Proefopstelling voor vervanging brug Aalsumerpoort


Donderdagmorgen 18 april 2024 is een proefopstelling gemaakt op de Aalsumerpoort in Dokkum in aanloop naar een besluit over de mogelijk vervanging van de brug. Dat wordt vooral gedaan omdat het lastig beoordelen is vanaf een beeldscherm wat de impact is van het verhogen van de brug. Daarom is er donderdag 18 april en vrijdag 19 april een houten opstelling zichtbaar van de vorm die ontstaat als de brug wordt verhoogd. De brug is deze dagen gewoon in gebruik. De helling gaat uit van een verhoging tot 2 meter hoog, een halve meter lager dan aanvankelijk was gepland. De wens om tot 2,5 meter te verhogen levert namelijk een te steile helling op.

Bezoek aan proefopstelling
Zowel het college van burgemeester en wethouders als de werkgroep binnenstad gaan de komende dagen op bezoek bij de proefopstelling, om met eigen ogen de verhoging te kunnen beoordelen. Er wordt onder andere gekeken naar de toegankelijkheid voor alle weggebruikers en de vaarrecreant, inclusief minder validen. Het college neemt na vrijdag een besluit over het vervolg. Daarbij wordt ook de eerder uitgesproken wens om de brug een historisch karakter mee te geven meegenomen. 

Brug vervangen
De Aalsumerpoortbrug wordt vervangen in het kader van het Súd Ie-project. Doel van de vernieuwde brug is dat deze bijdraagt aan de recreatieve beleving van de Dokkumer binnenstad. In 2013 startte het project Súd Ie & Wetterfront Dokkum met een eerste fase van grote investeringen. In 2015 maakte het Waddenfonds een tweede fase mogelijk. Dit was onder andere voor het ophogen van de bruggen over de Súd Ie in Dokkum, de aanleg van visplaatsen en een trailerhelling. In de derde en laatste fase gaat het om het herstellen van oude routes. De vervanging van de Aalsumerbrug gaat naar schatting 1,8 miljoen euro kosten.

Eerste Duitse Kneipenquiz in Dokkum sehr angenehm


Op maandagavond 15 april werd de eerste Duitse Kneipenquiz, speciaal voor medewerkers uit de horeca en retail in Dokkum georganiseerd. In de bovenzaal van Hotel de Posthoorn kwamen tientallen liefhebbers samen om de kennisquiz te volgen, die onder de enthousiaste leiding van Sake werd gehouden. Na vijf rondes mocht team ‘Strammer-Max’ zich de winnaar van de avond noemen. ‘As ik Dúts koe wie ik hjir net west’ ging naar huis met de tweede prijs, ‘Birgit und die baco bitches’ eindigde als derde. Het team ‘Hema-würst’ werd beloond als team met de meest originele naam.

Het project ‘de Duitse toerist naar Dokkum’ is een samenwerking tussen Stichting Promotie Dokkum en Ondernemersvereniging Dokkum. Dankzij een subsidie vanuit de versnellingsagenda Noardeast-Fryslân is een plan gemaakt dat wordt uitgevoerd door het contentteam van Stichting Promotie Dokkum. In de aanloop naar het vorige toeristenseizoen werd een Duitse flitscursus georganiseerd. Met de Duitse pubquiz van maandagavond was het voor de bezoekers niet alleen een gezellige avond, maar staken ze bovendien weer heel wat op om het komende seizoen goed beslagen ten ijs te komen bij de Duitse bezoekers van Dokkum. “Ik weet nu wat contant betalen is in het Duits!”, aldus een van de enthousiaste deelnemers.

Daarnaast is er ook een vertaalservice opgestart, werd Dokkum.nl naar het Duits vertaald en werd er op verschillende Duitse beurzen geprobeerd om bezoekers naar Dokkum te trekken. In het najaar worden er nog journalisten en bloggers uitgenodigd om over Dokkum te schrijven. De Duitse toerist wordt steeds meer een belangrijke bezoeker voor het toerisme in Dokkum. Een marketingcampagne moet bovendien weer meer Duitse toeristen naar Dokkum trekken én ze hier een gastvrij welkom bieden. Daar varen de toeristische sector, Dokkumer detailhandel en dagrecreatie wel bij.

Foto’s: Marit Anker

Dokkum heeft nu ook een Repair Café


Wethouder Pieter Braaksma van de gemeente Noardeast-Fryslân verrichte afgelopen weekend de officiële opening van het Repair Café Dokkum in de plaatselijke openbare bibliotheek. Volgens Braaksma kan het nieuwe initiatief een wezenlijke bijdrage leveren aan het indammen van de afvalstroom. In plaats van spullen linea recta naar de Milieustraat aan de Kooileane bij Damwâld te brengen, zouden burgers kunnen overwegen hun kapotte voorwerpen ter reparatie aan te bieden bij het Repair Café.

De wethouder onderstreepte in het licht van een circulaire economie en een duurzame samenleving het belang om goederen een tweede leven te gunnen. Dat hij daarin allerminst alleen staat, bleek al direct tijdens de opening. Tientallen mensen waren naar de bieb getogen om hun apparaten te laten repareren door het team vrijwilligers van Repair Café Dokkum. ,,Dit is al het vijfde Senseo-apparaat deze morgen’’, aldus een van de techneuten, die er lachend bij vertelde dat hij al vóór de officiële openingshandeling met succes een defecte naaimachine onder handen had genomen.

Het is overigens geen garantie dat de technici alle problemen ter plekke kunnen oplossen. De kapotte kerstverlichting die de wethouder had meegebracht, bleek helaas niet meer te herstellen. Niettemin overheersten er zaterdag tevreden gezichten, ook bij Johan Schaafsma, de initiatiefnemer en voorzitter van het Repair Café Dokkum. Oktober 2023 vatte hij het plan op een Repair Café op te zetten in de Bonifatiusstad. Met succes werden er plannen gemaakt, contacten gelegd alsmede techneuten, gastvrouwen en andere vrijwilligers gerekruteerd. Schaafsma bedankte gemeente Noardeast-Fryslân, Stichting Welzijn het Bolwerk en natuurlijk niet te vergeten Bibliotheek Dokkum voor al hun steun.

Schaafsma benadrukte dat de reparaties in principe gratis zijn. ,,Maar uiteraard zijn donaties meer dan welkom’’. Indien er onderdelen nodig zijn, die speciaal moeten worden aangeschaft, dan worden die tegen kostprijs doorberekend. De vrijwilligers buigen zich overigens niet alleen over problemen met kleine – al dan niet elektrische – huishoudelijke apparaten. Het Repair Café Dokkum is vóór de zomer nog eenmaal open en wel op zaterdag 4 mei van 10.30 uur tot 14.00 uur. Inbrengen van goederen kan tot uiterlijk 13.30 uur. Na de zomer gaat het Repair Café Dokkum vanaf september weer open, steeds op de eerste zaterdag van de maand. Vrijwilligers om het team te versterken zijn nog steeds welkom.

Kneipenquiz voor horeca en detailhandel georganiseerd


Op maandag 15 april aanstaande vindt er een gratis Kneipenquiz plaats voor iedereen die werkt in de horeca of detailhandel in Dokkum. Showhost Sake van de Posthoorn praat de avond aan elkaar en er zijn leuke prijzen te winnen, ook eentje voor de meest originele teamnaam. De Duitse pubquiz wordt georganiseerd door de stichting promotie Dokkum om de Duitsers weer even goed voor de bril te krijgen.

Vijf rondes
In vijf rondes komen verschillende onderwerpen aan bod. Hoe je een Duitse gast in zijn eigen taal kunt aanspreken, meer over gebruiken en cultuur in Duitsland en na deze gezellige avond ben je weer helemaal klaar voor het seizoen, na een leuke teambuildingsavond. Je kunt je overigens ook individueel of als duo opgeven. Deelname is gratis, maar alleen voor werknemers van horeca en detailhandel.

De Duitse toerist naar Dokkum
De beleefwaarde van Dokkum voor de Duitse toerist te vergroten, dat is de gedachte achter de vertaalservice en snelcursus. Het is onderdeel van het project ‘de Duitse toerist naar Dokkum’, een samenwerking tussen Stichting Promotie Dokkum en Ondernemersvereniging Dokkum. Dankzij een subsidie vanuit de versnellingsagenda Noardeast-Fryslân is er een plan gemaakt dat wordt uitgevoerd door het contentteam van Stichting Promotie Dokkum. Naast de vertaalservice en taalcursus volgt er onder andere een online campagne, is dokkum.nl naar het Duits vertaald en werd er een bezoek gebracht aan Greetsiel.

Twee keer zoveel besteden
De Duitse toerist is een belangrijke bezoeker voor het toerisme in Dokkum. Hoewel de stad jaarlijks op veel Duitse toeristen mag rekenen, is het aantal wel drastisch gedaald sinds 2016. Van 2016 tot 2019 groeide het aantal overnachtingen van Duitse toeristen in Friesland van bijna 993.000 naar bijna 1,3 miljoen. In 2021 waren dat er – door de coronapandemie – nog maar 477.000. Een marketingcampagne moet weer meer Duitse toeristen naar Dokkum trekken én ze hier een gastvrij welkom bieden. Daar varen de toeristische sector, Dokkumer detailhandel en dagrecreatie wel bij. De Duitse bezoeker besteedt namelijk ruim twee keer zoveel (440 euro) dan de Nederlandse toerist (185 euro).

Je kunt je hier opgeven

Zeven inschrijvers willen voormalige Fonteinkerk hebben

Voor de voormalige Fonteinkerk in Dokkum zijn zeven biedingen gedaan bij de notaris. Dat heeft de protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens bekend gemaakt. Met de twee hoogste bieders gaat de gemeente nu in gesprek. De gunning van de verkoop van de Fontein is wel enkele weken uitgesteld. De kerkenraad gaf eerder aan dat het hoogste bod niet alleen leidend zou zijn voor de verkoop van de kerk.

De kerkenraad van de protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens nam het besluit om de Fonteinkerk te sluiten. Het was niet meer rendabel om drie kerken in Dokkum open te houden. De oorzaak ligt vooral in de lagere inkomsten en het teruglopende kerkbezoek. Een aantal kerkgangers wilde de sluiting van kerkgebouw De Fontein in Dokkum nog voorkomen, maar kreeg dat uiteindelijk niet voor elkaar.

De kerk werd in 1971 gebouwd en kreeg in 2004 nog een verbouwing / uitbreiding. Het gebouw beschikt over een kerkzaal met circa 450 zitplaatsen. In september 2022 werd de laatste kerkdienst gehouden de kerk en op 1 januari 2023 ging de kerk in zijn geheel dicht. De vaste bezoekers van de zondagse diensten kunnen nu terecht bij De Herberg en de Grote Kerk.