Begroet door feestelijke klanken kwamen meer dan 1000 mensen uit verschillende kerkelijke tradities in de prachtige Bonifatiuskapel samen om het Pinksterfeest te vieren. Een oecumenische viering met de fanfare Oranje en de band Salvation, met pastor Paul Verheijen en ds. Ton van der Wekken met samenzang en luisteren,  met bekende pinksterliederen en opwekkingsliederen.  Een verhaal voor kleinen over Pinkster en een verhaal voor groten over hoe we in aandacht en liefde voor elkaar moeten leven. Aandacht voor de nood in de wereld en een collecte voor een project in Karatara in Zuid-Afrika. Vieren dat God met zijn Geest bij ons wil zijn, een Geest die ons oproept, inspireert en wil helpen om te leven in liefde voor God, de mensen en de wereld.

Het was een viering waarin velen verbondenheid met God, met elkaar en de wereld hebben ervaren. Het samen koffiedrinken na afloop in het zonnige park was een prachtige afsluiting.