Nieuwe sportcentrum Tolhuispark begin 2018 open

2016nieuwontwerpsporthal
Vanwege de positieve resultaten van de aanbesteding voor een nieuwe sporthal stelt het college van B & W volgende week donderdag 7 juli voor om tijdens de raadsvergadering van volgende week een krediet beschikbaar te stellen van €4.556.130 voor de realisatie van het sportcentrum Tolhuispark in Dokkum. Op grond van het advies van de gunningscommissie besloot het college voorlopig de opdracht tot ontwerp, bouw, onderhoud en exploitatie van het sportcentrum aan de combinatie Optisport/Bouwgroep Dijkstra Draisma te gunnen. De verwachting is dat de nieuwe sporthal begin 2018 in gebruik wordt genomen.

Vertraging
Door het uiterst scherpe budget dat de gemeenteraad heeft vastgesteld, zijn er uiteindelijk twee inschrijvingen gedaan, waarvan één inschrijver werd geweigerd. Deze partij spande vervolgens tevergeefs een kort geding aan tegen de gemeente. Ook deze omstandigheid heeft helaas tot extra vertraging geleid. Door de vondst van resten van nederzetting gevonden bij het zwembad werd het proces eerder ook vertraagd. De afspraken met de tijdelijke exploitant van het zwembad zijn daardoor langer van kracht. Ook de druk op de planning waarbij is uitgegaan van oplevering en ingebruikname in 2017 nam hierdoor verder toe.

Bij het zwembad
In de aanbesteding voor het nieuwe sportcentrum Tolhuispark is uitgegaan van een geïntegreerde overeenkomst waarin de ontwerp-, ontwikkel-, realisatie en exploitatiefase inclusief onderhoud van het project als één opdracht worden aanbesteed. Het project heeft betrekking op het ontwerpen, realiseren, onderhouden en exploiteren van een sportcentrum, door nieuwbouw te realiseren aan het bestaande zwembad met horecaruimte. De nieuwbouw bestaat uit een sporthal ( 24 x 44 m¹), een verenigingsruimte voor korfbalvereniging De Granaet en ondersteunende ruimten. In een presentatie halverwege juni werden de eerste schetsen van het nieuwe centrum vertoond.

Eerder over hetzelfde onderwerp:
Een partij over voor bouw nieuwe sporthal bij zwembad
Resten van nederzetting gevonden bij zwembad
Aanbesteding voor nieuwe sporthal Dokkum van start
Nieuwbouw sporthal de Trimmer in 2017 gereed
Volop belangstelling voor verbouw De Trimmer

Voor 1 juli duidelijkheid over de Trimmer
Verplaatsing sporthal de Trimmer eindelijk in zicht

2016nieuwontwerpsporthal1

2016nieuwontwerpsporthal2

2016nieuwontwerpsporthal4

2016nieuwontwerpsporthal3

Deel dit bericht:

Burgemeester en wethouders willen IJsfontein op de Markt

IJsfontein2
Het college van burgemeester Marga Waanders en wethouders Albert van der Ploeg, Pieter Braaksma en Pytsje de Graaf blijft bij haar standpunt om de IJsfontein voor Dokkum op de Markt te plaatsen. Dat blijkt uit het voorstel voor de fontein waarover de gemeenteraad donderdagavond een besluit neemt. Een onderzoek naar de alternatieve locaties de Breedstraten, de Zijl, de Bonifatiusbron en de Helling heeft geen beter alternatief opgeleverd. Het gemeentebestuur stelt de gemeenteraad daarom voor om medewerking te verlenen aan de komst van de IJsfontein en daarnaast een bedrag van 400.000 euro te reserveren voor de herinrichting van het plein in Dokkum.

Raad stelde komst uit
Op 31 maart 2016 besloot de gemeenteraad om nog niet akkoord te gaan met de komst van de IJsfontein naar Dokkum. De raad nam een motie aan waarin werd besloten het raadsvoorstel “IJsfontein op de Markt te Dokkum” aan te houden en het college de opdracht te geven het voorstel op verschillende onderdelen aan te vullen. Dat heeft het college nu gedaan. Donderdagavond kan de gemeenteraad uit vier verschillende opties kiezen. Welke keus er ook gemaakt wordt, er is in ieder geval een bedrag van €85.000 nodig is voor een ontwerpteam om een voorlopig ontwerp te maken om de plaatsing van een fontein in Dokkum mogelijk te maken.

Betere invulling voor de Markt
Noch parkeren, noch evenementen, noch andere inhoudelijke kwesties vormen bij voorbaat een onoverbrugbare hindernis voor een totaalplan voor de Markt waarin het kunstwerk IJsfontein een plek krijgt. Ook geven de initiatiefnemers van andere plannen/ideeën aan dat het er primair om gaat dat de Markt een betere invulling verdient dan het nu heeft”, schrijft het college verder in het voorstel. De andere aangedragen locaties hebben te weinig ruimte (De Zijl, De Breedstraten) of beperkte zichtbaarheid (Bonifatiusbron). Ook duurt het langer voordat de IJsfontein op de locaties geplaatst kan worden.

Vier opties
De gemeenteraad krijgt donderdagavond vier opties voorgelegd. Bij optie 1 wordt de totale Markt heringericht in samenhang met een aangepast plan voor de IJsfontein. Daarvoor is een investeringsbudget van 1,5 – 2 miljoen Euro nodig. De tweede optie is dat er in het ontwerp voor de plaatsing van de IJsfontein én de herinrichting van de Markt wordt gezocht naar een logische fasering die voortkomt uit het ontwerp, zodat een afgerond nieuw ingericht deel van de Markt ontstaat. Op een later moment kan de rest van de Markt een nieuwe inrichting krijgen. Volgens een eerste inschatting is daarvoor een investeringsbudget van 800.000 Euro nodig. Het college kiest voor de derde variant. Er wordt wel een totaalplan voor de Markt gemaakt, maar alleen de eerste fase die voorziet in een plaatsing van het kunstwerk wordt in dit stadium gefinancierd. De overige herinrichting wordt later opgepakt. Voor deze optie is een investeringsbudget van 400.000 Euro begroot. De laatste opties is de goedkoopste. Dan wordt de gemeentelijke bijdrage beperkt tot een stelpost van 100.000 Euro voor plaatsing van een fontein op een andere locatie dan de Markt.

Geen uitstel meer mogelijk
De gemeenteraad moet in tegenstelling tot maart van dit jaar donderdagavond in ieder geval wel een besluit nemen om medewerking te verlenen aan een kunstwerk in Dokkum als onderdeel van Kulturele Haadstêd 2018 om in alle Friese Elfsteden een fontein te realiseren. “Imagoschade speelt een rol als Dokkum het niet voor elkaar krijgt om als Friese Elfstedenstad een fontein te realiseren van internationaal allure”, schrijft het college verder. In 2016 moet de planvorming voor de fontein op hoofdlijnen afgerond zijn, wil een goede uitwerking en realisatie (eind 2017/begin 2018) binnen bereik blijven.

In-Dokkum.nl schreef eerder:
Zes insprekers vanwege IJsfontein en herinrichting Markt
‘Plan IJsfontein kan op de Markt, maar aangepast’
Definitief besluit Dokkumer IJsfontein in maart 2016
Wijkraad: ‘wel een IJsfontein, maar minder bomen’
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed onderzoekt impact Markt
Overwegend positieve reacties voor IJsfontein op De Markt
Kunstenaar presenteert ontwerp IJsfontein donderdagavond

Deel dit bericht:

Hoogste punt voor nieuwe appartementencomplex

2016hoogstepunt
Vorige week is het hoogste punt bereikt van het nieuwe appartementencomplex dat aan de Grimma Herna in Dokkum wordt gebouwd. Bouwgroep Dijkstra Draisma ging in januari van dit jaar van start met de bouw van het gebouw en verwacht het medio september op te kunnen leveren. Alle zes appartementen in het gebouw en het penthouse op de bovenste etage zijn inmiddels verkocht. Na de succesvolle realisatie van 27 woningen, een haven en een vergelijkbaar appartementengebouw, maakt de tweede woontoren het Lyceumpark compleet.

De nieuwe bewoners konden vorige week tijdens een kijkersdag alvast een kijkje nemen in hun toekomstige woning met een prachtig uitzicht op de molens en de bolwerken van Dokkum. Een paar weken na de bouwvak kunnen de bewoners de sleutels verwachten en met de inrichting van hun nieuwe woonverblijf aan de slag.

Lees ook:
Bouw appartementencomplex Grimma Herna gestart


2016hoogstepunt1

2016hoogstepunt2

2016hoogstepunt3

Deel dit bericht:

Deelnemers Delfsail passeren Dokkum met grote schepen

2016delfsaildokkum
Wie dinsdagmiddag geluk had, kon meerdere van de deelnemers aan Delfsail in Dokkum zien varen. Verschillende twee- en driemasters passeerden Dokkum via de Dokkumer Ee en een aantal stadsgrachten. Onder de schepen was onder andere Statenjacht ‘de Utrecht’ en de Willem Barentsz te zien. Een bijzonder en eigenlijk ook passend gezicht in Admiraliteitsstad Dokkum. De schepen bleven niet liggen en voeren direct door.

Statenjacht ‘de Utrecht’ is een nauwkeurige historische reconstructie van een 18e eeuws admiraliteitsjacht. Tussen 1997 en 2003 is het schip op traditionele wijze opgebouwd op basis van de originele tekeningen uit 1746. De belangrijkste doelstelling bij de bouw was het bieden van scholing en werkgelegenheid aan jonge mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast had de bouw van het schip nog een ander doel, namelijk het doen van onderzoek naar scheepsbouwmethoden uit de 17e en 18e eeuw. De beste manier om dit te doen was door zelf een uniek cultuurhistorisch monument te bouwen, een écht statenjacht. Daarmee is zij dus een levend, varend monument.

Na zeven jaar is het weer gelukt en vanaf woensdag 29 juni 2016 start de zesde editie van DelfSail van start. DelfSail presenteerd zich als het andere Sail-evenement van Nederland, de Sail met het ‘warme hart’. Er wordt bijzondere aandacht wordt besteed aan de bemanningen die het evenement bezoeken, waaronder veel trainees – jongeren tussen de 15 en 25 jaar – die met hun reis het avontuur aangaan en een kans krijgen om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, internationale vriendschap en onderling begrip voor elkaar. De organisatie verwacht deze editie 600.000 bezoekers in Delfzijl.

2016delfsaildokkum1

2016delfsaildokkum2

2016delfsaildokkum5

2016delfsaildokkum6

2016delfsaildokkum7

2016delfsaildokkum9

2016delfsaildokkum91

Deel dit bericht:

Komst AZC Dokkum opnieuw uitgesteld

azcdokkumDe komst van het asielzoekerscentrum in Dokkum loopt opnieuw vertraging op maakt de gemeente Dongeradeel bekend. Het AZC zou aanvankelijk in het voorjaar van 2017 in Dokkum open gaan, maar die datum is niet meer reëel. Dat heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de gemeente Dongeradeel laten weten. Oorzaak is onder andere te maken de langere landelijke aanbestedingsprocedures. Het is niet duidelijk wanneer Dokkum het AZC dan wel kan verwachten.

Vertraging onbekend
De gemeenteraad stemde in november 2015 in met de komst van het tijdelijk centrum voor 600 mensen voor vijf jaar met een mogelijke verlenging tot tien jaar. Destijds was de verwachting dat het azc in de zomer van 2016 de deuren zou kunnen openen in het Tolhuispark. Later is dit door het COA bijgesteld naar het voorjaar van 2017. Dongeradeel probeert nu duidelijkheid van het COA te krijgen over hoeveel vertraging de planning oploopt.

Plattegrond
De gemeente heeft tot nu toe veel energie gestoken in de voorbereiding voor de realisatie van het azc. Dit heeft inmiddels geresulteerd in een conceptplattegrond voor het azc met een ontwerp voor de terreininrichting en de functionele verdeling. Er is bij de komst van het AZC overigens maar één rolverdeling mogelijk: de gemeente verhuurt als eigenaar de grond en het COA huurt de locatie en treedt op als ontwikkelaar. De gemeente had ook graag zelf op de locatie willen ontwikkelen en zo lokale aannemers een kans willen geven, maar dat staat het COA niet toe.

Eerdere berichten:
Komst AZC Dokkum uitgesteld tot voorjaar 2017
Amper tegengeluid bij behandeling komst AZC Dokkum
Definitief besluit over Dokkumer AZC valt donderdag
Drukbezochte informatiebijeenkomst over AZC Dokkum

Mogelijk opnieuw een tijdelijk AZC in Dokkum

Deel dit bericht: