Bonifatiusbier komt met Dockumer Bock


Het is eind september, dat betekent dat langzaam maar zeker het bockbier in huis gehaald wordt. Bonifatius Stadsbrouwerij ontwikkelde een nieuw biertje, de Dokkumer Bock en zocht uit wanneer je spreekt van bockbier en waar het bockbier vandaan komt.

Duitse oorsprong
Van oudsher is bockbier een echt Duits feestbier, want het was namelijk het eerste brouwsel na de oogst van tarwe of gerst aan het einde van de zomer. Nadat de pas geoogste tarwe of gerst gemout was, kon het gebruikt worden voor het brouwen van bier, dit brouwsel was rond de herfst drinkbaar. De naam ‘bockbier’ vindt zijn oorsprong in het Duitse stadje Einbeck, zo luidt de populairste theorie. Aannemelijk, want in dit Nedersaksische stadje liggen tevens de wortels van bockbier. In de middeleeuwen was Einbecker bier zeer populair binnen en buiten de stadsmuren van de stad. Maar doordat het voor ander steden erg duur was om Einbecker bier te importeren, probeerde zij het zelf te brouwen, zo waagde ook het Hofbräuhaus in het Beierse München een poging. Maar hoe hard de brouwers ook probeerden, hun brouwsels haalden het niet bij het origineel. Daarom werd Rond 1612 een Einbeckse brouwer ingeschakeld om het Einbecker bier te brouwen, hij stelde niet teleur. ‘Einbecker bier’ werd op z’n Beiers uitgesproken als ‘Ainpöckisch Bier’, verkort tot ‘Ainpöck’ wat ten slotte resulteerde in ‘Ein Bock’, iets dat je vandaag de dag nog in mening kroeg terug hoort.

Nederlands bockbier
Het verhaal van bockbier in Nederland begint met een Amsterdammer genaamd Camphuynder die op 11 april 1843 in het Handelsblad aankondigt een ‘Münchener specialiteit’ te verwachten. Vanaf dat moment was bokbier een vaste naam op de bierkaarten van cafés door het hele land. De eerste bok van Nederlandse bodem komt voor de rekening van A. Alingh Bulthuis, die op 11 februari 1853 liet weten een nieuwe beierse brouwerij te zijn begonnen: De Struisvogel.

In de jaren tachtig van vorige eeuw is bockbier wederom herontdekt door bierminnend Nederland. Deze populariteit van bockbier is mede te danken aan de vele evenementen die in het teken staan van bockbier. Het werdt dus tijd dat Dokkum ook een eigen Bockbier zou krijgt en die is er nu, de Dockumer Bock van Bonifatiusbier.

Laatste etappe van de Sup11 City Tour gestart vanuit Dokkum


Zondag 13 september om 10.00 uur zijn er 113 deelnemers vanuit Dokkum hun laatste etappe van de Sup11 City Tour gestart. Ook is er een Team Dokkum deze uitdaging aangegaan. De suppers Astrid, Chiel, Janneke en Jacqueline zijn met volle moed de 27 kilometer naar Leeuwarden begonnen. Naar verwachting zijn de suppers tussen 13.00 en 16.00 uur in Leeuwarden aangekomen bij de Prinsentuin.

De Sup Elfstedentocht
De Sup Elfstedentocht is een evenement waarbij de deelnemers 220 kilometer peddelen in 38 uur verdeeld over vijf dagen. Dit jaar is inmiddels al het twaalfde jaar dat de tocht wordt gehouden. Deze activiteit is gestart doordat Anne-Marie uit Friesland de originele schaatselfstedentocht op haar supboard peddelde als persoonlijke droom en uitdaging. Sindsdien is dit een jaarlijks evenement geworden waarbij het mooie Fryslân op een unieke manier wordt ervaren.

Deelnemers
Woensdag 13 september om 09.00 uur zijn er 58 suppers vanuit Leeuwarden hun tocht gestart. Dit aantal is tijdens de tocht gestegen met 55 deelnemers die dus in totaal met 113 atleten weer in Leeuwarden bij de finish zijn aangekomen. De deelnemers kunnen solo of in teams meedoen aan de Tour. Normaal gesproken zijn er wel dertig verschillende nationaliteiten die deelnemen aan de tocht, dit jaar zijn dat er wat minder in verband met COVID-19. Ook draagt elke deelnemer een GPS, zodat ze live gevolgd kunnen worden. Zaterdag 12 september tussen 14.00 en 16.30 uur zijn er 65 suppers in Dokkum aangekomen na die ochtend in Franeker om 09.00 uur te zijn gestart. In Dokkum werden alle deelnemers onthaald bij de Molen Zeldenrust. Sup Skool Dokkum stond hier ook om ze op te vangen.

Tekst & foto’s: Selle Hoogterp

Elkenien Grien opent nieuw seizoen vol energie


Vrijdagmiddag werd voor de Prins-fabriek in Dokkum het nieuwe seizoen van de stichting Elkenien Grien geopend. Voorzitter Lieke Zuidema sprak de vaste kern van vrijwilligers toe en besprak de doelen van de stichting. “We moeten vooral niet opgeven, we gaan er weer helemaal voor!”, sprak ze. Bert Barten presenteerde het zeven stappenplan van de stichting, dat nog meer structuur in de werkzaamheden biedt. Joke Groen schreef voor de opening een speciaal ‘Elkenien Grien’ lied.

Ook digitaal advies
Door het coronavirus was het niet langer verantwoord om het werk vanuit het café voort te zetten. Ook de geplande bijeenkomst in het café gingen niet door. Het bleef wel mogelijk om digitaal advies te krijgen over bijvoorbeeld de duurzame verbouwing van een woning, het aanschaffen van zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. Deze mogelijkheid blijkt in trek en de stichting blijft ook op deze wijze adviezen geven. Het kan gaan om telefonisch advies, te krijgen via: 0610456049 of via de website www.elkeniengrien.nl.

Op afspraak
Vanaf september is het energiecafé elke zaterdag- en woensdagmiddag van 13 tot 16.30 uur ook weer op afspraak open en kunnen woningbezitters met vragen over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken terecht. Elkenien Grien heeft inmiddels een onafhankelijk adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden. Een afspraak maken kan per telefoon 0610456049 of per e-mail: info@elkeniengrien.nl. Vanzelfsprekend worden in het café ook de richtlijnen van het RIVM gehanteerd.

Groen licht voor planvorming restaurant op Markt


De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân is donderdagavond akkoord gegaan met het wijzigen van de bestemming van het pand van Van Sinderen aan de Markt 38 in Dokkum. De initiatiefnemers kunnen nu aan de slag met de formele aanvraag om een hotel/restaurant in het pand te beginnen. De meeste fracties waren positief over de plannen. Alleen ELP NEF en ALL stemden tegen de wijziging, De partijen waren kritisch over de wijze waarop de gemeente de plannen beoordeeld en andere recente aanvragen voor horecaontwikkelingen afwees.

Horeca
Initiatiefnemer Marktontwikkeling Dokkum BV wil een restaurant beginnen in het voormalige pand Van Sinderen aan de Markt 38 in Dokkum. Het bedrijf diende een informatieverzoek in bij de gemeente Noardeast-Fryslân voordat er een formele vergunningenprocedure wordt gestart. Omdat nieuwe horeca zich officieel moet vestigen in het horecaconcentratiegebied aan de Zijl/Diepswal, werd de gemeenteraad in het verzoek gevraagd om af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Het gebouw is eind 19e eeuw gebouwd als Hotel Café de Beurs en heeft lange tijd als horecapand gediend. “De aard en schaal van het pand maken dat deze horeca-ontwikkeling moeilijk inpasbaar is op de Diepswal. En juist vanwege deze karakteristieke aard en omvang is een horecafunctie als deze goed inpasbaar op de Markt, waardoor zowel de horeca-ontwikkeling als het karakteristieke pand behouden blijven voor Dokkum”, vindt de gemeente.

Geen winkels meer
Er is nu sprake van een tijdelijke invulling van het pand in detailhandel in wonen en (tuin) meubelen. Eerder was meubelzaak van Sinderen er gevestigd. “Het is een erg groot pand en de locatie is minder geschikt voor detailhandel”, zo stelt de gemeente. Aan de noordkant van de Markt is één van de laatste winkels aan de Markt verdwenen. Omdat detailhandel in de loop der jaren meer onder druk staat is in de binnenstadsvisie ervoor gekozen detailhandel nog meer te concentreren in het zogenaamde kernwinkelgebied, de D-structuur. Het pand bevindt zich niet in dit kernwinkelgebied. De Visie Binnenstad Dokkum stelt dat nieuwe horeca zich moet vestigen aan De Zijl/Diepswal. “Het is niet de insteek om met dit voorstel een nieuwe beleidsregel vast te laten stellen, maar in dit specifieke geval met maatwerk verantwoord af te wijken van de Visie Binnenstad Dokkum”, zo schreef de gemeente in haar voorstel aan de gemeenteraad.

‘Het nieuwe normaal’ in Dokkum – Martine van der Kloet


In de nieuwe rubriek ‘Het nieuwe normaal in Dokkum’ nemen we een kijkje bij ondernemingen, organisaties of locaties om te vragen hoe ze omgaan met ‘Het nieuwe normaal’. Of hoe bereid je je daarop voor? En wat is eigenlijk ‘Het nieuwe normaal’ in Dokkum? Deze editie is Martine Sijtsma – van der Kloet, Evenementen Coördinator van de gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel, aan het woord.

Sinds mei vorig jaar is Martine als coördinator het aanspreekpunt voor de interne organisatie van de gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel én voor de organisatoren van evenementen in deze gemeenten. Sinds de uitbraak van het coronavirus werkt het hele team van de gemeente vanuit huis, ondertussen kijken ze samen met de organisatoren vooral naar de dingen die wél mogelijk zijn omtrent de organisatie van evenementen.

Samen oppakken
Martine vertelt dat gemeenten verschillend omgaan met de organisatie van evenementen, dat elke gemeente op bestuurlijk niveau daarin zijn eigen invulling kan geven. De gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel hebben ervoor gekozen om met de organisatoren mee te denken over wat de mogelijkheden zijn om evenementen wél door te laten gaan. “Ik vind dat de gemeente hierin echt een rol heeft. We hebben dit probleem met elkaar en dus moeten we samen optrekken. Er mag heel veel niet, door alle coronaregels, wij proberen het als gemeenten juist om te draaien: wat is er wél mogelijk?”

Kennis over coronamaatregelen
“Op lang niet alle vragen van organisaties kunnen wij antwoord geven, vooral omdat maatregelen zo weer kunnen veranderen. Wij zijn ook afhankelijk van de beslissingen van de Rijksoverheid en de noodverordeningen. We kunnen wel met organisaties meedenken op detailniveau, we begrijpen heel goed dat deze nieuwe regels geen dagelijkse kost is voor vrijwilligers van een organisatie. Binnen onze afdeling is de basiskennis nu goed aanwezig waardoor we sneller kunnen schakelen bij veranderingen in de maatregelen”, legt Martine uit die aangeeft dat de verantwoordelijkheid bij de organisator ligt, dat de gemeente slechts adviseert. “De organisatie kan een corona-proof-plan aanleveren, wij kijken er dan naar en geven advies en verlenen de vergunningen.”

Onzekerheid over doorgaan van evenementen
Tot 1 juli was het voor iedereen helder: geen evenementen en dus ook geen uitgave van vergunningen. Voor evenementen die na deze datum gepland waren, ontstond onzekerheid bij de organisatoren. Waar de grote evenementen in deze regio al heel snel na de corona-uitbraak werden afgelast, werden de kleinere evenementen voornamelijk eerst uitgesteld. Martine legt hierover uit: “Juist die grote evenementen zijn van sponsoren afhankelijk, iedereen zat in (economische) onzekerheid en dus hakten deze organisaties vrij snel de knoop door. Dan is er te veel onzeker en moet je vroeg beslissingen nemen. Juist die kleinere evenementen met minder bezoekers, wachtten langer met beslissen of stelden het evenement uit. Misschien kan het over een paar weken toch doorgaan?”

Volgens Martine is dat de grootste moeilijkheid: de onzekerheid. “Niemand wist en weet hoe dit virus zich zou gaan ontwikkelen en hoe lang de maatschappij ‘last’ heeft van de bijbehorende maatregelen. Toch kun je als organisatie je beslissing over het wel of niet doorgaan van je evenement niet blijven uitstellen, of bijvoorbeeld drie mogelijke scenario’s uitwerken. Als gemeente roepen we organisaties dan ook op om eerder te beginnen met de voorbereidingen. Denk bijvoorbeeld aan de Sinterklaasintocht of de jaarwisseling, we zijn in juni al begonnen hierover na te denken. Op die manier kunnen we nu al met de verschillende comités meedenken”.

Kansen en mogelijkheden
De komende maanden staan er nog wat kleinere evenementen op de agenda van de gemeente. Martine en haar team vindt het heel belangrijk dat deze evenementen, op een veilige manier, wel door blijven gaan. “Juist voor de jongeren. Zij zijn vooral de doelgroep van de evenementen en juist hun evenementen werden afgelast. We moeten niet onderschatten hoe zwaar dat voor die categorie is. We hopen dan ook écht dat de vrijwilligers van de verschillende organisaties de energie (terug) vinden om hun evenementen te blijven organiseren, ook onder deze nieuwe regelgevingen. Het zal voor veel organisaties ook een soort reset zijn, je wordt gedwongen op een andere manier naar je evenement te kijken. Dat biedt natuurlijk ook mogelijkheden. Dan denk ik bijvoorbeeld weer aan de Sinterklaasintocht, we hebben niet gezegd ‘dit en dit mag niet’, maar we hebben juist gezegd ‘kom maar met jullie creatieve ideeën’”, aldus Martine die ziet dat veel organisaties nog afwachtend zijn met hun programma van volgend jaar. “Veel hangt van de ontwikkeling van het virus en een eventueel vaccin af…”