Rondom Sionsberg: Cardiologie Centrum Dokkum


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl een nieuwe rubriek. In ‘Rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie maken we kennis met Cardiologie Centrum Dokkum.

Cardiologie Centra Nederland
Ria Talstra is locatiemanager van Cardiologie Centrum Dokkum (CCD), onderdeel van Cardiologie Centra Nederland (CCN). CCN werd in 2006 opgericht door twee cardiologen in Amsterdam en is een organisatie van 14 zelfstandige behandelcentra voor hart- en vaatziekten die zich onderscheidt door de poliklinische zorg perfect af te stemmen op de behoeften van de patiënt. Sinds begin 2015 is Cardiologie Centra Nederland samen met DC Klinieken eigenaar van Sionsberg. De afdeling cardiologie in Sionsberg werkt nu volgens het model van Cardiologie Centra Nederland en heet daarom Cardiologie Centrum Dokkum. Het centrum is gelegen in de linkervleugel van Sionsberg en daar wordt niet alleen zorg geboden aan patiënten uit Dokkum en omgeving, maar hier bevindt zich ook het HartWacht team en het Afspraken Team, die beiden werkzaamheden uitvoeren voor alle cardiologische centra in Nederland.

Cardiologie in Dokkum
Ria Talstra vertelt over de werkwijze van het Cardiologie Centrum: “Wij bieden kwaliteit en persoonlijke aandacht. We garanderen korte wachttijden en alle nodige onderzoeken vinden binnen 1 dag plaats. Alle onderzoeken zijn achter elkaar gepland en op elkaar afgestemd en na de onderzoeken bespreekt de cardioloog direct de diagnose en eventueel het behandelplan; we noemen dat een ‘zorgstraat'”. Waar andere zorginstellingen kampen met langere wachttijden (gemiddeld 54 dagen voor de afdeling cardiologie), blijft CCD de korte wachttijd garanderen, zelfs terwijl het zorggebied steeds groter wordt: “Ja, we zien dat zelfs patiënten uit bijvoorbeeld Franeker ons weten te vinden. Mensen waarderen bij ons de kleinschaligheid, het ‘ons kent ons’, ze zijn hier geen nummer. Om korte wachttijden te kunnen garanderen breiden wij het team steeds verder uit.”En iedereen kan bij ons gratis parkeren.

Thuis telemonitoring via HartWacht
Wiebe Hendriksma werkt als ‘verpleegkundige gespecialiseerd’ op de afdeling en is coördinator van de HartWacht. Hij is zijn carrière begon als ambulanceverpleegkundige: “Daar was het grootste gedeelte van de patiënten ook hartpatiënt. Zeker met de opkomende vergrijzing in dit gebied is CCD heel belangrijk voor deze kwetsbare groep.” Sinds een jaar werkt CCD met ‘HartWacht’, een telemonitoring programma waarmee patiënten van CCN op afstand worden gemonitord op basis van thuismetingen: “Er zijn drie soorten klachten/oorzaken waarbij thuismonitoring mogelijk is: hoge bloeddruk, hartfalen (verminderde pompfunctie) of ritmestoornissen. Een patiënt die meedoet aan het HartWacht programma, kan op ieder moment van de dag overal ter wereld een meting uitvoeren. De meetgegevens die binnen komen vanuit heel Nederland, worden dagelijks beoordeeld door een verpleegkundige in Dokkum. De verpleegkundige bekijkt of er al dan niet direct actie moet worden ondernomen en overlegt als dat nodig is met de cardioloog.”

In Nederland maken er inmiddels al meer dan 800 patiënten gebruik van HartWacht,: “Behalve dat telemonitoring aan patiënten een gevoel van geruststelling en veiligheid geeft, want er kijkt immers continu iemand mee, hopen we hiermee ook de kosten van de gezondheidszorg naar beneden te krijgen. Er vindt een consult op afstand plaats in plaats van een ziekenhuisbezoek. Vooral hier in Dokkum hopen we op deze manier de kwetsbare ouderen thuis te kunnen helpen.”

Breed scala aan cardiologie en andere activiteiten
Samen met CardioVitaal en Revalidatie Friesland biedt CCD in Sionsberg ook de mogelijkheid van hartrevalidatie na een (dotter)operatie aan. De ingreep heeft dan ergens anders plaatsgevonden, maar een volledig revalidatieprogramma is hier aanwezig: “Onderzoek heeft uitgewezen dat hartrevalidatie na een operatie, nieuwe hartproblemen helpt voorkomen. En het is voor de mensen rondom Dokkum natuurlijk erg prettig dat zo’n revalidatietraject in de buurt kan plaatsvinden.” aldus Ria Talstra. Cardiologie Centrum Dokkum biedt dus niet alleen heel goede zorg aan patiënten uit de regio, maar in Sionsberg worden ook veel  werkzaamheden voor de andere centra van CCN uitgevoerd. Naast het beoordelen van alle data van de thuismetingen, worden door het team van CCD ook ECG’s beoordeeld die door (huis)artsen en andere partijen in NL worden gemaakt. Tevens bevindt zich in Dokkum het landelijk afspraken team van CCN. Geweldige ontwikkelingen voor de werkgelegenheid in de regio Dokkum. Als het aan Ria Talstra ligt, halen we in de toekomst nog veel meer werkzaamheden naar Dokkum.

Deel dit bericht:

Rondom Sionsberg: Monique Birkhoff nieuwe directeur


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zinnige zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, start online stadskrant in-dokkum.nl met een nieuwe rubriek. In ‘rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In de eerste editie maken we kennis met de nieuwe directeur van de stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum.

Sionsberg heeft alles in huis
Sinds 1 februari is Monique Birkhoff de directeur van de stichting Transmurale Specialistische Zorg Dokkum. Samen met Cardiologie Centra Nederland (CCN) en DC Klinieken biedt deze stichting vanuit Sionsberg poliklinische zorg aan. Daarbij is CCN er voor de afdeling Cardiologie. De afdelingen Pijnbestrijding, MDL (maag, darm en lever) en Radiologie worden geleverd door DC Klinieken. De stichting is verantwoordelijk voor alle andere negen poliklinieken: Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie, Interne geneeskunde, KNO, Longgeneeskunde, Neurologie, Orthopedie en Urologie.  “Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet”. Ons streven is een zo breed mogelijk aanbod van zorg voor de regio. Zinnige zorg voor zo laag mogelijke zorgkosten”, vertelt de kersverse directeur. “We hebben alles in huis om veel meer regionale zorg te bieden.”

Nieuw zorgconcept
Birkhoff was lang directeur van Dokterswacht Friesland en kreeg in die periode ook veel mee wat er zich in Dokkum afspeelde. Na vijf jaar bij die organisatie solliciteerde ze voor de vrijgekomen functie als directeur om mee te werken aan een nieuw zorgconcept. Voor de geboren Rotterdamse, die inmiddels veertien jaar in Heerenveen woont, een mooie uitdaging. “Nu de stichting drie jaar draait is het tijd om verder uit te breiden en veel meer integrale zorg aan te bieden”, vertelt ze enthousiast. “Ook de innovatieve concepten met beeldbellen en het HartWacht telemonitoring programma  worden verder uitgebreid. We zijn klein, dus kunnen we sneller innoveren”. Door de meekijkconsulten kan er ook op de zorgkosten worden bespaard. Samen met de korte wachttijden, een persoonlijk en gastvrije omgeving is de basis vanuit Sionsberg goed.

Samenwerking met de huisartsen
Vanuit haar dokterswachtverleden kent Birkhoff de huisartsen goed. “Spoedzorg is in de basis huisartsenzorg”, vertelt ze. “Dat is in de avonduren en weekenden uitbesteed aan de Dokterswacht en goed geregeld.  Birkhoff onderzoekt welke vorm van spoedzorg vanuit Sionsberg aanvullend kan worden geboden voor de regio en hoe dat innovatief kan worden aangeboden. “De huisartsen in Dokkum hebben inmiddels ook twee observatiebedden in Sionsberg staan en de ervaringen daarmee zijn erg positief. Mocht een situatie echt levensbedreigend worden, dan is de ambulancepost dichtbij. “Als je nauwer samenwerkt met de huisartsen, kun je ook de nazorg teruggeven aan de huisarts.”

Dichtbij de regio
Over haar periode in Sionsberg tot nu toe, is de nieuwe directeur erg te spreken. “Binnen dit gebouw is heel veel hart bij de zorg. Mensen werken hier soms al erg lang en hebben veel ervaring”. Er wordt goede zorg geleverd, de kwaliteit is goed en er is een prima samenwerking met de specialisten vanuit het MCL. . “Het is een hele fijne organisatie die dichtbij de regio staat. Dat geeft een hele mooie dynamiek. Tegelijk zijn er weinig handen en moet er veel gebeuren. Er moet hard gewerkt worden, maar het is een organisatie met veel potentie”.

Regiovisie
Vanuit Sionsberg wordt de samenwerking met andere partijen ook opgezocht. Net voor het interview was Birkhoff in gesprek met het hoofd van de spoedeisende hulp in Leeuwarden om te kijken waar in het MCL tegenaan gelopen wordt en in hoeverre Dokkum iets kan betekenen. Met een bedrijfskundige achtergrond en veel ervaring in de zorg, ziet Birkhoff mogelijkheden om met onder andere huisartsen en De Friesland zorgverzekeraar een regiovisie te ontwikkelen met daarin meer innovatieve oplossingen. “Dat we samen de dingen oppakken blijft daarin natuurlijk belangrijk en de veiligheid blijft bovenaan staan”.

Deel dit bericht: