Afspraken gemeente uitsluitend in gemeentehuis van Dokkum


Sinds 24 maart 2020 is de dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Noardeast Fryslân vanwege de geldende richtlijnen van de rijksoverheid, RIVM en GGD op een andere wijze ingericht. Besloten is deze huidige werkwijze te continueren tot in elk geval 1 januari aanstaande.

Wijzigingen in dienstverlening
Om de klantbediening op langere termijn te kunnen waarborgen en de medewerkers van het gemeentehuis maximaal te beschermen, was het wenselijk om de fysieke klantbediening alleen via een telefonische afspraak te laten plaatsvinden. Deze afspraken vinden uitsluitend plaats op het gemeentehuis van Dokkum. De locaties Ferwert en Kollum zijn voor de fysieke dienstverlening gesloten. Het college van de gemeente Dantumadiel heeft ook besloten dat haar inwoners alleen via een telefonische afspraak gebruik kunnen maken van de dienstverlening. Vanwege de toename van het aantal telefoontjes, is de personele bezetting in het Klant Kontakt Sintrum uitgebreid.

Continuering tijdelijke maatregelen
Na een evaluatie van deze tijdelijke maatregelen is besloten om de huidige werkwijze te continueren tot in elk geval 1 januari aanstaande. Met de getroffen maatregelen komen de vitale bedrijfsprocessen niet direct in gevaar en kan meer sturing worden gegeven aan urgente verzoeken, en de bezoekersaantallen kunnen tot een minimum beperkt worden. Eind 2020 vindt er een heroverweging plaats.

Bonifatiusbier komt met Dockumer Bock


Het is eind september, dat betekent dat langzaam maar zeker het bockbier in huis gehaald wordt. Bonifatius Stadsbrouwerij ontwikkelde een nieuw biertje, de Dokkumer Bock en zocht uit wanneer je spreekt van bockbier en waar het bockbier vandaan komt.

Duitse oorsprong
Van oudsher is bockbier een echt Duits feestbier, want het was namelijk het eerste brouwsel na de oogst van tarwe of gerst aan het einde van de zomer. Nadat de pas geoogste tarwe of gerst gemout was, kon het gebruikt worden voor het brouwen van bier, dit brouwsel was rond de herfst drinkbaar. De naam ‘bockbier’ vindt zijn oorsprong in het Duitse stadje Einbeck, zo luidt de populairste theorie. Aannemelijk, want in dit Nedersaksische stadje liggen tevens de wortels van bockbier. In de middeleeuwen was Einbecker bier zeer populair binnen en buiten de stadsmuren van de stad. Maar doordat het voor ander steden erg duur was om Einbecker bier te importeren, probeerde zij het zelf te brouwen, zo waagde ook het Hofbräuhaus in het Beierse München een poging. Maar hoe hard de brouwers ook probeerden, hun brouwsels haalden het niet bij het origineel. Daarom werd Rond 1612 een Einbeckse brouwer ingeschakeld om het Einbecker bier te brouwen, hij stelde niet teleur. ‘Einbecker bier’ werd op z’n Beiers uitgesproken als ‘Ainpöckisch Bier’, verkort tot ‘Ainpöck’ wat ten slotte resulteerde in ‘Ein Bock’, iets dat je vandaag de dag nog in mening kroeg terug hoort.

Nederlands bockbier
Het verhaal van bockbier in Nederland begint met een Amsterdammer genaamd Camphuynder die op 11 april 1843 in het Handelsblad aankondigt een ‘Münchener specialiteit’ te verwachten. Vanaf dat moment was bokbier een vaste naam op de bierkaarten van cafés door het hele land. De eerste bok van Nederlandse bodem komt voor de rekening van A. Alingh Bulthuis, die op 11 februari 1853 liet weten een nieuwe beierse brouwerij te zijn begonnen: De Struisvogel.

In de jaren tachtig van vorige eeuw is bockbier wederom herontdekt door bierminnend Nederland. Deze populariteit van bockbier is mede te danken aan de vele evenementen die in het teken staan van bockbier. Het werdt dus tijd dat Dokkum ook een eigen Bockbier zou krijgt en die is er nu, de Dockumer Bock van Bonifatiusbier.

Elkenien Grien opent nieuw seizoen vol energie


Vrijdagmiddag werd voor de Prins-fabriek in Dokkum het nieuwe seizoen van de stichting Elkenien Grien geopend. Voorzitter Lieke Zuidema sprak de vaste kern van vrijwilligers toe en besprak de doelen van de stichting. “We moeten vooral niet opgeven, we gaan er weer helemaal voor!”, sprak ze. Bert Barten presenteerde het zeven stappenplan van de stichting, dat nog meer structuur in de werkzaamheden biedt. Joke Groen schreef voor de opening een speciaal ‘Elkenien Grien’ lied.

Ook digitaal advies
Door het coronavirus was het niet langer verantwoord om het werk vanuit het café voort te zetten. Ook de geplande bijeenkomst in het café gingen niet door. Het bleef wel mogelijk om digitaal advies te krijgen over bijvoorbeeld de duurzame verbouwing van een woning, het aanschaffen van zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. Deze mogelijkheid blijkt in trek en de stichting blijft ook op deze wijze adviezen geven. Het kan gaan om telefonisch advies, te krijgen via: 0610456049 of via de website www.elkeniengrien.nl.

Op afspraak
Vanaf september is het energiecafé elke zaterdag- en woensdagmiddag van 13 tot 16.30 uur ook weer op afspraak open en kunnen woningbezitters met vragen over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken terecht. Elkenien Grien heeft inmiddels een onafhankelijk adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden. Een afspraak maken kan per telefoon 0610456049 of per e-mail: info@elkeniengrien.nl. Vanzelfsprekend worden in het café ook de richtlijnen van het RIVM gehanteerd.

Kinderburgemeester Marije Adema blijft aan tot juli 2021


Kinderburgemeester Marije Adema is gevraagd aan te blijven als kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân tot juli 2021. Het afgelopen jaar is voor de kinderburgemeester heel anders verlopen dan verwacht. Vanwege corona werd een groot deel van de evenementen en bijeenkomsten waaraan een kinderburgemeester normaalgesproken deelneemt afgelast.

Zoektocht naar nieuwe kinderburgemeester uitgesteld
Eind juni werden alle basisscholen in de gemeente aangeschreven met de aankondiging dat de gemeente Noardeast-Fryslân op zoek zou gaan naar een nieuwe kinderburgemeester. De verkiezing zou worden georganiseerd op woensdag 4 november a.s. in het gemeentehuis te Kollum en de installatie van de kinderburgemeester in de gemeenteraadsvergadering op donderdag 5 november. In de laatste alinea van de brief werd al enig voorbehoud gemaakt in verband met het coronavirus. Vanwege de onzekerheden omtrent de ontwikkeling van het virus kwam de gemeente tot de conclusie dat het wellicht beter is de verkiezing van kinderburgemeester II voorlopig uit te stellen tot juni 2021.

Verlenging termijn Marije Adema
Kinderburgemeester Marije Adema, de eerste kinderburgemeester van de gemeente Noardeast-Fryslân, is gevraagd aan te blijven als kinderburgemeester tot juli 2021. De gemeente Noardeast-Fryslân hoopt dat de omstandigheden verbeteren en dat de kinderburgemeester gedurende deze periode aan de activiteiten en evenementen die wél georganiseerd kunnen worden, haar medewerking kan verlenen. Over deze verlening is overleg geweest met de buddy van de kinderburgemeester, mevrouw Reitma – Hazelhoff, en burgemeester Johannes Kramer. De basisscholen zijn inmddels ook op de hoogte gesteld van het uitstel en de gemeenteraad zal binnenkort worden gevraagd deze verlenging door een raadsbesluit te bekrachtigen.

Schilderij voor Admiraliteitsdagen vanwege jubileum


Jan Kooistra maakt bovenstaande schildering in het kader van het tienjarig jubileum dat de Admiraliteitsdagen dit jaar zou vieren. Als basis gebruikte hij een foto van Marit Anker, zij fotografeerde jarenlang voor en op het festival. In het bijzijn van burgemeester Johannes Kramer van gemeente Noardeast-Fryslân presenteerde Kooistra zijn werk in het weekend waarin het festival had moeten plaatsvinden aan een afvaardiging van het bestuur van de Admiraliteitsdagen.

Nog nooit had hij zoveel werk van een schilderij. Maandenlang werkte kunstschilder Jan Kooistra aan een sfeerbeeld van de Admiraliteitsdagen. “Al die hoofdjes, al die lichtjes, zoiets had ik nog niet eerder gemaakt”. De voldoening is dan ook extra groot, nu er geen Admiraliteitsdagen in Dokkum zijn, maar het beeld dat iedereen zich zo haarscherp herinnert, is vereeuwigd op het doek. De tiende editie van de Admiraliteitsdagen is verschoven naar 2021. Dan vindt het maritieme festival plaats op 2, 3, 4 en 5 september. Het kunstwerk van Jan Kooistra is te bewonderen in zijn galerij aan de Diepswal in Dokkum.

Op de foto van links naar rechts: burgemeester Johannes Kramer, kunstschilder Jan Kooistra, bestuursleden Admiraliteitsdagen Eelke Zwart en Rigtje Monsma. 

Foto: Bote Sape Schoorstra

Albert Heijn Dokkum en Rosier gaan voor gezamenlijke spaaractie

Albert Heijn Dokkum
In de maanden september en oktober kun je bij Albert Heijn Dokkum en Rosier Dokkum sparen voor korting op een Dutch Rose servies. Tijdens de spaaractie zijn de spaarartikelen verkrijgbaar bij beide winkels. Mocht na afloop van de spaaractie de set nog niet compleet zijn, dan zijn de artikelen van Dutch Rose Amsterdam verkrijgbaar bij Rosier Dokkum tegen de reguliere verkoopprijs.

Foto: Dennis Mellink

Sparen bij de boodschappen
Sparen gaat gemakkelijk en snel: bij elke € 10,- aan boodschappen wordt een spaarzegel uitgedeeld. Een volle spaarkaart geeft recht op 50% korting op een product van het Dutch Rose Amsterdam servies. Dit zwart-witte ‘mix & match’-servies is multifunctioneel, vintage, trendy en geschikt voor dagelijks gebruik of als cadeau om weg te geven.

Kijk voor de voorwaarden op de spaarkaart, verkrijgbaar bij Albert Heijn Dokkum en Rosier Dokkum.