Nieuwe desinfectiemethode voor het Tolhuisbad

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft geïnvesteerd in een nieuwe manier om het water van zwembad Tolhuisbad te desinfecteren. Voortaan wordt er geen chloor meer opgeslagen en getransporteerd, maar wordt er gebruik gemaakt van een ingenieuze techniek: zoutelektrolyse van de firma Roozeboom & Van den Bos Instrument BV. Wethouder Pytsje de Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân en Harm Jan Hagedoorn – Operationeel manager bij Optisport regio Noord – namen op 23 november 2020 de installatie officieel in gebruik.

Keukenzout
Waar voorheen in het Tolhuisbad gebruik werd gemaakt van een chloorinstallatie, is nu overgegaan op zoutelektrolyse. Bij dit systeem wordt exact de benodigde hoeveelheid desinfectiemiddel aangemaakt welke op dat moment gewenst is, gewoon uit keukenzout. Toepassing van deze techniek heeft als voordeel dat er geen chloordamp meer rond het zwembad hangt en dat de huid na afloop van het zwemmen niet meer naar chloor ruikt. Hiermee komt een einde aan het transport en de opslag van chloor. Voor bezoekers, medewerkers en omwonenden van zwembad Tolhuisbad, maar ook voor het milieu is dat een grote vooruitgang.

Foto: door gemeente Noardeast-Fryslân

Straten en rotonde in Dokkum stroever gemaakt

Dinsdagmorgen 17 november om 07.00 uur zijn de werkzaamheden op de rotonde aan de Birdaarderstraatweg/Woudweg in Dokkum gestart. Er komt een nieuwe deklaag op deze rotonde. De vorige deklaag werd vooral bij neerslag erg glad, waardoor diverse mensen onderuit gegaan zijn. De rotonde zal waarschijnlijk aan het eind van de dag weer toegankelijk zijn voor verkeer. Tot die tijd wordt het verkeer omgeleid via bebording.

Ook op diverse plekken werd gewerkt aan het stroever maken van kruisingen. Maandag 16 november werd er op de hoek van de Diepswal/De Zijl ook al gewerkt aan het stroever maken van het wegdek. Dinsdag werd ook aan de Dijk aan de weg gewerkt. Ook over deze weggedeelten kwamen meerdere klachten binnen bij de gemeente.

Campagne ‘Ik ben Wil’ levert ruim 15.000 euro op voor Alzheimer


De campagne ‘Ik ben Wil’, die halverwege september begon en afgelopen zaterdag 31 oktober eindigde heeft een geldbedrag van €15.902,18 én aandacht voor de ziekte Alzheimer plus de gevolgen daarvan opgeleverd. Het eindbedrag werd bekendgemaakt in de woonkamer van Titus Vogt senior. Centraal in de campagne stond het verhaal van de familie Vogt. Zij hebben te maken met Alzheimer. Hun verhaal is opgetekend in indringende foto’s en verhalen, verzameld op www.ikbenwil.nl.

Drie lokale goede doelen
Met het vertellen van het verhaal van de familie Vogt werd aandacht gevraagd voor de ziekte van Alzheimer en geld ingezameld voor drie lokale initiatieven in het kader van Alzheimer: de creatie van een belevingstuin in Talma Hûs in Feanwâlden, het geven van signaleringstrainingen door Alzheimer Friesland en het organiseren van een boottocht voor de bewoners van verpleeghuis De Waadwente in Dokkum. Veel ondernemers steunden de campagne met lokale acties. Donaties kwamen binnen via particulieren, winkeliers, winkelaars en iedereen die vanuit huis online een bedrag overmaakte. “Met elkaar is het in zes weken tijd een onvoorstelbaar groot bedrag geworden”, zegt initiatiefnemer van de campagne Titus Vogt dankbaar. Om te zorgen dat de opbrengst van de campagne volledig ten goede komt aan de gestelde doelen, is de stichting Ik ben Wil opgericht. In samenwerking met notaris Hellema uit Dokkum worden de gelden vastgelegd en geregistreerd.

Wil zelf
Vanuit haar huiskamer in het Talma Hûs in Feanwâlden heeft Wil Vogt de campagne op afstand gevolgd. De fotoshoot voor de campagne was voor haar een uitje, maar tevens zeer intensief. Tekenend voor de ziekte Alzheimer was ze zich zo nu en dan goed bewust van de situatie, dan weer waande Wil zich in een speelfilm of toneelstuk. “Ik vind het zo mooi dat zoveel mensen hebben bijgedragen om de ziekte wat draaglijker te maken voor wie het overkomt. Ik moet er veel van huilen, maar ben tegelijk zo blij met wat er nu is gebeurd. Daar ben ik heel dankbaar voor.”

In 2022 weer muziektheater in de Bonifatiuskapel


Stichting 754 is begonnen met de voorbereidingen voor een nieuwe muziektheaterproductie in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Na de succesvolle producties over Bonifatius (2012 en 2014) en Titus Brandsma (2019) heeft de stichting dit keer gekozen voor ds. Balthasar Bekker (1634-1698). Het stuk krijgt de naam BALTHASAR.

Balthasar
Stichting 754 gaat in 2022 verandering brengen in het ontbreken van bekendheid voor de figuur Balthasar Bekker. Het stuk wordt geschreven door de gerenommeerde toneelschrijver Bouke Oldenhof, die vorig jaar ook het stuk over Titus Brandsma heeft geschreven. Samen met producent Sjoek Nutma is hij al enige tijd bezig met de voorbereiding van BALTHASAR. Stichtingsvoorzitter Rudolf Boersma: ,,Net als Titus en Bonifatius was Balthasar Bekker in zijn tijd een bevlogen man die veel bereikt heeft. Het wordt tijd dat we in zijn geboortestreek daar meer bekendheid aan geven.’’

Foto van het monument in Metslawier aan de Balthasar Bekkerstrjitte: Johanna Kommerie

Humanitas ondertekent het Regionaal Taalakkoord Noord Fryslân


Op woensdagmiddag 28 oktober werd in Bibliotheek Dokkum het Regionaal Taalakkoord Noord Fryslân ondertekend door Paulien Schreuder, directeur Bibliotheken Noord Fryslân en Anneke van Dellen voorzitter Humanitas NO Friesland. Hiermee is Humanitas NO Friesland aangesloten bij het Taalakkoord van Noord-Fryslân en de Friese Waddeneilanden.

Regionaal Taalakkoord Noord Fryslân
Het Taalakkoord is een initiatief vanuit de overheid om partijen te laten samenwerken bij het verbeteren van taalvaardigheid en het tegengaan van laaggeletterdheid. De partners in het Taalakkoord Noord-Fryslân en de Waddeneilanden zijn in dit geval de gemeenten in Noord- Fryslân, Stichting Lezen en Schrijven, het Friesland College en Bibliotheken Noord Fryslân, GGD Fryslân en nu ook Humanitas NO Friesland. Het akkoord betreft een schriftelijk vastgelegde afspraak tussen de deelnemers waarin de ambitie en inzet van alle partijen is beschreven om laaggeletterdheid te bestrijden en leesplezier te bevorderen.

Expositie kartonnen kerststallen in Museum Dokkum


In Museum Dokkum is van 10 oktober t/m 10 januari 2021 de expositie ‘Kerst in Karton, de verzameling kerststallen van Roel den Dulk en Fred van der Zwet’ te zien. De expositieruimte staat vol papieren kartonnen kerststallen die verzameld zijn door dit stel uit Ferwerd. In Dokkum komt Kerst vroeg dit jaar!

Kartonnen kerststallen
Roel den Dulk en Fred van der Zwet uit Ferwert hebben in de afgelopen decennia een grote verzameling grafische kerstgroepen opgebouwd. In het museum wordt geëxposeerde met oude en nieuwe bouwplaten van kerstgroepen, kartonnen uitvouwstallen, pop-up-kerstboeken en uitklapkaarten van stallen. Zeer divers maar met de overeenkomst dat ze gemaakt zijn van papier of karton. De kartonnen kerststallen zijn gemaakt in de 19e en 20e eeuw Ze werden ontworpen en gemaakt in (vooral) Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, de Verenigde Staten, Engeland, België, Italië en Nederland. De oudste komen uit Duitsland uit het begin van de negentiende eeuw. In die tijd werden thuis geen kerstgroepen neergezet. Deze stonden voornamelijk in katholieke kerken; voor de meeste particulieren was de aanschaf van een kerstgroep veel te kostbaar.

Van Jozef en Maria tot volle bouwplaten
Het idee van een papieren kerststal kwam van een Duitse uitgever, rond 1825. Daarvoor stonden (veel grotere) kerstgroepen voornamelijk in de katholieke kerken. De aanschaf van een kerstgroep was voor de meeste mensen te kostbaar. De papieren kerststal begon simpel: alleen met Jozef en Maria met baby Jezus, een ezel en een os, een enkele herder met één of twee schapen en de drie koningen. Maar al gauw
kwamen er meer figuren bij. Er bestaan zelfs bouwplaten waaruit wel tweehonderd of meer figuren uitgeknipt kunnen worden.

Het gebruik van kerststallen van karton is inmiddels grotendeels verdwenen in de meeste landen. Maar in Tsjechië worden nog steeds jaarlijks nieuwe ontwerpen gemaakt. In de expositie zijn verschillende van deze nieuwe Tsjechische bouwplaten van kerstgroepen te zien. Een kleine selectie van de kerststalbouwplaten die in de expositie te zien zijn, is in de museumwinkel te koop.

Informatie over openingstijden en het online reserveren van entreekaartjes is te vinden op www.museumdokkum.nl. De RIVM-richtlijnen met betrekking tot het Corona-virus worden opgevolgd.