichter bij de mens
Wanneer je fulltime 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar bent kun je spreken van een way of life. “Ik weet niet waar ik vanavond ben, of ik vijf minuten of de hele avond op een verjaardag ben… Ik werk veel, maak veel uren – gemiddeld zo’n 15-20 uren per gezin per week – maar dit voelt niet als werken.  Dat komt omdat het zo bijzonder is: dichter bij de mens kom je niet. In de laatste fase komt de échte mens naar boven, alles krijgt een andere waarde. Mensen zijn vlak voordat ze overlijden zo puur, zo echt, ik vind dát mooi”, legt Jan uit. “Al schuilt in dat altijd maar ‘aan’ staan ook een risico van overbelast raken.”

Rouwverwerking
Steeds vaker wordt Jan al voorafgaand aan een overlijden bij een familie betrokken, om vervolgens de uitvaart te begeleiden. Ook is Jan in de periode van rouw van grote waarde: “Sowieso vindt er een aantal weken na het overlijden een afrondend gesprek plaats, soms bied ik daarna ook rouwbegeleiding. Maar, ik ben geen therapeut met een doelstelling. Tijdens de rouwverwerking is het zo ontzettend belangrijk dat mensen hun verhaal kunnen doen. Keer op keer. Daar waar de maatschappij op een gegeven moment wel klaar is met je verhaal bied ik, ook daarna nog, in dat rouwproces een luisterend oor. Het is heel belangrijk om te weten dat bij rouwbegeleiding níets moet maar dat er ruimte is en blijft om steeds opnieuw je verhaal te kunnen doen.”

Schaapje en regenboogzand
Van jong tot oud kloppen mensen aan bij Jan voor begeleiding. “Kinderen vinden de dood of een begrafenis vaak eng, niet door de dood zelf maar vaak door het verdriet wat ze zien en ervaren bij volwassenen. Wanneer kinderen in aanraking komen met de dood, gebruik ik altijd heel bewust het woord ‘doodgaan’. En de kinderen krijgen van mij een knuffel-schaap met de volgende kenmerken: grote oren waar de kinderen alles aan kunnen vertellen, want dit schaap verteld namelijk niks door. Het schaap stelt ook geen vervelende vragen én het heeft zakken waar je briefjes in kan stoppen.”

Speciaal voor kinderen gebruik ik de regenboogceremonie: “Naast dat de regenboog de gelofte van God weergeeft dat hij ons nooit in de steek zal laten, weten kinderen dat als het regent en ze zien de regenboog, de zon nooit ver weg kan zijn. Ik heb speciaal regenboogzand wat de kinderen over de kist mogen strooien zodat als ze een regenboog zien ze altijd aan hun overleden dierbare zullen denken. Ik ben ook heel eerlijk: het verdriet gaat nooit helemaal weg en die tranen mogen er zijn, maar met de tijd veranderd verdriet wel.”

Gedichtenbundels
Gemiddeld begeleidt Jan zo’n 15-20 uitvaarten per maand. “Tuurlijk raakt dit werk me, maar het brengt me niet uit balans. Vanwege mijn beroepsgeheim kan ik niet mijn verhalen delen. Daarom schrijf ik graag gedichten, dat is mijn uitlaadklep”, zegt Jan die inmiddels vier gedichtenbundels heeft uitgebracht. “Ik maak nooit reclame voor mijn praktijk, deel niks op social media vanwege de privacy, deze gedichtenbundels leveren me veel warme reacties en nieuwe contacten op.”

Kijk voor meer informatie over ‘mens voor mens’ op de website van Jan van der Meer.

Jan van der Meer is ook betrokken bij de organisatie van Warm Winterlichtavond bij begraafplaats Wâldhôf in Opeinde. Tijdens deze avond is er voor nabestaanden gelegenheid contact met elkaar te hebben en ervaringen te delen. Warm Winterlichtacond vindt op donderdagavond 17 november plaats, hier worden de gedichten van Jan van der Meer voorgedragen, met muzikale ondersteuning van Gurbe Douwstra. Aanmelding is gewenst via waldhof@monuta.nl.

Rondom Sionsberg: Revalidatie Friesland

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Geke van der Heide over Revalidatie Friesland, gevestigd aan de achterkant van de Sionsberg.

Revalidatie Friesland helpt patiënten met allerlei verschillende diagnoses optimaal te revalideren vanuit verschillende locaties. Fysiotherapeut, Projectleider Leefstijl en vervangend teamleider Geke van der Heide legt uit dat locatie Dokkum 15 jaar bestaat en dat er onderling goede contacten zijn met Sionsberg. “We delen dezelfde huismeester en hebben korte lijntjes met elkaar. Zo is er een multidisciplinair overleg met de neuroloog en pijnspecialist. Orthopeden en chirurgen verwijzen voor problemen aan bewegingsapparaat en oncologische revalidatie naar ons door.”

 Foto: deel van team van Revalidatie Friesland – vestiging Dokkum

Doelenstellen vanuit patiënt
“Patiënten met chronische pijn tot niet aangeboren hersenletsel, patiënten met amputaties tot oncologie patiënten… Wij zien allerlei verschillende soorten volwassenen met verschillende behoeftes. En daar ligt ook direct onze belangrijkste missie: wij stellen doelen vanuit de patiënt. Wat is de behoefte van de patiënt en wat heeft hij/zij hiervoor nodig en hoe kunnen we daar als behandelteam naartoe werken.” Volgens Geke werkt dat ook het beste voor een patiënt: “Iemand die graag ging fietsen, is immers zeer gemotiveerd dat opnieuw te leren.”

Korte lijntjes en onderlinge afstemming
Geke vertelt dat het mooie aan Revalidatie Friesland is, dat op elke vestiging samen met een team van specialisten met verschillende behandeldisciplines gewerkt wordt. “We voeren regelmatig overleg met elkaar om te bespreken wat iedere patiënt nodig heeft. De lijntjes zijn zeer kort waardoor we direct afstemming met elkaar hebben. Onze onderlinge afstemming is echt onze kracht. Dat krijgen we ook vaak terug van patiënten, dat het zo fijn is hoe er vanuit elke discipline met ze meegedacht wordt. Onze aanpak is dan ook heel breed, patiënten die een enkelvoudige discipline nodig hebben komen niet in revalidatie.

Meer dan fysieke begeleiding
Wanneer je een doorverwijzing hebt voor Revalidatie Friesland begin je met een intake bij de revalidatiearts. “Deze arts legt alle gegevens naast elkaar en doet onderzoek. Vervolgens maken we gerichte doelen met de patiënt en bedenken we als team: hoe gaan we dat doen”, legt Geke uit die aangeeft dat geen patiënt en dus geen revalidatie gelijk is. “Een oncologie patiënt zal bijvoorbeeld conditioneel op willen bouwen en dan kijken we met elkaar naar belasting en belastbaarheid. Een dergelijke patiënt heeft vaak niet dezelfde energie voor dingen als voorheen. Het is belangrijk dat er een balans ontstaat tussen het geen iemand wil doen en wat het lijf (tijdelijk) aan kan. Wij begeleiden dat proces hoe je hier mee om kan leren gaan, je leven op een andere manier kan inrichten. Dat kan onder andere op het gebied van arbeid, hulpmiddelen of sociale omgeving. Vaak zijn patiënten al bij meerdere zorgverleners geweest voor zij starten aan een revalidatie traject. Revalidatie is een tijdelijk station om patiënten te begeleiden. Voor het vervolgen van conditie of kracht opbouw kunnen we mensen verwijzen naar de eerste lijn.”

Pilot voor Leerafdeling
Vestiging Dokkum heeft als eerste een pilot voor een poliklinische Leerafdeling gedaan en geeft daar nu vervolg aan. Studenten die hier komen stagelopen kijken niet alleen mee met een specialist, maar werken echt zelfstandig. “Daardoor leren ze direct interdisciplinair werken. Je leert zo heel goed over je eigen functie heen te kijken. En de theorie is toch echt anders dan de praktijk of een gekunstelde situatie.” De Leerafdeling wordt positief ontvangen door de patiënten en is niet alleen erg leerzaam voor de studenten”, vindt Geke, “Maar ook voor ons. We leren van de studenten nieuwe dingen, een nieuwe kijk en zijn daardoor echt aan het innoveren. Ook leren we met studenten en patiënten reflecteren en feedback geven.”

Student aan het woord
Vierdejaarsstudent fysiotherapie Johan uit Kollum loopt momenteel stage op de Leerafdeling en heeft een goede eerste indruk van Revalidatie Friesland. “Ik heb een minor sportfysiotherapie gedaan en wilde me nu wat breder openstellen en eens iets anders bekijken. Hier in Dokkum krijg ik veel ruimte, zo ging ik de eerste stagedag al een wandeling maken met een patiënt, dat patiëntcontact vond ik geweldig! Hier krijg ik de kans om ook andere beroepen te leren kennen door het samenwerken in een interdisciplinair team.” Met de sfeer in dat team zit het wel goed volgens Johan: “Een heel jong team, wat oogt als een vriendengroep!”

Kijk voor meer informatie over Revalidatie Friesland op de website.

Rondom Sionsberg: ‘Acupunctuur in je element’

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Philippien van der Velde over haar praktijk voor Traditionele Chinese geneeskunde ‘in je element’, gevestigd in de G-vleugel van de Sionsberg.

“De kracht van acupunctuur is dat het de natuurlijke balans herstelt. Met Acupunctuur kunnen we allerlei klachten verhelpen en verlichten, maar acupunctuur kan ook heel goed preventief ingezet worden”, legt geregistreerd therapeut Philippien van der Velde uit, die sinds 2010 een eigen praktijk runt en sinds 2019 is dat in Dokkum. “Acupunctuur werkt door middel van het stimuleren van acupunctuurpunten met zeer dunne steriele naalden, wat zo goed als pijnloos is. Het vergroot je weerstand en werkt diep in op de lichamelijke en geestelijke conditie van mensen. Acupunctuur heeft zijn werking al eeuwen bewezen en tegenwoordig wordt de werking van acupunctuur ook wetenschappelijk aangetoond.”

Goedlopende praktijk
De praktijk ‘in je element’ loopt goed, Philippien van der Velde moet tegenwoordig cliënten op een wachtlijst plaatsen. “Liever help ik iedereen, natuurlijk. Veel mensen horen via-via over mijn praktijk, bijvoorbeeld wanneer ze bekenden zien die door een acupunctuurbehandeling ‘ineens zo opgeknapt zijn’. Of mensen komen omdat ze vastlopen in de reguliere zorg. Tegenwoordig zoeken mensen dan veel sneller op het internet naar andere mogelijkheden en komen dan bijvoorbeeld bij mij terecht.”

Zeer diverse klachten
De cliënten die bij Philippien van der Velde terecht komen hebben dan ook zeer diverse klachten. “Met acupunctuur kun je echt veel klachten aanpakken van darmklachten tot hormonale klachten, maar denk ook aan pijnklachten of migraine, hooikoorts of allergieën. Bij bijvoorbeeld Tinnitus (oorsuizen) kunnen we klachten een stuk dragelijker maken, maar uiteraard kunnen we niet altijd alles helemaal oplossen. En als ik denk dat het nodig is stuur ik mensen altijd door voor een beoordeling naar de huisarts.”

Bezoek zonder doorverwijzing
Andersom gebeurt dat niet: “Iedereen komt hier op eigen initiatief, nooit met een doorverwijzing. Dat gebeurde alleen in de laatste lockdown, toen wij als acupuncturist niet mochten werken zonder een doorverwijzing van een huisarts. Veel van mijn cliënten vroegen toen aan hun huisarts om een doorverwijzing. Bijzonder was dat veel huisartsen daar niet aan mee wilden werken, terwijl de cliënten aangaven baat te hebben bij de behandeling met acupunctuur. Een enkele huisarts en een specialist verwezen wel. Ik denk dat er nog steeds veel onbekend is rondom acupunctuur, ook bij huisartsen. Naar mijn idee zouden we goed kunnen samenwerken, elkaar aan kunnen vullen voor een optimale begeleiding van en zorg voor de cliënt en patiënt.”

Corona en stress
De acupunctuurbehandelingen van Van der Velde dragen bij aan een goede nachtrust, goede spijsvertering, een gezond bewegingsapparaat en een goed emotioneel welbevinden. “Corona is ook actueel in mijn praktijk; preventie – het zorgen voor een gezond immuunsysteem – blijft belangrijk, maar ook postcovid- en long covidklachten kunnen we behandelen. Stress is een belangrijke trigger voor het ontwikkelen van klachten. Stress ondermijnt zowel het immuunsysteem als het hormoonsysteem, dus ook stressreductie is erg belangrijk. Voedingsleer en bewegingsleer zijn ook belangrijke onderdelen binnen de Chinese geneeskunde. Daarom adviseer ik ook op het gebied van voeding en beweging, Zhineng Qigong is de Chinese bewegingsleer, door het doen van Zhineng Qigong kan men er zelf voor zorgen dat de energie weer op de juiste manier gaat stromen.”

Verschillende technieken – ook voor kinderen
Philippien van der Velde zet naast Acupunctuur ook Shiatsu, Moxa, Cuppen en Guasha in om lichaam, geest en ziel met elkaar in harmonie te brengen. “Als een lichaam (onbewust) stress ervaart is het vaak zo dat de energie stagneert, dit heeft gevolgen voor je gehele energiehuishouding. Via de verschillende technieken die ik toe pas gaat de energie weer stromen. Dat werkt ook zo bij kinderen en daarvoor hoef ik niet beslist naalden te gebruiken. Bij kinderen kan ik de energie reguleren door ze te behandelen met Shonishin instrumentjes en magneetjes. Kinderen hebben vaak niet heel veel nodig, reageren vaak al snel op een milde prikkel.”

Praktijk in Sionsberg
Philippien van der Velde vertelt over haar fijne plekje in de rustige G-vleugel van Sionsberg: “Doordat Sionsberg goed vindbaar is en omdat je hier makkelijk kunt parkeren, maakt dat een bezoek aan mijn praktijk laagdrempelig. De praktijkruimte zit aan de rustige kant van Sionsberg, een heerlijk rustig plekje wat nog fijner is geworden door de verduurzamingen aan het pand. Ik ontvang hier graag én in alle rust mijn cliënten.”

Kijk voor meer informatie over de verschillende disciplines en technieken van kinderacupunctuur (Shonishin), ooracupunctuur en cosmetische acupunctuur tot cursus babymassage, cursus chakra voetmassage of workshops Guasha door Philippien van der Velde, op haar website: www.acupunctuur-in-je-element.nl.

Rondom Sionsberg met Polikliniek Orthopedie

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Wierd Zijlstra over Polikliniek Orthopedie.

Als orthopeed helpt Wierd Zijlstra patiënten bij het verminderen van pijn aan het ‘bewegingsapparaat’, oftewel alle gewrichten, botten, spieren en pezen van het menselijk lichaam. “Als orthopeed kun je veel betekenen op het gebied van pijnbestrijding en heb je een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Dat is vaak heel dankbaar werk!”, vertelt Wierd Zijlstra, één van de vier orthopeden van Sionsberg in Dokkum.

Poli en operatie afwisselen
“Sinds 2011 ben ik werkzaam voor MCL en Sionsberg. We hebben een vakgroep van zes orthopeden waarvan er vier de polikliniek van Dokkum bemannen. Het voor- en natraject van een behandeling kan in Sionsberg plaatsvinden, de operaties voeren we in MCL uit. Juist die afwisseling van een dag poli met een dag opereren is leuk.” Elke tien minuten ziet Wierd Zijlstra een nieuwe patiënt tijdens zijn spreekuur op de poli. “Dat zijn nieuwe mensen maar ook mensen die op herhaling komen. Samen met de patiënt maken we een stappenplan, een operatie stellen we het liefst zo lang mogelijk uit. Vaak komen we met medicatie of injecties een heel eind.”

Snelheid in diagnostiek bij Sionsberg
Bij Polikliniek Orthopedie van Sionsberg werken dezelfde artsen als in het MCL, maar in Dokkum kun je sneller terecht voor hetzelfde probleem. “De kracht van de poli in Sionsberg zit in het snelle traject: je kunt hier snel terecht en we kunnen snel de diagnose stellen. Naast dat we hier met goede en ervaren artsen werken, kun je ook nog gratis parkeren voor de deur”, lacht Wierd Zijlstra die uitlegt dat de snelheid van de polikliniek vooral komt door de korte lijntjes. “De röntgen zit hier vlakbij, ik stuur een patiënt makkelijk door om vervolgens te zeggen: dan zie ik u zo terug. Die snelheid in diagnostiek werkt enorm prettig voor iedereen.”

Niet klagen maar dragen
De gemiddelde leeftijd van de patiënten die een bezoek brengen aan Polikliniek Orthopedie is tussen de zestig en de tachtig jaar. “En vaak hebben deze patiënten meerdere aandoeningen waardoor de complexiteit hoger is. Opvallend hier in het noorden is dat áls patiënten naar de poli komen, dan hebben ze ook echt wat. In het noorden van het land doen de huisartsen al veel voorwerk voordat ze doorgestuurd worden naar een specialist én hier geldt echt de uitspraak ‘niet klagen maar dragen’. Patiënten komen niet zomaar naar onze poli, er is echt iets aan de hand en wij kunnen daardoor ook echt iets voor ze betekenen.”

Significant hoge score
“Als je de vragenlijsten – die we voor- en na een behandeling of operatie door patiënten laten invullen – vergelijkt met het landelijke gemiddelde, dan scoren wij significant hoger. Die hoge score komt voornamelijk dat we niet te vroeg opereren en als we toch tot een operatie overgaan, dan doen we het netjes. Onze patiënten zijn dik tevreden”, vertelt een trotse Wierd Zijlstra. “Met onze operaties kunnen we een grote winst behalen op de kwaliteit van leven. Sommige patiënten zeggen na een kunstheup: ik heb mijn leven weer terug!”

Knutselen en verwachtingsmanagement
“Het allermooiste aan dit vak is het knutselen, ik ben eigenlijk een soort timmerman of monteur. De niet-standaarddingen dingen vind ik prachtig evenals het puzzelen. Wat is er met deze patiënt aan de hand en wat heeft déze patiënt specifiek nodig? Twee personen met exact dezelfde klacht, kunnen twee verschillende behandelingen krijgen. Immers ieder individu heeft een andere levensstandaard en juist dat verwachtingsmanagement wordt steeds belangrijker. Hier in het noorden zeggen de mensen vaak ‘dokter moet maar zeggen wat er moet gebeuren’. Als arts zou ik juist willen zeggen: denk er zelf goed over na. Wat verwacht je van de operatie en wat verwacht je wat het doet? Schrijf het desnoods maar op. Mijn tip voor iedereen die een dokter bezoekt: bespreek goed wat je wensen en vragen zijn!”

Rondom Sionsberg met Dieetzorg Friesland

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertellen Alie Lourens en Wilma Bouwman over Dieetzorg Friesland.

Dieetzorg Friesland staat voor een persoonlijk advies op maat, wat deskundig en medisch verantwoord is en gebaseerd op onderzoek uit de reguliere wetenschap. Precies tien jaar geleden startten Alie en Wilma met Dieetzorg Friesland in Leeuwarden en Dokkum. Inmiddels zijn er vestigingen bij in Burgum, Damwâld en Anjum en worden de spreekuren door vijf diëtisten gedraaid. Alie en Wilma hebben niet stil gezeten: naast het opzetten van Dieetzorg Friesland, ontwikkelden zij het 6×6 dieet en schreven ze hierover een boek, wat vanaf deze week verkrijgbaar is.

Stukje bewustwording
Met elk meer dan 25 jaar werkervaring hebben Alie en Wilma van alles voorbij zien komen op het gebied van gezondheid en voeding. Ze volgen geregeld scholingen om nieuwe ontwikkelingen te volgen en vooral om cliënten te kunnen blijven vertellen waarom bepaalde dingen beter anders kunnen. “Je ‘moet’ niks van ons”, legt Wilma uit. “Het gaat ons om dat stukje bewustwording. Daarom is het zo belangrijk om mensen dingen uit te leggen zodat ze begrijpen waarom dingen op een bepaalde manier werken. Alleen op die manier kun je bewuste keuzes maken als je in de supermarkt staat. Je kunt echt langer gezond blijven als je leert goede keuzes te maken.”

Voeding als medicijn
De meeste cliënten van Dieetzorg Friesland hebben gezondheidsklachten en zijn doorverwezen door een huisarts of specialist. “We zien veel mensen met diabetes, een te hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk en maag-en darmklachten. Dit zijn vooral 50+ers omdat veel van deze gezondheidsklachten komen door een verkeerde leefstijl en dat komt pas later in het leven tot uiting. Een arts behandelt een hoge bloeddruk al snel met een pilletje, waardoor mensen denken dat dat normaal is. Wij zetten liever voeding in als medicijn en gaan daarmee voor een zo lang mogelijk gezond leven met zo weinig mogelijk medicijnen. Door bewust te zijn van het belang van een gezonde levensstijl kunnen we veel gezondheidsklachten voorkomen”, vertelt Alie.

Insulineresistentie
Toch waren er regelmatig cliënten op het spreekuur bij Dieetzorg Friesland die zich keurig aan de adviezen van Alie en Wilma hielden, maar waarbij het afvallen maar niet wilde lukken. “Tijdens een scholing hoorden we van de term ‘insulineresistentie’; dat blijkt de oorzaak van veel gezondheidsklachten te zijn. Hierbij is het lichaam minder gevoelig voor insuline waardoor het steeds meer insuline aanmaakt. En die grote hoeveelheid insuline zorgt ervoor dat afvallen niet of nauwelijks lukt. Een mogelijke oplossing hiervoor zou het eten van heel weinig koolhydraten kunnen zijn. Na veel inlezen en onderzoek ontwikkelden wij een dieet waarmee je je stofwisseling reset en de oorzaak van je overgewicht aanpakt, het 6×6 dieet.”

Het 6×6 dieet
“Bij het 6×6 dieet gaat het om een zeer beperkt aantal koolhydraten per maaltijd: zes eetmomenten, met elk zes gram koolhydraten. We gaan uit van lekker eten met producten die iedereen in de supermarkt kan vinden waardoor het goed vol te houden is zonder een hongergevoel. We zien het 6×6 dieet dan ook liever als een nieuwe leefstijl met nieuwe gewoonten, voor de rest van je leven”, aldus Wilma en Alie die aangeven dat in drie fases naar zo’n nieuwe leefstijl wordt toegewerkt.

Verspreiden over Nederland met een boek
Omdat het 6×6 dieet relatief nieuw, Wilma en Alie ontwikkelden dit dieet in 2013, maar zeer effectief was bij de cliënten van Dieetzorg Friesland, wilden zij dit effect ook wetenschappelijk in kaart brengen. In samenwerking met Hanzehogeschool, Windesheim en het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas werd een retrospectief (terugblikkend) onderzoek uitgevoerd. De resultaten toonden een statistisch significant groter gewichtsverlies bij het 6×6 dieet in vergelijking met andere dieetbehandelingen bij diabetes type 2. “Nu willen we ons dieet verder over Nederland verspreiden, zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om de positieve effecten zelf te ervaren.” En dus schreven Wilma en Alie de afgelopen jaren het boek ‘6×6 dieet, in 3 fases naar een gezonde leefstijl’ vol tips, recepten en inspiratie.

De diëtist denkt mee
“Als diëtisten willen we mensen graag meegeven dat kleine veranderingen een groot effect kunnen hebben. Alleen moet je soms wel net even weten waar bepaalde productkeuzes goed voor zijn. Ook op het internet kun je zoveel informatie vinden, dat je door de bomen het bos niet meer ziet, dat je niet meer weet wat wel voor jou van toepassing is en wat niet. Zo is het voor de een beter om Griekse yoghurt of roomboter te kiezen, voor een ander zijn magere yoghurt en halvarine beter. Wat goed voor jou is hangt af van je gezondheid en je eventuele klachten. Een diëtist is een paramedicus en heeft veel medische kennis. Daarom kunnen wij goed meedenken en adviseren welke voeding per persoon het beste is. Het is goed om te weten dat er vanuit de basisverzekering drie uren dieetzorg vergoed worden. Val je onder ketenzorg dan wordt de diëtist volledig vergoed.”

Standaard check-up als preventie
“In deze regio is sprake van vergrijzing en dus zullen bewoners er niet gezonder op worden als er niks gebeurt.” Wilma en Alie zouden dan ook voor een standaard check-up zijn. “Breng met regelmaat het gewicht, bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol in kaart en leg dat vast zodat het op een later tijdstip vergeleken kan worden. Helaas komen meestal vooral de gezonde mensen naar zo’n check-up, het is lastig om juist dat andere publiek te bereiken en iets aan preventie te doen. Misschien kan hier een rol liggen voor werkgevers; dat zij dit werknemers aanbieden vooral om het normaal te maken”, vindt Alie. Wilma voegt daaraantoe: “Sommige verzekeraars hebben zo’n mogelijkheid voor een check-up in de voorwaarden staan, maar dat weten de meeste mensen niet…”

Als praktische tip geven Wilma en Alie mee: ga minimaal een keer per halfjaar op de weegschaal staan. “Dat stukje bewustwording is het allerbelangrijkste. Meestal komen wij als diëtist in beeld als er al problemen zijn en dan is er al zoveel schade. Mocht je graag eens met ons je eetgewoonten willen bespreken of word je door de arts naar ons doorverwezen, onthoud dan: wij denken in mogelijkheden en kijken graag naar de dingen die wél kunnen!”

Meer informatie over Dieetzorg Friesland vind je op de website. Het nieuwe boek van Alie en Wilma is verkrijgbaar via de website van het 6×6 dieet.

Rondom Sionsberg met internist Shahan Hovsibian

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt internist Shahan Hovsibian over de afdeling Interne Geneeskunde van Sionsberg.

De interne geneeskunde heeft veel verschillende differentiaties en Shahan Hovsibian is opgeleid tot internist-nefroloog. Met dat specialisme werkte Hovsibian in Amsterdam UMC. “Graag wilde ik eens wat breder binnen het specialisme interne geneeskunde na lange tijd vooral veel nefrologie, vandaar dat ik op zoek was naar een functie in de algemene interne geneeskunde. De vacature bij Sionsberg sprak me aan en sinds een aantal weken werk ik van woensdag tot en met vrijdag als internist bij Sionsberg, mijn woonplaats is nog steeds Amsterdam. Dokkum bevalt goed voor drie dagen per week!”

Verschillen met medisch ziekenhuis
“Er zijn natuurlijk veel verschillen tussen Sionsberg en een medisch ziekenhuis in Amsterdam waar iedereen zijn eigen differentiatie heeft. Hier in Dokkum draai ik vrijwel uitsluitend spreekuren, waar in een groter ziekenhuis de internist ook vaak afdelingen aanstuurt. Het draaien van spreekuren spreekt me heel erg aan omdat je echt in gesprek kan zijn met elkaar. Dat betreft een andere communicatie dan met een heel ziek iemand die zich al op de verpleegafdeling bevindt. Aan de andere kant zit de uitdaging bij een groter ziekenhuis meer medisch inhoudelijk en is de supervisie die je hebt over een afdeling interessant. De werkzaamheden variëren daar meer, maar in het geval van bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis wel vaak in één soort specialisme. Qua team merk ik niet heel veel verschillen. Hier werkt een fijn team met poli-assistentes en andere internisten. Het contact met de radiologen en de neurologen is bijvoorbeeld veel makkelijker. Het is kleinschaliger, de lijntjes zijn korter en iedereen is direct bereikbaar.”

Interne geneeskunde – wat is dat?
Op de website van Sionsberg wordt de polikliniek interne geneeskunde omschreven als een poli waar de patiënt als geheel wordt gezien. Hovsibian lacht; “Ik ben van mening dat elke dokter dat moet doen. Ik zou liever zeggen dat we een brede kijk op interne aandoeningen hebben (of combinaties daarvan) en inwendige ziekten behandelen. Je hebt natuurlijk een heleboel subgroepen binnen ‘de interne’ en als algemeen internist bekijk ik meerdere organen om door middel van onderzoek klachten te kunnen achterhalen. Vervolgens behandel ik de patiënten zelf of verwijs ik door naar andere specialisten wanneer dat nodig is.”

Van verwijzing naar verwijzing
De meeste patiënten komen via een verwijzing van de huisarts bij de poli interne geneeskunde terecht. “Vaak zijn dat verwijzingen voor klachten bij buikpijn, gewichtsverlies, suikerziekte, schildklieraandoeningen, bloedarmoede of een te hoge bloeddruk. Middels een gesprek en lichamelijk onderzoek of eventueel een aanvullend onderzoek op een andere afdeling, beoordeel ik de patiënt voor een gepaste behandeling en zet ik die behandeling in of beoordeel ik of het nodig is om ze door te sturen naar een andere specialist of hulpverlener. Het is mooi dat bijna al die extra onderzoeken in de Sionsberg plaats kunnen vinden. Eventuele hoge complexe behandelingen zoals chemotherapie en dialyse kunnen niet in Dokkum plaatsvinden. Dat zijn hoog risico therapieën en die kun je alleen aanbieden als je iemand ook kan opvangen als de therapie niet goed gaat. Daar zijn hier geen bedden voor”, legt Hovsibian uit.

Korte wachttijden als speerpunt
“Hier in Sionsberg zijn hele korte wachttijden van twee dagen tot twee weken. En dat is best bijzonder, dat zie je weinig in de rest van Nederland. Sionsberg is een zelfstandig behandelcentrum met als speerpunt geen of korte wachttijden. Dat werkt en dat is aantrekkelijk. Ik zie dan ook meerdere patiënten van verder weg, Groningen bijvoorbeeld.”

Op de vraag hoe het gemiddelde profiel van een patiënt van de afdeling in Noord-Nederland eruitziet, zegt Hovsibian: “Heel wisselend: mannen en vrouwen, jong en oud, dik en dun. Het enige wat opvalt is het hoge percentage met ‘analyse buikklachten’. Ik denk dat dat juist komt vanwege de korte wachttijden, dat patiënten met buikklachten elders minder snel terecht kunnen.” Wat Hovsibian ook heeft gemerkt deze eerste weken in Dokkum: “Patiënten hier hebben een beter luisterend oor: oké, dan gaan we dat proberen. En dat hoor ik als dokter natuurlijk graag”, lacht Hovsibian.