Knallend het oude jaar uit in Dokkum


Het kon de hele stad Dokkum woensdag niet ontgaan, de laatste dag van 2014 werd al vanaf ‘s ochtends vroeg gevierd. Op verschillende (afgelegen) plaatsen in de stad werd door jongeren met carbid geschoten. Ook de knallen uit de omliggende dorpen waren in de stad goed te horen. In de verschillende wijken werd daarnaast vanaf ‘s ochtends vroeg volop vuurwerk afgestoken, zodat Dokkum knallend 2014 uitging. Op Oudejaarsdag in alle vroegte een luchtalarm te horen. Het alarm werd verspreid door een rijdende auto welke onder andere in het Fûgellân en op de Hogedijken werd gehoord.

In Dokkum worden tijdens de eerste uren van 2015 twee feesten georganiseerd. In sporthal de Trimmer wordt door 3elements audio visuele beleving Oud en nieuw met PiT gehouden. In Sense Dokkum is Oud vs Nieuw het thema. Er zijn vier zalen met vier DJ’s: DJ Gregory White, DJ Blazing Fenix, DJ Padrino May en DJ Peter Damstra. Fijne jaarwisseling toegewenst!

Nog even terugblikken op 2015? Bekijk dan het jaaroverzicht van in-dokkum.nl

Deel dit bericht:

Sionsberg: Nij Smellinghe schrapte fusie voor faillissement


Het bestuur van Nij Smellinghe heeft eerst de fusie met zorggroep Pasana afgeketst, voordat het faillissement van de zorggroep werd aangevraagd. Dat blijkt uit het eerste faillissementsdossier dat de curatoren hebben gepubliceerd. Voor ING was dit besluit aanleiding om de bankrekeningen van Pasana te blokkeren. Het verslag van de curatoren is daarmee tegenovergesteld van dat van het bestuur van Nij Smellinghe. Die liet tijdens de persconferentie die op woensdag 26 november werd gehouden weten dat het beslag van de bank aanleiding was voor het faillissement.

Bank overrompeld door niet doorgaan fusie
Voorafgaand aan de week waarin het faillissement werd uitgesproken, heeft de raad van bestuur van zorggroep Pasana de bank geïnformeerd over de zorgelijke toestand waarin zorggroep Pasana zich bevond. Dat was voor de bank aanleiding om stappen te nemen. “Als donderslag bij heldere hemel vernam onze bank op vrijdag 21 november 2014 dat de voorgenomen juridische fusie niet zou plaatsvinden. Deze plotseling negatieve koerswijziging was voor ING aanleiding om nog dezelfde dag de bankrekeningen te blokkeren.” Er werd door zorggroep Pasana gebruik gemaakt van drie betaalrekeningen bij de ING-bank, die vervolgens niet meer gebruikt konden worden.

384 mensen ontslagen door faillissement
De curator heeft sinds 4 december 2014 aan in totaal 384 mensen een brief gestuurd waarin hun ontslag werd aangekondigd. In totaal waren er ten tijde van het faillissement 1618 mensen werkzaam bij de zorggroep. Van de bijna vierhonderd ontslagenen kunnen er bij een mogelijke doorstart misschien weer enkele tientallen aan het werk, het overgrote deel zal op zoek moeten naar een nieuwe baan. Medewerkers die op dit moment in de ziektewet zitten of chronisch ziek zijn werden ontslagen. Volgens de curatoren zijn ze hiertoe zelfs min of meer gedwongen vanwege het feit dat de totale zorggroep alleen door mag gaan met mensen die ook direct inzetbaar zijn.

Curatoren stellen nader onderzoek faillissement in
De curatoren hebben zich in de eerste maand met name bezig gehouden met een inventarisatie, het continueren van zorg en de mogelijke doorstart van ziekenhuis de Sionsberg. Er worden in het eerste faillissementsverslag dan ook nog geen oorzaken voor het faillissement aangewezen. Curatoren zullen in een later stadium een uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het faillissement van zorggroep Pasana en haar dochterondernemingen instellen. Daarnaast zal er ook onderzoek worden gedaan naar onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen. Paulianeus handelen komt neer op het met voorbedachte rade voortrekken van een crediteur voor het doen van een (af)betaling.

Eerdere berichten over het faillisement van De Sionsberg: 
Begin januari duidelijkheid over doorstart Sionsberg
Saamhorige manifestatie; curator zet deuren Sionsberg open
Draagvlak plannen medische staf neemt provinciale vormen aan
Sionsberg: Hoefsmit is medische staf voor met faillissement
Kort geding en vlaggen halfstok om Sionsberg
Volop acties voor ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum
Persconferentie Sionsberg: ‘bestuur vraagt zelf faillissement aan’ (Achtergrond)
Ondernemers over Sionsberg: ‘minimaal Harlingen-plus variant’
Bestuurlijk spel om ziekenhuis De Sionsberg in cruciale fase (Achtergrond) 

Deel dit bericht:

Turbulent jaar voor stad Dokkum (jaaroverzicht 2014)

Tijdens de laatste dagen van 2014 is het voor het eerst dat online stadskrant in-dokkum.nl een jaaroverzicht kan brengen. We blikken terug op een turbulent jaar. Een jaar waarin ingrijpende politieke of bestuurlijke keuzes voor de stad Dokkum werden gemaakt of zichtbaar werden. In positieve of negatieve zin. Een jaar waarin de trots op Dokkum zichtbaarder was dan ooit. Zo was er in 2014 een weekend met succesvolle Admiraliteitsdagen en een voorjaar bomvol evenementen. Een jaar waarin de aanleg van de Centrale As bij Dokkum zichtbaar werd en volop andere vernieuwing en verbetering. Maar ook: een jaar waarin ‘ons ziekenhuis’ failliet ging en de crisis nog steeds zichtbaar is.

Het eerste kwartaal: verkiezingen en miljoeneninvesteringen
Na 2 jaar van voorbereiding kwam de verhuizing van de Spar Supermarkt in het eerste kwartaal van 2014 een stap dichterbij. En dat was niet de enige investering in de Fonteinslanden. Er werd en wordt voor miljoenen geïnvesteerd in de Dokkumer wijk door de gemeente Dongeradeel, woningcoroporatie Thus Wonen en de provinsje Fryslân. Die investeringen zijn aan het eind van 2014 al goed zichtbaar. Het Fonteinspark is geheel gerenoveerd en straat voor straat wordt de wijk opgeknapt. Ook op andere plaatsen in de stad werd flink geklust. Zo werd begonnen met de aanleg van glasvezel, veranderde Volvo naar ABD Renault, werd de ambulancepost in Dokkum vernieuwd en opende Go Hip aan de Hoogstraat in Dokkum. Daarnaast kwam er na jaren van ergernis een doorbraak in de Anjelierstraat van Dokkum. Verder keerde Artisante met veel succes weer terug in Dokkum, veranderde ijsssalon Min 12 haar naam in Fresco en kreeg de oude spuitbussenfabriek Enna Aerosols een nieuwe bestemming.

In het eerste kwartaal was er ook direct volop politieke strijd in Dokkum, in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Zowel het CDA als de FNP openden tijdelijke winkels in het centrum van Dokkum. Er deden twee nieuwe partijen aan de verkiezingen mee en er waren diverse verkiezingsdebatten (1, 2). De strijd was fel en bij de winkels in de binnenstad werden talloze verkiezingsbeloftes gedaan. Het resulteerde in een overwinning voor het CDA en de FNP, de gevestigde partijen. Er werd een nieuwe gemeenteraad geinstalleerd, met daarin 11 van de 19 raadsleden uit Dokkum. De bestaande coalitie ging verder, maar met gewijzigd beleid. Er kwam in een nieuwe coalitie ruimte voor populaire thema’s als gratis parkeren en koopzondagen, maar ook nadruk op een terugtrekkende gemeente en diverse bezuinigingen om de nieuwe plannen te kunnen betalen.

Het tweede kwartaal: Dokkum staat in bloei
Ook in het tweede kwartaal werden er nieuwe investeringen in Dokkum gedaan. Er werd begonnen met het ontwerp van de herinrichting van de Dockumer Sluys en op het Prins terrein werd eveneens gewerkt. De eerste vergunning voor het Sud Ie-project werd aangevraagd en de tulpenroute werd officieel geopend. Dokkum stond even in volle bloei! Het vaarseizoen ging van start, er werd een gezellig lentekriebels festival georganiseerd, de tulpenroute trok veel bekijks en het stadscafe Artisante opende haar deuren. Op Koningsdag kon men over de koppen lopen zo druk was het in Dokkum en ook het groot onderhoud aan de Hoedemakerspolder ging van start. Bevrijdingsdag werd gevierd, het graf van Camphuysen werd gerestaureerd dankzij een fietstocht. Er kwam een nieuw coalitieakkoord en dezelfde wethouders werden geinstalleerd.

Het was een prachtig gezicht vrijdag 23 mei in de historische binnenstad van Dokkum. Er meerde een hele groep Aquanaut-bezitters aan in Dokkum. Het shantyfestival trok honderden bezoekers naar de binnenstad en
alle zeven stenen dug-outs in Dokkum werden verwijderd. Begin juni werd opnieuw een muzikaal topweekend in de binnenstad georganiseerd en trokken duizenden bezoekers naar de historische binnenstad. Publiek en pers waren vol lof over de Bonifatiusmusical en Engelse en Dokkumer korfballers troffen elkaar. Dokkum werd gepasseerd door duizenden fietsers, motoren en trekkers en het programma voor de Admiraliteitsdagen werd gepresenteerd. De nieuwbouw aan de rand van de stad ging gestaag verder en de voorbereidingen werden getroffen en Dokkum en Dokk’em Open Air vierden samen feest en voor de 75e keer werd het Concours Hippique in Dokkum georganiseerd. Er werden historische besluiten genomen over koopzondag en gratis parkeren, mysterieuze bordjes voor De Centrale As geplaatst en de ondernemersprijs NOF werd in Dokkum uitgereikt.

Vanaf het derde kwartaal 2014 wordt In-Dokkum.nl gemaakt vanuit de historische binnenstad van Dokkum. Dichtbij de toeristische kern van de stad en dus werd er in het derde kwartaal ook volop aandacht besteed aan toerisme. Dat ging van het nieuwsfeit dat het Dockumer Lokaeltsje weer reed tot en met de speciale rubriek ‘Aan boord bij’, die met veel enthousiasme werd ontvangen. Er werd door de provinsje Fryslân, de gemeente Dongeradeel en het wetterskip een miljoeneninvestering gestart onder de naam Wetterfront Dokkum. Daardoor konden in het laatste deel van 2014 diverse toeristische zaken worden aangepakt. Er kwam een primeur met een liggeld-app, maar de elektrapalen werden ook direct weer aangepast. De eerste Dokkumshopper werd uitgereikt en rondvaartboten meerden vaker aan in Dokkum.

Derde kwartaal: Gastvrij Dokkum verwelkomt toerist
De eerste koopzondag werd een succes en Dokkum zocht verkoeling bij het water, tijdens de aangename zomer. Kinderopvang Alderleafste vestigde zich in Dokkum en Dokkum hield tradities met draaiorgelvrienden in ere. In-Dokkum.nl kwam in voorbereiding op de Admiraliteitsdagen met een interview met Niels Geusebroek en opnieuw meerde er een hele vereniging aan in Dokkum. Dit keer de vereniging Ronde en Platbodemjachten. Er was volop watersportdrukte in en om de stad, veel mensen waren op de been tijdens de jaarmarkt. De werkzaamheden aan de Anjelierstraat begonnen. Dokkumers vlagden massaal voor de Admiraliteitsdagen en het werk aan de Centrale As werd voor het eerst goed zichtbaar bij Dokkum. De werkzaamheden aan de Dockumer Sluys kregen vorm.

Een gele container markeerde al langer het punt waar de Centrale As Dokkum binnenkomt, door het omploegen van de grond en het uitgraven van de weilanden werd extra goed zichtbaar waar vanuit Dokkum de nieuwe weg opgereden kan worden. De nieuwste winkel Melange opende donderdagmorgen 4 september de deuren. Begin september bereikte Dokkum het hoogtepunt qua aantallen bezoekers. Tijdens de Admiraliteitsdagen stond de hele stad in het teken van festiviteiten. Duizenden mensen waren bij de opening, het feest op de tweede dag en de Admiraliteitszondag en het afsluitende meezingconcert. Er waren nog een aantal succesmomenten te vieren. De eerste paal voor de nieuwe oeverbescherming van de Bolwerken werd geslagen, de uitbreiding van Betterwird werd gestart en de verbouw van de oude Mavo kwam een stap dichterbij en Bombi maakte de vestiging in Dokkum bekend. Er toonden zich daarnaast volop belangstellenden voor de nieuwbouw van sporthal de Trimmer.

Vierde kwartaal: Ook Dokkum kent tegenslagen
Er werd met enthousiasme verder gewerkt in Dokkum. Begin oktober stond de stad volop in de steigers, en bleek dat Dokkum-West zich ook ontwikkelde zonder Rondweg-West. Er werden door de EO TV-opnames gemaakt in Dokkum.  Er kwamen een aantal schepen van de bruine vloot in Dokkum te liggen, kamerlid Erik Ziengs bracht een bezoek aan Vakwerk Dokkum en het najaarsweer gaf een gouden gloed aan Dokkum. Er waren ook flinke tegenslagen, met name in de detailhandel. Na een rijke historie verliet DA Hamstra Dokkum en werd het pand door de Etos gevuld. Doordat de Etos in de Grote Breedstraat ook haar deuren sloot, kwamen er korte tijd vier panden in de straat leeg te staan. Aan het eind van 2014 zijn dat er nog steeds drie, nadat de Scooter weer heropende.

Ondanks de regen was er wederom een sfeervolle Sinterklaasintocht en werd bekend dat de bruine vloot de hele winter in Dokkum bleef liggen. De werkzaamheden aan het Sud Ie-project liggen op schema en de tunnel aan de Aalsumerweg werd opgeknapt. In Dokkum leek het er even op dat het jaar 2014 erg positief kon worden afgesloten, totdat dinsdagmiddag 25 november om half vijf een vernietigend besluit duidelijk werd. Het bestuur van zorggroep Pasana (tegenwoordig het bestuur van Nij Smellinghe) maakte het faillissement van de gehele zorggroep bekend. Er volgde een reeks van nieuwsberichten rond het ziekenhuis, waarbij de eindbalans triest blijft. Ook bij een eventuele doorstart van het ziekenhuis verliezen tientallen mensen hun baan en dat heeft direct grote gevolgen voor Dokkum en omgeving. Begin januari wordt meer duidelijkheid verwacht over een definitieve doorstart.

In de laatste turbulente maanden van het jaar gebeurde er meer. Het startsein voor de verbouw van de Oude Mavo werd gegeven, was het asfalteren voor de Centrale As bij Dokkum in volle gang en bleek er toch geld te zijn voor het opknappen van de Koornmarkt en omgeving. De Anjelierstraat knapte zichtbaar op en er werd een sfeervolle kerstfair gehouden. Er werden meer negatieve gevolgen voor de binnenstad zichtbaar. Op de rand van 2014 kondigde de stichting Welzijn het vertrek uit de historische binnenstad aan en werd bekend dat er in 2015 minder tot geen tulpen te zien op de Dokkumer bolwerken.

Ondanks de forse investeringen in 2014 ontkwam ook de stad Dokkum niet aan de negatieve gevolgen van de crisis. Toch waren het sluiten van het Dokkumer ziekenhuis en het verdwijnen van de stichting Welzijn bestuurlijke keuzes of onderdeel van gemeentelijke bezuinigingen. Hoewel de gevolgen daarvan ook in 2015 nog volop zichtbaar zullen zijn, gebeurt er op de achtergrond van alles om Dokkum in 2015 ook weer te laten bloeien! De ‘trots op Dokkum’ lijkt groter dan ooit tevoren. Ook in 2015 is online stadskrant in-dokkum.nl dagelijks in Dokkum om met hart voor de stad het nieuws te brengen. Zo positief als het kan, maar kritisch als het moet. Met achtergrondverhalen, eigen reportage’s en begin januari met een aantal nieuwe rubrieken.

Fijne jaarwisseling!

Deel dit bericht:

Stichting Welzijn verdwijnt uit binnenstad Dokkum


Vanaf 1 januari verruilt de Stichting Welzijn ‘Het Bolwerk’ het gebouw op de Oranjewal voor een kantoorruimte op de Zuiderschans 10 (in het Univé-gebouw). Door bezuinigingen en een andere manier van werken heeft de Stichting Welzijn het gebouw in de binnenstad niet meer nodig. Er wordt aan de andere kant nog wel steeds serieus gekeken naar een overname van Het Bolwerk door een initiatiefgroep. In maart komt de initiatiefgroep met definitieve plannen voor het behoud van het Bolwerk in Dokkum.

Gemeente Dongeradeel wil af van pand
In november 2011 werd door de gemeenteraad besloten dat het pand per 1 januari 2015 moest zijn afgestoten. Die datum wordt enigszins opgerekt, om de eventuele nieuwe exploitant meer tijd te geven om de plannen uit te werken. De nieuwe exploitant kan straks het gebouw opnieuw verhuren aan de partijen die er nu al zitten. Op het moment wordt Het Bolwerk gebruikt voor uiteenlopende maatschappelijke activiteiten. Jongerencentrum Zero heeft er een ruimte, er is een soos voor ouderen en Stichting Welzijn Het Bolwerk en de vrijwilligerscentrale hielden er kantoor. De activiteiten van het jongerencentrum zijn per 1 januari beëindigd. Ook het Vrijwilligerssteunpunt, Mantelzorgsteunpunt en Burenhulpdienst zijn voortaan dus niet meer in de binnenstad te vinden. De door de gemeente betaalde ‘mienskipswurkers’ en ‘meitinkers’ zijn voortaan in dorp en wijken te vinden en werken van het gebouw aan de Zuiderschans.

De kanteling
Stichting Welzijn Het Bolwerk is de welzijnsorganisatie in Dongeradeel en Dantumadiel. Die gemeenten hebben opdracht gegeven voor het project De Kanteling. Het doel van het project is om het Wmo-team en het welzijnswerk bij elkaar te brengen. Een bezuinigingsoperatie. De verkoop van het Bolwerk is onderdeel van een groter pakket aan gemeentelijke bezuinigingsmaatregelen. Door de vertraging zal de gemeente Dongeradeel het komend halfjaar zelf de exploitatie van het gebouw op zich nemen. Begin december kregen alle huurders en gebruikers van het Bolwerk een brief, waarin gesteld wordt dat Het Bolwerk per 1 augustus 2015 dichtgaat en dat huurders en gebruikers zelf een vervangende locatie moeten zoeken.

Definitieve sluiting dreigde al voor Bolwerk
Het Bolwerk dreigde al definitief gesloten te worden, toen de Stichting Welzijn enige maanden geleden de huur van het gebouw opzegde. De stichting verzorgde vele jaren de exploitatie van het gebouw en organiseerde vele activiteiten. Dongeradeel Sociaal had in haar alternatieve begroting geld vrijgemaakt om het gebouw Het Bolwerk te behouden als activiteitencentrum. Een amendement van die strekking kreeg toen geen steun van de andere partijen in de raad. Het is maar de vraag of een nieuwe exploitant de stichting Welzijn kan overtuigen om weer terug te keren naar de binnenstad van Dokkum, nu de verhuizing per 1 januari aanstaande definitief is. Toch krijgt de eventuele nieuwe exploitant een half jaar extra om de plannen uit te werken.

Zero jongerenwerk stopt ook
Door de veranderingen stopt Zero jongerenwerk met alle jongerenactiviteiten. Ook moet de stichting de kerstwerkzaamheden aanpassen. Alle activiteiten vervallen omdat het jongerenwerk niet meer in het gebouw ‘het Bolwerk’ terecht kan. Door te verhuizen naar een kleine ruimte en komen alle jongerenactiviteiten te vervallen. Zero had nog gehoopt om een deel van de activiteiten verplaatsen naar de basisscholen maar dat is niet gelukt. Ook de jongeren zullen dus op zoek moeten naar een nieuw onderkomen. Ook zij zouden op termijn weer in het Bolwerk terecht kunnen, maar ook dit hangt af van de definitieve plannen in maart.

Deel dit bericht:

Begin januari duidelijkheid over definitieve doorstart Sionsberg


Een doorstart voor ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum lijkt steeds reëler. Dat bevestigen de curatoren die het faillissement behandelen zelf nu ook. Hans Silvius en Matthijs Sturms – die het faillissement van zorggroep Pasana behandelen – willen op 2 of uiterlijk 5 januari een definitieve keuze maken over een doorstart van ziekenhuis De Sionsberg. “We willen geen avonturiers. Partijen moeten de nodige ervaring hebben in het aanbieden van zorg”, aldus Silvius. Wie de twee partijen zijn willen ze niet zeggen.

Focus op medische zorg voor ouderen
Er hadden zich bij de curatoren tien kandidaten gemeld, die interesse hebben getoond om in de Sionsberg een doorstart te maken. Inmiddels hebben de curatoren die lijst ingekort tot twee kandidaten. “Dit zijn beiden gerenommeerde kandidaten, die bekend zijn met de exploitatie van gezondheidscentra. Beide kandidaten hebben nu de gelegenheid hun plannen nader uit te werken”, aldus de curatoren in een persbericht. “Beide plannen bieden een reëel perspectief voor een doorstart”, licht Silvius toe. Vanwege de vergrijzing van Noord Oost Friesland hebben beide kandidaten hun focus op medische zorg voor ouderen. In beide plannen wordt uitgegaan van een nauwe samenwerking met de lokale huisartsen en samenwerking met het verpleeghuis. “Alleen anderhalvelijnszorg is niet genoeg”, aldus Silvius. Het lijkt erop dat huisartsen vooral veel meer moeten gaan doen en dat er minder naar het ziekenhuis wordt doorverwezen.

Op 12 januari definitieve overdracht
Vanaf de faillissementsdatum, 28 november 2014, hebben de curatoren in het faillissement van Zorggroep Pasana het Ziekenhuis de Sionsberg te Dokkum in afgeslankte vorm open gehouden. De dienstverlening is beperkt tot poliklinische spreekuren. Curatoren zullen de exploitatie van de Sionsberg op 12 januari 2015 beëindigen. Zoals het er nu naar uitziet is er een redelijke kans dat er voor die datum al een doorstart kan plaatsvinden. De curatoren komen aanstaande dinsdag met een eerste faillissementsverslag naar aanleiding van de ondergang van zorggroep Pasana. Dan komen details over de hoogte van de schuldenlast mogelijk ook naar buiten. “Voor datgene dat verkocht wordt willen we een goede prijs hebben”, aldus Silvius. Toch is niet het hoogste bod leidend bij de verkoop van het ziekenhuis zeggen de curatoren.

Beide partijen in gesprek met medische staf
De beide – nog onbekende – partijen zijn alle twee in gesprek met de medische staf. Dat bevestigt stafvoorzitter Jan Leendert Brouwer. Curator Silvius: “ze liften mooi mee in de plannen die de beide partijen hebben”. Zelf zit de medische staf niet aan de onderhandelingstafel. “We zijn artsen, geen economen”, aldus Brouwer. “Beide plannen kunnen de continuïteit van zorg garanderen en dat is goed nieuws”, aldus Brouwer. Het plan van de artsen kan op veel draagvlak van de bevolking rekenen, maar met dit specifieke plan is dus geen bieding gedaan. Het is goed mogelijk dat een externe partij namens de artsen bij de curator aan tafel zit.

Zorgverzekeraar De Friesland blijft hoofdrol spelen bij acute zorg
Er blijft nog steeds een hoofdrol voor zorgverzekeraar De Friesland als het gaat om de acute zorg. Dat bevestigt ook de curator. Voor acute zorg die 24 uur per dag, 7 dagen per week open kan zijn, is ongeveer een tot anderhalf miljoen euro per jaar nodig van de zorgverzekeraar. Op dit moment wil de zorgverzekeraar die voor een doorstartend ziekenhuis niet betalen. De medische staf kan die zorg zelf niet betalen, maar wil de acute zorg in Dokkum wel behouden. “Acute zorg is wat ons betreft noodzakelijke zorg”, aldus Brouwer. Omdat De Friesland de duidelijkheid niet wil bieden, zijn inmiddels meer dan duizend mensen overgestapt van zorgverzekeraar De Friesland naar andere partijen.

Sionsbergdag op 17 januari
Inwoners en zorgverleners in Noordoost-Friesland kunnen zaterdag 17 januari aanstaande nog hun inbreng geven over het ‘herontwerp’ van De Sionsberg. Zorgbelang Fryslân heeft de eerste stappen gezet om zo veel mogelijk mensen bij de planvorming te betrekken. De komende weken worden overal in Noordoost-Friesland gesprekken gevoerd met de inwoners over het plan. In de eerste week van januari zijn er vrije inloopavonden voor iedereen die mee wil denken over de zorg in de regio. Op zaterdag 17 januari wordt het definitieve plan door groepen inwoners en zorgprofessionals opgesteld en aan de gemeenten en zorgverzekeraar aangeboden. De plannen worden door de curator in ieder geval niet meegenomen, die trekt zich vanaf 12 januari aanstaande terug wanneer een doorstart succesvol is.

Eerdere berichten over het faillisement van De Sionsberg:
Sionsberg: curator neemt eerste harde besluiten
Saamhorige manifestatie; curator zet deuren Sionsberg open
Draagvlak plannen medische staf neemt provinciale vormen aan
Sionsberg: Hoefsmit is medische staf voor met faillissement
Kort geding en vlaggen halfstok om Sionsberg
Volop acties voor ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum
Persconferentie Sionsberg: ‘bestuur vraagt zelf faillissement aan’ (Achtergrond)
Ondernemers over Sionsberg: ‘minimaal Harlingen-plus variant’
Bestuurlijk spel om ziekenhuis De Sionsberg in cruciale fase (Achtergrond) 

Deel dit bericht: