CDA-fractie stelt vragen over mogelijk inleveren stadsrechten

De CDA fractie van Noardeast-Fryslân heeft schriftelijke vragen gesteld over het voornemen van burgemeester Johannes Kramer om de stadsrechten van Dokkum mogelijk in te leveren. De partij heeft met ‘buitengewoon grote ontzetting kennisgenomen van het voornemen van de burgemeester om de Stadsrechten in te leveren.’ Een van de belangrijkste redenen die Kramer noemt in zijn stuk is dat het dorpse karakter van Dokkum door de stadsrechten nu regelmatig ondersneeuwt. “We zijn trots op Dokkum en ook op onze Stadsrechten die al in 1298 zijn toegekend. Het alleen al overwegen deze historische documenten te verkwanselen, verbaasd ons ten zeerste”, zo schrijft de fractie.

Schriftelijke vragen
In een achttal vragen vraagt het CDA in Noardeast-Fryslân zich onder andere af wie formeel bevoegd is tot het inleveren van de Stadsrechten en waar de rechten zich daadwerkelijk bevinden. De fractie wil ook weten waarom de gemeenteraad niet betrokken geweest is bij het ‘onzalige plan’ van de burgemeester. In 1298 kreeg Dokkum als vierde Friese stad stadsrechten, die zorgden voor grote welvaart: wetgeving en rechtspraak, tolrecht, bouw van verdedigingswerken en het marktrecht zorgen ervoor dat Dokkum opbloeit. In een vertrouwelijke memo somt Kramer de mogelijke gevolgen van het inleveren van de rechten op.

Mogelijk naar Den Haag
Burgemeester Johannes Kramer overweegt om de stadsrechten van Dokkum in te leveren. Dat bleek uit een interne memo waarin wordt onderzocht wat de gevolgen zijn als het plan wordt doorgezet. Online stadskrant kreeg de vertrouwelijke memo doorgestuurd van een bezorgde ambtenaar, die verder anoniem wil blijven. Een van de belangrijkste redenen die Kramer noemt in zijn stuk is dat het dorpse karakter van Dokkum door de stadsrechten nu regelmatig ondersneeuwt. Kramer: “Dokkum is op zijn Fries ‘smûk’, mooi, verzorgd en niet te groot. Daarom moeten we het inleveren van de stadsrechten serieus overwegen”, zo schrijft hij in zijn memo. Een van de mogelijkheden zou een officiële overdracht van de stadsrechten kunnen zijn aan de stad Den Haag.

“Kramer overweegt inleveren stadsrechten Dokkum”


Burgemeester Johannes Kramer overweegt om de stadsrechten van Dokkum in te leveren. Dat blijkt uit een interne memo waarin wordt onderzocht wat de gevolgen zijn als het plan wordt doorgezet. Online stadskrant kreeg de vertrouwelijke memo doorgestuurd van een bezorgde ambtenaar, die verder anoniem wil blijven. Een van de belangrijkste redenen die Kramer noemt in zijn stuk is dat het dorpse karakter van Dokkum door de stadsrechten nu regelmatig ondersneeuwt. Kramer: “Dokkum is op zijn Fries ‘smûk’, mooi, verzorgd en niet te groot. Daarom moeten we het inleveren van de stadsrechten serieus overwegen”, zo schrijft hij in zijn memo.

Gevolgen
In 1298 kreeg Dokkum als vierde Friese stad stadsrechten, die zorgden voor grote welvaart: wetgeving en rechtspraak, tolrecht, bouw van verdedigingswerken en het marktrecht zorgen ervoor dat Dokkum opbloeit. In de memo somt Kramer de mogelijke gevolgen van het inleveren van de rechten op. Voor wat betreft het tolrecht, de wetgeving en de rechtspraak heeft Dokkum in de afgelopen eeuwen sowieso al geen eigen rechtspraak of belasting meer.
Voor wat betreft de verdedigingswerken is het ambtelijke advies om de Bolwerken eerst niet af te breken. De burgemeester noemt overigens ook als voordeel dat inwoners in de toekomst dan toeristen niet meer telkens hoeven te corrigeren wanneer ze Dokkum een prachtig dorp noemen.

Tienstedentocht
Een van de andere opvallende zaken in het stuk is dat ook de gevolgen van het inleveren van de stadsrechten voor de Elfstedentocht in kaart zijn gebracht. “Het mooist zou het natuurlijk zijn wanneer Dokkum ook als dorp nog gewoon aan de Elfstedentocht mee zou kunnen doen”, zo schrijft Kramer. “Maar mocht het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden anders besluiten dan heeft dan misschien juist ook wel weer voordelen. Vooral voor deelnemers aan de tocht, want de route wordt dan mooi een stukje korter”, zo schrijft Kramer.

Onderzoek naar inleveren
Sinds de invoering van de Gemeentewet in 1851 is er geen bestuurlijk onderscheid meer tussen steden en dorpen en kent Nederland alleen nog maar gemeenten. Het is daarom nog even de vraag bij wie de rechten precies moeten worden ingeleverd. Een van de mogelijkheden zou een officiële overdracht kunnen zijn aan de stad Den Haag. In 1806 verleende koning Lodewijk Napoleon Den Haag wel de eretitel stad, maar stadsrechten als fenomeen waren toen dus al niet meer in gebruik. Volgens sommigen is Den Haag daarom een dorp en geen stad. Kramer wil dat wordt onderzocht of dit tot de mogelijkheden behoort en komt daarna met een voorstel voor de gemeenteraad. 

Westelijke Rondweg om Dokkum weer op de agenda


Een nieuwe Westelijke Rondweg om Dokkum staat opnieuw op de agenda van de gemeente Noardeast-Fryslân. Dat blijkt uit het Ontwerp Mobiliteitsplan Noardeast-Fryslân waarin diverse verkeerskundige ontwikkelingen zijn opgenomen. “De Westelijke Rondweg is geen doel op zich maar is een middel om ontwikkelingen mogelijk te maken dan wel beter te stroomlijnen”, zo schrijft het bureau in het plan dat voor de gemeente werd gemaakt. Veertien jaar geleden werd al eens een voorkeurstracé vastgesteld voor de weg en werden de eerste voorbereidingen al eens getroffen. De tijd is wat de gemeente betreft nu rijp om er opnieuw mee aan de slag te gaan.

Groei aan de Westkant
In de afgelopen jaren is Dokkum vooral aan de westkant gegroeid. Dit heeft geleid tot flink meer verkeer aan die kant van de stad. Ter vergelijking: pas in 2014 kwam Probo als eerste op nieuwe Havelandoweg in Dokkum. Toen in 2010 is een voorkeurstracé werd vastgesteld, kon men vermoedelijk nog niet vermoeden dat er inmiddels een productiehuis van meer dan 25.000 vierkante meter staat in Dokkum, dat nog steeds bezig is met uitbreiding. En Rondom de nu al drukke Rondweg-West staan de komende jaren meer ontwikkelingen
op stapel. De herontwikkeling van de Prins-locatie met (minimaal) 300 woningen, de concentratie van de onderwijsvoorzieningen en de verdere uitbreiding van Betterwird zal leiden tot nog meer verkeer op de Rondweg-West.

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid onder druk
De bereikbaarheid maar ook de verkeersveiligheid en leefbaarheid komen daarmee onder druk te staan, zo schrijft de gemeente. Gezien deze ontwikkelingen komt de realisatie van de Westelijke Rondweg weer in beeld. Het fundament voor deze onderbouwing kan worden gelegd in het Omgevingsprogramma Regiostad Dokkum en de ANNO opgave Ee-vallei. Een belangrijke partij in het proces is daarbij de provincie Fryslân. Die heeft de groei van Dokkum aan de westzijde in het verleden in elk geval onderschat en wilde daarom destijds niet investeren. Inmiddels staat onomstotelijk vast dat er toch echt wat moet gebeuren in Dokkum en dat de provincie daar een belangrijk rol in heeft.

Aquaduct
De gemeente Dongeradeel kon veertien jaar gelden de nieuwe Westelijke Rondweg met bijbehorende opties niet alleen financieren. Met alle extra opties werden de kosten voor Dokkum-West destijds geraamd op 30,3 miljoen euro. Daarvan was 18,2 miljoen euro bestemd voor de nieuwe weg. Dongeradeel was voor de ontwikkeling van een multifunctionele stadsrandzone aan de westzijde van Dokkum inclusief een Westelijke rondweg Dokkum die met een aquaduct de Dokkumer Ee passeert. Dit aquaduct maakt een snelle verbinding mogelijk tussen De Centrale As en het bedrijventerrein Betterwird. Planologisch is de weg al die tijd mogelijk geweest, nu het onderwerp opnieuw op de agenda komt te staan, zal de aandacht opnieuw gaan naar de financiering van de plannen.Meer wegen in Dokkum worden 30 kilometer per uur


De gemeente Noardeast-Fryslân wil meer wegen in Dokkum terugbrengen in maximumsnelheid. Dat is een van de concrete voorstellen die wordt gedaan in het Ontwerp mobiliteitsplan, dat vorige week donderdag 14 maart aan de gemeenteraad werd gepresenteerd. Onlangs werd ook de Strobosserweg in Dokkum aangepast en ook daar geldt inmiddels een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Dat wil de gemeente nu ook op onder andere de Parklaan, Aalsumerweg, Altenastreek en Woudweg. De plannen moeten nog wel nader worden uitgewerkt.

Inwoners fietsen en wandelen vaker
Wat verder opvalt in het plan is dat inwoners van Noardeast-Fryslân voor korte afstanden tot 3 kilometer zich vooral fietsend (42%) en lopend (36%) verplaatsen. Een kleiner deel van de inwoners gaat met de auto (22%). Deze uitkomsten zijn goed vergelijkbaar met niet-stedelijkegemeenten en het Nederlands gemiddelde. Wat opvalt is dat het autogebruik in Noardeast-Fryslân iets lager ligt dan in niet-stedelijke gemeenten, en het gebruik van de langzame vervoersmiddelen (fiets en wandelen) juist iets hoger dan in niet-stedelijke gemeenten.

Duizend reacties
In een digitale enquête zijn ook inwoners en belanghebbenden gevraagd welke aandachtspunten ze naar voren willen brengen voor het nieuwe mobiliteitsprogramma. De digitale enquête mobiliteit in Noardeast-Fryslân is door circa 1150 inwoners, 40 belangengroepen en 40 agrariërs ingevuld. Zij gaven 205 positieve punten en 1250 verbeterpunten door aan het externe adviesbureau dat het plan opstelde. De inrichting van wegen, voorrangsregels, de gereden snelheid en het zicht rondom wegen werden veel genoemd. Inwoners en agrariërs geven meermaals aan dat de inrichting van wegen in Noardeast-Fryslân gevaarlijk is.

Knelpunten
Oversteken en afslagen bij/op N-wegen worden verder regelmatig als knelpunt aangegeven, doordat deze te druk zijn, onoverzichtelijk zijn en/of een afrit mist. Vooral in Dokkum vindt een clustering van aandachtspunten rond de hoofdwegen (Rondweg-West en Rondweg-Noord) plaats. Het grootste knelpunt is Rondweg-Noord-Hantumerweg op basis van de reacties. Hiervan wordt gezegd dat het oversteken als fietser/voetganger niet veilig is; smalle fietspaden, aansluiting op rotonde met krappe, haakse bochten waardoor de fietser gedwongen is om af te stappen. Dit in combinatie met de ervaren drukte maakt oversteken voor fietsers en voetgangers lastig. Ook de rotonde Birdaarderstraatweg – Woudweg in Dokkum wordt als onveilig ervaren. Dit is de enige rotonde waar de fietsers meerijden met het overige verkeer en daarmee voorrang hebben.

Meerdere voorstellen in Dokkum

Binnen Dokkum zijn nu nog twee locaties waar sprake is van 50 km/h op de rijbaan in combinatie met een belangrijke fietsroute. Dit betreft de Altenastreek en Aalsumerweg. Beide wegen worden afgewaardeerd naar 30 km/h. Het gebied tussen de Rondweg-West, Parklaan en Woudweg moet in de toekomst plaats bieden aan twee extra basisscholen naast de huidige onderwijsvoorzieningen en sportfuncties die er nu ook al zitten. Dit zorgt voor veel uitwisseling van verkeer van met name kinderen. Daarom worden ook de Parklaan en Woudweg afgewaardeerd naar een maximum snelheid van 30 km/h.

Lees hier het hele document: 
Ontwerp Mobiliteitsplan Noardeast-Fryslân 20240117 – aangepast_Zwartgemaakt

Controller

Controller

Ben jij op zoek naar een uitdagende en afwisselende (nieuwe) baan? ASN Installaties is een totaalaanbieder op het gebied van installatietechniek voor bedrijven en particulieren. Wij verkopen en installeren onder andere cv-ketels, warmtepompen, airco’s en zonnepanelen, accu’s en laadpalen. Tevens verzorgen wij het onderhoud van vele installaties in Noord Nederland.

Binnen de Afdeling Financiën zijn wij op zoek naar een Controller. Als Controller heb je veel verantwoordelijkheden, waaronder het samenstellen van kwartaalrapportages en jaarrekeningen. Ben jij die Controller die het elke dag een procent beter wil doen? Dan komen we graag met jou in contact! Kijk voor de volledige vacature op www.asndokkum.nl/vacatures/ of neem contact op met Baudina Bakker via telefoonnummer 06 – 13 35 42 73 of emailadres personeelszaken@asndokkum.nl.