Visie Dokkum
Het college van de gemeente Noardeast-Fryslân gaat starten met een plan van aanpak voor het project ‘Visie Dokkum’. Daar is volgens het college behoefte aan. “Het is de uitdaging om alle kansen en mogelijkheden zo volledig mogelijk te benutten en te combineren. Diverse initiatiefgroepen zijn al bezig met de visievorming voor Dokkum. Dit juicht de gemeente toe. Door de visie kunnen alle initiatieven samenkomen”, zo schrijft de gemeente in haar persbericht.

Inwoners, ondernemers, bedrijven en organisaties uit Dokkum worden volgens de gemeente gevraagd om mee te praten. Het bureau Weusthuis en Partners uit Groningen begeleidt het hele traject. De verwachting is dat de definitieve versie klaar is in de tweede helft van 2021.