Ook laatste winkelpand de Markt verbouwd tot appartementen


Bouwgroep Dijkstra Draisma is op dit moment bezig om ook het laatste winkelpand dat aan de Markt in Dokkum gevestigd is te verbouwen tot appartementen. Daarmee komt definitief een eind aan de Markt als onderdeel van het kernwinkelgebied in Dokkum. In de binnenstadvisie van 2015 werd definitief besloten dat winkels op de Markt niet langer wenselijk waren. Het kernwinkelgebied werd vastgelegd in de D-structuur: de Breedstraten, de Hoogstraat, Waagstraat en de Diepswal. Alle winkelruimte heeft inmiddels plaatsgemaakt voor appartementen en in een enkel geval voor kantoorruimte.

In maart 2016 werd de bestemming van het winkelpand aan de Markt 14, naast het huidige, laatste winkelpand ook al gewijzigd van winkelpand naar appartementen. Modeketen Vögele ging failliet, maar maakte in Dokkum een doorstart en ging verder als Miller en Monroe. Het was de daarmee laatste winkel die aan de Markt gevestigd was. In de winkel werd te weinig omzet gedraaid om levensvatbaar te kunnen zijn en dus ging ook deze winkel in Dokkum te ziele.

De pandeigenaar maakte overigens tijdens de bouw van de IJsfontein nog met succes bezwaar. Hij had geen moeite met de bouw van de fontein, maar vooral met het verlies van parkeerplaatsen. Het aantal parkeerplekken op de Markt is verminderd tot 28 parkeerplekken aan de noordzijde van het plein. Daardoor kwam het werk korte tijd stil te liggen.

Nieuw bestuur voor De Groen Kunst & Cultuur


De Stichting De Groen Kunst & Cultuur Dokkum heeft een nieuw bestuur. Afgelopen vrijdag zetten de bestuursleden hun handtekening onder de oprichtingsakte van de stichting. Hetty Combs, Hepie de Haan, Janne Hamstra, Bart van der Zant, Onno Loonstra vormen voortaan het stichtingsbestuur. De Stichting wil een blijvende verbindende rol spelen op het gebied van Kunst en Cultuur in onze gemeente en zit vol met plannen voor de toekomst. “Wij vinden het van groot belang dat er in de samenleving plaats is voor het ontplooien van creativiteit en dat er gelegenheid is voor het samenkomen en ontwikkelen van kunst, cultuur en creativiteit”, aldus voorzitter Janne Hamstra.

Initiatiefneemsters Janne Hamstra en Hepie de Haan liepen al langer rond met plannen voor zo’n centrum en toen de oude Groen van Prinsterer School aan de van Kleffenstraat in Dokkum leeg kwam te staan, vielen de bouwstenen op hun plek; dit moest het nieuwe huis voor kunst en creativiteit worden. Inmiddels “huizen” er al enige tijd kunstenaars en creatievelingen in het oude schoolgebouw. Het bruist er van de activiteit, er zijn 12 “bewoners” die daar, ieder met veel passie, hun creativiteit uit kunnen oefenen en deze uitdragen en overbrengen aan cursisten. Meer informatie is te vinden op: www.de-groen-dokkum.nl. 

Gemeente positief over verlies over 2019

De gemeente Noardeast-Fryslân vindt het financiële resultaat over 2019 positiever dan verwacht. Het tekort leek af te stevenen op een bedrag van ruim 6 miljoen euro. Door onder andere de ingezette bezuinigingen in het sociaal domein is dit tekort teruggebracht. Ook is er geld beschikbaar dat ontvangen werd van het rijk voor het klimaatakkoord nog niet besteed. Daardoor bleef het tekort over 2019 steken op ruim 4 miljoen, zo blijkt uit de jaarrekening van de gemeente.

Er zijn ook een aantal activiteiten door diverse omstandigheden niet van start gegaan of nog niet afgerond. De gelden voor DOM (Dorpsontwikkelingsmaatschappij) en de invoering van de omgevingswet zijn daar voorbeelden van. Tot slot liet ook de samenwerking tussen Noardeast-Fryslân en Dantumadiel over 2019 een positief saldo zien van € 120.665. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zal de jaarrekening over 2019 op 2 juli 2020 behandelen.

Uitbreiding industrieterrein Betterwird in voorbereiding


De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft een voorbereidingsbudget van € 207.000 beschikbaar gesteld om de voorbereidingen te kunnen treffen voor de uitbreiding van industrietterrein Betterwird in Dokkum. Er is €207.000,- nodig om onderzoek te doen naar bodem, archeologie, geluid/milieu, stikstof/verkeer en de grond. Verder zitten in het budget de kosten die de gemeente intern maakt aan personeel die met het bestemmingsplan bezig is.

Er is een groeiende vraag ontstaan naar bedrijfsgronden in Dokkum(voor zwaardere categorie bedrijven. Nagenoeg alle bedrijfskavels op het huidige bedrijventerrein Betterwird te Dokkum zijn op dit moment uitgegeven (nog circa 6.300 m2 beschikbaar). In een geheim memo van het college van 9 maart 2018 is de gemeenteraad ook al geïnformeerd over de bovengenoemde noodzaak om tot uitbreiding van het bedrijventerrein Betterwird te Dokkum over te gaan. In het ‘Convenant bedrijventerreinen Noordoost Fryslân 2018-2025’ dat er is met de provincie, is ook al een uitbreiding van Betterwird 10 ha opgenomen.

Dokkumer terrassen mogen groter


(Archieffoto)

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft besloten dat de terrassen van horecagelegenheden in Dokkum tijdelijk groter mogen. Door de corona-maatregelen van 1,5 meter kunnen bestaande terrassen niet volledig worden gebruikt. De gemeente komt daarom met de geste richting de horeca. Hiervoor is wel een aantal spelregels opgesteld. Zo moet de omgeving toegankelijk blijven voor o.a. hulpdiensten en mindervaliden en moet draagvlak zijn bij directe buren en betrokkenen.

Horecaondernemers die hun terras tijdelijk willen uitbreiden, kunnen hiervoor hun plan indienen bij de gemeente. Hiervoor worden geen leges in rekening gebracht. De tijdelijke terrasuitbreidingen zijn mogelijk van 1 juni t/m 31 oktober 2020. Vanaf aanstaande maandag 1 juni om 12.00 uur mogen horecaondernemingen (waaronder de terrassen) weer open voor het publiek. 

Reguliere zorg in Sionsberg weer opgestart


Sionsberg in Dokkum is stapsgewijs weer toegankelijk voor reguliere zorgvragen. Dit gebeurt veilig en volgens de huidige richtlijnen van het RIVM. Patiënten kunnen net zoals anders naar Sionsberg worden doorverwezen door de huisarts.

Patiënten die al op de wachtlijst staan worden opgeroepen op basis van medische urgentie. Waar mogelijk wordt ook nog gebruik gemaakt van telefonische consulten. Per patiënt bepaalt de specialist welke afspraak er gemaakt kan worden.