Met het programma Wetterfront Dokkum wordt waterrijk Dokkum nog aantrekkelijker voor de watersporter. Belangrijke acties zijn onder andere het op diepte brengen van de stadsgrachten, het aanleggen van water- en stroompunten, douchegelegenheden en elektrische oplaadpunten. Het bevaarbaar maken van de Súd Ie gaat gepaard met de aanleg van vispassages en het ecologisch verrijken van de oevers. Er ontstaat een unieke vaarroute van Dokkum naar het Lauwersmeer. Vrijdagavond werd er alvast een feestje gevierd, tijdens de officiële opening van het programma.

Er werd geproost op het nieuwe project met de speciale flesjes water en de vlag met het logo werd onthuld. Maar dat was nog niet alles. Op spectaculaire wijze openden gedeputeerde Johannes Krames, Aaltje Rispens van Wetterskip Fryslan en wethouder Sicco Boorsma via het activeren van een app het programma Wetterfront Dokkum. Waterrecreanten kunnen in Dokkum vanaf 4 juli gemakkelijk betalen voor stroom en water via de app, dat is uniek in Friesland.

Na het gebruiken van de app volgde kanongeschut en begon molen de Hoop te draaien. Vervolgens werd ook het projectbord onthuld. Dit bord kan met een heftruck worden verplaatst en zal daardoor steeds op verschillende locaties in Dokkum staan. Na afloop kon het publiek genieten van een spetterende flyboardshow en een gratis rondje Dokkum varen in een elektrische sloep.

Meer foto’s op WâldNet