Bij verenigingen en stichtingen zijn achter de schermen vaak vele vrijwilligers actief betrokken. In-Dokkum gaat in deze nieuwe rubriek op zoek naar achtergrondverhalen van verenigingen én de mensen die actief zijn binnen die vereniging. Soms als drijvende kracht, soms als helpende hand. Deze week een gesprek met Gerard Timmerman, voorzitter bij stichting Voedselbank Dokkum. 

Een steuntje in de rug
“De Voedselbank is opgericht in 2010 om mensen die het niet breed hebben, een steuntje in de rug te geven. Eenmaal in de 14 dagen kunnen klanten bij ons een pakket levensmiddelen krijgen. Dit is aanvulling op hun boodschappen die ze moeten doen”, vertelt Gerard Timmerman. Hier voegt hij aan toe: “Wij zamelen voedsel in. Dat krijgen wij van particuliere, voedingsmiddelenbedrijven, supermarkten, boeren, verenigingen, scholen en kerken die inzamelingsacties voor ons houden. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de provinciale en landelijke vereniging van voedselbanken. Langs die weg ontvangen wij houdbare en ook verse groenten, zuivel en vlees.


Aanmelden en voorzitterschap
Je kunt je via de website of telefonisch aanmelden om klant te worden van de Voedselbank. “Je krijgt dan bezoek van één of twee van onze vrijwilligers die gaan bekijken of je in aanmerking komt voor voedselhulp van ons. Een eenpersoonshuishouden mag netto, na aftrek van vaste lasten en dergelijke, slechts 50 euro per week overhouden om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Bij meerdere personen in een huishouden is dat bedrag hoger. Dit alles bespreken de bezoekers van de Voedselbank (screeners) met de klant”, legt Gerard uit. “Ik zelf ben de voorzitter en zorg er samen met de andere bestuursleden voor dat alle vrijwilligers hun werk goed kunnen doen. Dat er voldoende voedsel binnenkomt om iedere 14 dagen uit te kunnen delen. Dat het gebouw in goede staat is en dat er contacten zijn met iedereen die ons wil ondersteunen en wij onderhouden ook de contacten met andere Voedselbanken”, vertelt Gerard Kloosterman.

Coronatijden
Ook voor de Voedselbank waren de coronatijden lastig. “Allereerst om onze vrijwilligers, die veelal op leeftijd zijn, te beschermen tegen corona. Een aantal maanden tijdens de eerste golf hebben wij daarom de pakketten bezorgd bij de klanten. Vanaf de tweede golf hebben wij de klanten wel laten komen, maar mochten er slechts 2 klanten tegelijkertijd binnen en zowel de vrijwilligers als de klanten moesten mondkapjes dragen en handen wassen. Een aantal vrijwilligers hebben zich ook tijdelijk teruggetrokken, omdat ze hun gezondheid terecht het allerbelangrijkst vonden”, beaamd Gerard.

Doel en toekomst
Bij de Voedselbank zamelen ze gratis voedsel in dat ook weer gratis aan de klanten wordt uitgeteld. “Dat kunnen we bereiken dankzij de inzet van ruim 40 vrijwilligers. Dat niemand in armoede hoeft te leven is ons doel. Dat iedereen dagelijks een gezond pakket levensmiddelen heeft om goede en gezonde maaltijden te kunnen maken”, vertelt Gerard enthousiast. Voor de toekomst denken we na hoe wij onze potentiële klanten nog beter kunnen bereiken. Er leven veel meer mensen in armoede in onze gemeente dan wij van een pakket levensmiddelen voorzien, Er komen dus meer mensen in aanmerking voor onze hulp, aldus Gerard Timmerman over de Voedselbank.