Zo’n 10 hectare uitbreiding voor bedrijventerrein Betterwird


Op dinsdag 30 mei is gestart met de aanleg van zo’n 10 hectare uitbreiding op bedrijventerrein Betterwird. Als starthandeling zaaiden wethouders Pieter Braaksma (Arbeidspartisipaasje) en Bert Koonstra (Romtlike Ûntwikkeling) met een ouderwetse zaaiviool de vijverrand in met een bloemrijk grasmengsel. “Want wie zaait, die oogst,” aldus Braaksma.

De eerste viool spelen
Betterwird biedt momenteel ruimte aan zo’n drieduizend arbeidsplekken. Maar dat zou in de toekomst op kunnen lopen naar vijfduizend plekken, volgens wethouder Braaksma. “Wij zoeken naar bedrijven die de lokale economie versterken en die graag de uitdaging met ons aangaan om er hier echt iets moois van te maken. In dit gebied willen bedrijven opzetten waarvan men later zegt: ze speelden de eerste viool,” zegt hij, een speelse verwijzing naar het antieke apparaat in zijn hand. In verwachting komen de nieuwe bedrijfskavels in het najaar beschikbaar. Voorafgaand kunnen bedrijven zich ervoor inschrijven. Er zijn inmiddels al tien belangstellenden.

Uitbreiding voor ‘maak-sector’
De uitbreiding van het bedrijventerrein is uitermate geschikt voor de ‘maak-sector’. Daarin horen ook bouw en metaal thuis, waar de regio al sterk in is. Koonstra: “Het mkb is de ruggengraat van onze regionale economie en dat moeten we koesteren. We willen onze ondernemers hier op Betterwird graag betrekken in de mienskip en hun een plekje geven om zichzelf (verder) te kunnen ontwikkelen.”

Klimaat en biodiversiteit als speerpunten
Klimaat en biodiversiteit zijn speerpunten bij de aanleg van het nieuwe terrein. Betrokken ondernemers, Liander, Rabobank en de gemeente kijken samen met een creatieve blik naar deze uitdaging, die uiteraard ook speelt op landelijk niveau. In ieder geval richten de bedrijven zich al op het zo energie-neutraal mogelijk werken. Ook de waterberging wordt grotendeels op natuurlijke wijze geregeld. Langs de nieuwe stadsrand komt bovendien een recreatiepad voor fietsers en voetgangers. Aannemer Folkertsma uit Ginnum voert het werk uit.

Header: Nathanael Scholtens

Dokkumers zwemmen mee met Maarten van der Weijden tijdens Triatlon Elfstedentocht


Dokkumers Mathilda Broekstra, Iwan Postma en Harmien Scheepstra gaan van 18 t/m 21 juni meezwemmen met Maarten van der Weijden tijdens zijn Triatlon Elfstedentocht. In alle Friese steden zwemt het drietal 2 kilometer met de olympisch kampioen mee. Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. “Onze teamnaam is ‘Vitaleer Dokkum gaat voor 11’,” vertelt Mathilda. “Die naam heeft een dubbele betekenis. We gaan voor de 11 steden, maar ook voor de 11 duizend euro aan donaties!”

Zwembad verruilen voor grachten
Mathilda, Iwan en Harmien zijn alle drie ervaren zwemmers en fanatieke sporters bij Vitaleer. “De afgelopen weken hebben we intensief getraind om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de tocht. We liggen minimaal vijf of zes keer per week in het water, soms zelfs vaker. Ook proberen we nu meerdere keren per dag te trainen, omdat dat dat tijdens de Elfstedentocht ook de bedoeling is.” En het zwembad? Dat hebben ze inmiddels verruild voor open water. “Als je straks een paar gekken door de grachten van Dokkum ziet zwemmen, zijn wij het waarschijnlijk!” lacht Mathilda.

Zowel overdag als ’s nachts zwemmen
Toen Maarten van der Weijden in december 2021 in een speciaal stromingsbad op de Markt in Dokkum een Elfstedentocht zwom, heeft Mathilda ook een deel meegezwommen. Maar, geeft ze toe, deze Elfstedentocht wordt een grotere uitdaging. De tweede dag wordt naar verwachting het zwaarst voor team Vitaleer. Hun flexibiliteit wordt op de proef gesteld, want de exacte doorkomsttijden van Maarten zijn van tevoren niet te voorspellen. Wat wél al te voorspellen is, is dat de zwemmers ook ’s nachts het water in zullen moeten. “We gaan met een caravan die kant op, waar we tussen het zwemmen door in kunnen slapen. Ieder van ons heeft bovendien een persoonlijke buddy, die met ons meereist van stad naar stad en ons ondersteunt met vervoer en spullen en ons natuurlijk zo veel mogelijk aanmoedigt.”

Persoonlijke redenen en kwalificatie
Elke zwemmer van het drietal heeft een persoonlijke reden om mee te doen met de Elfstedentocht. Mathilda: “Ik zwem voor mijn ouders, die beide kanker hebben gehad. Toen mijn vader vier jaar geleden op sterven lag, heb ik ontzettend veel uit het zwemmen kunnen halen. Ik vind het heel fijn dat ik op deze manier – door te zwemmen – geld op kan halen voor kankeronderzoek.” Zaterdag 27 mei moesten Mathilda, Iwan en Harmien proefzwemmen om zich te kwalificeren: ze moesten binnen drie uur drie keer 2000m zwemmen. Dat is ze gelukt. Team Vitaleer kan nu officieel de extreme uitdaging aangaan om samen met Van der Weijden (en zo’n veertig andere fanatiekelingen) de elf steden van Friesland te doorkruisen. “Ik heb er ontzettend veel zin in. Dit wordt voor ons de ultieme uitdaging,” aldus een enthousiaste Mathilda.

Je kunt team Vitaleer sponsoren via https://elfstedentriatlon.mvdwfoundation.nl/teams/vitaleer-dokkum. Alle donaties zijn welkom. Meedoen met de wandel- en fietstocht is nog mogelijk. Ook kun je je nog opgeven voor de wandeletappe Leeuwarden (5km) of de zwemetappe Sneek (500 of 2000m). Zie https://elfstedentriatlon.mvdwfoundation.nl voor meer informatie.

Ook gemotoriseerde Elfstedentocht stempelt op de Markt


Op Pinkstermaandag ontving de Markt naast de Elfstedenfietsers ook zo’n 3.500 motorrijders en automobilisten met een stempelkaart voor de gemotoriseerde Elfstedentocht. Zij waren ‘s middags vanaf een uur of 14.00 aan de beurt op te stempelen. Honderden toeschouwers hadden zich comfortabel langs de route – die vanaf de Markt via de Koningstraat en de Suupmarkt naar De Zijl leidde – opgesteld. Er was live muziek en er werden hamburgers verkocht voor de liefhebber.

Stempelen in de binnenstad
Aan gemotoriseerde Elfstedentocht doen niet alleen motoren mee, maar ook motoren met zijspan, trikes, solexen en bijzondere auto’s. De tocht startte vanochtend om zes uur waren in Leeuwarden en eindigt daar ook. Dokkum is de laatste stad op de route. Voorheen stempelden de motoren in Dokkum op bedrijventerrein Betterwird, maar de toertocht kwam dit jaar net als de fietsers door de historische binnenstad. Net als voorgaande jaren kwamen de deelnemers én toeschouwers uit alle provincies van Nederland. Zelfs een aantal Belgen en Duitsers deden mee.

Gezellige doorkomst Elfstedenfietsers in binnenstad Dokkum


Pinkstermaandag wordt er in Dokkum weer gestempeld door meer dan 14.000 deelnemers van de Fietselfstedentocht. De route van 235 kilometer start en finisht traditiegetrouw in Bolsward. Dit jaar wordt ze voor de 86e keer georganiseerd. Deelnemers startten vanochtend tussen 05.00 en 08.00 uur in het centrum van Bolsward. Om de tocht succesvol te volbrengen moeten de deelnemers vandaag de stempels van alle 11 Friese steden bemachtigen én uiterlijk om 24.00 uur bij de laatste finishcontrole in Bolsward zijn.

Binnenstad vol enthousiast publiek
In Dokkum wordt vanaf 7.00 uur druk gestempeld op de Markt. Dat zorgt voor veel drukte en gezelligheid in de binnenstad. Er is op verschillende plaatsen gezorgd voor sfeervolle muzikale ondersteuning, koffie en appelgebak en er staan springkussens voor de kinderen, de terrasjes zijn goed gevuld en langs de kant staat veel enthousiast publiek de fietsers aan te moedigen. Na het stempelen op de Markt gaan de fietsers via de Grote Breedstraat en de Zijl op naar Leeuwarden.

Strobosserweg gesloten wegens wegwerkzaamheden


In verband met wegwerkzaamheden is een deel van de Strobosserweg van dinsdag 30 mei tot en met ca. maandag 10 juli gestremd voor al het verkeer. De weg is tussen de ingang naar de Bronlaan en naar de Kapellaan van beide kanten volledig afgesloten. De weg, waar de maximumsnelheid nu nog grotendeels 50 km/u is, wordt in deze periode ingericht als een 30 km/u-zone.

Nieuwe woningen op Hogedijken
De maximumsnelheid van de weg wordt aangepast vanwege de gedeeltelijke herindeling van het terrein, onder andere de verplaatsing van de Aldi. Inmiddels is het oude terrein waarop de Aldi stond verkocht en is het de bedoeling om het in 2006 gebouwde pand te slopen. Om de weg langs de toekomstige huizen zo rustig mogelijk te houden wordt de Strobosserweg nu een 30 km/u-zone. Bovendien is er in juli 2022 al een nieuwe dam aangelegd voor het verkeer dat naar supermarkten op de Hogedijken gaat.