Jikke Sijtsma
Op 1 augustus jongstleden was het precies vijftig jaar geleden dat Jikke Sijtsma uit Dokkum in dienst trad bij kapper Stormer. Vandaag – woensdag 26 augustus – werd ze door Herman Stormer in het zonnetje gezet. De geboortedag van de eerste generatie Stormer, die haar een halve eeuw geleden aannam.

Met moeder mee
Toen Jikke Sijtsma solliciteerde bij de eerste generatie Stormer in 1970 ging het er anders aan toe dan nu. Haar moeder ging mee naar het sollicitatiegesprek. “As dy wat frege wurdt, moatst wol netjes antwurd jaan”, kreeg ze als boodschap mee. Op 1 augustus werd ze aangenomen als leerling-kapster en startte met vier dagen werken en een dag school.  Het was het begin van een lange loopbaan waarin ze drie generaties Stormer meemaakte.


Handwerken
In die vijftig jaar veranderde er veel: de klanten, technieken en salon gingen elk een hele verandering door. Sijtsma kan zich nog bijvoorbeeld goed herinneren dat er in haar begintijd nog rood bloemetjesbehang in de salon aanwezig was. En het was heel wat drukker in de salon, want in Dokkum waren maar drie kappers. De klanten waren ook wat geduldiger en het kwam geregeld voor dat de vrouwen het handwerken meenamen tijdens een bezoek aan de salon. “Der koe doe folle mear. We hawwe hjir in hiele protte wille hân”, vertelt ze.

Verbeterde producten
Hoewel de basisdingen gelijk zijn gebleven, is er in vijftig jaar tijd veel vooruitgang in de salon geweest. Konden de kappersstoelen in de beginperiode nog geen kant op, later konden ze worden gedraaid en inmiddels kunnen ze zo flexibel dat alles er mee kan. Ook de producten verbeterden sterk. De kapster kan zich de geur van de ammonia waarmee het haar voorheen werd geverfd nog goed herinneren. “En mei Kryst hiest de hiele hannen iepen fan de chemische tafoegingen”, vertelt ze. “Dat is no lokkich net mear sa”.

Coronatijd
In alle jaren dat ze actief was bij Stormer, was ze nog nooit zo lang afwezig als tijdens de coronatijd. Alle kapsters zaten zeven weken thuis en al die tijd kon er niet geknipt worden. In deze periode pakte Sijtsma de telefoon en belde samen met haar collega’s een groot deel van de klanten op. “Dat hawwe se allegear hiel bot waardeert”. Met name bij de wat oudere klanten komt de kapster ook thuis, of in het verzorgingshuis. Die band met klanten is ook iets wat het werk al die tijd zo leuk maakt. “Se fertelle my soms dingen, dy soe ik noait oan de kapper fertelle”, aldus Sijtsma.

Pensioen
Voorlopig blijft Jikke nog actief in de salon. Ze leverde wel wat uren in, zodat ze wat meer vrijheid kreeg. Het pensioen is ook in zicht. In 2021, als ze 66 jaar en vier maanden oud is, stopt ze definitief met werken. “Dan haw ik it ek wol lang genôch dien”, lacht ze. En het geheim van zo’n lange loopbaan? “Ik bin gjin jobhopper. It hat altyd goed foldien”.