Rondom Sionsberg: de Longfunctieafdeling


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt René Werkhoven over de longfunctieafdeling van de Sionsberg en de behandelingen die zij aanbiedt.

Polikliniek Longgeneeskunde van Sionsberg richt zich op de diagnose, behandeling en zorg voor patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen en de ademhaling. “Luchtwegproblemen omvatten een breed scala aan aandoeningen, van de veelvoorkomende verkoudheid en bronchitis tot ernstige aandoeningen zoals astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), longkanker en interstitiële longziekten. Wij proberen patiënten te helpen bij het herwinnen van hun ademhaling om zo weer een betere kwaliteit van leven te bereiken.”

Longfunctieonderzoeken
Een diagnose wordt gesteld aan de hand van een longfunctieonderzoek. Maar wat is dat precies? “Een longfunctieonderzoek, bij voorbeeld spirometrie, is een medische test die wordt uitgevoerd om de functie van de longen te beoordelen,” vertelt René. “Het geeft de longartsen informatie over de werking van de longen van de patiënt, zoals bijvoorbeeld het volume van de longen, de mate van eventuele luchtwegvernauwing en gevoeligheid van de luchtwegen. Op deze manier kunnen we aandoeningen die de ademhalingscapaciteit beïnvloeden, zoals COPD en astma, diagnosticeren.”

Mondstuk op mond en knijper in neus
De longfunctie wordt gemeten met een apparaat waarbij de patiënt een mondstuk op de mond heeft en een knijper op de neus. Na het onderzoek volgt er een aansluitend gesprek met één van de drie longartsen van de afdeling, die klachten uitvraagt, lichamelijk onderzoek doet en zo nodig medicatie voorschrijft. “Zodra de diagnose is gesteld, wordt een behandelplan opgesteld dat kan variëren van medicatie en zuurstoftherapie tot chirurgische ingrepen in ernstigere gevallen, zoals longtransplantaties. Die vinden dan plaats in de omliggende ziekenhuizen, maar de voor- en nazorg doen we gewoon in de Sionsberg.”

‘Gewoon’ in de Sionsberg
‘Gewoon’ in de Sionsberg, daar houden ze bij de polikliniek Longgeneeskunde wel van. In de Sionsberg werkt namelijk hetzelfde personeel als in het MCL, maar in Dokkum biedt men versnelde toegang tot dezelfde hoogwaardige zorg. “Wat onze kliniek in de Sionsberg onderscheidt, is de laagdrempeligheid: hier kun je makkelijk een afspraak maken en kun je als patiënt vaak ‘sneller te plak’. Bovendien heeft de Sionsberg het voordeel van gratis én voor de deur parkeren. Dat is ontzettend efficiënt werken,” vertelt René enthousiast. Hij benadrukt dat de efficiëntie van longgeneeskunde bovendien te danken is aan de naadloze regionale samenwerking. “Onze polikliniek werkt samen met de maatschap longartsen uit de regio, die al meer dan 25 jaar samenwerkingsverbanden heeft met alle ziekenhuizen in regio. Onze patiënten zijn zo verzekerd van optimale, accurate en precieze zorg.”

Post-COVID
Naast spirometrie worden er in de Sionsberg ook andere tests gedaan om te kijken hoe gevoelig de longwegen van patiënten zijn. Met dit soort onderzoeken wordt bijvoorbeeld astma in kaart gebracht. René merkt dat hij de laatste tijd krijgen ook veel post-COVID patiënten over de vloer krijgt. “Zij hebben vaak wisselende klachten, zoals vermoeidheid, benauwdheid en hoesten. Ze hebben vaak ontzettend veel baat bij een spirometrie of een ander luchtwegenonderzoek, omdat we op die manier duidelijker in beeld krijgen waar patiënten voornamelijk last van hebben.

CASPIR-cursus
CASPIR is een cursus voor de huisartsenpraktijk om de kennis en vaardigheden van de uitvoering, beoordeling en interpretatie van longonderzoek te onderhouden. De cursus is voor huisartsen (en/of verpleegkundig specialist) die in samenwerking met de praktijkondersteuner – praktijkverpleegkundige of doktersassistente in een praktijk het longfunctieonderzoek uitvoeren en beoordelen. Binnen SNZ is het voor de cursisten mogelijk een dagdeel mee te kijken. Een mooie manier om te kijken hoe de uitvoering van het longfunctieonderzoek gaat en dat de cursist weer op de hoogte wordt gebracht over de nieuwste richtlijnen.

Rondom Sionsberg: ‘Acupunctuur in je element’


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Philippien van der Velde over aantal nieuwe methodes en behandelingen die zij aanbiedt in haar praktijk voor traditionele Chinese geneeskunde ‘In je element’, gevestigd in de G-vleugel van Sionsberg.

Al sinds 2010 runt geregistreerd therapeut Philippien van der Velde haar eigen praktijk voor traditionele Chinese geneeskunde. Daar behandelt ze voornamelijk cliënten door middel van acupunctuur. “Acupunctuur werkt door middel van het stimuleren van acupunctuurpunten met zeer dunne steriele naalden, wat zo goed als pijnloos is. Het vergroot je weerstand en werkt diep in op de lichamelijke en geestelijke conditie van mensen,” legt Philippien uit, die sinds 2019 met haar praktijk in de Sionsberg huist. “De kracht van acupunctuur is dat het de natuurlijke balans herstelt. Met acupunctuur kunnen we allerlei klachten verhelpen en verlichten, maar acupunctuur kan ook heel goed preventief ingezet worden. Acupunctuur heeft zijn werking al eeuwen bewezen en tegenwoordig wordt die werking ook wetenschappelijk aangetoond.”

Nieuw: Epiphora-methode
Naast acupunctuur biedt Philippien ook shiatsu, Dorntherapie en massages aan om lichaam, geest en ziel weer met elkaar in balans te krijgen. Sinds vorig jaar september is daar de Epiphora-methode bijgekomen. “De Epiphora-methode, ontwikkeld door fysiotherapeut Hans Timmerman, is een methode die de weg voor de doorstroming van bloed van- en naar de hersenen weer vrijmaakt. Met de methode leer je de drie hoofdoorzaken van een verstoorde doorbloeding in je brein op te lossen. Dat doe je door middel van houding, bewegingen en ademtechnieken. Op deze manier komt jouw zenuwstelsel weer tot rust en wordt de herstelkracht van je lichaam veel sterker.”

Positief resultaat bij long-covid en post-covid
De Epiphora-methode wordt al langere tijd gebruikt om mensen met bijvoorbeeld migraine, slaapproblemen, stressklachten en ander onverklaarbaar uitblijvend herstel te behandelen. Maar Timmerman heeft ontdekt dat deze oefeningen ook positief resultaat kunnen hebben voor mensen met long-covid en post-covid. “Klachten als vermoeidheid, brainfog, concentratieproblemen en geheugenstoornissen worden inmiddels erkend als gevolgen van het coronavirus. Die klachten hebben alles te maken met een verstoorde doorbloeding in de hersenen. Door het doen van de Epiphora oefeningen kun je ervoor zorgen dat de hersenen wel weer optimaal van zuurstofrijk bloed worden voorzien waardoor het zenuwstelsel tot rust komt zodat je sneller en beter kunt herstellen,” aldus Philippien. Het fijne is dat het toepassen van de Epiphora-methode en acupunctuurbehandelingen voor post-covid heel goed samengaan. Het versterkt elkaars werking.

Toepassing in eigen leven
Philippien heeft de Epiphora-methode ook toegepast in haar eigen leven, omdat ze het belangrijk vindt om uit eigen ervaring over de oefeningen te kunnen spreken. “Ik heb de oefeningen geleerd tijdens de opleiding tot Epiphora coach en ik ben ze daarna blijven doen. Ondanks dat ik geen klachten had, heb ik gemerkt dat er dingen in mijn leven verbeterd zijn: ik heb veel meer energie, ik voel me nog relaxter en heel helder, mijn huid knapt op en ik heb geen last meer van verzuurde spieren na sporten. Allerlei kleine dingetjes die door de Epiphora-methode opgeknapt zijn. Eigenlijk is de methode dus goed voor iedereen,” lacht ze.

Acupunctuur voor mentaal/emotionele klachten
Één van de acupunctuurmethodes waarmee Philippien werkt is de Benshen acupunctuur, waarvoor ze kortgeleden een verdiepende bijscholing heeft gevolgd. Benshen wordt ook wel psycho-therapeutische acupunctuur genoemd. Ze is erop gericht om psychische en emotionele klachten en trauma’s te behandelen. “De Chinese geneeskunde werkt holistisch: we zien het mentale, emotionele en fysieke als één. De Chinese filosofie onderkent dat de hoofdoorzaak van alle klachten voortkomt uit de psyche. Allerlei vormen van emoties en stress kunnen het functioneren van het lichaam ontzettend verstoren. Met Benshen acupunctuur kun je de natuurlijke balans herstellen en klachten in de basis aanpakken.”

Ooracupunctuur
Datzelfde geldt voor ooracupunctuur (NADA protocol). Philippien: “Deze soort acupunctuur wordt wereldwijd ingezet door professionele acupuncturisten om getraumatiseerde slachtoffers van bijvoorbeeld aardbevings- en oorlogsgebieden te behandelen.” Maar je hoeft geen groot trauma te hebben opgelopen om baat te hebben bij deze ooracupunctuurbehandeling. Ook kleine ongemakjes kunnen zorgen voor trauma in je lijf. “Stel: je bent betrokken geweest bij een ongeluk op de fiets. Fysiek houd je daar misschien niets blijvends aan over, maar zo’n trauma kan zich wel vastzetten in je lichaam. Voor dat soort klachten is NADA ooracupunctuur uiterst geschikt.”

Veel trauma en stress in huidige tijd
Praktijk ‘In je element’ loopt momenteel goed. Cliënten worden momenteel op een wachtlijst van een aantal weken geplaatst. Wat daarvan volgens Philippien de oorzaak is? “De huidige tijd brengt veel stress en trauma met zich mee. Veel mensen hebben de coronatijd bijvoorbeeld als traumatisch ervaren, waaronder ook veel jongeren.” Bovendien heeft ze het gevoel dat holistische genezing steeds meer inbakert in de samenleving. “Klachten als hooikoorts, reuma, migraine, spastische darmen, onverklaarbare rug- en schouderklachten – klachten waar in westerse geneeskunde soms weinig aan te doen is – kunnen vaak met acupunctuur nog wel behandeld en verlicht worden. Steeds meer mensen komen erachter dat holistische genezing toch nog het één en ander voor hen kan betekenen.”

Rondom Sionsberg: het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt bekkenfysiotherapeut Geja de Vries over het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum.

Het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum helpt patiënten met klachten op het gebied van de bekken en bekkenbodem, de lage rug en de buik. Bekkenfysiotherapeut Geja de Vries vertelt dat hoewel de hoofdvestiging in Leeuwarden zit, het centrum al negen jaar lang als zelfstandige afdeling in Dokkum huist. “Ons team bestaat uit acht fysiotherapeuten, waarvan vijf in Dokkum. Dat betekent dat patiënten iedere werkdag bij ons in de Sionsberg terechtkunnen.”

Veel meer dan zwangerschapsklachten
“Veel mensen denken dat bekkenfysiotherapie er alleen is voor klachten rondom zwangerschap, maar wij doen veel meer dan dat,” vertelt Geja. “Als bekkenfysiotherapeut behandel je mannen, vrouwen én kinderen, dus je ziet van alles langskomen: zwangerschapsklachten, verzakkingsklachten, urineproblemen, blaasontsteking, obstipatiepijn, zindelijkheid… noem het maar op.” Een profiel schetsen van de gemiddelde patiënt is daarom onbegonnen werk. “De jongste patiënten zijn net twee jaar en de oudste misschien wel tweeënnegentig. Bekken- en bekkenbodemproblemen komen in alle leeftijdscategorieën voor.”

Zo bij elkaar binnenlopen
De wachttijden van de locaties in Leeuwarden en Dokkum verschillen niet zoveel, vertelt Geja. Maar ze merkt wel dat de mensen uit de dorpen het fijn vinden dat ze gewoon in de Sionsberg terecht kunnen voor hun klachten. “Het is dichtbij, laagdrempelig én je kunt hier gratis parkeren. Dat wordt over het algemeen als prettig ervaren.” Ook voor de bekkenfysiotherapeuten zelf is Dokkum ideaal, legt Geja uit, want bekkenfysiotherapie is een multidisciplinaire vorm van zorgverlening. “Bij jonge patiënten werken we vaak samen met kinderartsen, -psychologen en- therapeuten. Bij volwassen patiënten hebben we veel contact met de uroloog, de verloskundige en de chirurg. Het is ontzettend fijn dat die hier allemaal gewoon op de gang of het plein zitten. Je loopt zo even bij elkaar naar binnen en vraagt hoe het zit. Alle disciplines zijn er en de lijntjes zijn kort.”

Geen kant-en-klaar pakket
“We doen een heel uitgebreide intake, waarin we van alles vragen: problemen rondom de stoelgang, zindelijkheid, seksuele klachten, gynaecologische klachten, et cetera. Daarna laten we de patiënten vaak een dagboek bijhouden, waarin ze hun klachten zo precies mogelijk omschrijven, zodat we op die manier samen met de patiënt kunnen ontdekken wat er precies speelt en hoe we deze klachten kunnen verhelpen.” Op de vraag wat ze het allermooiste vindt aan dit vak, begint Geja te stralen. “Ik heb gekozen voor bekkenfysiotherapie omdat ik graag met mensen wilde werken, vooral met kinderen. Het is fantastisch om hen op een speelse manier te helpen en dingen aan te leren. Een bekkenklacht is nooit een klacht die puur op zichzelf staat; de oplossing is geen kant-en-klaar pakket dat we de patiënt kunnen aanreiken. Iedereen is uniek, dus het is en blijft mensenwerk. Dat maakt het ook zo leuk.”

Taboes verhelpen
“Een vraag die wij vaak krijgen is: ‘waarom doe je dit werk in vredesnaam?’ Er heerst nog heel erg een taboe rondom bekken- en bekkenbodemklachten. Een verzakking of urine- of ontlastingsverlies, dat wil niemand. Maar daarom is het juist heel fijn als je mensen kunt helpen met het verhelpen van klachten rond hun bekkenbodem. Het mooiste is als je een patiënt weer met meer zelfvertrouwen de deur uit ziet gaan,” aldus een glimlachende Geja.

Rondom Sionsberg: het Huisartsencentrum


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt praktijkmanager Sietske Brouwer over de huisartsenpraktijk.

Links van de hoofdingang van de Sionsberg bevindt zich de ingang van het Huisartsencentrum Dokkum. De huisartsenpraktijk heeft zes vaste huisartsen, die zijn georganiseerd in een maatschap. Sietske: “Ons team bestaat daarnaast uit praktijkondersteuners (somatiek en ggz), physician assistants, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten, een praktijkmanager en twee vaste waarnemend huisartsen. In de avonden en weekenden wordt de zorg in een deel van de praktijk georganiseerd door Dokterswacht Friesland.”

Make-over
Het huisartsencentrum heeft recentelijk een heuse make-over ondergaan. “Na vijftien jaar bruine tinten op de muren vonden we dat het tijd was voor wat nieuws. Frisse kleuren op de muren, een nieuw ingerichte wachtkamer en personeelsruimte,” vertelt Sietske enthousiast. “We wilden graag een nette en verzorgde uitstraling hebben richting onze patiënten, maar tegelijkertijd wilden we ook een fijne werkplek creëren voor onze medewerkers, die hier dagelijks aanwezig zijn. En dat is zeker gelukt. We zijn er blij mee en hebben al veel leuke reacties gehad. De praktijk kan weer even vooruit en de frisse kleuren geven positieve energie voor de toekomst!”

Oplossingen voor alsmaar groeiende zorgvraag
Die positieve energie is belangrijk, zeker als je denkt aan alle veranderingen die aan de gang zijn binnen de huisartsenzorg: de hoge werkdruk, de krapte op de arbeidsmarkt, de eisen aan de praktijkvoering en de alsmaar groeiende (en alsmaar complexere) zorgvraag. “We moeten kijken naar een andere organisatie van huisartsenzorg. Hoe kunnen we al onze patiënten de zorg geven die ze nodig hebben?” Oplossingen kunnen o.a. zijn: meer zorg op afstand, inzetten op de eigen regie van de patiënt, een gezonde leefstijl stimuleren of een andere indeling van consultvoering, bijvoorbeeld door het uitbreiden van de avondspreekuren of het clusteren van klachten (zoals een dermatologiespreekuur of een luchtwegspreekuur). “We zijn ons aan het oriënteren op de oplossingen die bij onze praktijk passen. En uiteraard gunnen we de huisartsen minder administratieve taken, zodat er meer tijd overblijft voor de patiënt.”

Toekomstbestendige huisartsenzorg
De afgelopen jaren is er ook veel op de huisartsenpraktijk afgekomen wat betreft corona. “De pandemie heeft voor veel mensen grote gevolgen gehad, zowel op fysiek als mentaal vlak. Binnen onze praktijk hadden we, door een tekort aan huisartsen en door ziekte, soms langere wachttijden voor de spreekuren dan wenselijk,” vertelt Sietske. “Desondanks zijn we ons er zeer van bewust dat we in onze handen mogen knijpen met het gemotiveerde team van het huisartsencentrum. We hebben momenteel geen vacatures meer en met het toetreden van dokter G. Balk als praktijkhouder is ook de maatschap weer compleet.” Bovendien heeft het team in de Sionsberg veel aandacht voor artsen en assistenten in opleiding. Door hun een plekje te bieden hoopt de praktijk haar steentje bij te dragen in het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg.

Acute zorg voor kwetsbare ouderen in de regio
Vorig jaar is het huisartsencentrum in samenwerking met Zorgpension Dokkum en de spoedpolikliniek van Sionsberg het project ‘zorgpad kwetsbare ouderen’ gestart. Sietske: “Het zorgpad is bedoeld voor ouderen met acute klachten bij wie het thuis vastloopt. Zij kunnen voor verder onderzoek terecht bij ons in de Sionsberg. Meerdere hulpverleners zijn hier bij hun klachten betrokken. Door dit hier in Dokkum te faciliteren hoeft de patiënt niet meer speciaal naar Leeuwarden of Drachten te reizen.” Huisarts Milou van der Spek vindt het een toevoeging van haar werk als arts: “Door samen te werken met de andere disciplines kunnen wij beter aansluiten op de wensen en behoeften van de oudere en adequate hulp bieden,” vertelt ze. Het zorgpad wordt momenteel ook uitgebreid in de hele regio Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Met deze speciale inzet hopen de huisartsen het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen en goede zorg te bieden aan de kwetsbare thuiswonende ouderen in de regio.

Het team van huisartsencentrum Dokkum wil haar kwaliteit van zorg en dienstverlening blijven verbeteren en hecht hierbij veel waarde aan ervaringen van patiënten. Daarom wordt vanaf 2023 de mening van de patiënt gevraagd middels een patiëntpanel. Dit panel zal circa twee keer per jaar bijeenkomen voor het bespreken van patiënt-gerelateerde onderwerpen zoals: informatievoorziening, patiëntveiligheid, bereikbaarheid, etc. Wilt u meer informatie en/of wilt u meepraten in dit panel? Stuur dan een mailtje naar sbrouwer@hcdokkum.nl.

Rondom Sionsberg: Jan van der Meer

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Jan van der Meer over zijn praktijk voor ondersteuning bij sterven, afscheid en rouw; gevestigd in de G-vleugel van Sionsberg.

Jan van der Meer biedt met zijn praktijk ‘mens voor mens – er zijn’ begeleiding en ondersteuning (voorafgaand) bij overlijden en/of betrokkenen. “Daar waar mensen ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij afscheid en rouw, kan ik helpen: voorafgaand bij een overlijden tot en met de voorbereiding en uitvoering van de afscheidsplechtigheid en nazorg of rouwverwerking voor nabestaanden. Ik probeer iets wat niet draagbaar is – het overlijden van een geliefd iemand – dragelijker te maken.”

Van zorg naar zzp
Waar de begrafenisondernemer zich bezighoudt met de praktische zaken – het ontzorgen door de druk van het regelen weg te halen – rondom een overlijden, houdt Jan zich bezig met het mentale vlak. “Ik heb jarenlang in de zorg gewerkt en het laatste stukje zorg en de begeleiding daaromheen sprak me altijd aan. In combinatie met mijn studie theologie heb ik ervoor gekozen vanaf 2014 als zzp’er op religieus en humanistisch vlak door te gaan.”

Iedereen mag rekenen op ondersteuning
Het vak van Jan heeft niet een naam en het totaalpakket wat Jan biedt komt zeker niet vaak voor. “Uitvaartsprekers of predikanten die een uitvaart begeleiden zijn er natuurlijk wel. Vroeger had je niet zoveel keuze bij een overlijden, werd veel door de kerk geregeld. Maar de tijden zijn veranderd. Ook op het kerkelijke vlak: meer en meer staat het leven van de overleden persoon centraal, in plaats van enkel geloofsonderwijs. Vanuit mijn geloof voel ik dat ik wat mensen betreft geen onderscheid moet maken en dat ik er voor mensen moet zijn, dus ook als ze niet gelovig of anders gelovig zijn. Het gaat immers om de mens. Ik vind dat niet lastig, mij cliënten en hun naasten bepalen, niet ik. Ik wil er echt voor iedereen zijn, iedereen mag rekenen op mijn ondersteuning.”

Dichter bij de mens
Wanneer je fulltime 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar bent kun je spreken van een way of life. “Ik weet niet waar ik vanavond ben, of ik vijf minuten of de hele avond op een verjaardag ben… Ik werk veel, maak veel uren – gemiddeld zo’n 15-20 uren per gezin per week – maar dit voelt niet als werken.  Dat komt omdat het zo bijzonder is: dichter bij de mens kom je niet. In de laatste fase komt de échte mens naar boven, alles krijgt een andere waarde. Mensen zijn vlak voordat ze overlijden zo puur, zo echt, ik vind dát mooi”, legt Jan uit. “Al schuilt in dat altijd maar ‘aan’ staan ook een risico van overbelast raken.”

Rouwverwerking
Steeds vaker wordt Jan al voorafgaand aan een overlijden bij een familie betrokken, om vervolgens de uitvaart te begeleiden. Ook is Jan in de periode van rouw van grote waarde: “Sowieso vindt er een aantal weken na het overlijden een afrondend gesprek plaats, soms bied ik daarna ook rouwbegeleiding. Maar, ik ben geen therapeut met een doelstelling. Tijdens de rouwverwerking is het zo ontzettend belangrijk dat mensen hun verhaal kunnen doen. Keer op keer. Daar waar de maatschappij op een gegeven moment wel klaar is met je verhaal bied ik, ook daarna nog, in dat rouwproces een luisterend oor. Het is heel belangrijk om te weten dat bij rouwbegeleiding níets moet maar dat er ruimte is en blijft om steeds opnieuw je verhaal te kunnen doen.”

Schaapje en regenboogzand
Van jong tot oud kloppen mensen aan bij Jan voor begeleiding. “Kinderen vinden de dood of een begrafenis vaak eng, niet door de dood zelf maar vaak door het verdriet wat ze zien en ervaren bij volwassenen. Wanneer kinderen in aanraking komen met de dood, gebruik ik altijd heel bewust het woord ‘doodgaan’. En de kinderen krijgen van mij een knuffel-schaap met de volgende kenmerken: grote oren waar de kinderen alles aan kunnen vertellen, want dit schaap verteld namelijk niks door. Het schaap stelt ook geen vervelende vragen én het heeft zakken waar je briefjes in kan stoppen.”

Speciaal voor kinderen gebruik ik de regenboogceremonie: “Naast dat de regenboog de gelofte van God weergeeft dat hij ons nooit in de steek zal laten, weten kinderen dat als het regent en ze zien de regenboog, de zon nooit ver weg kan zijn. Ik heb speciaal regenboogzand wat de kinderen over de kist mogen strooien zodat als ze een regenboog zien ze altijd aan hun overleden dierbare zullen denken. Ik ben ook heel eerlijk: het verdriet gaat nooit helemaal weg en die tranen mogen er zijn, maar met de tijd veranderd verdriet wel.”

Gedichtenbundels
Gemiddeld begeleidt Jan zo’n 15-20 uitvaarten per maand. “Tuurlijk raakt dit werk me, maar het brengt me niet uit balans. Vanwege mijn beroepsgeheim kan ik niet mijn verhalen delen. Daarom schrijf ik graag gedichten, dat is mijn uitlaadklep”, zegt Jan die inmiddels vier gedichtenbundels heeft uitgebracht. “Ik maak nooit reclame voor mijn praktijk, deel niks op social media vanwege de privacy, deze gedichtenbundels leveren me veel warme reacties en nieuwe contacten op.”

Kijk voor meer informatie over ‘mens voor mens’ op de website van Jan van der Meer.

Jan van der Meer is ook betrokken bij de organisatie van Warm Winterlichtavond bij begraafplaats Wâldhôf in Opeinde. Tijdens deze avond is er voor nabestaanden gelegenheid contact met elkaar te hebben en ervaringen te delen. Warm Winterlichtacond vindt op donderdagavond 17 november plaats, hier worden de gedichten van Jan van der Meer voorgedragen, met muzikale ondersteuning van Gurbe Douwstra. Aanmelding is gewenst via waldhof@monuta.nl.

Rondom Sionsberg: Revalidatie Friesland

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Geke van der Heide over Revalidatie Friesland, gevestigd aan de achterkant van de Sionsberg.

Revalidatie Friesland helpt patiënten met allerlei verschillende diagnoses optimaal te revalideren vanuit verschillende locaties. Fysiotherapeut, Projectleider Leefstijl en vervangend teamleider Geke van der Heide legt uit dat locatie Dokkum 15 jaar bestaat en dat er onderling goede contacten zijn met Sionsberg. “We delen dezelfde huismeester en hebben korte lijntjes met elkaar. Zo is er een multidisciplinair overleg met de neuroloog en pijnspecialist. Orthopeden en chirurgen verwijzen voor problemen aan bewegingsapparaat en oncologische revalidatie naar ons door.”

 Foto: deel van team van Revalidatie Friesland – vestiging Dokkum

Doelenstellen vanuit patiënt
“Patiënten met chronische pijn tot niet aangeboren hersenletsel, patiënten met amputaties tot oncologie patiënten… Wij zien allerlei verschillende soorten volwassenen met verschillende behoeftes. En daar ligt ook direct onze belangrijkste missie: wij stellen doelen vanuit de patiënt. Wat is de behoefte van de patiënt en wat heeft hij/zij hiervoor nodig en hoe kunnen we daar als behandelteam naartoe werken.” Volgens Geke werkt dat ook het beste voor een patiënt: “Iemand die graag ging fietsen, is immers zeer gemotiveerd dat opnieuw te leren.”

Korte lijntjes en onderlinge afstemming
Geke vertelt dat het mooie aan Revalidatie Friesland is, dat op elke vestiging samen met een team van specialisten met verschillende behandeldisciplines gewerkt wordt. “We voeren regelmatig overleg met elkaar om te bespreken wat iedere patiënt nodig heeft. De lijntjes zijn zeer kort waardoor we direct afstemming met elkaar hebben. Onze onderlinge afstemming is echt onze kracht. Dat krijgen we ook vaak terug van patiënten, dat het zo fijn is hoe er vanuit elke discipline met ze meegedacht wordt. Onze aanpak is dan ook heel breed, patiënten die een enkelvoudige discipline nodig hebben komen niet in revalidatie.

Meer dan fysieke begeleiding
Wanneer je een doorverwijzing hebt voor Revalidatie Friesland begin je met een intake bij de revalidatiearts. “Deze arts legt alle gegevens naast elkaar en doet onderzoek. Vervolgens maken we gerichte doelen met de patiënt en bedenken we als team: hoe gaan we dat doen”, legt Geke uit die aangeeft dat geen patiënt en dus geen revalidatie gelijk is. “Een oncologie patiënt zal bijvoorbeeld conditioneel op willen bouwen en dan kijken we met elkaar naar belasting en belastbaarheid. Een dergelijke patiënt heeft vaak niet dezelfde energie voor dingen als voorheen. Het is belangrijk dat er een balans ontstaat tussen het geen iemand wil doen en wat het lijf (tijdelijk) aan kan. Wij begeleiden dat proces hoe je hier mee om kan leren gaan, je leven op een andere manier kan inrichten. Dat kan onder andere op het gebied van arbeid, hulpmiddelen of sociale omgeving. Vaak zijn patiënten al bij meerdere zorgverleners geweest voor zij starten aan een revalidatie traject. Revalidatie is een tijdelijk station om patiënten te begeleiden. Voor het vervolgen van conditie of kracht opbouw kunnen we mensen verwijzen naar de eerste lijn.”

Pilot voor Leerafdeling
Vestiging Dokkum heeft als eerste een pilot voor een poliklinische Leerafdeling gedaan en geeft daar nu vervolg aan. Studenten die hier komen stagelopen kijken niet alleen mee met een specialist, maar werken echt zelfstandig. “Daardoor leren ze direct interdisciplinair werken. Je leert zo heel goed over je eigen functie heen te kijken. En de theorie is toch echt anders dan de praktijk of een gekunstelde situatie.” De Leerafdeling wordt positief ontvangen door de patiënten en is niet alleen erg leerzaam voor de studenten”, vindt Geke, “Maar ook voor ons. We leren van de studenten nieuwe dingen, een nieuwe kijk en zijn daardoor echt aan het innoveren. Ook leren we met studenten en patiënten reflecteren en feedback geven.”

Student aan het woord
Vierdejaarsstudent fysiotherapie Johan uit Kollum loopt momenteel stage op de Leerafdeling en heeft een goede eerste indruk van Revalidatie Friesland. “Ik heb een minor sportfysiotherapie gedaan en wilde me nu wat breder openstellen en eens iets anders bekijken. Hier in Dokkum krijg ik veel ruimte, zo ging ik de eerste stagedag al een wandeling maken met een patiënt, dat patiëntcontact vond ik geweldig! Hier krijg ik de kans om ook andere beroepen te leren kennen door het samenwerken in een interdisciplinair team.” Met de sfeer in dat team zit het wel goed volgens Johan: “Een heel jong team, wat oogt als een vriendengroep!”

Kijk voor meer informatie over Revalidatie Friesland op de website.