Herdenkingsborden geplaatst in Dokkum


Op verschillende plaatsen in de historische binnenstad van Dokkum zijn door het comité 4 en 5 mei Dokkum alvast herdenkingsborden geplaatst. De borden blijven staan tot en met 5 mei. Op de borden staan de verhalen te lezen van Dokkum in de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers die in de regio vielen.

Op4 mei aanstaande vindt een korte herdenkingsplechtigheid in de Bonifatiuskapel aan de Bronlaan in Dokkum. Aansluitend hierop wordt een de stille tocht gelopen. Bij de monumenten aan de Woudweg en Noorderdwinger worden kransen gelegd en bij het laatste monument wordt om acht uur twee minuten stilte gehouden.

Deel dit bericht:

Geen sociale huurwoningen aan de Houtkolk

Woningcorporatie Thus Wonen stapt uit de herstructurering van de Houtkolk in Dokkum. Die mededeling deed wethouder Albert van der Ploeg donderdagavond tijdens de raadsvergadering in Dongeradeel. De corporatie vindt het project toch te duur om sociale huurwoningen in te kunnen onderbrengen. In plaats van te investeren in dure sociale huurwoningen aan de Houtkolk in Dokkum, heeft Thús Wonen besloten zich te richten op woningverbetering en nieuwbouw op minder dure locaties. Thús Wonen ziet vanwege de relatief hoge kosten af van de nieuwbouw van 24 appartementen in het oude industriegebied aan de Houtkolk.

Directeur-bestuurder Jeannette Dekker van Thús Wonen: “De kosten zijn relatief hoog, omdat het terrein van de Houtkolk een gewilde locatie is. Wij willen woningen realiseren met een huur van maximaal € 592,55 die bereikbaar zijn voor mensen met een beperkt inkomen. Met de kosten van deze woningen is die grens niet haalbaar zonder dat dit ten koste gaat van andere investeringen. Zoals bijvoorbeeld het onderhouden en isoleren van bestaande woningen of het betaalbaar houden van de huur. En dat kunnen wij niet verantwoorden aan onze huurders. Thús Wonen kiest er namelijk voor om zoveel mogelijk huurders te laten profiteren van het maatschappelijke kapitaal, in plaats van dit in enkele relatief dure huurwoningen te investeren. Dat betekent dat wij op een zeer gewilde plek als de Houtkolk geen betaalbare sociale huurwoningen aanbieden.”

Deel dit bericht:

Drieduizend euro voor stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg


De organisatie van de Lauwersmeer- en Waddentocht overhandigde afgelopen week €3.370 aan de Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordoost-Friesland. Met dank aan de sponsoren van de fietstocht rondom het Lauwersmeer komt het volledige inschrijfgeld van de deelnemers geheel ten goede aan het goede doel. Sytze Brouwers van Lionsclub Bonifatius Dokkum, organisator van de fietstocht: ‘We zijn heel tevreden over het verloop van de eerste editie van de fietstocht. We troffen het met het fantastische weer en de 337 deelnemers genoten van hun fietstocht van 65 of 100 kilometer. Uit een enquête onder de deelnemers bleek dat ze de tocht waardeerden met gemiddeld een 8,5. Ook kregen we waardevolle suggesties om de tocht volgend jaar nog verder te verbeteren!’

Gratis ondersteuning in een moeilijke periode
De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Noordoost-Friesland is heel blij met het opgehaalde bedrag. Hanneke Geursen, voorzitter van de stichting: ‘Met het einde in zicht, hebben mensen behoefte aan een luisterend oor. Aan dierbaren die dichtbij ze zijn. Veel van de zorg komt dan op de schouders van de partner, familie of vrienden terecht. Onze vrijwilligers bieden dan hulp bij deze zorg. Zodat partner of familie op adem kunnen komen. De hulp van de vrijwilligers kost niets. Wel hebben we een bescheiden budget voor onder meer opleidingen en reiskosten. Deze gift is dan ook zeer welkom!’

Regionale steun
De Lauwersmeer- en Waddentocht heeft brede steun vanuit de regio. Dat blijkt uit de bijdragen door de vele sponsoren, maar ook door de verschillende overheden. De tocht wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincies Groningen en Fryslân en de gemeenten Dongeradeel, de Marne en Kollumerland. Door de subsidie van de stuurgroep Lauwersmeer en bijdragen van sponsoren konden de opbrengsten uit inschrijvingen geheel ten goede komen aan het goede doel.

Deel dit bericht:

Weer drie bekeuringen op Hantumerweg

Bij een verkeerscontrole op de Hantumerweg in Dokkum zijn dinsdag weer drie bekeuringen uitgedeeld. Ter plaatse geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en er zijn bij de politie veel klachten binnengekomen dat die limiet onvoldoende gehanteerd wordt. Dinsdag werden boetes uitgedeeld aan drie automobilisten. Ze reden 48 kilometer per uur en twee keer 53 kilometer per uur.

Deel dit bericht:

Plannenmaker van start in binnenstad

Maandagavond 19 juni is de plannenkamer Dokkum van start gegaan. Het initiatief is genomen door een groep van ondernemers, architecten en bewoners uit de binnenstad in samenwerking met de gemeente Dongeradeel. Het doel van de plannenkamer is om op een laagdrempelige manier bewoners en ondernemers van de binnenstad van Dokkum op weg te helpen met bouwplannen in de binnenstad die het cultuurhistorische karakter versterken. Het initiatief geeft invulling aan de ambities van de binnenstadsvisie Dokkum om de kwaliteit te verhogen van een 7 naar een 9! De welstandsnota wordt in overleg met de binnenstad hierop aangepast.

De raad stelde deze visie vorige zomer vast na een uitgebreid proces met ondernemers en bewoners van de binnenstad.  Wethouder Albert van der Ploeg is blij dat de Mienskip nu met het initiatief is gekomen om invulling te geven aan de ambities van de binnenstadsvisie: “De kennis en kunde fan ‘e mienskip is grut, lykas de belutsenens by de binnenstêd. Dizze ynset is fan grutte wearde.” Om verdere invulling te geven aan de ambities van de binnenstadsvisie en die van de plannenkamer zal de gemeente de welstandscriteria voor de binnenstad aanscherpen en verduidelijken.

Op dinsdagavond 25 juli kunnen bewoners en ondernemers vanaf 19.30 uur binnenlopen bij de plannenkamer met hun vragen of ideeën voor bouwplannen. De enthousiaste groep van de plannenkamer is benieuwd en zal na de zomer iedere derde dinsdag van de maand in de bovenzaal van Grandcafé de Waegh (Grote Breedstraat 1) klaar zitten om advies te geven! Belangstellenden kunnen zo binnenlopen, maar plannenmakers kunnen zich ook vooraf aanmelden via het e-mailadres: plannenkamer@dokkum.nl.

Deel dit bericht:

Nieuwe vacatures geplaatst

Ben jij niet zo goed in vakantie vieren? En is stilzitten al helemaal niet jouw ding? Dan ben jij degene die wij zoeken! Kun jij enthousiast vertellen over Dokkum? Weet je het een en andere van de geschiedenis van onze stad en vind je het leuk om met mensen om te gaan? Of wil je bijvoorbeeld aan de slag als adviseur bij de bank? We hebben tal van nieuwe vacatures geplaatst!

Kijk voor het overzicht op:

Vacatures in Dokkum

Deel dit bericht: