Rondom Sionsberg: het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt bekkenfysiotherapeut Geja de Vries over het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum.

Het Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum helpt patiënten met klachten op het gebied van de bekken en bekkenbodem, de lage rug en de buik. Bekkenfysiotherapeut Geja de Vries vertelt dat hoewel de hoofdvestiging in Leeuwarden zit, het centrum al negen jaar lang als zelfstandige afdeling in Dokkum huist. “Ons team bestaat uit acht fysiotherapeuten, waarvan vijf in Dokkum. Dat betekent dat patiënten iedere werkdag bij ons in de Sionsberg terechtkunnen.”

Veel meer dan zwangerschapsklachten
“Veel mensen denken dat bekkenfysiotherapie er alleen is voor klachten rondom zwangerschap, maar wij doen veel meer dan dat,” vertelt Geja. “Als bekkenfysiotherapeut behandel je mannen, vrouwen én kinderen, dus je ziet van alles langskomen: zwangerschapsklachten, verzakkingsklachten, urineproblemen, blaasontsteking, obstipatiepijn, zindelijkheid… noem het maar op.” Een profiel schetsen van de gemiddelde patiënt is daarom onbegonnen werk. “De jongste patiënten zijn net twee jaar en de oudste misschien wel tweeënnegentig. Bekken- en bekkenbodemproblemen komen in alle leeftijdscategorieën voor.”

Zo bij elkaar binnenlopen
De wachttijden van de locaties in Leeuwarden en Dokkum verschillen niet zoveel, vertelt Geja. Maar ze merkt wel dat de mensen uit de dorpen het fijn vinden dat ze gewoon in de Sionsberg terecht kunnen voor hun klachten. “Het is dichtbij, laagdrempelig én je kunt hier gratis parkeren. Dat wordt over het algemeen als prettig ervaren.” Ook voor de bekkenfysiotherapeuten zelf is Dokkum ideaal, legt Geja uit, want bekkenfysiotherapie is een multidisciplinaire vorm van zorgverlening. “Bij jonge patiënten werken we vaak samen met kinderartsen, -psychologen en- therapeuten. Bij volwassen patiënten hebben we veel contact met de uroloog, de verloskundige en de chirurg. Het is ontzettend fijn dat die hier allemaal gewoon op de gang of het plein zitten. Je loopt zo even bij elkaar naar binnen en vraagt hoe het zit. Alle disciplines zijn er en de lijntjes zijn kort.”

Geen kant-en-klaar pakket
“We doen een heel uitgebreide intake, waarin we van alles vragen: problemen rondom de stoelgang, zindelijkheid, seksuele klachten, gynaecologische klachten, et cetera. Daarna laten we de patiënten vaak een dagboek bijhouden, waarin ze hun klachten zo precies mogelijk omschrijven, zodat we op die manier samen met de patiënt kunnen ontdekken wat er precies speelt en hoe we deze klachten kunnen verhelpen.” Op de vraag wat ze het allermooiste vindt aan dit vak, begint Geja te stralen. “Ik heb gekozen voor bekkenfysiotherapie omdat ik graag met mensen wilde werken, vooral met kinderen. Het is fantastisch om hen op een speelse manier te helpen en dingen aan te leren. Een bekkenklacht is nooit een klacht die puur op zichzelf staat; de oplossing is geen kant-en-klaar pakket dat we de patiënt kunnen aanreiken. Iedereen is uniek, dus het is en blijft mensenwerk. Dat maakt het ook zo leuk.”

Taboes verhelpen
“Een vraag die wij vaak krijgen is: ‘waarom doe je dit werk in vredesnaam?’ Er heerst nog heel erg een taboe rondom bekken- en bekkenbodemklachten. Een verzakking of urine- of ontlastingsverlies, dat wil niemand. Maar daarom is het juist heel fijn als je mensen kunt helpen met het verhelpen van klachten rond hun bekkenbodem. Het mooiste is als je een patiënt weer met meer zelfvertrouwen de deur uit ziet gaan,” aldus een glimlachende Geja.

Rondom Sionsberg: het Huisartsencentrum


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt praktijkmanager Sietske Brouwer over de huisartsenpraktijk.

Links van de hoofdingang van de Sionsberg bevindt zich de ingang van het Huisartsencentrum Dokkum. De huisartsenpraktijk heeft zes vaste huisartsen, die zijn georganiseerd in een maatschap. Sietske: “Ons team bestaat daarnaast uit praktijkondersteuners (somatiek en ggz), physician assistants, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten, een praktijkmanager en twee vaste waarnemend huisartsen. In de avonden en weekenden wordt de zorg in een deel van de praktijk georganiseerd door Dokterswacht Friesland.”

Make-over
Het huisartsencentrum heeft recentelijk een heuse make-over ondergaan. “Na vijftien jaar bruine tinten op de muren vonden we dat het tijd was voor wat nieuws. Frisse kleuren op de muren, een nieuw ingerichte wachtkamer en personeelsruimte,” vertelt Sietske enthousiast. “We wilden graag een nette en verzorgde uitstraling hebben richting onze patiënten, maar tegelijkertijd wilden we ook een fijne werkplek creëren voor onze medewerkers, die hier dagelijks aanwezig zijn. En dat is zeker gelukt. We zijn er blij mee en hebben al veel leuke reacties gehad. De praktijk kan weer even vooruit en de frisse kleuren geven positieve energie voor de toekomst!”

Oplossingen voor alsmaar groeiende zorgvraag
Die positieve energie is belangrijk, zeker als je denkt aan alle veranderingen die aan de gang zijn binnen de huisartsenzorg: de hoge werkdruk, de krapte op de arbeidsmarkt, de eisen aan de praktijkvoering en de alsmaar groeiende (en alsmaar complexere) zorgvraag. “We moeten kijken naar een andere organisatie van huisartsenzorg. Hoe kunnen we al onze patiënten de zorg geven die ze nodig hebben?” Oplossingen kunnen o.a. zijn: meer zorg op afstand, inzetten op de eigen regie van de patiënt, een gezonde leefstijl stimuleren of een andere indeling van consultvoering, bijvoorbeeld door het uitbreiden van de avondspreekuren of het clusteren van klachten (zoals een dermatologiespreekuur of een luchtwegspreekuur). “We zijn ons aan het oriënteren op de oplossingen die bij onze praktijk passen. En uiteraard gunnen we de huisartsen minder administratieve taken, zodat er meer tijd overblijft voor de patiënt.”

Toekomstbestendige huisartsenzorg
De afgelopen jaren is er ook veel op de huisartsenpraktijk afgekomen wat betreft corona. “De pandemie heeft voor veel mensen grote gevolgen gehad, zowel op fysiek als mentaal vlak. Binnen onze praktijk hadden we, door een tekort aan huisartsen en door ziekte, soms langere wachttijden voor de spreekuren dan wenselijk,” vertelt Sietske. “Desondanks zijn we ons er zeer van bewust dat we in onze handen mogen knijpen met het gemotiveerde team van het huisartsencentrum. We hebben momenteel geen vacatures meer en met het toetreden van dokter G. Balk als praktijkhouder is ook de maatschap weer compleet.” Bovendien heeft het team in de Sionsberg veel aandacht voor artsen en assistenten in opleiding. Door hun een plekje te bieden hoopt de praktijk haar steentje bij te dragen in het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg.

Acute zorg voor kwetsbare ouderen in de regio
Vorig jaar is het huisartsencentrum in samenwerking met Zorgpension Dokkum en de spoedpolikliniek van Sionsberg het project ‘zorgpad kwetsbare ouderen’ gestart. Sietske: “Het zorgpad is bedoeld voor ouderen met acute klachten bij wie het thuis vastloopt. Zij kunnen voor verder onderzoek terecht bij ons in de Sionsberg. Meerdere hulpverleners zijn hier bij hun klachten betrokken. Door dit hier in Dokkum te faciliteren hoeft de patiënt niet meer speciaal naar Leeuwarden of Drachten te reizen.” Huisarts Milou van der Spek vindt het een toevoeging van haar werk als arts: “Door samen te werken met de andere disciplines kunnen wij beter aansluiten op de wensen en behoeften van de oudere en adequate hulp bieden,” vertelt ze. Het zorgpad wordt momenteel ook uitgebreid in de hele regio Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Met deze speciale inzet hopen de huisartsen het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen en goede zorg te bieden aan de kwetsbare thuiswonende ouderen in de regio.

Het team van huisartsencentrum Dokkum wil haar kwaliteit van zorg en dienstverlening blijven verbeteren en hecht hierbij veel waarde aan ervaringen van patiënten. Daarom wordt vanaf 2023 de mening van de patiënt gevraagd middels een patiëntpanel. Dit panel zal circa twee keer per jaar bijeenkomen voor het bespreken van patiënt-gerelateerde onderwerpen zoals: informatievoorziening, patiëntveiligheid, bereikbaarheid, etc. Wilt u meer informatie en/of wilt u meepraten in dit panel? Stuur dan een mailtje naar sbrouwer@hcdokkum.nl.

Rondom Sionsberg: Jan van der Meer

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Jan van der Meer over zijn praktijk voor ondersteuning bij sterven, afscheid en rouw; gevestigd in de G-vleugel van Sionsberg.

Jan van der Meer biedt met zijn praktijk ‘mens voor mens – er zijn’ begeleiding en ondersteuning (voorafgaand) bij overlijden en/of betrokkenen. “Daar waar mensen ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij afscheid en rouw, kan ik helpen: voorafgaand bij een overlijden tot en met de voorbereiding en uitvoering van de afscheidsplechtigheid en nazorg of rouwverwerking voor nabestaanden. Ik probeer iets wat niet draagbaar is – het overlijden van een geliefd iemand – dragelijker te maken.”

Van zorg naar zzp
Waar de begrafenisondernemer zich bezighoudt met de praktische zaken – het ontzorgen door de druk van het regelen weg te halen – rondom een overlijden, houdt Jan zich bezig met het mentale vlak. “Ik heb jarenlang in de zorg gewerkt en het laatste stukje zorg en de begeleiding daaromheen sprak me altijd aan. In combinatie met mijn studie theologie heb ik ervoor gekozen vanaf 2014 als zzp’er op religieus en humanistisch vlak door te gaan.”

Iedereen mag rekenen op ondersteuning
Het vak van Jan heeft niet een naam en het totaalpakket wat Jan biedt komt zeker niet vaak voor. “Uitvaartsprekers of predikanten die een uitvaart begeleiden zijn er natuurlijk wel. Vroeger had je niet zoveel keuze bij een overlijden, werd veel door de kerk geregeld. Maar de tijden zijn veranderd. Ook op het kerkelijke vlak: meer en meer staat het leven van de overleden persoon centraal, in plaats van enkel geloofsonderwijs. Vanuit mijn geloof voel ik dat ik wat mensen betreft geen onderscheid moet maken en dat ik er voor mensen moet zijn, dus ook als ze niet gelovig of anders gelovig zijn. Het gaat immers om de mens. Ik vind dat niet lastig, mij cliënten en hun naasten bepalen, niet ik. Ik wil er echt voor iedereen zijn, iedereen mag rekenen op mijn ondersteuning.”

Dichter bij de mens
Wanneer je fulltime 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar en bereikbaar bent kun je spreken van een way of life. “Ik weet niet waar ik vanavond ben, of ik vijf minuten of de hele avond op een verjaardag ben… Ik werk veel, maak veel uren – gemiddeld zo’n 15-20 uren per gezin per week – maar dit voelt niet als werken.  Dat komt omdat het zo bijzonder is: dichter bij de mens kom je niet. In de laatste fase komt de échte mens naar boven, alles krijgt een andere waarde. Mensen zijn vlak voordat ze overlijden zo puur, zo echt, ik vind dát mooi”, legt Jan uit. “Al schuilt in dat altijd maar ‘aan’ staan ook een risico van overbelast raken.”

Rouwverwerking
Steeds vaker wordt Jan al voorafgaand aan een overlijden bij een familie betrokken, om vervolgens de uitvaart te begeleiden. Ook is Jan in de periode van rouw van grote waarde: “Sowieso vindt er een aantal weken na het overlijden een afrondend gesprek plaats, soms bied ik daarna ook rouwbegeleiding. Maar, ik ben geen therapeut met een doelstelling. Tijdens de rouwverwerking is het zo ontzettend belangrijk dat mensen hun verhaal kunnen doen. Keer op keer. Daar waar de maatschappij op een gegeven moment wel klaar is met je verhaal bied ik, ook daarna nog, in dat rouwproces een luisterend oor. Het is heel belangrijk om te weten dat bij rouwbegeleiding níets moet maar dat er ruimte is en blijft om steeds opnieuw je verhaal te kunnen doen.”

Schaapje en regenboogzand
Van jong tot oud kloppen mensen aan bij Jan voor begeleiding. “Kinderen vinden de dood of een begrafenis vaak eng, niet door de dood zelf maar vaak door het verdriet wat ze zien en ervaren bij volwassenen. Wanneer kinderen in aanraking komen met de dood, gebruik ik altijd heel bewust het woord ‘doodgaan’. En de kinderen krijgen van mij een knuffel-schaap met de volgende kenmerken: grote oren waar de kinderen alles aan kunnen vertellen, want dit schaap verteld namelijk niks door. Het schaap stelt ook geen vervelende vragen én het heeft zakken waar je briefjes in kan stoppen.”

Speciaal voor kinderen gebruik ik de regenboogceremonie: “Naast dat de regenboog de gelofte van God weergeeft dat hij ons nooit in de steek zal laten, weten kinderen dat als het regent en ze zien de regenboog, de zon nooit ver weg kan zijn. Ik heb speciaal regenboogzand wat de kinderen over de kist mogen strooien zodat als ze een regenboog zien ze altijd aan hun overleden dierbare zullen denken. Ik ben ook heel eerlijk: het verdriet gaat nooit helemaal weg en die tranen mogen er zijn, maar met de tijd veranderd verdriet wel.”

Gedichtenbundels
Gemiddeld begeleidt Jan zo’n 15-20 uitvaarten per maand. “Tuurlijk raakt dit werk me, maar het brengt me niet uit balans. Vanwege mijn beroepsgeheim kan ik niet mijn verhalen delen. Daarom schrijf ik graag gedichten, dat is mijn uitlaadklep”, zegt Jan die inmiddels vier gedichtenbundels heeft uitgebracht. “Ik maak nooit reclame voor mijn praktijk, deel niks op social media vanwege de privacy, deze gedichtenbundels leveren me veel warme reacties en nieuwe contacten op.”

Kijk voor meer informatie over ‘mens voor mens’ op de website van Jan van der Meer.

Jan van der Meer is ook betrokken bij de organisatie van Warm Winterlichtavond bij begraafplaats Wâldhôf in Opeinde. Tijdens deze avond is er voor nabestaanden gelegenheid contact met elkaar te hebben en ervaringen te delen. Warm Winterlichtacond vindt op donderdagavond 17 november plaats, hier worden de gedichten van Jan van der Meer voorgedragen, met muzikale ondersteuning van Gurbe Douwstra. Aanmelding is gewenst via waldhof@monuta.nl.

Rondom Sionsberg: Revalidatie Friesland

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Geke van der Heide over Revalidatie Friesland, gevestigd aan de achterkant van de Sionsberg.

Revalidatie Friesland helpt patiënten met allerlei verschillende diagnoses optimaal te revalideren vanuit verschillende locaties. Fysiotherapeut, Projectleider Leefstijl en vervangend teamleider Geke van der Heide legt uit dat locatie Dokkum 15 jaar bestaat en dat er onderling goede contacten zijn met Sionsberg. “We delen dezelfde huismeester en hebben korte lijntjes met elkaar. Zo is er een multidisciplinair overleg met de neuroloog en pijnspecialist. Orthopeden en chirurgen verwijzen voor problemen aan bewegingsapparaat en oncologische revalidatie naar ons door.”

 Foto: deel van team van Revalidatie Friesland – vestiging Dokkum

Doelenstellen vanuit patiënt
“Patiënten met chronische pijn tot niet aangeboren hersenletsel, patiënten met amputaties tot oncologie patiënten… Wij zien allerlei verschillende soorten volwassenen met verschillende behoeftes. En daar ligt ook direct onze belangrijkste missie: wij stellen doelen vanuit de patiënt. Wat is de behoefte van de patiënt en wat heeft hij/zij hiervoor nodig en hoe kunnen we daar als behandelteam naartoe werken.” Volgens Geke werkt dat ook het beste voor een patiënt: “Iemand die graag ging fietsen, is immers zeer gemotiveerd dat opnieuw te leren.”

Korte lijntjes en onderlinge afstemming
Geke vertelt dat het mooie aan Revalidatie Friesland is, dat op elke vestiging samen met een team van specialisten met verschillende behandeldisciplines gewerkt wordt. “We voeren regelmatig overleg met elkaar om te bespreken wat iedere patiënt nodig heeft. De lijntjes zijn zeer kort waardoor we direct afstemming met elkaar hebben. Onze onderlinge afstemming is echt onze kracht. Dat krijgen we ook vaak terug van patiënten, dat het zo fijn is hoe er vanuit elke discipline met ze meegedacht wordt. Onze aanpak is dan ook heel breed, patiënten die een enkelvoudige discipline nodig hebben komen niet in revalidatie.

Meer dan fysieke begeleiding
Wanneer je een doorverwijzing hebt voor Revalidatie Friesland begin je met een intake bij de revalidatiearts. “Deze arts legt alle gegevens naast elkaar en doet onderzoek. Vervolgens maken we gerichte doelen met de patiënt en bedenken we als team: hoe gaan we dat doen”, legt Geke uit die aangeeft dat geen patiënt en dus geen revalidatie gelijk is. “Een oncologie patiënt zal bijvoorbeeld conditioneel op willen bouwen en dan kijken we met elkaar naar belasting en belastbaarheid. Een dergelijke patiënt heeft vaak niet dezelfde energie voor dingen als voorheen. Het is belangrijk dat er een balans ontstaat tussen het geen iemand wil doen en wat het lijf (tijdelijk) aan kan. Wij begeleiden dat proces hoe je hier mee om kan leren gaan, je leven op een andere manier kan inrichten. Dat kan onder andere op het gebied van arbeid, hulpmiddelen of sociale omgeving. Vaak zijn patiënten al bij meerdere zorgverleners geweest voor zij starten aan een revalidatie traject. Revalidatie is een tijdelijk station om patiënten te begeleiden. Voor het vervolgen van conditie of kracht opbouw kunnen we mensen verwijzen naar de eerste lijn.”

Pilot voor Leerafdeling
Vestiging Dokkum heeft als eerste een pilot voor een poliklinische Leerafdeling gedaan en geeft daar nu vervolg aan. Studenten die hier komen stagelopen kijken niet alleen mee met een specialist, maar werken echt zelfstandig. “Daardoor leren ze direct interdisciplinair werken. Je leert zo heel goed over je eigen functie heen te kijken. En de theorie is toch echt anders dan de praktijk of een gekunstelde situatie.” De Leerafdeling wordt positief ontvangen door de patiënten en is niet alleen erg leerzaam voor de studenten”, vindt Geke, “Maar ook voor ons. We leren van de studenten nieuwe dingen, een nieuwe kijk en zijn daardoor echt aan het innoveren. Ook leren we met studenten en patiënten reflecteren en feedback geven.”

Student aan het woord
Vierdejaarsstudent fysiotherapie Johan uit Kollum loopt momenteel stage op de Leerafdeling en heeft een goede eerste indruk van Revalidatie Friesland. “Ik heb een minor sportfysiotherapie gedaan en wilde me nu wat breder openstellen en eens iets anders bekijken. Hier in Dokkum krijg ik veel ruimte, zo ging ik de eerste stagedag al een wandeling maken met een patiënt, dat patiëntcontact vond ik geweldig! Hier krijg ik de kans om ook andere beroepen te leren kennen door het samenwerken in een interdisciplinair team.” Met de sfeer in dat team zit het wel goed volgens Johan: “Een heel jong team, wat oogt als een vriendengroep!”

Kijk voor meer informatie over Revalidatie Friesland op de website.

Rondom Sionsberg: ‘Acupunctuur in je element’

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Philippien van der Velde over haar praktijk voor Traditionele Chinese geneeskunde ‘in je element’, gevestigd in de G-vleugel van de Sionsberg.

“De kracht van acupunctuur is dat het de natuurlijke balans herstelt. Met Acupunctuur kunnen we allerlei klachten verhelpen en verlichten, maar acupunctuur kan ook heel goed preventief ingezet worden”, legt geregistreerd therapeut Philippien van der Velde uit, die sinds 2010 een eigen praktijk runt en sinds 2019 is dat in Dokkum. “Acupunctuur werkt door middel van het stimuleren van acupunctuurpunten met zeer dunne steriele naalden, wat zo goed als pijnloos is. Het vergroot je weerstand en werkt diep in op de lichamelijke en geestelijke conditie van mensen. Acupunctuur heeft zijn werking al eeuwen bewezen en tegenwoordig wordt de werking van acupunctuur ook wetenschappelijk aangetoond.”

Goedlopende praktijk
De praktijk ‘in je element’ loopt goed, Philippien van der Velde moet tegenwoordig cliënten op een wachtlijst plaatsen. “Liever help ik iedereen, natuurlijk. Veel mensen horen via-via over mijn praktijk, bijvoorbeeld wanneer ze bekenden zien die door een acupunctuurbehandeling ‘ineens zo opgeknapt zijn’. Of mensen komen omdat ze vastlopen in de reguliere zorg. Tegenwoordig zoeken mensen dan veel sneller op het internet naar andere mogelijkheden en komen dan bijvoorbeeld bij mij terecht.”

Zeer diverse klachten
De cliënten die bij Philippien van der Velde terecht komen hebben dan ook zeer diverse klachten. “Met acupunctuur kun je echt veel klachten aanpakken van darmklachten tot hormonale klachten, maar denk ook aan pijnklachten of migraine, hooikoorts of allergieën. Bij bijvoorbeeld Tinnitus (oorsuizen) kunnen we klachten een stuk dragelijker maken, maar uiteraard kunnen we niet altijd alles helemaal oplossen. En als ik denk dat het nodig is stuur ik mensen altijd door voor een beoordeling naar de huisarts.”

Bezoek zonder doorverwijzing
Andersom gebeurt dat niet: “Iedereen komt hier op eigen initiatief, nooit met een doorverwijzing. Dat gebeurde alleen in de laatste lockdown, toen wij als acupuncturist niet mochten werken zonder een doorverwijzing van een huisarts. Veel van mijn cliënten vroegen toen aan hun huisarts om een doorverwijzing. Bijzonder was dat veel huisartsen daar niet aan mee wilden werken, terwijl de cliënten aangaven baat te hebben bij de behandeling met acupunctuur. Een enkele huisarts en een specialist verwezen wel. Ik denk dat er nog steeds veel onbekend is rondom acupunctuur, ook bij huisartsen. Naar mijn idee zouden we goed kunnen samenwerken, elkaar aan kunnen vullen voor een optimale begeleiding van en zorg voor de cliënt en patiënt.”

Corona en stress
De acupunctuurbehandelingen van Van der Velde dragen bij aan een goede nachtrust, goede spijsvertering, een gezond bewegingsapparaat en een goed emotioneel welbevinden. “Corona is ook actueel in mijn praktijk; preventie – het zorgen voor een gezond immuunsysteem – blijft belangrijk, maar ook postcovid- en long covidklachten kunnen we behandelen. Stress is een belangrijke trigger voor het ontwikkelen van klachten. Stress ondermijnt zowel het immuunsysteem als het hormoonsysteem, dus ook stressreductie is erg belangrijk. Voedingsleer en bewegingsleer zijn ook belangrijke onderdelen binnen de Chinese geneeskunde. Daarom adviseer ik ook op het gebied van voeding en beweging, Zhineng Qigong is de Chinese bewegingsleer, door het doen van Zhineng Qigong kan men er zelf voor zorgen dat de energie weer op de juiste manier gaat stromen.”

Verschillende technieken – ook voor kinderen
Philippien van der Velde zet naast Acupunctuur ook Shiatsu, Moxa, Cuppen en Guasha in om lichaam, geest en ziel met elkaar in harmonie te brengen. “Als een lichaam (onbewust) stress ervaart is het vaak zo dat de energie stagneert, dit heeft gevolgen voor je gehele energiehuishouding. Via de verschillende technieken die ik toe pas gaat de energie weer stromen. Dat werkt ook zo bij kinderen en daarvoor hoef ik niet beslist naalden te gebruiken. Bij kinderen kan ik de energie reguleren door ze te behandelen met Shonishin instrumentjes en magneetjes. Kinderen hebben vaak niet heel veel nodig, reageren vaak al snel op een milde prikkel.”

Praktijk in Sionsberg
Philippien van der Velde vertelt over haar fijne plekje in de rustige G-vleugel van Sionsberg: “Doordat Sionsberg goed vindbaar is en omdat je hier makkelijk kunt parkeren, maakt dat een bezoek aan mijn praktijk laagdrempelig. De praktijkruimte zit aan de rustige kant van Sionsberg, een heerlijk rustig plekje wat nog fijner is geworden door de verduurzamingen aan het pand. Ik ontvang hier graag én in alle rust mijn cliënten.”

Kijk voor meer informatie over de verschillende disciplines en technieken van kinderacupunctuur (Shonishin), ooracupunctuur en cosmetische acupunctuur tot cursus babymassage, cursus chakra voetmassage of workshops Guasha door Philippien van der Velde, op haar website: www.acupunctuur-in-je-element.nl.

Rondom Sionsberg met Polikliniek Orthopedie

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Wierd Zijlstra over Polikliniek Orthopedie.

Als orthopeed helpt Wierd Zijlstra patiënten bij het verminderen van pijn aan het ‘bewegingsapparaat’, oftewel alle gewrichten, botten, spieren en pezen van het menselijk lichaam. “Als orthopeed kun je veel betekenen op het gebied van pijnbestrijding en heb je een grote impact op de kwaliteit van leven van patiënten. Dat is vaak heel dankbaar werk!”, vertelt Wierd Zijlstra, één van de vier orthopeden van Sionsberg in Dokkum.

Poli en operatie afwisselen
“Sinds 2011 ben ik werkzaam voor MCL en Sionsberg. We hebben een vakgroep van zes orthopeden waarvan er vier de polikliniek van Dokkum bemannen. Het voor- en natraject van een behandeling kan in Sionsberg plaatsvinden, de operaties voeren we in MCL uit. Juist die afwisseling van een dag poli met een dag opereren is leuk.” Elke tien minuten ziet Wierd Zijlstra een nieuwe patiënt tijdens zijn spreekuur op de poli. “Dat zijn nieuwe mensen maar ook mensen die op herhaling komen. Samen met de patiënt maken we een stappenplan, een operatie stellen we het liefst zo lang mogelijk uit. Vaak komen we met medicatie of injecties een heel eind.”

Snelheid in diagnostiek bij Sionsberg
Bij Polikliniek Orthopedie van Sionsberg werken dezelfde artsen als in het MCL, maar in Dokkum kun je sneller terecht voor hetzelfde probleem. “De kracht van de poli in Sionsberg zit in het snelle traject: je kunt hier snel terecht en we kunnen snel de diagnose stellen. Naast dat we hier met goede en ervaren artsen werken, kun je ook nog gratis parkeren voor de deur”, lacht Wierd Zijlstra die uitlegt dat de snelheid van de polikliniek vooral komt door de korte lijntjes. “De röntgen zit hier vlakbij, ik stuur een patiënt makkelijk door om vervolgens te zeggen: dan zie ik u zo terug. Die snelheid in diagnostiek werkt enorm prettig voor iedereen.”

Niet klagen maar dragen
De gemiddelde leeftijd van de patiënten die een bezoek brengen aan Polikliniek Orthopedie is tussen de zestig en de tachtig jaar. “En vaak hebben deze patiënten meerdere aandoeningen waardoor de complexiteit hoger is. Opvallend hier in het noorden is dat áls patiënten naar de poli komen, dan hebben ze ook echt wat. In het noorden van het land doen de huisartsen al veel voorwerk voordat ze doorgestuurd worden naar een specialist én hier geldt echt de uitspraak ‘niet klagen maar dragen’. Patiënten komen niet zomaar naar onze poli, er is echt iets aan de hand en wij kunnen daardoor ook echt iets voor ze betekenen.”

Significant hoge score
“Als je de vragenlijsten – die we voor- en na een behandeling of operatie door patiënten laten invullen – vergelijkt met het landelijke gemiddelde, dan scoren wij significant hoger. Die hoge score komt voornamelijk dat we niet te vroeg opereren en als we toch tot een operatie overgaan, dan doen we het netjes. Onze patiënten zijn dik tevreden”, vertelt een trotse Wierd Zijlstra. “Met onze operaties kunnen we een grote winst behalen op de kwaliteit van leven. Sommige patiënten zeggen na een kunstheup: ik heb mijn leven weer terug!”

Knutselen en verwachtingsmanagement
“Het allermooiste aan dit vak is het knutselen, ik ben eigenlijk een soort timmerman of monteur. De niet-standaarddingen dingen vind ik prachtig evenals het puzzelen. Wat is er met deze patiënt aan de hand en wat heeft déze patiënt specifiek nodig? Twee personen met exact dezelfde klacht, kunnen twee verschillende behandelingen krijgen. Immers ieder individu heeft een andere levensstandaard en juist dat verwachtingsmanagement wordt steeds belangrijker. Hier in het noorden zeggen de mensen vaak ‘dokter moet maar zeggen wat er moet gebeuren’. Als arts zou ik juist willen zeggen: denk er zelf goed over na. Wat verwacht je van de operatie en wat verwacht je wat het doet? Schrijf het desnoods maar op. Mijn tip voor iedereen die een dokter bezoekt: bespreek goed wat je wensen en vragen zijn!”