Opening bloemenseizoen

Stichting Dokkum Tulpenstad heeft het nieuwe seizoen ingeluid met het plaatsen van bloembakken op de Zijl. De binnenstad laat zich in de komende tijd weer op haar fraaist zien. Anders dan voorgaande jaren is ervoor gekozen de bloemschalen eerder te plaatsen om op deze manier langer van de opkomende bloemenpracht te kunnen genieten. 

Het plaatsen van deze bloembakken is mogelijk met steun van de provincie, de gemeente Noardeast-Fryslân en diverse plaatselijke bedrijven. Vanwege het coronavirus heeft de stichting afgezien van verdere activiteiten m.b.t. de opening van het seizoen. 

Fotograaf: Peter Sauermann

 

Bibliotheek Dokkum geeft leestips


I
n verband met het Coronavirus is de bibliotheek in Dokkum tot 6 april 2020 gesloten. Nu de beschikbaarheid van boeken voor het vrij lezen niet meer vanzelfsprekend is, geeft de bibliotheek graag leestips.

 LuisterBieb
Met de LuisterBieb geniet u altijd en overal van de mooiste luisterboeken. Download de gratis app voor tablet of smartphone, registreer met uw lidnummer. Zo krijgt u toegang tot 3600 luisterboeken. Tijdelijk zijn er een aantal extra boeken toegevoegd die ook niet-leden gratis kunnen beluisteren. https://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html

E-booksapp
Voor het lezen van één van de 28.000 e-books van de online Bibliotheek op uw tablet of smartphone gebruikt u de e-booksapp van de Bibliotheek. Download de gratis app. Als u een e-book wilt lezen in de app, start u op de website van de online Bibliotheek. Dáár leent u een e-book. Open vervolgens de app op uw tablet of smartphone. Dáár leest u het e-book.

Kinderen
Juist voor kinderen is het belangrijk om te blijven lezen nu de scholen gesloten zijn. Drie weken niet lezen, betekent een teruggang in leesniveau. Pak daarom eens vaker een boek, of probeer een andere manier van lezen (luisterboek, e-book of digitaal prentenboek) met de kinderen. Komt u er thuis niet uit? De lees- en mediaconsulenten van Bibliotheken Noord Fryslân staan voor u klaar. U kunt hen mailen via educatie@bnfrl.nl

Actie historische plaatjes Albert Heijn Dokkum verlengd


De historische plaatjes actie van Albert Heijn Dokkum wordt met twee weken verlengd en loopt nog tot en met zaterdag 21 maart aanstaande. Zo moet iedereen de mogelijkheid krijgen om de albums vol te krijgen. Woensdagmiddag vond er in theater Sense een ruilmiddag plaats waarbij er plaatjes geruild konden worden. Ook op social media worden nog volop lijstjes gedeeld met de laatste nummers om het album vol te krijgen.

Sinds maandag 13 januari kan er bij Albert Heijn Dokkum en Damwâld gespaard worden voor oude plaatjes uit Noardeast-Fryslân. Een unieke samenwerking tussen de beide supermarkten en de historische vereniging Noardeast-Fryslân.

Pannakooi Fûgellân wordt weggehaald


De gemeente Noardeast-Fryslân haalt binnenkort de pannakooi in de Reigerstraat in Dokkum weg. In juli 2019 bepaalde de rechtbank Noord-Nederland dat de speelvoorziening tijdelijk moest worden gesloten, vanwege klachten over (geluids)overlast. Ook moest de gemeente opnieuw een besluit nemen op het verzoek van omwonenden om over te gaan tot verwijdering van de pannakooi.

De sportvoorziening heeft een belangrijk maatschappelijk belang. Echter, gezien de korte afstand op de dichtstbijzijnde woningen én de aanzuigende werking van de voetbalkooi, sluit de gemeente (ondanks verschillende maatregelen) overlast niet uit. De pannakooi wordt uiterlijk 1 mei 2020 weggehaald. Tot die tijd blijft het met een hekwerk afgesloten.

Stremming vanwege nieuwe gasleiding


Vanaf 2 maart starten de netbeheerders Stedin en Liander gezamenlijk met de aanleg van kabels en leidingen in de berm langs het fietspad tussen Dokkum, Wetsens en Metslawier. 
De reden voor de nieuwe gasleiding is om de leverbetrouwbaarheid ook in de toekomst voor Metslawier e.o. te kunnen garanderen. De middenspanningskabel van Liander wordt aangelegd voor het verzwaren van het bestaande elektriciteitsnet, zodat bij u thuis het licht blijft branden. Om deze kabels en leidingen veilig aan te kunnen leggen voor de verkeersdeelnemers en de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren is in overleg met de gemeente besloten dat de bestaande weg tussen Dokkum en Metslawier voor doorgaand verkeer wordt gestremd. Hiervoor zal een omleidingsroute worden ingesteld.

Fietsers, aanwonenden en bussen kunnen gebruik blijven maken van de bestaande weg waarbij voor fietsers een kleine omleiding wordt ingesteld. De werkzaamheden voor de aanleg van de gasleiding en elektriciteitskabel zijn gepland van 2 maart tot en met eind juni. Voor aanwonenden en belangstellenden houden Stedin, Liander en hun aannemers Visser & Smit Hanab en Verkley op woensdagavond 26 februari een inloopavond van 19.00-20.30 in café Veldzicht te Metslawier.

Online kwalificatie Grut Frysk Diktee van start

Grut Frysk Diktee
De kwalificatie voor het Grut Frysk Diktee (Groot Fries Dictee) 2020 is van start. Wie mee wil doen moet zich kwalificeren. Dat kan vanaf nu tot 16 maart online via de website www.fryskdiktee.nl. Op die site staat een kwalificatiedictee. Kandidaten die dat dictee goed maken, kunnen een plaats in de grote finale bemachtigen. Naast de kandidaten die zich via het kwalificatiedictee kwalificeren, doen ook de vijf beste eindexamenkandidaten havo/vwo Frysk mee aan het dictee. Het Grut Frysk Diktee wordt gehouden op dinsdagavond 21 april in de Statenzaal van het Provinciehuis te Leeuwarden.

Het dictee heeft dit jaar als thema Vrijheid en wordt geschreven door schrijver en Dichter van Fryslân Nyk de Vries. Op 21 april wordt ’s middags het Lyts Frysk Diktee (Klein Fries Dictee) gehouden voor bovenbouwleerlingen van basisscholen. Schrijfster Janny van der Molen schrijft het Lyts Frysk Diktee. De scholieren kunnen zich voor het dictee kwalificeren via hun eigen school. De organisatie van het dictee ligt in handen van de Afûk, Cedin Expertisecentrum Meertaligheid, de Fryske Akademy en Provincie Fryslân.