Donderdagmorgen 18 april 2024 is een proefopstelling gemaakt op de Aalsumerpoort in Dokkum in aanloop naar een besluit over de mogelijk vervanging van de brug. Dat wordt vooral gedaan omdat het lastig beoordelen is vanaf een beeldscherm wat de impact is van het verhogen van de brug. Daarom is er donderdag 18 april en vrijdag 19 april een houten opstelling zichtbaar van de vorm die ontstaat als de brug wordt verhoogd. De brug is deze dagen gewoon in gebruik. De helling gaat uit van een verhoging tot 2 meter hoog, een halve meter lager dan aanvankelijk was gepland. De wens om tot 2,5 meter te verhogen levert namelijk een te steile helling op.

Bezoek aan proefopstelling
Zowel het college van burgemeester en wethouders als de werkgroep binnenstad gaan de komende dagen op bezoek bij de proefopstelling, om met eigen ogen de verhoging te kunnen beoordelen. Er wordt onder andere gekeken naar de toegankelijkheid voor alle weggebruikers en de vaarrecreant, inclusief minder validen. Het college neemt na vrijdag een besluit over het vervolg. Daarbij wordt ook de eerder uitgesproken wens om de brug een historisch karakter mee te geven meegenomen. 

Brug vervangen
De Aalsumerpoortbrug wordt vervangen in het kader van het Súd Ie-project. Doel van de vernieuwde brug is dat deze bijdraagt aan de recreatieve beleving van de Dokkumer binnenstad. In 2013 startte het project Súd Ie & Wetterfront Dokkum met een eerste fase van grote investeringen. In 2015 maakte het Waddenfonds een tweede fase mogelijk. Dit was onder andere voor het ophogen van de bruggen over de Súd Ie in Dokkum, de aanleg van visplaatsen en een trailerhelling. In de derde en laatste fase gaat het om het herstellen van oude routes. De vervanging van de Aalsumerbrug gaat naar schatting 1,8 miljoen euro kosten.