Dokkum vol trots op zwemheld Maarten van der Weijden


Volledig uitgeput heeft Maarten van der Weijden zijn 11stedenzwemtocht na 163 kilometer en ongeveer 55 uur zwemmen bij Burdaard, net voor Dokkum,  moeten staken. Een lichte teleurstelling voor Dokkum, toch overheerste direct na het nieuws in Dokkum de trots. De begeleidende arts van de Olympisch kampioen vond het niet langer verantwoord om door te gaan en heeft het besluit genomen om te stoppen.Achterliggende reden was een verstoorde zoutbalans in het lichaam van Maarten. Door misselijkheid kon Maarten ook geen medicijnen binnen houden. Bovendien viel hij in het water in slaap.

Maarten liet bij Bartlehiem nog weten in ieder geval naar Dokkum te willen zwemmen, dan had hij er 170 kilometer opzitten en was de zwemmer in alle 11 de Friese steden geweest  “In eerste instantie gaan we ons stinkende best doen voor Dokkum. Dan hebben we alle Elf steden gehad”. Voor de zwemmer en zijn team kwam het noodgedwongen moeten stoppen als een enorme teleurstelling en dat gevoel was er in Dokkum bij het publiek in Dokkum in eerste instantie ook. Direct daarna overheerste de trots op de bovenmenselijke prestatie die de zwemheld de afgelopen dagen leverde.

De driedaagse zwemtocht was bedoeld om geld op te halen voor onderzoek naar de genezing van kanker. Een ding werd tijdens een interview met de boomlange van der Weijden het meest duidelijk: hij was tot op het bot gemotiveerd om de tocht te laten slagen en samen met de mensen die mee zwemmen zoveel mogelijk euro’s te verzamelen. Van der Weijden gaf echt alles en moest per ambulance naar het MCL In Leeuwarden worden vervoerd.

Rond zijn doorkomst langs het keerpunt in Dokkum heeft Rotary Dokkum een podiumprogramma georganiseerd. Verschillende sprekers werden uitgenodigd hun verhaal te doen: patiënte en liedjesschrijfster Lisanne Spaander; longarts en columnist Sander de Hosson; plastisch chirurg Danielle Derks en Olympisch kampioen volleybal en geboren Dokkumer Jan Posthuma. Er was een presentatie en uitleg over onderzoek naar kanker, en het geheel werd opgeluisterd met muziek. De gemeente Dongeradeel sloot even na het middaguur de binnenstad van Dokkum volledig af voor gemotoriseerd verkeer om de veiligheid van de zwemkampioen en het publiek te kunnen garanderen. 

Doneren?
Kijk op https://www.11stedenzwemtocht.nl/
Zelf overmaken kan ook:
NL70 RABO 0321549333

Deel dit bericht:

Dokkum al vroeg klaar voor doorkomst Maarten


Bij het beroemde Elfstedenkeerpunt in Dokkum verzamelden maandagmorgen in alle vroegte al tientallen mensen vanwege de doorkomst van zwemheld Maarten van der Weijden. In de eerste schema’s stond Dokkum maandagmorgen gepland, door een extra rustmoment in de eerste en zwaarste nacht en een lager tempo werd al snel gesproken van een doorkomst na 12.00 uur. Een exacte doorkomsttijd is moeilijk te zeggen. In zijn tweede nacht nam Van der Weijden kort twee keer een kwartier en een keer vijf minuten rust. Verder zwom hij de 45 kilometer tellende hel van het Noorden tussen Dokkum en Franeker door.

Iets voor half elf zwom hij onder het iconische bruggetje van Bartlehiem door, dat zwart zag van de mensen die hem aanmoedigden voor de resterende elf kilometer die in een rechte lijn naar Dokkum gaan. Van der Weijden hield even stil om met mensen op de brug te praten en zijn duim op te steken. Afgaand op zijn eerder gehaalde tempo van 4,5 kilometer per uur zou hij om 13.00 uur in Dokkum kunnen zijn. Dat lijkt niet reëel. Voor Bartlehiem viel het tempo van Van der Weijden terug tot 2 tot 2,5 kilometer per uur. Afgaand op die zwemsnelheid komt (na) 15.00 uur ook in beeld als doorkomsttijd. Reëel lijkt ook dat hij Dokkum tussen 14.00 en 15.30 uur kan passeren. 

Het podiumprogramma op de Zijl rond de doorkomst van Maarten van der Weijden startte in Dokkum wel alvast om 11.00 uur. De aangekondigde sprekers komen eerst aan de beurt, muzikale opluistering blijft doorgaan totdat Maarten het Kleindiep doorkomt. Iedereen is welkom om het programma te volgen en Maarten aan te moedigen! Die aanmoediging is vooral ook nodig op de route buiten Dokkum, langs de Dokkumer EE. Naar verwachting is het rond het Keerpunt in Dokkum bomvol.

Maarten liet zelf weten in ieder geval naar Dokkum te zwemmen, dan heeft hij er 170 kilometer opzitten en is de zwemmer in alle 11 de Friese steden geweest, of ie vervolgens zwemmend naar Leeuwarden gaat blijft nog even open. “In eerste instantie gaan we ons stinkende best doen voor Dokkum. Dan hebben we alle Elf steden gehad”.

Deel dit bericht:

Dokkum hoopt vurig op doorkomst Maarten van der Weijden


In Dokkum – maar ook ver daarbuiten – wordt vurig gehoopt op de doorkomst van Maarten van der Weijden door de historische binnenstad van Dokkum. Net als bij de Elfstedentocht op de schaats, kan het bereiken van Dokkum wel eens doorslaggevend zijn. Bij het bereiken van Dokkum is ‘de hel van het Noorden’- de route tussen Franeker en Dokkum achter de rug. Die is leeg, er zijn geen steden meer, weinig lichtjes, alleen maar weilanden. Het is een stuk van 45 kilometer waar niet alleen schaatsers tegenop zien, maar waar ook openwaterzwemmer Maarten van der Weijden extreem tegenaan hikt, zei hij in een eerder interview.

Aanmoedigen helpt
Zondagavond bereikte de zwemmer Franeker, een zwemtocht van 126 kilometer en ruim over de helft van de 200 kilometer lange zwemtocht. Nu al een extreem knappe prestatie. De tweede nacht wordt zwaar en de organisatie riep dan ook om massaal aan te komen moedigen. Boeren werd gevraagd om het stuk tussen Dokkum en Franeker te verlichten en ook verschillende brandweerkorpsen gaven gehoor aan die oproep. Van der Weijden heeft veel profijt van de aanmoedigingen. In de dorpen zwom hij 4,5 kilometer per uur, op de verlaten stukken een halve kilometer langzamer, zei zijn woordvoerder. ,,Hij is ontzettend blij met de aandacht. Hij krijgt het echt ook allemaal mee. Hij zegt weinig, maar dat betekent dat zijn kop goed staat.”

Programma aangepast
Vrijdag werd bekendgemaakt dat mensen die een stukje met Van der Weijden wilden meezwemmen, dit niet meer mochten doen. De waterkwaliteit is zo slecht, dat de zogeheten Cityswims zijn afgelast. Van der Weijden zelf zei: ,,Ik realiseer mij dat de kans groot is dat ik bijvoorbeeld een buikgriep oploop. Maar dat risico kan ik voor mijzelf nemen.” Ondanks de slechte waterkwaliteit zwommen tientallen mensen toch met Van der Weijden mee. Ook in Dokkum hebben verschillende deelnemers dit aangekondigd. Er is voor de deelnemers ook een alternatief, ze kunnen meedoen aan het grachtenzwemmen tijdens de Admiraliteitsdagen in het tweede weekend van september.

Muziek en sprekers
Hoelaat Maarten zelf Dokkum zal passeren, is nog onduidelijk. Rond zijn doorkomst langs het keerpunt in Dokkum heeft Rotary Dokkum een podiumprogramma georganiseerd. Verschillende sprekers zijn uitgenodigd hun verhaal te doen: patiënte en liedjesschrijfster Lisanne Spaander; longarts en columnist Sander de Hosson; plastisch chirurg Danielle Derks en Olympisch kampioen volleybal en geboren Dokkumer Jan Posthuma. Er is een presentatie en uitleg over onderzoek naar kanker, en het geheel wordt opgeluisterd met muziek. Publiek wordt opgeroepen om ook in Dokkum massaal gehoor te geven aan de oproep om ook in Dokkum te komen aanmoedigen.

Extreme Elfstedenzwemtocht
De Elfstedenzwemtocht die van 18 tot 20 augustus aanstaande plaats vindt is voor het goede doel. De driedaagse zwemtocht is bedoeld om geld op te halen voor 
onderzoek naar de genezing van kanker. Een ding werd tijdens een interview met de boomlange van der Weijden het meest duidelijk: hij is tot op het bot gemotiveerd om de tocht te laten slagen en samen met de mensen die mee zwemmen zoveel mogelijk euro’s te verzamelen.

De zwemtocht is live te volgen via: 

https://www.11stedenzwemtocht.nl/live/

Deel dit bericht:

De Wite Kninen en “Het leugenbankje”

In de Rubriek “Wite Kninen” stelt het collectief “Wite Kninen” zich voor en bespreken we een aantal onderwerpen geïnspireerd op de karakteristieken van noordelijk Oostergo. Oostergo was een van de drie streken waarin de huidige provincie Fryslân in vroegere tijd werd ingedeeld. De Wite Kninen zoeken in het kader van Culturele Hoofdstad van Europa 2018 de samenwerking met verschillende groepen uit de samenleving. Deze verbinding die zij zoeken met De Mienskip is binnenkort te bewonderen tijdens een grote kunsthappening. Deze week bespreken we “Het Leugenbankje”.

Leugenbankje
Wanneer je het centrum van Dokkum aan de zuidkant binnenkomt zie je aan de linkerkant van de Woudpoortbrug “Het Leugenbankje”. Tegenwoordig meer een hangplek voor de jeugd, maar leugenbanken zijn een eeuwenoud fenomeen. Ze stonden aan de kades in havens waar zeevarenden elkaar ontmoetten en sterke verhalen vertelden. Vandaar dat boven het Dokkumer Leugenbankje de tekst: “Je mutte mar Hoare Wie ‘t Seit” staat.

Stamtafel
De strategische locatie van de leugenbank was ideaal voor de ‘hangers’ zodat ze alle schepen zagen binnenkomen. De locatie van ‘onze’ Leugenbank is ook bij binnenkomst van de stad en het heeft daarnaast een sociale functie: “lekker lullen!”. Een andere plek waar het sociale leven zich afspeelt is aan tafel, immers tijdens het eten worden veel grappen en grollen aan de eettafel vertelt. Maar ook serieuze gesprekken vinden plaats aan een eettafel of een stamtafel in de kroeg. Vandaar dat in de expositiehal van de Wite Kninen een prominente plek is gereserveerd voor de leugenbank en de stamtafel.

Heden & verleden
De stamtafel is beplakt met nieuwsberichten uit het verleden en vormen de basis voor de actualiteiten uit het heden. Heden en verleden vloeien in elkaar over op een speelse manier. Aan de stamtafel is op de leugenbank ruimte voor gesprekken over de koppen krantenartikelen. Altijd tijd voor een goed gesprek…

Deel dit bericht:

Nieuwbouw school Trije Terpen in volle gang


De nieuwbouw aan de tijdelijke school in de Trije Terpen in Dokkum is ook in de bouwvak in volle gang. De school wordt tijdelijk gevestigd op het terrein aan de Alde Terp en Bauwert in de wijk de Trije Terpen. Aan het begin van het schooljaar 2018/2019 moet het tijdelijk onderkomen klaar zijn. Jan Snel Flexibel Bouwen realiseert de tijdelijke school en is volgens planning een week voor de start van het nieuwe schooljaar klaar.

Groen van Prinsterer
Sinds 1 augustus zijn de deuren van de Groen van Prinsterer gesloten. De gemeenteraad van Dongeradeel is in 2016 akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van anderhalf miljoen euro voor nieuwbouw van de Groen van Prinstererschool in Dokkum. Het schoolbestuur had de Trije Terpen als favoriete locatie voor de vervangende nieuwbouw. Voor de gemeente was een combinatie van nieuwbouw met CBS De Regenboog (en/of eventueel meerdere andere scholen) meer een oplossing, waarbij ook CBS De Bron op termijn bij aan kan schuiven. Met de tijdelijke school komt er eerst een tussenoplossing.

Pionier
De nieuwe school heeft ook al een naam: de Pionier. “Het wordt een voorbeeldschool waarin elk kind op zijn eigen niveau werkt en de kans krijgt om op zijn eigen manier te leren in een aantrekkelijke, rijke leeromgeving”, schrijft Arlanta in een brief aan de ouders. Er wordt een nauwe samenwerking opgezet tussen school en voorschoolse en buitenschoolse opvang én tussen school en voortgezet onderwijs.

Deel dit bericht: