Het Waddenfonds heeft bijna vijf miljoen euro subsidie toegekend aan de derde fase van het Súd Ie-project. Een totale investering van bijna 12 miljoen euro, waarvan 3,5 miljoen door de gemeente Noardeast-Fryslân wordt gedragen.De bijdrage maakt een vervolg op Súd Ie en Wetterfront Dokkum mogelijk. De subsidie voorziet onder andere in de aanleg van de verbindingsroute via de opvaart Oostmahorn naar het Lauwersmeer. Ook komt er geld voor vernieuwend vismigratie-onderzoek. Voor het Harddraverspark aan de Súd Ie in Dokkum is 2 miljoen euro beschikbaar voor recreatie en landschap. De Noordelijke stadsgrachten worden vanaf de Súd Ie bereikbaar. Het gaat dan om de route via de Aalsumerpoortbrug, zodat ook een rondje Dokkum mogelijk wordt.

Súd Ie en Wetterfront Dokkum
In 2013 startte het project Súd Ie & Wetterfront Dokkum met een eerste fase van grote investeringen. In 2015 maakte het Waddenfonds een tweede fase mogelijk. Dit was onder andere voor het ophogen van de bruggen over de Súd Ie in Dokkum, de aanleg van visplaatsen en een trailerhelling. In de derde en laatste fase gaat het om het herstellen van oude routes. Om toeristen te verleiden de omgeving van de Súd Ie te ontdekken, komen langs de vaarroute een aantal stekjes. Dit zijn toeristische overstappunten naar de dorpen rond  de Súd Ie. It Fryske Gea investeert in visvriendelijkheid in natuurgebied de Anjumer Kolken. Wetterskip Fryslân en Van Hall Larenstein gaan samen aan de slag met vernieuwend vismigratie-onderzoek. Ze kijken naar de ontsluiting van de polders langs de Súd Ie. Dit is voor vissen zoals paling en driedoornige stekelbaars. Op het gebied van monitoring werken we samen met het zusterproject ‘Vissen voor verbinding’.


Harddraverspark
De ontwikkeling van het Harddraverspark in Dokkum hangen ook samen met het Tolhuispark en de concentratie van sportvoorzieningen hier. De afgelopen tijd heeft de gemeente samen met de betrokken sportverenigingen gewerkt aan een schetsplan voor het Tolhuispark. De komende tijd beslissen leden van de sportverenigingen of zij hiermee verder willen. Met name de tennisclub heeft hier een grote rol. In maart beslissen de leden of ze vanuit het Harddraverspark willen verhuizen naar het Tolhuispark. Voetbalvereniging Dokkum heeft aangegeven niet te willen verhuizen. Zodra bekend is of de tennissers wel of niet verhuizen, kunnen de schetsen voor zowel het Harddraverspark als het Tolhuispark definitief worden gemaakt.

Deel dit bericht: