Een aantal winkels in Dokkum (o.a. Van der gang en HEMA) hebben aangegeven
deze dagen sowieso te zijn geopend. Andere ondernemers sluiten hier bij aan.