Maandagavond 19 juni is de plannenkamer Dokkum van start gegaan. Het initiatief is genomen door een groep van ondernemers, architecten en bewoners uit de binnenstad in samenwerking met de gemeente Dongeradeel. Het doel van de plannenkamer is om op een laagdrempelige manier bewoners en ondernemers van de binnenstad van Dokkum op weg te helpen met bouwplannen in de binnenstad die het cultuurhistorische karakter versterken. Het initiatief geeft invulling aan de ambities van de binnenstadsvisie Dokkum om de kwaliteit te verhogen van een 7 naar een 9! De welstandsnota wordt in overleg met de binnenstad hierop aangepast.

De raad stelde deze visie vorige zomer vast na een uitgebreid proces met ondernemers en bewoners van de binnenstad.  Wethouder Albert van der Ploeg is blij dat de Mienskip nu met het initiatief is gekomen om invulling te geven aan de ambities van de binnenstadsvisie: “De kennis en kunde fan ‘e mienskip is grut, lykas de belutsenens by de binnenstêd. Dizze ynset is fan grutte wearde.” Om verdere invulling te geven aan de ambities van de binnenstadsvisie en die van de plannenkamer zal de gemeente de welstandscriteria voor de binnenstad aanscherpen en verduidelijken.

Op dinsdagavond 25 juli kunnen bewoners en ondernemers vanaf 19.30 uur binnenlopen bij de plannenkamer met hun vragen of ideeën voor bouwplannen. De enthousiaste groep van de plannenkamer is benieuwd en zal na de zomer iedere derde dinsdag van de maand in de bovenzaal van Grandcafé de Waegh (Grote Breedstraat 1) klaar zitten om advies te geven! Belangstellenden kunnen zo binnenlopen, maar plannenmakers kunnen zich ook vooraf aanmelden via het e-mailadres: plannenkamer@dokkum.nl.

Deel dit bericht: