De vier bruggen in de Sud Ie in Dokkum zijn vanaf oktober dit jaar allemaal verhoogd. De afgelopen periode is er door aannemer Jansma hard gewerkt aan het ophogen en vernieuwen van de Ryslansbrêge, de verkeersbrug achterin het Fugellân. Deze brug verbindt de Schans met de Kobbe. Maandag 5 juni is de brug weer in gebruik genomen. Met de afronding van de Ryslânsbrêge start aannemer Kuipers Waterbouw uit Dokkum met de twee houten bruggen in het Fugellân; brug De Reiger en De Zwaan. In Oktober zijn alle werkzaamheden rondom de Súd Ie in het Fugellân klaar. Voor de vaarroute in zijn gehele in gebruik genomen kan worden, moeten er ook nog een aantal bruggen in het buitengebied worden aangepast. In 2020
is naar verwachting de vaarroute naar het Lauwersmeer bevaarbaar.

Vanwege het Súd Ie project worden alle bruggen in het Fûgellân opgehoogd. De brug over de Súd Ie nabij de Reigerstraat in de wijk Fûgellân in Dokkum wordt vervangen door een ‘hooghout’. Aanvankelijk zou de brug helemaal vervallen, maar dat leverde een storm van protest op uit de buurt. Schepen uit de DM-klasse, met een doorvaarthoogte van 2.50 meter, kunnen hier straks onderdoor varen. Het plan is om de nieuwe brug “De Reiger” iets ten oosten van de huidige brug en haaks over het water aan te leggen. De paden rond de brug worden hierop aangepast.

In Dokkum en langs de Súd Ie worden daarnaast (extra) openbare aanlegsteigers gemaakt, zodat vaarrecreanten op veel mooie plekken kunnen aanleggen. Recreatieschap ‘De Marrekrite’ beheert deze. De realisatie van de aanlegsteiger in de Dokkumer Ee aan de westkant van de stad is het laatste onderdeel van Wetterfront Dokkum. Met Wetterfront zijn de voorzieningen voor toeristen in de stad sterk verbeterd en staat Dokkum nog meer op de kaart als aantrekkelijke watersportstad.