In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt René Werkhoven over de longfunctieafdeling van de Sionsberg en de behandelingen die zij aanbiedt.

Polikliniek Longgeneeskunde van Sionsberg richt zich op de diagnose, behandeling en zorg voor patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen en de ademhaling. “Luchtwegproblemen omvatten een breed scala aan aandoeningen, van de veelvoorkomende verkoudheid en bronchitis tot ernstige aandoeningen zoals astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), longkanker en interstitiële longziekten. Wij proberen patiënten te helpen bij het herwinnen van hun ademhaling om zo weer een betere kwaliteit van leven te bereiken.”

Longfunctieonderzoeken
Een diagnose wordt gesteld aan de hand van een longfunctieonderzoek. Maar wat is dat precies? “Een longfunctieonderzoek, bij voorbeeld spirometrie, is een medische test die wordt uitgevoerd om de functie van de longen te beoordelen,” vertelt René. “Het geeft de longartsen informatie over de werking van de longen van de patiënt, zoals bijvoorbeeld het volume van de longen, de mate van eventuele luchtwegvernauwing en gevoeligheid van de luchtwegen. Op deze manier kunnen we aandoeningen die de ademhalingscapaciteit beïnvloeden, zoals COPD en astma, diagnosticeren.”

Mondstuk op mond en knijper in neus
De longfunctie wordt gemeten met een apparaat waarbij de patiënt een mondstuk op de mond heeft en een knijper op de neus. Na het onderzoek volgt er een aansluitend gesprek met één van de drie longartsen van de afdeling, die klachten uitvraagt, lichamelijk onderzoek doet en zo nodig medicatie voorschrijft. “Zodra de diagnose is gesteld, wordt een behandelplan opgesteld dat kan variëren van medicatie en zuurstoftherapie tot chirurgische ingrepen in ernstigere gevallen, zoals longtransplantaties. Die vinden dan plaats in de omliggende ziekenhuizen, maar de voor- en nazorg doen we gewoon in de Sionsberg.”

‘Gewoon’ in de Sionsberg
‘Gewoon’ in de Sionsberg, daar houden ze bij de polikliniek Longgeneeskunde wel van. In de Sionsberg werkt namelijk hetzelfde personeel als in het MCL, maar in Dokkum biedt men versnelde toegang tot dezelfde hoogwaardige zorg. “Wat onze kliniek in de Sionsberg onderscheidt, is de laagdrempeligheid: hier kun je makkelijk een afspraak maken en kun je als patiënt vaak ‘sneller te plak’. Bovendien heeft de Sionsberg het voordeel van gratis én voor de deur parkeren. Dat is ontzettend efficiënt werken,” vertelt René enthousiast. Hij benadrukt dat de efficiëntie van longgeneeskunde bovendien te danken is aan de naadloze regionale samenwerking. “Onze polikliniek werkt samen met de maatschap longartsen uit de regio, die al meer dan 25 jaar samenwerkingsverbanden heeft met alle ziekenhuizen in regio. Onze patiënten zijn zo verzekerd van optimale, accurate en precieze zorg.”

Post-COVID
Naast spirometrie worden er in de Sionsberg ook andere tests gedaan om te kijken hoe gevoelig de longwegen van patiënten zijn. Met dit soort onderzoeken wordt bijvoorbeeld astma in kaart gebracht. René merkt dat hij de laatste tijd krijgen ook veel post-COVID patiënten over de vloer krijgt. “Zij hebben vaak wisselende klachten, zoals vermoeidheid, benauwdheid en hoesten. Ze hebben vaak ontzettend veel baat bij een spirometrie of een ander luchtwegenonderzoek, omdat we op die manier duidelijker in beeld krijgen waar patiënten voornamelijk last van hebben.

CASPIR-cursus
CASPIR is een cursus voor de huisartsenpraktijk om de kennis en vaardigheden van de uitvoering, beoordeling en interpretatie van longonderzoek te onderhouden. De cursus is voor huisartsen (en/of verpleegkundig specialist) die in samenwerking met de praktijkondersteuner – praktijkverpleegkundige of doktersassistente in een praktijk het longfunctieonderzoek uitvoeren en beoordelen. Binnen SNZ is het voor de cursisten mogelijk een dagdeel mee te kijken. Een mooie manier om te kijken hoe de uitvoering van het longfunctieonderzoek gaat en dat de cursist weer op de hoogte wordt gebracht over de nieuwste richtlijnen.