Rondom Sionsberg: veel nieuwe huurders in G-vleugel


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl een nieuwe rubriek. In ‘Rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie maken we kennis met de G-vleugel waar zich de afgelopen tijd tal van bedrijfjes hebben gevestigd.

Nieuwe huurders
Veel zaken in de G-vleugel doen nog denken aan de periode dat er nog een polikliniek in dit deel van Sionsberg gevestigd was. En dat komt goed van pas voor de nieuwe huurders. Een heel aantal zijn ook zorg-gerelateerd en kunnen die nieuwe faciliteiten goed gebruiken. Van een praktijk voor haptoptherapie tot een administratiekantoor, de afgelopen tijd is de vleugel een heel aantal huurders rijker geworden die graag in Sionsberg een ruimte hebben. Vorige week zaten alle huurders voor het eerst met elkaar om tafel voor een huurdersoverleg.

Voor het MKB
“Een ruimte huren in Sionsberg biedt flexibele mogelijkheden voor zowel grote partijen als MKB’ers. Er zijn verschillende ruimten en oppervlaktes te huur, vanaf 20 m² tot volledige vloeren van meer dan driehonderd vierkante meter”, vertelt Jacqueline Visser. Huurders maken dankbaar gebruik van de mogelijkheid om gratis te parkeren voor de deur en delen een pantry voor het gebruik van koffie/thee en dergelijke. “Dit gedeelte van Sionsberg is daarnaast ook ’s avonds toegankelijk, zodat er ook in de avonduren afspraken gemaakt kunnen worden”.

Dit zijn de huurders die de afgelopen tijd hun intrek hebben genomen in de G-Vleugel:
The 1:1 Diet – Korrie Feenstra
Administratiekantoor Jan de Groot
Herbalife – Paulien Jagersma
Acupunctuur Pijn Centrum – Shang Tung Wang
Nails by Sangeetha
SterK eetstoornisbegeleiding – Syta van der Kooi
Praktijk voor Haptotherapie – Willy Konter
‘In je element’ Acupunctuur- Phillipien van der Velde
mens voor mens afscheid- en rouwbegeleiding – Jan van der Meer

Een volledig overzicht van de huurders is te vinden op de website van Sionsberg: https://www.sionsberg.nl/wij-zijn-sionsberg/

Sionsberg groeit
Sionsberg is in 2016 een nieuwe weg ingeslagen en is een zorgcentrum gericht op het gebied van medische zorg en preventie van de leeftijd 0-100 jaar. Het centrum huisvest medische en zorg gerelateerde partijen. Met een potentiele doelgroep van 120.000 consumenten, verschillende faciliteiten zoals een restaurant, verschillende (zorg)winkels en een ontmoet- en beweegplein en natuurlijk alle medische functies zit de groei er goed in bij Sionsberg. “Er zijn dan ook al verschillende andere ruimtes in optie”, vertelt Visser.

Interesse?
Wie interesse of ideeën heeft voor het aanbieden van diensten of huren van ruimte in Sionsberg Dokkum, kan contact opnemen met Jacqueline Visser, via tel. 06-46403524 of per mail: info@sionsbergdokkum.nl. Zij kan u verder informeren over de mogelijkheden en indien gewenst kan er een afspraak worden gemaakt voor een bezichtiging en rondleiding in Sionsberg. www.sionsbergdokkum.nl

Rondom Sionsberg: Nieuw bestuur

Rondom Sionsberg
In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl een nieuwe rubriek. In ‘Rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie maken we kennis met twee nieuwe bestuurders: Hans Mallie en Melvin Mac Gillavry.

Weer naar Dokkum
In mei van dit jaar werd Hans Mallie benaderd om naar Sionsberg te komen. Voor Mallie, woonachtig in Dronten, was Dokkum geen onbekend terrein. In 2017 was hij als interim directeur ook betrokken bij Sionsberg, toen met de specifieke opdracht om de financiële situatie te verbeteren. Hans Mallie is afgestudeerd als bedrijfskundige en ruim 25 jaar werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan de laatste 10 jaar als zelfstandig adviseur / interimmanager. Diverse overheids- en zorginstellingen werden door hem begeleid en ondersteund op het gebied van organisatieverandering en – ontwikkeling. Vanaf 1 september jl.  is hij in vaste dienst getreden. “Mijn ZZP-activiteiten heb ik nu op een laag pitje gezet om deze nieuwe uitdaging voor langere tijd aan te gaan. “

Van ver voor zorg dichtbij
Voor Amsterdammer Melvin Mac Gillavry, die opgeleid werd tot cardioloog, is de gezondheidszorg ook altijd het werkterrein geweest. Hij werkte als cardioloog in onder andere in het AMC, Slotervaartziekenhuis en OLVG in Amsterdam. In het Waterlandziekenhuis in Purmerend was hij werkzaam in de Raad van Bestuur en onder andere verantwoordelijk voor kwaliteit en veiligheid. “De rode draad is altijd het kwaliteitsbeleid geweest”, vertelt hij. Ook bij Sionsberg is dat een deel van zijn opdracht. Beide heren zijn in totaal 5 dagen per week te vinden in Sionsberg Netwerk Ziekenhuis. Voor Mac Gillavry betekent dat een reis van 183 km. en daarom ook enkele overnachtingen per week in Dokkum, maar dat ziet hij niet als een probleem. “Mijn instelling is dat Nederland erg klein is”, lacht hij. Amsterdam blijft dus de thuisbasis, maar Dokkum voelt al erg vertrouwd.

 Duurzaam en groei
De algemene opdracht van de beide heren is om de bestaande organisatie verder duurzaam uit te bouwen en groei in dienstverlening te realiseren voor Sionsberg. “Daarom hebben we ook niet voor een half jaar getekend”, vertelt Mallie. “Onze aandacht zal onder meer gericht zijn op innovatie door uitbreiding van eHealth toepassingen voor de patiënten in Friesland en uitbreiding van laag complexe zorg in Sionsberg. Hierbij zullen wij ook samenwerking zoeken met andere regionale zorgaanbieders, het onderwijs, gemeenten en het bedrijfsleven in deze regio”.

Zorg dichtbij
De visie van Sionsberg blijft:  Zorg dichtbij als het mogelijk is, verder weg als het moet. Aan die basis wordt niet getornd. “Korte toegangstijden staan bij ons hoog in het vaandel, iedereen kan in principe binnen 1 week bij ons terecht, meestal binnen 2 dagen. Voor spoedeisende klachten kan men via de huisarts direct bij ons terecht. We zorgen ook altijd voor de kortste toegangstijden in heel Friesland. Daarnaast kijken we continue naar uitbreiding van ons zorgaanbod, zoveel mogelijk in samenwerking met andere partijen waarmee we onze netwerkfunctie invulling geven”, aldus Mac Gillavry. “Een goed voorbeeld hiervan is dat er weer blaasspoelingen worden gedaan in Dokkum, waar onze patiënten voorheen verder voor moesten reizen”.

Hartwacht
Sionsberg is het zenuwcentrum voor ‘Hartwacht’. Dit is een innovatieve telemonitoringservice waarmee patiënten met cardiologische problematiek zorg op afstand krijgen. Weliswaar zorg op afstand, maar dichtbij voor de patiënt in de thuissituatie. Op basis van thuismetingen worden patiënten  met hoge bloeddruk, hartfalen (verminderde pompfunctie) of ritmestoornissen, op afstand gecontroleerd. De meetgegevens van patiënten uit heel Nederland worden door verpleegkundigen van het Hartwachtteam in Sionsberg dagelijks beoordeeld. De verpleegkundige bekijkt of er al dan niet direct actie moet worden ondernomen en overlegt als dat nodig is met de patiënt of de cardioloog. Met Hartwacht hebben we kunnen bewijzen dat spoedritten en opnames in het ziekenhuis worden voorkomen.

Met innovatieve eHealth toepassingen willen we de zorg voor nog meer chronische ziekten verbeteren. Ook longpatiënten kunnen inmiddels op afstand worden gevolgd.  Dit noemen we ‘Longwacht’. “Zeker is in ieder geval dat de zorg in de komende jaren verder zal veranderen en dat Sionsberg Netwerk Ziekenhuis vooraan loopt als het om innovatie gaat” aldus Mac Gillavry en Mallie.

Rondom Sionsberg: de Hetty’s


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl een nieuwe rubriek. In ‘Rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie maken we kennis met de Hetty’s, die zich bezighouden met de kwaliteit in Sionsberg.

Ze delen een kantoor, een telefoon en dezelfde naam en het klinkt ook wat als een zangduo. Hetty Zwart en Hetty Hetebrij zijn beiden werkzaam in Sionsberg en houden zich bezig met de kwaliteit van de negen poliklinieken van Sionsberg Netwerk Ziekenhuis (SNZ). De manager en medewerker kwaliteit en veiligheid hebben een drukke tijd achter de rug waarin een flinke kwaliteitsslag werd gemaakt en ze zijn nu alweer druk bezig met de komende audit.

Hetty Hetebrij
“Ik ga niet naar Dokkum”, dacht de 58-jarige Hetty Hetebrij uit Groningen. “Dat is me veel te ver weg.” Inmiddels kan ze genieten van de autorit via Lauwersoog. “Een mooie toeristische route die altijd weer anders is”, aldus Hetebrij. De van huis uit HR-functionaris kwam per toeval in Dokkum terecht, nadat ze door een acquisitiebureau werd benaderd. Ze bracht nog een paar dagen door op de camping in Dokkum en besloot de stap te nemen. Omdat de vacature al een half jaar niet was ingevuld, kreeg ze een jaar geleden direct een bureau vol met werk.

Hetty Zwart
Bij haar werkzaamheden kon ze aan het eind van vorig jaar alle hulp gebruiken. Hetty Zwart werd daarom ingezet als medewerker kwaliteit en veiligheid. Ze is overigens geen onbekende van deze rubriek, want in de vorige editie was ze te zien als onderdeel van het team van de receptie. De 28-jarige Dokkumse werkte eerst in Sneek, maar vond dat vanuit Dokkum te ver. Na functies als doktersassistentie en receptiemedewerker, houdt ze zich nu bezig met protocollen, patiëntveiligheid en tal van andere zaken.

ZKN Keurmerk
Sinds 2016 wordt jaarlijks door een externe auditor getoetst of SNZ aan alle normen voor kwaliteit en veiligheid van het kwaliteitskeurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland ( ZKN ) voldoet. Een manier van controle die het ziekenhuis zelf kiest. “Vorig jaar werden er redelijk veel tekortkomingen geconstateerd”, vertelt Hetebrij. Zij benadrukt dat er bij elke zorginstelling bij iedere audit wel aandachtspunten gevonden worden. Dat is het normale kwaliteitsproces dat gaat over leren van fouten en jezelf steeds willen verbeteren. In ons geval was er door de vacature op Kwaliteit en Veiligheid een achterstand ontstaan op het gebied van protocollen, verplichte rapportages en interne audits. De patiëntveiligheid is in ieder geval nooit in het geding geweest”, zegt Hetebrij.

Hard aan de slag
Dat de auditor van het keurmerk onverbiddelijk was, daar is de manager achteraf wel blij om. “Het heeft ons geholpen om binnen korte tijd een kwaliteitsslag te maken”, zo vertelt ze. “Met zijn allen hebben we er heel hard aan gewerkt om het zover te krijgen”. Na twee maanden werd er bij een nieuwe controle groen licht gegeven en kon het keurmerk worden behouden. Het beheren van de protocollen wordt nu door Zwart gedaan, die kijkt of alle documenten nog kloppen. “Dat doen we veel vanaf het scherm, maar we zijn ook regelmatig even op de afdelingen”. Ook wordt er nu gewerkt aan de voorbereiding van de volgende audit in oktober van dit jaar.

Klachten
Ook de behandeling van klachten van patiënten is onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Hier is een klachtenfunctionaris voor die Frysk spreekt en die ook de klachten van CCN en DC Klinieken aanneemt. Voor het netwerkziekenhuis gaat het om gemiddeld 4 tot 5 klachten per kwartaal. “Het gaat heel vaak over communicatie en door de patiënt en arts opnieuw in contact te brengen kunnen zaken vaak worden opgelost. Hetebrij rapporteert de klachten richting het managementteam, dat er zo nodig meer mee kan gaan doen.

Planmatig werken
De Hetty’s zien erop toe dat de juiste protocollen in het ziekenhuis worden gevolgd. Daarbij gaat het er bijvoorbeeld ook om dat je regelmatig evalueert. “We hebben bijvoorbeeld meegemaakt dat een bezoeker was doorgelopen tot in de behandelkamer”, vertellen ze. “Nou werd daar op dat moment geen behandeling uitgevoerd, maar we kijken dan wel heel goed hoe we zoiets kunnen voorkomen”. Naast het volgen van de juiste wet- en regelgeving, gaat het er ook om dat er in Sionsberg zorgvuldig wordt gewerkt. “Het gaat om kwaliteit in hoofd, hart en handen”, vindt Hetebrij.

Op de vraag of het duo voor veel extra werk zorgt voor het personeel is Hetty Hetebrij duidelijk. “Mijn persoonlijke missie is om met zo min mogelijk administratie te voldoen aan de regels”. Dat is wel een spanningsveld. “De profs willen doen, wij willen alles op papier, zodat we zaken kunnen aantonen tijdens audits. Ergens halverwege moet je elkaar treffen.

Volgende audit
Het personeel wordt er ook nog goed getraind op de volgende audit, met name omdat een auditor ook wel eens andere termen gebruikt dan wij. “De vorige keer werd er gevraagd of we ook een werkoverleg hadden”, vertelt Hetebrij. Die vraag werd door één van de werknemers onterecht negatief beantwoord. “Wij noemen dat hier namelijk een weekstart”. In de afgelopen jaren is er een flinke kwaliteitsslag gemaakt in Sionsberg. De volgende audit voor het ZKN-keurmerk zien de dames dan ook met vertrouwen tegemoet. “We hebben er met zijn allen heel hard aan gewerkt”, vertellen ze.

Rondom Sionsberg: Verhuizing van De VAO Bewind


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Vanwege het verdwijnen van de operatiekamers zijn er nu ook kantoorruimtes te huur. In deze editie van Rondom Sionsberg maken we kennis met de eerste huurder: De VAO Bewind, die in het nieuwe jaar intrek neemt in Sionsberg. Jacqueline Visser overhandigt op de foto de sleutel aan eigenaar Jasper de Veer.

Inmiddels is het meer dan drie jaar geleden dat Jasper de Veer en Chiara Taglialatela uit Beverwijk besloten het roer om te gooien en om uit de drukte en hectiek van de Randstad te verhuizen naar een dorp in de gemeente Dongeradeel. De afgelopen twee jaar was De VAO Bewind gevestigd in een kantoor aan de Suupmarkt dat aan het keerpunt van de Elfstedentocht ligt. “Die plek beviel goed, alleen was voor onze doelgroep wat minder geschikt”, legt de Veer uit. “Voor onze klanten hebben we daarom de keus gemaakt om in Sionsberg te vestigen”.

Praktisch
Toen het einde van huurcontract voor het bedrijf in zicht kwam, ging de eigenaar zich oriënteren op de toekomst. De open ruimte aan de Suupmarkt was minder praktisch, doordat een spreekkamer bijvoorbeeld ontbrak. Via Funda kwam de Veer op de website van Sionsberg Dokkum terecht. Nadat hij zijn interesse had getoond werd vervolgens razendsnel een bezoekje aan Sionsberg gepland. De voormalige operatiekamers op de eerste etage (E1), stonden de afgelopen jaren leeg. “Hij moest er wel even door heen kunnen kijken”, vertelt Jacqueline. “De bouwploeg moest nog aan de gang en het deel waar De VAO zich gaat vestigen bestond nog uit allemaal verschillende kleine kamers”. De Veer zag de potentie en besloot om een contract voor de komende vijf jaar te tekenen. “Dit sluit perfect aan bij onze wensen”.

Groei
In de historische binnenstad van Dokkum maakte VAO de afgelopen jaren een mooie groei door. Het team bestaan inmiddels uit vier medewerkers en een stagiaire. Het bedrijf begon in Uitgeest en daar werd een klantenkring opgebouwd met daarin onder andere verstandelijk beperkten en dementerende ouderen die onbekwaam zijn om hun financiën te regelen. Naast beschermingsbewind, curatele en mentorschap biedt het bedrijf sinds kort ook cursussen aan. Ook in Friesland heeft het bedrijf inmiddels meerdere klanten en ook de vestiging in Uitgeest blijft.

Meer ruimte
Op de eerste verdieping, het gedeelte waar voorheen de operatiekamers gevestigd waren, is nog meer kantoorruimte. “Er is nog zo’n 400 vierkante meter casco beschikbaar voor de verhuur”, vertelt Visser. Sionsberg is in 2016 een nieuwe weg ingeslagen en is een zorgcentrum/medical mall gericht op medische zorg en preventie van de leeftijd 0-100 jaar. Het klaargestomen voor de zogeheten ‘Healthy Offices’ is vanaf 1 oktober 2018 ingezet met de start van de sloop van de voormalige OK’s. Nieuwe huurders kunnen gebruik maken van de bemande receptie, gratis parkeren en tal van andere zaken. Sionsberg mikt daarmee op MKB organisaties, die op de website van Sionsberg Dokkum terecht kunnen voor meer informatie.

Rondom Sionsberg: de afdeling hartrevalidatie


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl een nieuwe rubriek. In ‘Rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie maken we kennis met de Hartrevalidatie.

De hartrevalidatie is onderdeel van het zorgaanbod van Cardiologie Centrum Dokkum in Sionsberg. Een goed voorbeeld van hoe verschillende zorgaanbieders samen de beste zorg voor de patiënten kunnen neerzetten. Twee verpleegkundig consulenten en vijf fysiotherapeuten van Revalidatie Friesland werken samen met de cardiologen van de cardiologie afdeling. Het doel van hartrevalidatie is om mensen die een hartoperatie hebben ondergaan, gedotterd zijn, bekend zijn met hartritmestoornissen en/of bekend zijn met hartfalen, zowel lichamelijk als mentaal professioneel te helpen een begin te maken met het herstel. Onder supervisie van de cardioloog biedt de verpleegkundig specialist begeleiding en voorlichting, volgens een gestandaardiseerd programma dat landelijk voor hartrevalidatie programma’s wordt ingezet (CardioVitaal programma).

Revalideren doe je niet alleen
Op de afdeling hartrevalidatie is een groep patiënten klaar om te gaan sporten. Vooraf wordt door de fysiotherapeut de bloeddruk, de pols en de saturatie gemeten. Daarna begint iedere patiënt met zijn eigen op maat gemaakte programma. Verpleegkundig consulent Irma Weening vertelt: “Voor de patiënten is het niet alleen sporten, je bent ook samen met elkaar als lotgenoten. Na afloop van het sporten wordt er altijd een kopje koffie gedronken; het moet ook leuk zijn”.

Het hartrevalidatieprogramma
Een patiënt wordt door de cardioloog doorverwezen voor Hartrevalidatie. De cardioloog beoordeelt eerst door middel van een fietstest of een patiënt geschikt is voor hartrevalidatie. Is er groen licht, dan krijgt de patiënt in Sionsberg een intakegesprek met de verpleegkundig consulent. In dit gesprek wordt uitgelegd hoe het hartrevalidatieprogramma eruit ziet. Tevens worden er doelen opgesteld waarin de persoonlijke behoefte van de patiënt een grote rol speelt. Irma Weening: “Samen met de patiënt vul ik een doelenlijst in. Dit zijn ten eerste doelen ten aanzien van fysieke grenzen. Om het mentale herstel voor jezelf en de omgeving te bevorderen worden er ook psychische en sociale doelen opgesteld. Denk bijvoorbeeld aan de rol van de patiënt binnen de relatie, op het werk en/of met de mantelzorger. Ten slotte kijken we naar risicogedrag; roken, te weinig bewegen en slechte voeding. Patiënten met een hartaandoening worden vaak geconfronteerd met hun ongezonde leefstijl. Samen met de patiënt gaan we kijken hoe we dit kunnen veranderen en welke ondersteuning daarbij nodig is”. Deze ondersteuning kan geboden worden door een diëtist of maatschappelijk werker.

Sporten op maat
Na het gesprek met de verpleegkundig consulent volgt er een intakegesprek met de gespecialiseerd fysiotherapeut. Deze kijkt aan de hand van een looptest hoe de huidige conditie is. Op basis daarvan wordt een sportprogramma op maat samengesteld. De therapeut stelt, samen met de patiënt, vast wat de patiënt wel en niet kan. Een programma is daarom bijna nooit hetzelfde; iedere patiënt heeft een andere invulling. Uiteindelijk is het doel om de lichamelijke conditie op te bouwen en weer vertrouwen te krijgen in je lichaam. Het opzoeken van de eigen grenzen en deze bewaken is hierbij essentieel. De fysiotherapeuten begeleiden vooral ook bij het verdelen van energie over de dag.

Allerlei soorten patiënten
Bij Cardiologie Centrum Dokkum zijn drie verschillende groepen die twee keer per week sporten in de oefenzaal. Er zijn mogelijkheden voor fietsen, lopen, roeien, oefenen met gewichten, evenwichtsoefeningen en ontspanningsoefeningen. Tijdens het hartrevalidatieprogramma kan de patiënt minimaal 6 keer en maximaal 12 keer komen te sporten. Na een aantal keren sporten vindt er een tussenevaluatie plaats waarbij ook de doelen uit het intakegesprek worden bekeken. Zo nodig kan er dan nog bijgestuurd worden. Wanneer de hartrevalidatie is afgelopen kan de patiënt doorgaan met sporten in zijn eigen leefomgeving. In de jongste groep patiënten bevinden zich zelfs patiënten vanaf veertig jaar oud. Irma Weening: “ik zie steeds vaker mensen op jonge leeftijd hartpatiënt worden. Waarschijnlijk speelt stress hierbij een grote rol. Op die leeftijd is men vaak erg druk met werk en thuis alle ballen in de lucht te houden. Dat levert meer risico op voor bijvoorbeeld een hartinfarct.

Korte lijnen
Iedere maandag vindt er een multidisciplinair overleg plaats met de twee verpleegkundigen, de fysiotherapeuten en de cardiologen. In dit overleg worden patiënten besproken bij wie de revalidatie niet naar wens verloopt en kunnen de collega’s met elkaar sparren. De lijnen binnen het team zijn kort, dit is zowel voor de collega’s als voor de patiënten erg prettig. Hierbij is de verpleegkundige de spil in het geheel. Zij zorgt ervoor dat patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben en dat ze zo snel mogelijk terecht kunnen. Wanneer het voorkomt dat er acute zorg nodig is op de afdeling, dan kan de dienstdoende cardioloog altijd worden opgeroepen.

Volledig vergoed
Het Cardiologie Centrum Dokkum werkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Het hele hartrevalidatietraject wordt om deze reden vergoed door alle zorgverzekeraars. Patiënten komen niet alleen uit Dokkum zelf; patiënten uit de wijde regio kunnen bij ons terecht. Ook wanneer je een ingreep in Leeuwarden of Drachten hebt ondergaan, is het mogelijk om de revalidatie in Dokkum te volgen. Belangrijk is wel dat er dan een gesprek met de cardioloog in Dokkum heeft plaatsgevonden. Mocht er iets misgaan tijdens de hartrevalidatie, dan is iedere patiënt bekend bij de cardiologen; een veilig gevoel!
Meer informatie over hartrevalidatie is te vinden op de website van Cardiologie Centra Nederland: www.cardiologiecentra.nl

Rondom Sionsberg: de afdeling Endoscopie


In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl een nieuwe rubriek. In ‘Rondom Sionsberg’, komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie maken we kennis met de afdeling Endoscopie (maag- en darmonderzoek) van DC Klinieken.
“Wij bieden al een aantal jaren maag- en darmonderzoeken aan met behulp van een scopie. Het aantal patiënten voor deze onderzoeken is snel aan het groeien. Daarom gaan we vanaf januari 2019 uitbreiden met een extra dag, zodat er voldoende ruimte is voor het uitvoeren van alle aangevraagde onderzoeken” vertelt Jan Feddema, locatie manager DC Klinieken Dokkum.

Sinds afgelopen juni is DC Klinieken Dokkum gecertificeerd voor het bevolkingsonderzoek darmkanker. In dat kader werken er speciaal gecertificeerde maag-darm-lever specialisten vanuit Nij Smellinghe in Drachten. Zij werken samen met een team van endoscopieverpleegkundigen, waaronder Antine Holwerda (foto): “Door middel van het bevolkingsonderzoek kan (dikke) darmkanker worden voorkomen of in een vroeg stadium worden ontdekt. En als het vroegtijdig ontdekt wordt is de kans op een succesvolle behandeling veel groter. Dit vraagt een intensieve begeleiding van de patiënten door ons als endoscopieverpleegkundigen”.

Darmkanker opsporen
Het bevolkingsonderzoek darmkanker is voor mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar. Zij ontvangen automatisch een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek via de post. Bij de uitnodiging zit een buisje, de ontlastingstest. Antine legt uit: “Het staafje steek je op verschillende plekken in de ontlasting. Vervolgens kun je deze in een antwoordenvelop opsturen naar een laboratorium. Daar wordt onderzocht of er bloed in de ontlasting aanwezig is. Je zou het niet zeggen, maar je kunt dit zelf echt niet zien. Je hoeft ook helemaal geen klachten te hebben terwijl er toch bloed in de ontlasting kan zitten. En dat kan een teken van darmkanker zijn. Wordt er niets gevonden in de zelftest, dan krijg je na twee jaar een nieuwe oproep. Een poliep heeft doorgaans 10 jaar nodig om uit te groeien tot een kwaadaardige poliep. Daarom worden mensen herhaaldelijk uitgenodigd’. Als er inderdaad bloed is aangetoond, wordt de huisarts van de patiënt alvast op de hoogte gebracht. De patiënt zelf krijgt bericht van Bevolkingsonderzoek Noord met een datum voor een vervolgafspraak. Voor inwoners binnen een straal van 30 kilometer rond Dokkum betekent dit, dat ze worden uitgenodigd in DC Klinieken Dokkum. Hier wordt bij deze patiënten een coloscopie uitgevoerd voor verdere diagnostiek.

Spannend
Antine: “Het is natuurlijk ontzettend spannend voor een patiënt wanneer de uitslag van de zelftest niet goed blijkt te zijn. Het is daarom van belang dat we de tijd nemen om de patiënt zo goed mogelijk te informeren over wat er staat te gebeuren. Iedere patiënt krijgt daarom een uitgebreid intakegesprek. Vanuit Bevolkingsonderzoek Noord wordt gezorgd voor de benodigde voorbereiding op dit gesprek. Er is onder andere een medicatielijst nodig, die de patiënt zelf bij de huisarts moet opvragen.

Intakegesprek
De intakegesprekken vinden altijd plaats met de endoscopieverpleegkundige. “Tijdens dit gesprek leggen we de procedure uit en bespreken risico’s en eventuele complicaties die kunnen optreden. Ook raden we alle patiënten aan een roesje te nemen tijdens de ingreep. Het roesje zorgt er niet voor dat je gaat slapen; het is een ontspannend middel wat ervoor zorgt dat het onderzoek grotendeels langs je heen gaat. We bieden dit standaard aan. En omdat de darmen tijdens het onderzoek zo leeg mogelijk zijn, moet de patiënt vooraf laxeermiddel innemen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de medicijnen die je gebruikt; die werken dan misschien minder goed. Denk aan medicatie voor diabetes of anti stolling: deze medicijnen kunnen niet gestaakt worden en dus moet er overlegd worden met de specialist. Daarom is de medicatielijst zo belangrijk”. Jan: “Zo voorkomen we dat we dingen over het hoofd zien en kunnen we veilige zorg bieden”. Vervolgens kiest de patiënt zelf of hij het onderzoek wil ondergaan of niet.

Endoscopie MDL-arts Manolis Pyleris

Wachtlijst
Wanneer de patiënt besluit om voor het onderzoek te gaan, wordt het meestal binnen twee weken ingepland. “De wachtlijsten in Dokkum zijn in de regel korter dan bij de overige zorginstellingen in de regio. De gemiddelde wachttijd voor een coloscopie is 90 tot 100 dagen”, legt Jan uit. “Omdat het hier allemaal veel sneller kan, weten ook steeds meer patiënten ons te vinden”.

Onderzoek
De scopie zelf duurt 20 tot 40 minuten. De uiteindelijke duur van het onderzoek is afhankelijk van of de specialist ook poliepen vindt. Deze worden dan direct verwijderd. Wordt er afwijkend weefsel gevonden, dan neemt de specialist hier direct een monster van. Dit wordt opgestuurd naar het laboratorium. Na afloop van het onderzoek kan de specialist al een voorlopige uitslag geven. Antine: “We vragen altijd aan de patiënt om een familielid of een naaste mee te nemen naar het onderzoek. Vanwege het roesje ben je meestal niet helemaal in staat om het verhaal van de specialist goed in je op te nemen. Na twee dagen bellen we de patiënt weer op om te vragen hoe het gaat”.

Uitslag
De specialist belt altijd binnen een week met de definitieve uitslag van het weefselonderzoek. Mocht de uitslag niet goed zijn, dan wordt de patiënt meteen doorverwezen naar een ziekenhuis in de buurt. Meestal is dit Nij Smellinghe in Drachten. Jan: “In 8% van de gevallen wordt darmkanker gevonden. Dat is best veel. Echter, als je er in een vroeg stadium bij bent is de kans op een succesvolle behandeling veel groter”.
Zorg die past bij de regio. DC Klinieken is een landelijke zorgorganisatie en onder andere gespecialiseerd in maag- en darmonderzoeken. Niet alleen Dokkumers, ook mensen buiten de regio weten de kliniek te vinden. Jan: “Vanwege de korte wachttijden is het ook voor mensen die acute klachten hebben, prettig dat ze hier snel terecht kunnen. DC Klinieken vindt gastvrijheid erg belangrijk. Wij behandelen mensen zoals we zelf behandeld willen worden. Het klinkt cliché, maar bij ons ben je als patiënt geen nummer”.

Meer informatie is te vinden op de website van DC Klinieken, . www.dcklinieken.nl en op www.bevolkingsonderzoeknoord.nl/darmkanker