Het voormalige kerkgebouw De Fontein in Dokkum wordt voor ruim een half miljoen euro verkocht aan Eric Kooistra, die van plan is op de plek van de Fontein starterswoningen te bouwen. Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken van de protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens heeft de verkoop inmiddels goedgekeurd. Hoewel het bod niet het hoogste bod was, gaf de protestantse gemeente wel de voorkeur aan Kooistra: “Doorslaggevend daarbij is dat we als gemeente bij de heer Kooistra het minste risico lopen en het snelste duidelijkheid hebben. De beide partijen liggen, wat betreft de hoogte van het bod, heel dicht bij elkaar en in beide gevallen wordt de Fontein afgebroken”, zo schrijft de kerk.

Meerdere inschrijvingen
Bij notaris Hellema bleek in maart dit jaar dat de biedingen voor het gebouw varieerden van € 0,- tot € 560.000,-, waarbij de hoogste bieder wel een aantal voorwaarden had. Er was één inschrijving, waarbij het gebouw in stand zou worden gehouden. Deze bieding was meer dan € 100.000,- later en – ondanks dat de contouren van de Fontein bewaard zouden blijven – viel dit bod af. De kerkenraad ging vervolgens met twee initiatiefnemers in gesprek.

Geen woonzorglocatie
De hoogste bieder was een Frans bedrijf (€ 560.000,-) kwam met de plannen voor de locatie het dichtst bij de wensen van de kerkenraad. In dit plan ging het om het realiseren van een woonzorglocatie voor ouderen met dementie, gecombineerd met enkele woningen voor de vrije sector. De woonzorglocatie zou bestemd zijn voor ieder met een zorgindicatie, ook voor mensen die alleen AOW inkomsten hebben. Deze initiatiefnemer had als voorbehoud dat de koop pas plaats kon vinden wanneer de ‘onherroepelijke bouwvergunning’ werd verstrekt. Omdat het tot 2 jaar duren voordat deze vergunning er ligt, zag de kerk van het hoogste bod af. Het risico dat na die tijd een nieuw verkoopproces moet worden opgestart, is niet in het belang van onze gemeente.

De op een na hoogste bieder (€ 550.000,-) is dus Eric Kooistra uit Dokkum, met als enige voorwaarde dat het transport in het vierde kwartaal van 2024 plaatsvindt. Het pand wordt niet gekocht voor de handel hij richt zich op het bouwen van woningen in het lagere segment waardoor jonge mensen in Dokkum, en met name degenen die werkzaam zijn in Dokkum, in staat worden gesteld te huren of te kopen. De huur zal onder de huurtoeslaggrens blijven.