Vanaf 1 november vindt er groot onderhoud plaats aan de Schreiersbrug. Gelijktijdig gaat de brug over op afstandsbediening vanuit de provinciale bedienpost in Leeuwarden, it Swettehûs. Vanwege deze werkzaamheden wordt de Lauwersseewei N361, de parallelweg en de onderdoorgang Tichelwei twee keer een periode gestremd.

Werkzaamheden
Tijdens de stremmingen worden verschillende renovatiewerkzaamheden aan de brug uitgevoerd. Onder andere wordt het beton schoongemaakt en de betonschade in de onderdoorgang hersteld. Ook vinden er graafwerkzaamheden plaats voor kabels en leidingen, worden de rij-ijzers vervangen en aanvullende asfalt onderhoud ter hoogte van de Trekwei.


Stremmingen
De eerste stremming staat gepland van 31 oktober 18:00u tot 8 november 6:00u. Het betreft dan de N361 tussen de rotonde Lauwerseewei / Rondweg-Noord en rotonde Centrale-as. Ook de parallelweg ter hoogte van de Schreiersburg, Hogedijken tot de Harddraversdijk is dan gestremd voor autoverkeer, evenals de onderdoorgang Tichelwei. Fietsers kunnen wel gebruikmaken van de onderdoorgang en het andere wegverkeer wordt omgeleid middels omleidingsborden.

Tijdens de tweede stremming, van 6 tot en met 10 december, is er een omleiding voor het stuk tussen de rotonde Lauwerseewei / Rondweg-Noord en rotonde Centrale-as, evenals ter hoogte van de Schreiersbrug, Hogedijken tot Harddraverspark.