Bij verenigingen en stichtingen zijn achter de schermen vaak vele vrijwilligers actief betrokken. In-Dokkum gaat in deze nieuwe rubriek op zoek naar achtergrondverhalen van verenigingen én de mensen die actief zijn binnen die vereniging. Soms als drijvende kracht, soms als helpende hand. Deze week een gesprek met Eelke Nutma, directeur bij Stichting Welzijn Het Bolwerk.

Van Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel naar Stichting Welzijn Het Bolwerk
‘We zijn ergens in de jaren tachtig begonnen, dus we bestaan al heel lang. We zaten toen nog in het gebouw Het Bolwerk en onze naam was Stichting Welzijn Ouderen Dongeradeel. Vroeger was dat gebouw het kerkelijk bijgebouw van de gereformeerde gemeente uit Dokkum”, vertelt Eelke Nutma. Het motto van de stichting is: ferbynt en beweecht minsken. Ze werken in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. De mienskipwurkers bieden actief ondersteuning bij het realiseren van ideeën en plannen in de dorpen en wijken. Ze adviseren en verbinden. “We worden door de gemeente betaald om dingen te doen voor mensen die hulpvragen hebben waar ze zelf niet mee uit de vingers komen. Dat was eerst voornamelijk voor ouderen en later kwam de Tille erbij, dus toen gingen we ons ook op jongerenwerk richten. Die zijn uiteindelijk gefuseerd tot wat nu Het Bolwerk heet. En daarna is het ouderenwerk van Dantumadeel er ook bij gekomen”, legt Eelke Nutma uit.


Activiteiten
Bij de stichting wordt er van alles gedaan. “We spreken altijd met de gemeente af wat de opdracht is. We doen nu aan opbouwwerk in de dorpen en steden in beide gemeenten. We hebben ook nog steeds jongerenwerk en we helpen mantelzorgers die extra hulp nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen of lotgenotencontact willen hebben. Dit doen we dan via mantelzorgcafé’s. Verder organiseren we Alzheimercafé’s met andere partijen erbij, maar we helpen bijvoorbeeld ook mensen die hulp nodig hebben met formulieren. Dit noemen we de formulierenbrigade en dit zijn vrijwilligers die mensen helpen met het invullen. Daarnaast zijn er vrijwilligers die mensen willen opzoeken en een maatje kunnen worden en dat is ook een manier waarop wij mensen aan elkaar verbinden om bijvoorbeeld gezellige dingen te doen”, vertelt Eelke enthousiast.

Vrijwilligers en leerbedrijf
De organisatie bestaat uit tien mienskipwurkers en ongeveer 200 vrijwilligers die er aan de slag zijn met van alles en nog wat. “We hebben ook een vrijwilligerssteunpunt voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen, maar zelf niet weten wat ze willen. Wij helpen ze dan via digitale zoekmachines om vrijwilligerswerk te vinden. En als iemand er zelf niet uit kan komen, kan diegene ook op gesprek komen om te kijken wat de mogelijkheden zijn en wat het beste bij iemand past. Dit geldt voor alle leeftijden, dus je hoeft er niet specifiek 65 plus voor te zijn”, benadrukt Eelke. De stichting is ook een SBB erkend leerbedrijf en dit betekent dat ze aan alle voorwaarden voldoen om leerlingen een volwaardige leerwerkplek te bieden. “Wij hebben stagiaires van het MBO en HBO en afhankelijk van de studie helpen zij één of twee dagen per week. In Bolwerk Noord is een buurtkamer, een inloop voor mensen die wat gezelligheid willen opzoeken of het moeilijk vinden om met mensen in contact te komen. Daar kan je gewoon heen gaan en dan kom je steeds verder door te praten”, vertelt Eelke Nutma.

Doelen en corona
“Wij willen dat mensen hun pad kunnen vinden in de maatschappij door mee te doen aan de dingen die ze graag willen doen. Dat klinkt heel simpel, maar het is voor veel mensen best wel ingewikkeld. Wij proberen een keten van steun te versterken zodat mensen zelf weer hun eigen pad kunnen vinden. Dat is in feite wat wij graag willen, dat mensen een stukje plezier terugkrijgen in hun leven”, vertelt Eelke Nutma. Door corona konden veel fysieke activiteiten niet doorgaan. Vorig jaar werden er elke maand cafés en bijeenkomsten gehouden. Ze zijn toen begonnen met het bellen van mensen en er waren ongeveer dertig vrijwilligers die hielpen met deze belronde. Zo konden ze toch nog vragen hoe het met de mensen ging en of ze ook ergens mee zaten of tegenaan liepen. “We hebben in beide gemeenten zo’n 1100 mensen aan de telefoon gehad en dan zijn er mensen die niet meer gebeld hoeven worden of mensen die wel extra hulp nodig hebben. Toen hebben we met verschillende thuiszorgorganisaties samengewerkt en flyers rondgebracht om te kijken of er mensen graag gebeld wilden worden”, vertelt Eelke.

Jongerenwerk en Bibliotheek
“Voor jongeren van 5/6 tot 25/25 jaar organiseren we leuke dingen. Dan hebben we fundagen en na die bijeenkomsten komen er ook vanzelf andere onderwerpen ter sprake. Dat jongerenwerk doen we niet alleen waar jongeren rondhangen, maar dat doen we ook op scholen. We komen regelmatig langs in de pauzes op het middelbaar en voorgezet onderwijs om een praatje te maken. Op die manier proberen we hen te helpen met de vragen die ze hebben of de dingen waar ze tegenaan lopen”, licht Eelke toe. Ook werkt de stichting nog samen met de Bibliotheek om mensen die taal moeilijk vinden iets bij te leren door taalmaatjes te vinden. In de Bibliotheek is ook een inloop genaamd “Freegje mar!”.