Stadswandeling Dokkum | 06 11096782 |www.stadswandelingdokkum.nl
Bowling en zalencentrum Dokkum | Tichelwei 28 | Oostrum | www.bowlingdokkum.nl
Zwembad Tolhuisbad Dokkum | Tolhuisbad 2 | Dokkum www.optisport.nl/tolhuisbad
Golfbaan de Groene Ster | Woelwijk 101 | Leeuwarden
Pitch & Putt Golf Esonstad | Skanserwei 28 | Anjum | www.pitch-putt.nl/esonstad
Tennisclub Dokkum | Harddraversdijk 1b | Dokkum | www.tcdokkum.nl
Indoor paintballcentrum | Husternoard 2 | Oudwoude | www.paintball-bulletfactory.nl
Activiteitenboerderij Hammerslag | Weardebuorsterwei 2 | Westergeest | www.hammerslag.nl