Wethouder Pieter Braaksma van de gemeente Noardeast-Fryslân verrichte afgelopen weekend de officiële opening van het Repair Café Dokkum in de plaatselijke openbare bibliotheek. Volgens Braaksma kan het nieuwe initiatief een wezenlijke bijdrage leveren aan het indammen van de afvalstroom. In plaats van spullen linea recta naar de Milieustraat aan de Kooileane bij Damwâld te brengen, zouden burgers kunnen overwegen hun kapotte voorwerpen ter reparatie aan te bieden bij het Repair Café.

De wethouder onderstreepte in het licht van een circulaire economie en een duurzame samenleving het belang om goederen een tweede leven te gunnen. Dat hij daarin allerminst alleen staat, bleek al direct tijdens de opening. Tientallen mensen waren naar de bieb getogen om hun apparaten te laten repareren door het team vrijwilligers van Repair Café Dokkum. ,,Dit is al het vijfde Senseo-apparaat deze morgen’’, aldus een van de techneuten, die er lachend bij vertelde dat hij al vóór de officiële openingshandeling met succes een defecte naaimachine onder handen had genomen.

Het is overigens geen garantie dat de technici alle problemen ter plekke kunnen oplossen. De kapotte kerstverlichting die de wethouder had meegebracht, bleek helaas niet meer te herstellen. Niettemin overheersten er zaterdag tevreden gezichten, ook bij Johan Schaafsma, de initiatiefnemer en voorzitter van het Repair Café Dokkum. Oktober 2023 vatte hij het plan op een Repair Café op te zetten in de Bonifatiusstad. Met succes werden er plannen gemaakt, contacten gelegd alsmede techneuten, gastvrouwen en andere vrijwilligers gerekruteerd. Schaafsma bedankte gemeente Noardeast-Fryslân, Stichting Welzijn het Bolwerk en natuurlijk niet te vergeten Bibliotheek Dokkum voor al hun steun.

Schaafsma benadrukte dat de reparaties in principe gratis zijn. ,,Maar uiteraard zijn donaties meer dan welkom’’. Indien er onderdelen nodig zijn, die speciaal moeten worden aangeschaft, dan worden die tegen kostprijs doorberekend. De vrijwilligers buigen zich overigens niet alleen over problemen met kleine – al dan niet elektrische – huishoudelijke apparaten. Het Repair Café Dokkum is vóór de zomer nog eenmaal open en wel op zaterdag 4 mei van 10.30 uur tot 14.00 uur. Inbrengen van goederen kan tot uiterlijk 13.30 uur. Na de zomer gaat het Repair Café Dokkum vanaf september weer open, steeds op de eerste zaterdag van de maand. Vrijwilligers om het team te versterken zijn nog steeds welkom.