Meerderheid voor komst kinderwoongroep in Dokkum

kinderwoongroep in Dokkum
Een overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân ziet de komst van een kinderwoongroep naar de Keppelstraat in Dokkum wel zitten. Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Noardeast-Fryslân. Ook de buurt is niet tegen de komst van de twaalf jongens en meisjes die een status hebben en in Nederland mogen blijven. Het gaat om kinderen uit onder andere Syrië en Ethiopië die begeleiding krijgen die gericht is op integratie en zelfredzaamheid. Nidos zorgt voor de huisvesting en Re-Care verzorgt 24-uursbegeleiding. Alleen de VVD en BvNL stemden tegen het voorstel. Buurtbewoners zien de komst van de statushouders wel zitten, maar maken vooral zorgen over de huidige overlast van pizzeria Flamingo’s die in de straat gevestigd is. Burgemeester Johannes Kramer zegde toe om die overlast aan te pakken.

Komst is vrijwel zeker
Het Nidos heeft aangegeven dat bij gebrek aan draagvlak, zij de vestiging van de opvanglocatie zal heroverwegen. Formeel is er geen grond om van gemeentewege de opvanglocatie te weigeren. De vergunning voor de verbouw van het pand is in 2022 al verleend. Belangrijke voorwaarde daarbij is dat er breed (politiek en onder omwonenden) draagvlak moet zijn, om een dergelijke opvang te kunnen starten. Nu dat er is, lijkt de komst van de kinderwoongroep naar de Keppelstraat vrijwel zeker. De organisatie verwacht over ongeveer drie maanden te kunnen starten met de vestiging.

Landelijk tekort
Nidos draagt, naast de voogdij, landelijk zorg voor de opvang en begeleiding van amv met status. De situatie in Ter Apel is schrijnend en voor deze groep is er landelijk een enorm tekort aan opvangplekken.Hierdoor hebben er de afgelopen periode ook mensen zonder bed in de wachtkamer van het aanmeldcentrum moeten overnachten. Een van de structurele oplossingen ligt in het landelijke uitbreiden van de kleinschalige opvang voor statushouders.In september hebben gemeenten via de LRT het verzoek ontvangen kleinschalige opvang te realiseren voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Op 6 oktober heeft de Staatssecretaris een brief verstuurd waarin de urgentie van het uitbreiden van opvangplekken nogmaals werd benadrukt.

Huidige overlast aanpakken
Voor de bewoners was de komst van de kinderwoongroep wel de reden om zich opnieuw uit te spreken tegen de overlast. De buurt schreef in een brief aan de gemeente: “Wij maken ons grote zorgen over de mogelijke escalatie van de reeds aanwezige overlast, vanaf het moment dat er daadwerkelijk een groep minderjarige statushouders gehuisvest wordt in het pand schuin tegenover deze pizzeria”. Ook raadsleden maken zich zorgen over de veiligheid van deze nog te komen nieuwe bewoners. Burgemeester Kramer is van mening dat de eigenaar moet zorgdragen voor de onrust rond zijn pizzeria. Er zal in gesprek worden gegaan met de eigenaar en in het uiterste geval volgen er vanuit de gemeente maatregelen.


Het pand in de Keppelstraat waar de opvang straks gevestigd wordt. 

Woonminister Hugo de Jonge op bezoek in Dokkum


Minister Hugo de Jonge werd tijdens een werkbezoek aan Bouwgroep Dijkstra Draisma maandag 23 januari 2023 in Dokkum geïnformeerd over wat er allemaal al mogelijk is op het gebied van snelle woningbouw. Om te laten zien dat de Friezen graag de daad bij het woord voegen, kreeg de minister als eerste een rondleiding door de houten woning, die CO2 opslaat en stikstofneutraal geproduceerd wordt. Deze snelheid is nodig, om de ambitie van minister De Jonge om 900.000 woningen te bouwen te realiseren. Tijdens het werkbezoek sprak de minister met de aanwezigen over het woningtekort en over de mogelijkheden om de industriële en biobased bouw verder vooruit te helpen. 

“In onze fabriek worden al vanaf 2017 industriële woningen geproduceerd, met behulp van robots. De woningen worden continue doorontwikkeld en dit heeft geresulteerd in onze houten woning, die volledig geïsoleerd is met biobased isolatiematerialen,” aldus Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma. De modelwoning op het terrein van Dijkstra Draisma bevat zelfs vier verschillende soorten natuurlijke isolatiematerialen: lisdodde, vlas, hennep en miscanthus. “Het mooie is dat we deze materialen in onze eigen regio verbouwen. Hiermee stimuleren we de circulaire economie, maken we gebruik van korte ketens en bieden we agrariërs een alternatief verdienmodel,” vervolgt Dijkstra.

Minister de Jonge: “Dijkstra Draisma is een fantastisch innovatief bedrijf, gespecialiseerd in fabrieksmatig en circulair bouwen. Woningen worden razendsnel geproduceerd in de fabriek in Dokkum en op locatie gemonteerd. Deze manier van bouwen biedt een geweldige kans voor het versnellen van de woningbouw, vooral ook op een duurzame manier. De gebruikte biobased isolatiematerialen worden door boeren uit de regio verbouwd. En dat leidt naast een veel duurzamere manier van bouwen, ook tot een nieuw verdienmodel voor boeren.” De woningen zijn makkelijk af te breken en opnieuw op te bouwen en ook uitermate geschikt voor tijdelijke bouw en gestapelde bouw. Het nieuwe appartementencomplex aan de Zuiderschans in Dokkum, met daarin 30 appartementen, werd in slechts vier maanden tijd gerealiseerd. Ondanks dat het een tijdelijk gebouw is, wat volledig gedemonteerd en verplaatst kan worden, heeft het dezelfde uitstraling en gevoel als ieder ander permanent appartementencomplex.

Museum Dokkum opent expositie van lokale kunstenaar Cees Booij

Op vrijdag 20 januari opent Museum Dokkum de nieuwe expositie ‘Cees Booij, 80 jaar’. De schilder Cees Booij exposeert verschillende schilderijen ter ere van zijn tachtigste verjaardag op 8 maart. Booij, die ook vrijwilliger is bij Museum Dokkum, begon op veertienjarige leeftijd met schilderen. Hij ging onder andere naar de Academie in Breda en Tilburg en studeerde MO-B tekenen kunstgeschiedenis in Groningen. In 1965 verhuisde hij naar Dokkum en werkte als tekendocent bij het Dockinga College. Sinds 2013 is Booij gastdocent bij de Foudgumse School. 

De landschapsschilderijen van Booij zijn geïnspireerd op de stervende bomen rond de Goddeloze Singel in Broeksterwoude. Daarnaast schilderde hij portretten van zijn vrouw Hiske en Britse actrice Sally Hawkins. Ook exposeert Booij acht portretten van de onthoofde koningen van Judah die tot aan de Franse Revolutie de gevel van de Notre Dam in Parijs sierden. De expositie is tot en met 15 april te zien. Meer informatie op www.museumdokkum.nl. 

Menstruatie Uitgifte Punt in Bibliotheek Dokkum

Bibliotheek Dokkum heeft sinds kort ook een uitgiftepunt waar je gratis menstruatieproducten kunt krijgen. In de bibliotheek hangt in de toiletten een kastje, die open staat en die regelmatig wordt bijgevuld. Je kunt hier producten naar behoefte uit pakken. Bibliotheek Dokkum wil voor alle inwoners van Dokkum en omgeving een plek zijn waar men terecht kan. Daarom bieden we de bibliotheek aan als ontmoetingsplek, als warme kamer en proberen we te voorzien in behoeften van de mensen.

Bij 1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland die in armoede leven is thuis soms geen geld voor menstruatieproducten. Ook in Noardeast-Fryslân zijn er teveel vrouwen en meisjes die te maken hebben met menstruatie-armoede. Het Armoedefonds is sinds 2020 actief op dit thema en heeft in Nederland 477 uitgiftepunten, waar meisjes en vrouwen gratis menstruatieproducten kunnen ophalen.

Voormalig Dokkumer gasbedrijf nu in Noorse handen


ASN Installaties – het voormalige Dokkumer gasbedrijf – is overgenomen door de Noorse Energeia groep. De huidige 45 medewerkers van ASN blijven onder dezelfde arbeidsvoorwaarden in dienst. Energeia is een van oorsprong Noors bedrijf dat al ruim 20 jaar duurzame energietoepassingen in de solar branche ontwikkelt, investeert en exploiteert. Het hoofdkantoor van Energeia zit in Oslo. Daarnaast zijn er vestigingen in Leeuwarden en in Milaan. ASN Installaties ziet dat er bij hun klanten steeds meer de behoefte is om in stapjes meegenomen te worden naar verduurzaming. Dit door hen bijvoorbeeld te begeleiden om van het gas af te gaan of zelf energie op te wekken of om energie te besparen door goed onderhoud. ASN Installaties is op dit moment te klein om deze grote vraag aan te kunnen, maar ook voor het uitbreiden van het dienstenpakket en voor het bieden van een totaalconcept.

Energeia maakt stap naar kleinzakelijke en consumentenmarkt
Energeia is actief op de grootzakelijke Solar markt. Met ASN Installaties halen zij een partner aan boord voor het onderhoudsmanagement van hun portefeuille in Nederland en maken ze de stap naar de kleinzakelijke en de consumentenmarkt. Energeia wil samen met ASN klanten bedienen met energie-opwektoepassingen, warmte oplossingen en overige producten gericht op de energietransitie, zoals laadpalen en systemen voor energieopslag. De werkzaamheden worden onder de huidige bedrijfsnaam ASN Installaties uitgevoerd en vanuit de huidige locatie in Dokkum. Robert Veenstra, directeur en mede-eigenaar Energeia: “Wij willen graag betekenisvol zijn in de energietransitie. ASN Installaties is een betrokken regionaal bedrijf met een persoonlijke benadering naar medewerkers en klanten toe. Het bedrijf heeft de kennis en kunde op de particuliere en kleinzakelijke markt. Voor deze groep gaat er namelijk veel veranderen. En dit is voor veel mensen complex. Wij willen de klanten gaan ondersteunen en begeleiden richting de energietransitie.”

Aardgasservice Noord
ASN Installaties is in 1954 ontstaan als afdeling van het Gasbedrijf NOF. Sinds 2000 was ASN onderdeel van Eneco en vanaf 2010 onderdeel van Joulz Bv. ASN Installaties is sinds 1 maart 2011 een zelfstandig installatiebedrijf. Al sinds 1954 beschikt ASN over een eigen storing- en onderhoudsdienst. In 1973 waren er al 10 volledige ingerichte storingswagens beschikbaar, allemaal uitgerust met een mobilofoon. Aardgasservice Noord of kortweg ASN is veranderd in ASN Installaties. Het bedrijf biedt sindsdien allang niet meer alleen gasgerelateerde producten aan, maar ook elektrawerkzaamheden, zonnepanelen en andere energiebesparende toestellen.