In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt praktijkmanager Sietske Brouwer over de huisartsenpraktijk.

Links van de hoofdingang van de Sionsberg bevindt zich de ingang van het Huisartsencentrum Dokkum. De huisartsenpraktijk heeft zes vaste huisartsen, die zijn georganiseerd in een maatschap. Sietske: “Ons team bestaat daarnaast uit praktijkondersteuners (somatiek en ggz), physician assistants, verpleegkundig specialisten, doktersassistenten, een praktijkmanager en twee vaste waarnemend huisartsen. In de avonden en weekenden wordt de zorg in een deel van de praktijk georganiseerd door Dokterswacht Friesland.”

Make-over
Het huisartsencentrum heeft recentelijk een heuse make-over ondergaan. “Na vijftien jaar bruine tinten op de muren vonden we dat het tijd was voor wat nieuws. Frisse kleuren op de muren, een nieuw ingerichte wachtkamer en personeelsruimte,” vertelt Sietske enthousiast. “We wilden graag een nette en verzorgde uitstraling hebben richting onze patiënten, maar tegelijkertijd wilden we ook een fijne werkplek creëren voor onze medewerkers, die hier dagelijks aanwezig zijn. En dat is zeker gelukt. We zijn er blij mee en hebben al veel leuke reacties gehad. De praktijk kan weer even vooruit en de frisse kleuren geven positieve energie voor de toekomst!”

Oplossingen voor alsmaar groeiende zorgvraag
Die positieve energie is belangrijk, zeker als je denkt aan alle veranderingen die aan de gang zijn binnen de huisartsenzorg: de hoge werkdruk, de krapte op de arbeidsmarkt, de eisen aan de praktijkvoering en de alsmaar groeiende (en alsmaar complexere) zorgvraag. “We moeten kijken naar een andere organisatie van huisartsenzorg. Hoe kunnen we al onze patiënten de zorg geven die ze nodig hebben?” Oplossingen kunnen o.a. zijn: meer zorg op afstand, inzetten op de eigen regie van de patiënt, een gezonde leefstijl stimuleren of een andere indeling van consultvoering, bijvoorbeeld door het uitbreiden van de avondspreekuren of het clusteren van klachten (zoals een dermatologiespreekuur of een luchtwegspreekuur). “We zijn ons aan het oriënteren op de oplossingen die bij onze praktijk passen. En uiteraard gunnen we de huisartsen minder administratieve taken, zodat er meer tijd overblijft voor de patiënt.”

Toekomstbestendige huisartsenzorg
De afgelopen jaren is er ook veel op de huisartsenpraktijk afgekomen wat betreft corona. “De pandemie heeft voor veel mensen grote gevolgen gehad, zowel op fysiek als mentaal vlak. Binnen onze praktijk hadden we, door een tekort aan huisartsen en door ziekte, soms langere wachttijden voor de spreekuren dan wenselijk,” vertelt Sietske. “Desondanks zijn we ons er zeer van bewust dat we in onze handen mogen knijpen met het gemotiveerde team van het huisartsencentrum. We hebben momenteel geen vacatures meer en met het toetreden van dokter G. Balk als praktijkhouder is ook de maatschap weer compleet.” Bovendien heeft het team in de Sionsberg veel aandacht voor artsen en assistenten in opleiding. Door hun een plekje te bieden hoopt de praktijk haar steentje bij te dragen in het toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg.

Acute zorg voor kwetsbare ouderen in de regio
Vorig jaar is het huisartsencentrum in samenwerking met Zorgpension Dokkum en de spoedpolikliniek van Sionsberg het project ‘zorgpad kwetsbare ouderen’ gestart. Sietske: “Het zorgpad is bedoeld voor ouderen met acute klachten bij wie het thuis vastloopt. Zij kunnen voor verder onderzoek terecht bij ons in de Sionsberg. Meerdere hulpverleners zijn hier bij hun klachten betrokken. Door dit hier in Dokkum te faciliteren hoeft de patiënt niet meer speciaal naar Leeuwarden of Drachten te reizen.” Huisarts Milou van der Spek vindt het een toevoeging van haar werk als arts: “Door samen te werken met de andere disciplines kunnen wij beter aansluiten op de wensen en behoeften van de oudere en adequate hulp bieden,” vertelt ze. Het zorgpad wordt momenteel ook uitgebreid in de hele regio Dantumadiel en Noardeast-Fryslân. Met deze speciale inzet hopen de huisartsen het aantal ziekenhuisopnames terug te dringen en goede zorg te bieden aan de kwetsbare thuiswonende ouderen in de regio.

Het team van huisartsencentrum Dokkum wil haar kwaliteit van zorg en dienstverlening blijven verbeteren en hecht hierbij veel waarde aan ervaringen van patiënten. Daarom wordt vanaf 2023 de mening van de patiënt gevraagd middels een patiëntpanel. Dit panel zal circa twee keer per jaar bijeenkomen voor het bespreken van patiënt-gerelateerde onderwerpen zoals: informatievoorziening, patiëntveiligheid, bereikbaarheid, etc. Wilt u meer informatie en/of wilt u meepraten in dit panel? Stuur dan een mailtje naar sbrouwer@hcdokkum.nl.