Titus Brandsma wordt a.s. zondag 15 mei heiligverklaard door Paus Franciscus. Deze plechtigheid zal plaatsvinden tijdens de Eucharistieviering in de Sint Pieter te Rome. Niet alleen in het Vaticaan, maar ook in Dokkum wordt de heiligverklaring groots gevierd. De nieuwe heilige wordt zondagavond geëerd in het grootste religieuze monument dat hij naliet in Nederland: de Bonifatiuskapel te Dokkum.

Wie was Titus Brandsma?
Brandsma werd in 1881 als Anno Sjoerd Brandsma geboren in Oegeklooster als telg van een Fries boerengeslacht. Op zijn veertiende trad hij in in de Orde van de Karmelieten, in een klooster vlakbij de stad Oss in Noord-Brabant. Hij kwam uit een vroom katholiek gezin; niet alleen hij, maar ook zijn broer en twee van zijn zussen gingen het klooster in. Bij de Karmelieten nam Brandsma de naam van zijn vader aan: Titus. Na het behalen van zijn doctorsgraad werd hij benoemd tot professor van geschiedenis en wijsbegeerte aan de Universiteit van Nijmegen. Hier heeft hij de geschiedenis van de Nederlandse mystiek op de kaart gezet. Daarnaast was Brandsma zijn hele leven zeer actief in de lokale gemeenschap: hij stichtte een lyceum, hij professionaliseerde lokale dagbladen en hij richtte een volksbibliotheek op voor de minderbedeelden. Bovendien zette hij zich in voor de bevordering van de Friese cultuur en natuur en de katholieke journalistiek. In Dokkum stond hij vooral bekend als de drijvende kracht achter de herleving van de Bonifatiusbedevaarten (1926) en de bouw van de Bonifatiuskapel (1934). Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, werden Nederlandse kranten verplicht NSB-advertenties op te nemen in hun oplagen. Brandsma riep de kranten op deze advertenties te weigeren en hun eigen identiteit te behouden. Gevolg hiervan was zijn arrestatie door de Duitse bezettingsautoriteiten. Hij kwam in 1942 op 61-jarige leeftijd om het leven in concentratiekamp Dachau.


Heiligverklaring
Vanwege zijn martelaarschap en zijn felle verzet tegen het nazisme is Brandsma in 1985 al zalig verklaard. In de afgelopen jaren is er door katholieke deskundigen onderzoek gedaan naar de genezing van pater Michael Driscoll uit Florida. Bij hem werd een zeer agressief en kwaadaardig melanoom geconstateerd, met uitzaaiingen in zijn lymfeklieren. Zijn religieuze gemeenschap startte een intensieve gebedsactie voor zijn genezing op voorspraak van Titus Brandsma. Eind november 2019 genees Michael Driscoll. Het deskundigenteam noemt deze genezing “medisch onverklaarbaar” en erkent dat deze als wonder is geschied op voorspraak van Titus Brandsma. Deze erkenning van een wonder is de doorslaggevende stap geweest in het proces tot heiligverklaring, want op 4 maart 2022 heeft het Vaticaan de heiligverklaring van Titus Brandsma definitief bekendgemaakt.

De heiligverklaring in Vaticaanstad begint om 10.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 2. De viering in Dokkum vindt plaats in om 19.00 uur in de Bonifatiuskapel. Tijdens de dienst vindt de inhuldiging van de Titus Brandsma Pelgrimskapel plaats en wordt een nieuw glas-in-loodraam voor Titus Brandsma onthuld door pastoor Paul Verheijen en PKN-dominee/leken-Karmeliet Herman de Vries. Hieronder vindt u alvast een afbeelding van het glas-in-loodraam. U bent van harte welkom de viering bij te wonen, zodat u het glas-in-loodraam in het echt kunt bewonderen.