Dokkumer studenten zetten zich in voor Skjin Wetter

Dokkumer studenten zetten zich in voor Skjin Wetter

Vandaag – 6 oktober 2021 –  hebben de leerlingen van het Dockinga College zich ingezet om de waterwegen in Dokkum op te ruimen. Dit deden de leerlingen voor de actie genaamd: Skjin Wetter. De leerlingen gingen bij De Vergulde Klok in Dokkum te water met een supboard. Dit zorgt er voor dat de leerlingen droog maar toch behendig over de waterwegen kunnen manoeuvreren.

Skjin Wetter

Skjin Wetter is een organisatie die jaarlijks een actie door heel Friesland op touw zet om op en rondom de Friese waterwegen schoon te maken. In 2020 werd ruim 650 kilometer aan Friese wateren opgeruimd. Dit word allemaal gedaan door vrijwilligers van jong tot oud. Skjin Wetter is een organisatie met het doel om de eigen omgeving schoon te houden om te voorkomen dat het uiteindelijk in zee komt en zo bijdraagt aan de plastic soep. In totaal doen er dit jaar bijna 2000 vrijwilligers mee met de actie.

Enthousiaste deelnemers

Ondanks de leerlingen van het Dockinga College werden er door nog meer mensen de handen uit de mouwen gestoken. Wethouder Jelle Boerema van de gemeente Noardeast-Fryslân, Jan van Weperen, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân, en jeugddijkgraaf Merel Fiets hielpen de leerlingen ook met opruimen rond het Dockinga College in Dokkum. Wethouder Jelle Boerema was zeer enthousiast over de actie: “We zijn ontzettend blij met de betrokkenheid van zoveel mensen bij het opruimen van troep uit het water. In het bijzonder is het mooi dat leerlingen van het voortgezet onderwijs zich inzetten bij deze opruimactie. Er wordt nog wel eens met het vingertje gewezen naar jeugd, maar heel veel jongeren geven juist om het milieu. Dat laten ze nu zien en daar ben ik trots op!”

 

Scholieren krijgen les in verkeersveiligheid


Tussen 28 september en 7 oktober krijgen alle leerlingen van de eerste 2 klassen van het Voortgezet Onderwijs in Dokkum een demonstratie over stopafstanden van auto’s. Wethouder verkeer en vervoer, Theo Berends van de gemeente Noardeast-Fryslân bezocht op 29 september een remwegdemonstratie in Dokkum bij het Dockinga College, VMBO VAK

Snelheid auto vaak onderschat
Twee rijinstructeurs lieten leerlingen het verschil ervaren tussen een auto die 30 kilometer per uur rijdt en een auto die rijdt met 50 kilometer per uur. Voor veel mensen is het lastig om de snelheid van een auto in te schatten. Daardoor onderschatten ze vaak hoe vlug de auto bij hen is en hoe lang een automobilist nodig heeft om te remmen. Ieder jaar zorgt dit voor de nodige slachtoffers in het verkeer, voor een flink deel zijn dit ook schoolkinderen. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het dragen van een autogordel en aan het gevaar van losliggende bagage.

Bewustwording bij scholieren
Wethouder Theo Berends is blij met deze demonstratie. “Het is belangrijk dat kinderen veilig op straat kunnen zijn en op de fiets naar school kunnen gaan. Veel ongelukken in het verkeer onder schoolkinderen gebeuren doordat kinderen moeilijk in kunnen schatten hoe snel een auto bij hen is. Ik hoop op een stukje bewustwording bij de kinderen.” Deze remproef is geregeld door Koos Blom (verkeersveiligheidscoördinator vanuit de Dokkumer scholen) in samenwerking met de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV)  en wordt betaald door de gemeente en de provincie.

Noardeast-Fryslân presenteert sluitende begroting 2022

Het college van Noardeast-Fryslân heeft de laatste begroting van deze bestuursperiode opgesteld en legt deze nu voor aan de gemeenteraad. Het is gelukt om ondanks de slechte vooruitzichten geschetst bij de Perspectiefnota de begroting net als voorgaande jaren sluitend te krijgen. In 2022 is er zelfs ruimte om voor een aantal onderwerpen eenmalig geld beschikbaar te stellen. 

Meevallers en tegenvallers zijn meegenomen in de meerjarenbegroting

Recent heeft de gemeenteraad besloten om het onderhoudsniveau van de wegen te verhogen. Dat kost meer geld en dat is verwerkt in de begroting. Daartegenover staat dat de algemene uitkering van het rijk hoger zal uitvallen. En het rijk stelt ook meer geld voor de jeugdzorg beschikbaar. De kosten voor de huishoudelijke hulp blijven echter nog steeds stijgen als gevolg van de forse toename van het aantal aanvragen. “De afgelopen jaren is een groot aantal sociale taken vanuit het rijk overgegaan naar gemeenten zonder het bijbehorende geld. Wij blijven strijden voor een rijksbijdrage die voldoende is om die taken goed te kunnen uitvoeren” aldus wethouder Theo Berends.

Tijdelijke maatregelen om begroting sluitend te maken 

Ook voor 2025 is de begroting sluitend. Om dat voor elkaar te krijgen is uitgegaan van het verhogen van de leges en een stijging van de OZB vanaf 2023. Het college gaat echter samen met de raad op zoek naar een andere manier om het begrotingsjaar 2025 sluitend te krijgen. De gemeenteraad gaat nog voor de zomer van 2022 hier een besluit over nemen.

Onderwerpen waar in 2022 eenmalig geld naar toe gaat

In 2022 is er een eenmalig overschot van ruim één miljoen. € 794.000 daarvan wordt uitgegeven aan een aantal onderwerpen. Zo wordt er een flink bedrag besteed aan verkeersveiligheid. Er wordt een rotonde aangelegd op het kruispunt van de Kolkhuizerweg en de Dokkumerstraatweg. En ook wordt er geld gestoken in de veiligheid van schoolfietsroutes. Er komt ook geld beschikbaar voor de noodzakelijke verbouwingen om de dorpshuizen in Kollumerzwaag en Oosternijkerk toekomstbestendig te maken. En tot slot is er voor biodiversiteit en duurzaamheid ook geld beschikbaar gesteld. Een uitgebreidere toelichting en alle onderwerpen waar eenmalig geld naar toe gaat staan in de begroting.

Wethouder Berends: “Het is mooi dat we komend jaar iets extra’s te besteden hebben. Het college vindt het echt belangrijk om op belangrijke onderwerpen zoals veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid iets extra’s te kunnen doen.

De gemeenteraad neemt het besluit over de begroting

Op 4 november neemt de gemeenteraad een besluit over de begroting. De bijeenkomst is live te volgen via Streekomroep RTV NOF, digitaal TV kanaal 20 bij Kabelnoord, streams op www.rtvnof.nl of via de livestream op www.riednoardeast-fryslan.nl. Hier kunt u ook de vergaderstukken vinden.

 

Eerste nieuwe gemeentevlag Noardeast-Fryslân overhandigd

Gemeentevlag
Op 20 september 2021 heeft burgemeester Johannes Kramer de nieuwe vlag van de gemeente Noardeast-Fryslân officieel in ontvangst genomen. De eerste exemplaren zijn geproduceerd door de Dokkumer Vlaggen Centrale (DVC). Bij het keerpunt aan De Zijl in Dokkum is de nieuwe gemeentevlag op maandagochtend gezamenlijk met DVC gehesen. “We zijn blij en trots dat de nieuwe vlag nu wappert in onze gemeente,” aldus burgemeester Johannes Kramer.

Ontwerp van de vlag

Het definitieve ontwerp van de nieuwe gemeentevlag is op 1 september vastgesteld door de gemeenteraad. De vlag is afgeleid van het gemeentewapen: het groen verwijst naar het hoofdzakelijk agrarische karakter van de gemeente, de indeling geeft aan dat het om een kustgemeente gaat en de ster symboliseert de eenheid van de drie gemeenten. De vlag voldoet hiermee aan de vlaggenkundige regels. Als lokale leverancier en specialist in vlaggen heeft de Dokkumer Vlaggen Centrale de vlag daarom direct in haar assortiment opgenomen. Inwoners kunnen de vlag vanaf vandaag online bestellen.

Foto: Gemeente Noardeast-Fryslân.V.l.n.r.: Burgemeester Johannes Kramer (gemeente Noardeast-Fryslân, Annemieke Nienhuis (marketing manager DVC) en Marc de Jager (algemeen directeur DVC).

Onbeperkte Elfsteden tocht in Dokkum.

Onbeperkte Elfsteden tocht in Dokkum.


Afgelopen woensdag werd de tweede editie van de succesvolle Onbeperkte Elfstedentocht in Dokkum gehouden. Na het grote succes van de 1e editie die in 2020 in Leeuwarden gehouden werd, is er nog een tocht georganiseerd. Deze vindt plaats in Dokkum van 15 tot en met 19 september.

De onbeperkte Elfsteden is een evenement waar iedereen met een chronische aandoening of een beperking aan mee kan doen. Het doel van het evenement is dat je je doel nastreeft of als winnaar (van jezelf) finishen. Iedereen die meedoet aan dit evenement heeft zijn eigen doelstelling. Je kunt namelijk ook als doel hebben om 10 meter te lopen met welk hulpstuk dan ook. Het kan allemaal, de deelnemers kunnen namelijk ook wandelend, op de fiets, de tandem, de rolstoel, de handbike, de scootmobiel of met welk hulpmiddel (indien nodig) dan ook meedoen. Zelfs het tijdsbestek kun je voor jezelf bepalen bij dit evenement. Iedereen die aan de Onbeperkte Elfsteden tocht meedoet zijn winnaars!

 

 

Het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek is weer in gebruik

Samenwerken aan laaggeletterdheid 

In de week van het Lezen en Schrijven werd het openen van het Digi-Taalhuis gevierd.  In Dokkum kwamen ruim 25 deelnemers en vrijwilligers naar de Bibliotheek om gezellig bij te praten en bingo te spelen. Taalvrijwilligster Ria is blij om er weer te zijn en iedereen te zien.

Het Digi-Taalhuis is een samenwerking  

Houdrie Slofstra, domeinspecialist Basisvaardigheden geeft aan dat alle samenwerkende partijen belangrijk zijn voor het Digi-Taalhuis. “Baukje Hellema, de taal coördinator vanuit Friesland College is een belangrijke schakel tussen de deelnemers en vrijwilligers. Het Bolwurk verzorgt alle contacten met de taalvrijwilligers, Stichting Lezen en Schrijven voorziet ons in de lesmaterialen, de bibliotheekmedewerkers zijn altijd bereid om de deelnemers en vrijwilligers te helpen en het Dokwurk is een belangrijke ambassadeur van het Digi-Taalhuis.” 

Gastspreker Jan Knol, directeur Dokwurk 

Jan Knol, directeur Dokwurk vertelde dat 2,5 miljoen mensen laaggeletterdheid zijn in Nederland. “Deze mensen zijn niet dom, maar zijn minder goed in lezen, schrijven of computeren.” Het Digi-Taalhuis is daarom ontzettend belangrijk, zodat iedereen met plezier de taal kan leren en kan meedoen in de samenleving. Ook is het fijn dat we weer bij elkaar kunnen zitten, want vanaf een beeldscherm naar elkaar kijken is toch wat minder gezellig.” 

Het Digi-Taalhuis  

Het Digi-Taalhuis in de Bibliotheek helpt mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en computeren. Dat doet het Digi-Taalhuis door het aanbieden van computerprogramma’s en cursussen voor zelfstudie, een collectie leuke boeken in eenvoudig Nederlands en door een sociale ontmoetingsplek te zijn.