Leger des Heils vestigt zich met Bij Bosshardt in Dokkum


Na een grondige verbouwing aan de Oostersingel is ‘Bij Bosshardt’ in de binnenstad van Dokkum gevestigd. Een gastvrije, huiselijke ontmoetingsplek voor de buurt, samen met negen studio’s voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Annemiek Schuurman, regiomanager in Friesland en Bea Zomer, manager van alle Bij Bosshardts in de drie Noordelijke provincies vertellen over de locatie in Dokkum.

Huismeester
Sinds juni van dit jaar is de Bij Bosshardt in Dokkum geopend. De studio’s worden stapsgewijs bewoond, zodat de buurt niet in 1 keer negen nieuwe bewoners heeft en de kans van slagen het grootst is. Er zijn nu twee studio’s bewoond en de huismeester is druk bezig om ook haar plekje in te richten. De huismeester is een vrijwilliger, Annie de Jong, die vooral optreedt als goede buur. Zowel de bewoners als buurtgenoten kunnen bij haar terecht met vragen.

Gemeente
De nieuwe ‘Bij Bosshardt’ van het Leger des Heils kwam voort na gesprekken de gemeente Noardeast-Fryslân. “De gemeente zag dat er een toenemende vraag was naar dit soort buurtsteunpunten en heeft ons benaderd”, vertelt Schuurman. “Als organisatie kijken we wat er nodig is en zijn we aan de slag gegaan.  Mensen die na vechtscheidingen dakloos geraakt zijn of om wat voor reden dan ook tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben kunnen terecht in de woonruimtes. “De kunst is dan vervolgens om te kijken hoe je een succes kunt bewerkstelligen. Iedereen heeft iets in zich waar hij goed in is”, vult Bea Zomer aan.

Geen gezinnen
“Mensen die wonen op deze specifieke plek hebben gemiddeld aan vier tot zes uur begeleiding voldoende; dat is echter geen voorwaarde of maximum. We leveren maatwerk; dit betekent dat mensen zelfstandig moeten kunnen wonen en dat we de ondersteuning bieden die nodig is”, vertelt Schuurman. Er wordt ook gewoon huur gerekend voor de studio’s en ze zijn met name berekend op alleenstaanden. “Voor gezinnen hebben we op deze locatie geen ruimte, die kunnen we op andere locaties plaatsen”, laat Schuurman weten. Hoewel er geen maximum aan de huurperiodes zitten, volgen deelnemers meestal trajecten van op zijn hoogst anderhalf jaar. “Daarna zie je vaak dat ze doorstromen naar reguliere huurwoningen”, vertelt de regiomanager.

Buurtkamer voor iedereen
Behalve de studio’s is er in het pand dus ook een Bij Bosshardt te vinden. Een huiskamer waar iedereen terecht kan voor een kop koffie of thee of een luisterend oor. Behalve een opvallend rode keuken, kinderhoekje en tafels en stoelen is de ruimte nog wel wat leeg. “Dat hebben we bewust gedaan”, vertelt Bea Zomer. “Zo houden we ruimte voor ideeën van onze bezoekers. Zomer is verantwoordelijk voor alle Bij Bosshardts in de drie Noordelijke provincies en kan die ervaring ook in Dokkum toepassen.

Laagdrempelig
Voorafgaand aan de officiële oplevering hebben we een informeel samenkomen georganiseerd waarbij buurtbewoners en samenwerkingspartners de gelegenheid hadden de bij Bosshardt en appartementen te bezichtigen en elkaar te ontmoeten. Aan de bewoners werd duidelijk gemaakt dat de huiskamer er voor iedereen is die van de ontmoetingsplek gebruik wil maken. Er worden activiteiten georganiseerd in samenwerking met de buurt. “Er zijn veel mensen die net geen hulp kunnen ontvangen. Daarvoor is dit ook ideaal. Ze hebben hier aanspraak en soms net even dat steuntje dat ze nodig hebben”, vertelt Zomer. Bij Bosshardt is geopend op maandag van 11.00 tot 14.00 uur, woensdag van 12.00 tot 16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur.

Vrijwilligers
Het Leger des Heils werkt ook in Dokkum met vrijwilligers vertelt Zomer. Er zijn al koffie- en theeschenkers gevonden, maar ook dag coördinator is bijvoorbeeld welkom. Hij of zij zorgt voor het afsluiten van de huiskamer aan het einde van de dag. Ook de schoonmaak wordt door de vrijwilligers geregeld. “Dat zorgt ervoor dat de kosten laag kunnen blijven, Verder worden er door de coördinator, Regina de Graaf, allerlei contacten gelegd met organisaties uit de buurt om samen te werken. “Kom gerust een bakje koffie halen”, aldus Zomer.

Deel dit bericht:

Groen van Prinsterer gevuld met creatieve ondernemers


Nadat Janne Hamstra en Hepie de Haan begin van dit jaar hun intrek namen in de voormalige Groen van Prinstererschool, is het gebouw nu bijna helemaal gevuld met creatieve ondernemers. De dames – zelf naast het regelwerk voor de Groen actief met keramiek en beeldhouwen – konden de door hun gewenste creatieve bruisplek realiseren. Tien kunstenaars zijn het komende jaar in het pand te vinden en stellen zich op 31 augustus aanstaande voor tijdens een open dag.

Arlanta
Op 1 augustus 2018 sloot de Groen van Prinstererschool haar deuren en vanaf toen stond het schoolgebouw leeg. Het gebouw is nog altijd eigendom van Stichting Arlanta. “We hebben goed contact met Arlanta”, vertelt Hepie de Haan. Arlanta verricht ook nog licht onderhoud aan het pand. “We huurden eerst alleen twee lokalen. Toen we hier een half jaar hadden gezeten, konden we in juli van dit jaar het hele pand voor een jaar huren”. Die kans greep het duo met beide handen aan en er dienden zich vervolgens allerlei potentiele huurders aan. De verzoeken voor stalling, berging en andere huurders sloegen ze af, omdat ze een duidelijk doel voor ogen hadden. “Je zit hier niet voor jezelf, het moet een actief centrum worden waar Dokkum en de regio wat mee kan”. Er werd daarom gezocht naar een breed scala aan creatieve ondernemers die zich in het pand wilden vestigen.

Lokalen
Negen van de tien lokalen hebben inmiddels een huurder. In sommige gevallen zijn het starters, kunstenaars of ondernemers die al een inkomen hebben uit wat ze doen. In het pand zijn de lokalen nu onder andere bezet door een fotograaf, schilder(s), keramiek, beeldhouwen, fotografie en video, muziek, graffiti en theater. De ondernemers leren elkaar nu ook goed kennen en zoveel creatievelingen bij elkaar levert ook allemaal ideeën op. Contracten voor de huurders, de voorbereidingen voor de open dag en tal van andere zaken. De helft van de tijd zijn ze er in ieder geval mee bezig. Vanaf 1 september zit iedereen op zijn plek en hopen de dames op een mooie groei de komende jaren.

Maatschappelijke meerwaarde
Een van de lokalen in het gebouw is een wissellokaal, waar eerst vanuit de buurt gebruik van gemaakt wordt. Hier wordt een wijklokaal georganiseerd, waar mensen uit de wijk elkaar kunnen ontmoeten. “Het is hier een mix van oud en jong, nieuw en oud in de buurt”, vertelt Hamstra. “Die kunnen elkaar in de Groen leren kennen”. De buurt gaf bij de dames aan dat er een centraal punt gemist werd in de wijk. Met het wijklokaal wordt daar verandering in gebracht. Het duo hoopt mede daardoor dat het gebouw van maatschappelijke meerwaarde is voor zowel de wijk als voor Dokkum en de regio.

Open dag
Zaterdag 31 augustus tussen 11.00 en 18.00 uur is het gebouw geopend voor publiek. Iedereen kan dan met eigen ogen kijken wat er in de voormalige klaslokalen gebeurt. “

Deel dit bericht:

Doorbraak verwacht rond bouw Bastion bij Dokkum

Dokkum
Na de zomer wordt een doorbraak verwacht rondom het Bastion dat hij Dokkum staat gepland. Dat meldt Ben Boersma, die bij het project betrokken is. “Het is een hele zoektocht geweest, maar snel na de zomervakantie verwacht ik dat we er uit zijn”, aldus Boersma. Het ontwerp is wel aangepast ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp uit 2015. “Het staat bijvoorbeeld iets verder van de waterkant, maar ook weer niet te ver”, vertelt hij.

Nieuwe Bolwerk
In het kader van het kunstproject van de Centrale As wordt nabij Dokkum een stuk van een Bolwerk gerealiseerd. Nabij de nieuwe rotonde in de Lauwersseewei ter hoogte van de Rondweg-Zuidoost komt een bastion dat het begin of eindpunt van de Centrale As markeert en als visitekaartje van Dokkum dient. Het oorspronkelijke ontwerp van landschapsarchitect Eric Overdiep ging uit van een bastion dat zes meter hoog is en dat als rustplek voor wandelaars en fietsers kon worden gebruikt.

Afspraken
De realisatie van het bastion is een van de afspraken die tussen de provincie Fryslân en de gemeente Dongeradeel zijn gemaakt in het kader van de Centrale As. Met de komst van de Centrale As waren er op diverse plaatsen langs de weg aanpassingen nodig om te zorgen voor een goede ontsluiting van het verkeer. Dit geldt ook voor de oostkant van Dokkum. Zo kwam er een rotonde die het kruispunt Rondweg Zuidoost en Stroobossertrekweg verving en een nieuwe fietsbrug over het Dokkumer Grootdiep. De gemeente, provincie en verantwoordelijk aannemer hebben een ontwerpteam gevormd dat in overleg met de architect een aangepast ontwerp heeft gemaakt. Vanwege technische onmogelijkheden en financiële overschrijdingen was dat nog een hele klus.

Ondergrond
Vanwege de slechte ondergrond, slappe veen- en kleilagen is de aanleg van een nieuw Bolwerk bij Dokkum lastig en moeten er extra maatregelen voor deze grondophoging van ca. 6.00m hoog, getroffen te worden. Vanwege de slappe ondergrond, waren in ieder geval extra maatregelen nodig, die zorgen voor hoge kosten zoals extra grond/zand transporten en het toepassen extra zware damwanden inclusief verankering en extra uitvoeringstijd. De aannemerscombinatie die verantwoordelijk is voor de aanlegfase Centrale As bij Dokkum heeft een alternatief voorstel gedaan om de ondergrond mechanisch te verstevigen door toevoeging van toeslagstoffen. Deze methode werd door zowel de provincie als het Rijk afgekeurd.

Dichtbij definitieve oplossing
Het ontwerpteam is nu dichtbij een definitieve oplossing, zo laat Boersma weten. “Je hebt te maken met hele slappe grond tot twintig meter diep. Je weet niet hoe grillig het is en op welke plaats je zand of klei tegenkomt. Het is een roerig gebied”, laat hij weten. Als de nieuwe vergunning voor het Bastion zijn afgegeven, duurt de bouw van het Bastion ongeveer drie maanden. Een exacte planning kon Boersma in de vakantie niet geven.


Het eerdere ontwerp uit 2015

Lees ook:
Rand van Dokkum krijgt deel van een Bolwerk

 

Deel dit bericht:

Rondom Sionsberg: de Hetty’s

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl een nieuwe rubriek. In ‘Rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie maken we kennis met de Hetty’s, die zich bezighouden met de kwaliteit in Sionsberg.

Ze delen een kantoor, een telefoon en dezelfde naam en het klinkt ook wat als een zangduo. Hetty Zwart en Hetty Hetebrij zijn beiden werkzaam in Sionsberg en houden zich bezig met de kwaliteit van de negen poliklinieken van Sionsberg Netwerk Ziekenhuis (SNZ). De manager en medewerker kwaliteit en veiligheid hebben een drukke tijd achter de rug waarin een flinke kwaliteitsslag werd gemaakt en ze zijn nu alweer druk bezig met de komende audit.

Hetty Hetebrij
“Ik ga niet naar Dokkum”, dacht de 58-jarige Hetty Hetebrij uit Groningen. “Dat is me veel te ver weg.” Inmiddels kan ze genieten van de autorit via Lauwersoog. “Een mooie toeristische route die altijd weer anders is”, aldus Hetebrij. De van huis uit HR-functionaris kwam per toeval in Dokkum terecht, nadat ze door een acquisitiebureau werd benaderd. Ze bracht nog een paar dagen door op de camping in Dokkum en besloot de stap te nemen. Omdat de vacature al een half jaar niet was ingevuld, kreeg ze een jaar geleden direct een bureau vol met werk.

Hetty Zwart
Bij haar werkzaamheden kon ze aan het eind van vorig jaar alle hulp gebruiken. Hetty Zwart werd daarom ingezet als medewerker kwaliteit en veiligheid. Ze is overigens geen onbekende van deze rubriek, want in de vorige editie was ze te zien als onderdeel van het team van de receptie. De 28-jarige Dokkumse werkte eerst in Sneek, maar vond dat vanuit Dokkum te ver. Na functies als doktersassistentie en receptiemedewerker, houdt ze zich nu bezig met protocollen, patiëntveiligheid en tal van andere zaken.

ZKN Keurmerk
Sinds 2016 wordt jaarlijks door een externe auditor getoetst of SNZ aan alle normen voor kwaliteit en veiligheid van het kwaliteitskeurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland ( ZKN ) voldoet. Een manier van controle die het ziekenhuis zelf kiest. “Vorig jaar werden er redelijk veel tekortkomingen geconstateerd”, vertelt Hetebrij. Zij benadrukt dat er bij elke zorginstelling bij iedere audit wel aandachtspunten gevonden worden. Dat is het normale kwaliteitsproces dat gaat over leren van fouten en jezelf steeds willen verbeteren. In ons geval was er door de vacature op Kwaliteit en Veiligheid een achterstand ontstaan op het gebied van protocollen, verplichte rapportages en interne audits. De patiëntveiligheid is in ieder geval nooit in het geding geweest”, zegt Hetebrij.

Hard aan de slag
Dat de auditor van het keurmerk onverbiddelijk was, daar is de manager achteraf wel blij om. “Het heeft ons geholpen om binnen korte tijd een kwaliteitsslag te maken”, zo vertelt ze. “Met zijn allen hebben we er heel hard aan gewerkt om het zover te krijgen”. Na twee maanden werd er bij een nieuwe controle groen licht gegeven en kon het keurmerk worden behouden. Het beheren van de protocollen wordt nu door Zwart gedaan, die kijkt of alle documenten nog kloppen. “Dat doen we veel vanaf het scherm, maar we zijn ook regelmatig even op de afdelingen”. Ook wordt er nu gewerkt aan de voorbereiding van de volgende audit in oktober van dit jaar.

Klachten
Ook de behandeling van klachten van patiënten is onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Hier is een klachtenfunctionaris voor die Frysk spreekt en die ook de klachten van CCN en DC Klinieken aanneemt. Voor het netwerkziekenhuis gaat het om gemiddeld 4 tot 5 klachten per kwartaal. “Het gaat heel vaak over communicatie en door de patiënt en arts opnieuw in contact te brengen kunnen zaken vaak worden opgelost. Hetebrij rapporteert de klachten richting het managementteam, dat er zo nodig meer mee kan gaan doen.

Planmatig werken
De Hetty’s zien erop toe dat de juiste protocollen in het ziekenhuis worden gevolgd. Daarbij gaat het er bijvoorbeeld ook om dat je regelmatig evalueert. “We hebben bijvoorbeeld meegemaakt dat een bezoeker was doorgelopen tot in de behandelkamer”, vertellen ze. “Nou werd daar op dat moment geen behandeling uitgevoerd, maar we kijken dan wel heel goed hoe we zoiets kunnen voorkomen”. Naast het volgen van de juiste wet- en regelgeving, gaat het er ook om dat er in Sionsberg zorgvuldig wordt gewerkt. “Het gaat om kwaliteit in hoofd, hart en handen”, vindt Hetebrij.

Op de vraag of het duo voor veel extra werk zorgt voor het personeel is Hetty Hetebrij duidelijk. “Mijn persoonlijke missie is om met zo min mogelijk administratie te voldoen aan de regels”. Dat is wel een spanningsveld. “De profs willen doen, wij willen alles op papier, zodat we zaken kunnen aantonen tijdens audits. Ergens halverwege moet je elkaar treffen.

Volgende audit
Het personeel wordt er ook nog goed getraind op de volgende audit, met name omdat een auditor ook wel eens andere termen gebruikt dan wij. “De vorige keer werd er gevraagd of we ook een werkoverleg hadden”, vertelt Hetebrij. Die vraag werd door één van de werknemers onterecht negatief beantwoord. “Wij noemen dat hier namelijk een weekstart”. In de afgelopen jaren is er een flinke kwaliteitsslag gemaakt in Sionsberg. De volgende audit voor het ZKN-keurmerk zien de dames dan ook met vertrouwen tegemoet. “We hebben er met zijn allen heel hard aan gewerkt”, vertellen ze.

Deel dit bericht:

Zomergasten: jaarlijks familieuitje in Friesland

Wat vinden toeristen van Dokkum en waarom hebben ze juist deze stad uitgekozen om hun vakantie door te brengen? De redactie van In-Dokkum.nl zoekt ze deze zomer op langs de waterkant, op de camping of in de winkelstraten van Dokkum. In de vijfde editie van onze rubriek Zomergasten: de families Pols en Vonder, uit Apeldoorn en Dordogne (Frankrijk). 

We lopen over een zonnig Westerbolwerk en kijken uit over de Baantjegracht. Via het trappetje lopen we naar beneden en daar treffen we een familie, ze drinken koffie op een mooie boot. Het blijken broers en zussen te zijn, van de families Pols en Vonder. Het ziet er erg gezellig uit en we worden uitgenodigd om aan boord te komen…

Tien dagen in Friesland
De familie vaart al sinds 1974 met de boot en dit jaar ging de familie, met twee boten, naar Friesland voor tien dagen. Twee gezinnen hebben een eigen boot, waarvan de ene is gehuurd in Friesland. Het andere gezin is een dagje op bezoek, omdat ze Dokkum nog nooit gezien hebben. Ze proberen ieder jaar een uitje met z’n allen te organiseren, omdat ze ver bij elkaar vandaan wonen.

Verblijf in Dokkum
Vroeger is een deel van de familie al eens eerder in Dokkum geweest. ‘’De kinderen hebben hier nog altijd goeie herinneringen aan’’, wordt er verteld. Deze dag willen ze dan ook graag veel zien van de stad. ‘’We weten nog niet precies wat we gaan doen, maar we gaan zeker even winkelen en wat mooie bezienswaardigheden bekijken.” Zo staat de IJsfontein bijvoorbeeld  hoog op het lijstje. Daarnaast willen ze nog graag gezellig met de hele club dineren, voordat een deel van de familie weer zal vertrekken.

Eerste indruk
‘’Dokkum is een fijne, gemoedelijke plek”, aldus één van de familieleden. Naast dat het vuil netjes elke dag wordt opgehaald en ze Dokkum daarmee erg schoon vinden, vinden ze de stad ook karakteristiek. ‘’Gisteren konden we zien hoe de bolwerken met een soort automatische maaier gemaaid werden, we hadden nog nooit zoiets gezien’’, vertellen ze enthousiast. Ook de mensen in Dokkum vinden ze fijn en toegankelijk. “Iedereen gegroet elkaar en is vriendelijk. Zelfs de jeugd begroet je nog, dat zie je bij ons nog maar zelden. Dokkum is natuurlijk een stad, maar door de vriendelijk begroetende mensen is het net een dorp’’, sluit iemand af.

Foto’s: Marit Anker | Tekst: Annagreet Tiersma en Annewieke Klijnstra

Deel dit bericht:

Ondertussen bij: Into-Yoga Dokkum


In de rubriek ‘Ondertussen bij’ nemen we een kijkje bij bedrijven in Dokkum of Dokkumer ondernemers. Soms hebben ze nieuws, soms openen ze deuren die anders gesloten blijven en af en toe vertellen ze een verhaal dat bij het ‘grote publiek’ niet bekend is. In deze editie nemen we een kijkje bij Attie Osinga van INTO-YOGA DOKKUM.

In juni 2016 heeft de 45-jarige yogadocent Attie Osinga INTO-YOGA DOKKUM opgericht, vanuit de wens om andere mensen mee te nemen in de positieve effecten van Yoga. In het historische pand aan de Kleine Oosterstaat, geeft Attie elke maandagavond en woensdagochtend/-avond haar Yogalessen.

Eerste ervaring met Yoga
Attie is al sinds 1999 werkzaam bij Thús Wonen, hier heeft ze al op verschillende afdelingen gezeten en op dit moment is haar functie huurincasso medewerkster. Doordat ze op een bepaald punt onrust en disbalans in haar leven begon te voelen, wist ze dat het anders moest en ging ze op zoek naar oplossingen. Ze kwam toen terecht bij de Stichting Art of Living, waar ze de Art of Breathing cursus is gaan volgen. ‘’Ik merkte dat ik te veel wilde, deze cursus zorgde ervoor dat de ballast verdween en ik er een stukje ontspanning in mijn leven voor terugkreeg, waar ik zo naar op zoek was. Het voelde als een cadeau voor mijzelf!” Tijdens de eerste cursus van Art of Living kwam ze voor het eerst in aanraking met Yoga. “Vanaf dat moment ontstond de wens om me meer te verdiepen in Yoga.” Vanuit die gedachte is ze op zoek gegaan naar een goede Yogastudio en deze vond ze in Rijperkerk, bij Noorderlucht. “Hier heb ik zelf lessen gevolgd, met de gedachte: ik wil hier meer van weten, meer gaan voelen!”

Diverse opleidingen
In 2012 startte Attie met de Hatha Yoga Opleiding van Hara in Groningen; ‘’Ik wilde meer en ging op zoek naar een erkende docentenopleiding. Ik kwam uit bij een ‘500 uurs yoga docentenopleiding’ die ik ben gaan volgen. De opleidingsdagen waren in het weekend. Nadat ze deze opleiding succesvol had afgerond, is ze voor het eerst begonnen met lesgeven aan een klein groepje geïnteresseerden. ‘’Ik kreeg toen zoveel positieve reacties, dat ik besloot om voor mezelf te beginnen!” In juni 2016, een maand nadat Attie haar diploma behaald had, Richtte ze IYD (INTO-YOGA DOKKUM) op en is ze lid geworden van Vereniging Yogadocenten Nederland. In oktober 2016 is Attie gestart met de teacher training Vinyasa Yoga van de Nieuwe Yogaschool, van Johan Noorloos en in juni 2018 de teacher training Yin Yoga, ook van de Nieuwe Yogaschool.  ‘’Daarna heb ik nog verschillende advances studies gevolgd.’’ In oktober dit jaar start Attie met een Kinderyoga opleiding van Jip en Jan, van Helen Purperhart.

Zelf Yogalessen geven
Attie is begonnen met het geven van Yogalessen in het Hellinghûs, tegenover de Posthoorn. Dit was vanuit een stage, die een jaar duurde. Daarna is ze Yogalessen gaan geven in het Bolwerk. ‘’Daarna ben ik hier terechtgekomen. In het pand aan de Kleine Oosterstraat, kon ze de zaal van Steffany Lei huren. Hier geeft Attie elke maandagavond, woensdagochtend en woensdagavond Yin-, Hatha- en Vinyasa Yogalessen. ‘’Bij Yin-Yoga rek je het bindweefsel en stimuleer je de organen en meridianen, door een aantal minuten in dezelfde houding te zitten/liggen. Bij Hatha- en Vinyasa Yoga ben je meer bezig met het opwarmen van je lichaam en het oprekken van je spieren.” Ze heeft zelf niet echt een voorkeur voor een bepaalde soort Yoga… ‘’Eigenlijk is alles fijn, ik kan van allemaal genieten. Maar bij Yin Yoga vind ik het stukje ‘vertraging’ erg prettig, juist omdat ik in mijn dagelijks leven vaak drukte en haast ervaar. Maar bij alle soorten Yoga gaat het uiteindelijk om de verstilling en de verbinding tussen lichaam en geest.’’

Yoga is voor iedereen
‘’Yoga is zweverig, je moet er lenig voor zijn en kan niet vanwege het geloof’’, dit zijn vooroordelen over Yoga die Attie regelmatig hoort. Toch zijn er steeds meer mensen die erachter komen dat Yoga juist heel goed kan zijn voor je lichaam. ‘’Wat ik zo mooi vind, is dat iedereen zijn of haar eigen reden heeft om naar de mat te komen en daarom is Yoga juist toegankelijk en voor iedereen. “Iedereen kan meedoen op zijn of haar niveau.” Zo ontdekken steeds meer topsporters bijvoorbeeld dat sport en Yoga/meditatie een fijne combinatie is, zo kunnen ze blessures voorkomen en verbetert hun sportprestaties. En ook bij de defensie zie je het steeds meer, er zijn militairen opgeleid als Yoga teacher. Yoga kan namelijk als hulpmiddel dienen om traumatische ervaringen na een uitzending, beter te verwerken’’. Op scholen, ook daar wat Yoga steeds meer toegepast. ‘’Kinderen hebben tegenwoordig zóveel last van prestatiedruk en krijgen op steeds vroegere leeftijd te maken met een burn-out en Yoga kan dat helpen voorkomen.” Ook bij gezondheidsinstellingen wordt steeds vaker Yoga ingezet. Dit voor een spoediger herstel en de kans op terugval te verminderen. Bedrijfsyoga, stoelyoga, supyoga, privéyoga.  De leeftijden van Attie haar klanten verschillen tussen de 20 en 70 jaar en komen allemaal met een andere reden naar de yogalessen. ‘’De een wil sterker of lenig worden terwijl de ander juist een rustiger leven wil creëren doormiddel van yoga.’’

De Savasana
Het gebeurt soms dat mensen die bij Attie Yogalessen volgen, geëmotioneerd worden. Dit vindt ze erg bijzonder; ‘’Er gebeurt zoveel met je, dat je op deze manier ervaringen en  moeilijke situaties uit je dagelijks leven, soms op zo’n moment aan het verwerken bent. Daarom is de laatste oefening, de Savasana, erg belangrijk. ‘’Nadat je de oefeningen hebt gedaan, is het goed om even ‘na te voelen’ wat het met je lichaam doet. Dit doe je door je volledig te ontspannen. Soms vallen mensen hierbij in slaap, maar het is eigenlijk juist belangrijk om het bewust mee te maken.” Attie haalt er veel voldoening uit als mensen met een tevreden en ontspannen gevoel de deur uitlopen. ‘’Ik ben blij dat ik ze hierbij mag helpen.”

Een prettiger mens door Yoga
Zelf is Attie dagelijks bezig met ademhalingstechnieken en reinigingstechnieken. ‘’Door het uitvoeren van de oefeningen, ademhalingstechnieken en reinigingstechnieken, ben ik een prettiger mens’’, aldus Attie. Ze probeert iedere ochtend een aantal oefeningen te doen voordat ze aan haar dag begint. ‘’Ik merk dat ik onrustiger en minder geconcentreerd ben, als ik dit niet doe.”

Dromen voor de toekomst
Attie droomt ervan om op een dag wellicht een eigen Yoga ruimte te hebben, waarin ze haar Yogalessen kan geven. Verder zijn er nog genoeg cursussen die ze zou willen volgen, zowel in binnen- als buitenland. Attie: “Er is nog genoeg om van te dromen op Yoga gebied!”

Deel dit bericht: