Dokkumer bruggen op afstand bediend en zonder pauzes


Ook de Dokkumer bruggen worden in navolging van andere toeristische plaatsen in Fryslân op termijn allemaal op afstand bediend. Dat bevestigde wethouder Pytsje de Graaf tegenover deze site. De enige uitzondering is de Woudpoortbrug in juli en augustus. Daar is het ter plaatse zo druk dat er in de zomermaanden nog wel een brugwachter in Dokkum wordt ingezet. De rest van de bruggen – de Altenabrug, Eebrug en Schreiersbrug – worden op termijn centraal vanuit Leeuwarden bediend. Watersporttoeristen hoeven daarnaast op termijn ook geen bruggeld van €5,- meer te betalen en alle pauzes in de brugbediening komen te vervallen.

Door het bruggeld af te schaffen en de pauzes af te schaffen wil de provincie Friesland watersporters nadrukkelijk verwelkomen. De provincie Fryslân liet samen met de gemeente Ferwerderadiel en Dongeradiel een onderzoek uitvoeren door Witteveen en Bos over de vraag of centrale bediening van bruggen in de vaarroute Leeuwarden – Dokkumer Nieuwe Zijlen mogelijk was. Met uitzondering van de Woudpoortbrug blijkt dat dus voor alle bruggen mogelijk te zijn. Voor de brugwachters kan een vervangende functie bij de gemeente Dongeradeel worden gevonden. Uiterlijk in 2020 moet de centrale brugbediening een feit zijn.

De Provincie Friesland gaat alle bruggen bedienen op afstandsbediening. De komende jaren gaan provinciale brugwachters steeds meer werken vanuit centrale locaties in Fryslân. Zij zitten nu vaak ter plaatse bij een brug. De provincie wil haar bruggen stapsgewijs geschikt maken voor bediening op afstand. Deze manier van werken zorgt voor ruimere en eenduidigere openingstijden van bruggen. Ook levert het na voltooiing jaarlijks een besparing op van een half miljoen in personeelskosten. Een gevolg van centrale brugbediening is dat er minder brugwachters nodig zijn. Toch vallen er geen gedwongen ontslagen. Vaste medewerkers behouden hun baan.

Deel dit bericht:

Nieuwe verplaatsbare bankjes op De Zijl

2015nieuwebankjeszijl
Maandagmorgen is op De Zijl in Dokkum een start gemaakt met het plaatsen van nieuwe bankjes. Doordat er op deze locatie steeds vaker evenementen plaatsvinden is er voor gekozen om bankjes te plaatsen die makkelijker verplaatsbaar zijn. Daardoor kan het straatmeubilair veel gemakkelijker worden verwijderd en weer worden geplaatst. De bankjes hebben een zelfde soort uiterlijk als het meubilair dat op andere plaatsen in de Dokkumer binnenstad geplaatst is.

In verband met het plaatsen van het nieuwe meubilair waren in de afgelopen weken dranghekken op De Zijl geplaatst om te voorkomen dat er door automobilisten werd geparkeerd. Elzinga Wegenbouw uit Dokkum kreeg van de gemeente Dongeradeel de opdracht om de nieuwe bankjes te plaatsen. Tegelijkertijd was bouwbedrijf van der Werff maandagmorgen bezig met herstelwerkzaamheden aan het stadhuis van Dokkum.

2015nieuwebankjeszijl4

2015nieuwebankjeszijl3

2015nieuwebankjeszijl2

2015nieuwebankjeszijl1

2015nieuwebankjeszijl5

Deel dit bericht:

Brug Lytse Pyp weer open voor verkeer

2015lytsepypopen7
Na een maandenlange stremming is de brug Lytse Pyp tussen de Oostersingel en de Aalsumerpoort sinds maandagmorgen weer bereikbaar. Autoverkeer hoeft daardoor niet meer om te rijden en parkeren aan de Oostersingel wordt weer een stuk aantrekkelijker. De werkzaamheden aan het totale project zijn nog niet afgerond. Aan de Koornmarkt wordt nog hard gewerkt om de bestrating af te maken, bomen te planten en aan andere afrondende klussen. Tijdens het gehele project waren winkels en bedrijven gewoon bereikbaar, tot grote tevredenheid van ondernemers en bewoners.

Sinds maandagmorgen 21 september was de brug Lytse Pyp gestremd voor het verkeer. De brug tussen de Oostersingel en de Aalsumerpoort verkeerde in slechte staat – er werd onder andere betonrot aangetroffen – en moest daarom net als de kademuren aan de Koornmarkt worden opgeknapt. Om de schade te kunnen verhelpen en om voldoende draagkracht te hebben voor het autoverkeer, moest de Lytse Pyp compleet worden vervangen.
De brug werd opnieuw opgebouwd en het metselwerk werd gerenoveerd. De werkzaamheden werden door Jansma Drachten B.V. uitgevoerd. De gemeenteraad heeft in oktober 2014 besloten € 1.420.000,- beschikbaar te stellen voor de Koornmarkt en omgeving. In dit bedrag zit € 550.000,- voor de brug ‘Lytse Pyp’ en € 600.000,- voor de kademuren van de Koornmarkt.

Eerder over dit onderwerp:
Werkzaamheden deels afgerond: Koornmarkt gevuld met water
Werkzaamheden Koornmarkt gaan in rap tempo
Werkzaamheden aan Koornmarkt gestart
Kabels en leidingen brug Lytse Pyp succesvol verlegd
Toch geld voor opknappen Koornmarkt en omgeving

2015lytsepypopen1

2015lytsepypopen2

2015lytsepypopen3

2015lytsepypopen4

2015lytsepypopen5

2015lytsepypopen6

 

Deel dit bericht:

Glazen Huis van Sinterklaas op de Zijl voor voedselbank

2015glazenhuis
Zaterdag konden kinderen en volwassen net als vorig jaar nieuw speelgoed inleveren bij het “Glazen Huis van Sinterklaas” op De Zijl in Dokkum. Ook kunnen de kinderen de gehele dag hun Hulp-Pietendiploma behalen door het afleggen van een parcours met verschillende oefeningen. Als ze hiervoor slaagden kregen ze een echt diploma, en mochten ze geschminkt worden als Hulp-Piet. Daarnaast kon het publiek ook giften ter plaatse deponeren in een als “zak van Sinterklaas” verpakte melkbus.

Voor kinderen welke hun ouders zijn aangewezen op de voedselbank gaat Sinterklaas vaak voorbij. Het gaat om ca. 200 kinderen in de leeftijd van 0 t/m 15 jaar bij gemeentes Dongeradeel, Dantumadeel en Kollumerland. Om deze groep kinderen die het vaak al zwaar te verduren heeft toch een goede Sinterklaas te bieden, organiseerde de Lionsclub Dokkum Noordoost Friesland op zaterdag de grote speelgoedinzameling. Vanaf maandag 23 november konden bij de plaatselijke speelgoedwinkels ook voorgeselecteerde cadeautjes worden gekocht die door de winkels werden ingezameld. Aan het einde van de dag overhandigde Sinterklaas alle ingezamelde “cadeautjes” aan een vertegenwoordiger van de Voedselbanken.

2015glazenhuis1

2015glazenhuis2

2015glazenhuis3

2015glazenhuis4

2015glazenhuis5

2015glazenhuis6

2015glazenhuis7

2015glazenhuis8

2015glazenhuis9

2015glazenhuis91

2015glazenhuis92

2015glazenhuis93

Deel dit bericht:

Veiligheidsweek afgesloten met markt in gemeentehuis

2015veiligheidsmarkt
Vrijdagmiddag en -avond werd met een veiligheidsmarkt in en rond het gemeentehuis van Dokkum de veiligheidsweek afgesloten. Op de markt kregen bezoekers een indruk van veiligheidsrisico’s en de maatregelen die ze kunnen nemen om hun veiligheid te vergroten. Na een rustige start bezochten uiteindelijk een kleine 200 bezoekers het gemeentehuis. Verschillende instanties waren aanwezig zijn om demonstraties en voorlichtingen te geven.

De politie en de brandweer waren met meerdere voertuigen aanwezig op de Bargemerk. Behalve het bekijken van de voertuigen was er ook de mogelijkheid om in een rookcontainer te ervaren hoe het is waneer er brand uitbreekt. In het gemeentehuis was Raadsma met een stand aanwezig om voorlichting te geven op het gebied van veilig hang- en sluitwerk en het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook de brandwondenstichting had er een stand. Zij gaven informatie en advies over brandveilig leven. Verder was de verkeersveiligheidsorganisatie Responsible Young Drivers met een alcohol- en drugssimulator naar de veiligheidsmarkt gekomen. Deze zogenoemde 3D Tripping neemt je mee in een virtuele wereld waarin je onder invloed van alcohol of drugs vanuit de discotheek naar huis moet rijden.

Van maandag tot en met vrijdag waren er in zowel de gemeente Dongeradeel als Dantumadiel diverse avonden in het kader van veiligheid georganiseerd voor de burgers in Dongeradeel en Dantumadiel. De week begon ook in Dokkum maandag met een preventiebijeenkomst “laat je niet overvallen” voor ondernemers en winkeliers in de IJsherberg in Dokkum. Daar kwamen ruim honderd belangstellenden op af.

2015veiligheidsmarkt4

2015veiligheidsmarkt3

2015veiligheidsmarkt1

2015veiligheidsmarkt5

Deel dit bericht: