Bij verenigingen en stichtingen zijn achter de schermen vaak vele vrijwilligers actief betrokken. In-Dokkum gaat in deze nieuwe rubriek op zoek naar achtergrondverhalen van verenigingen én de mensen die actief zijn binnen die vereniging. Soms als drijvende kracht, soms als helpende hand. Deze week een gesprek met Arnold Wiegersma, jeugdleider bij Damclub Dokkum-Rinsumageest. 

Fusie en aanmelding


Damclub Dokkum-Rinsumageest is een nieuwe club die is ontstaan in 2021 na een fusie tussen de beide damclubs van Dokkum en Rinsumageest. “Dammen is een prachtige denksport en het is goed voor je brein. Als je het spelletje begrijpt zie je de ongelooflijke mogelijkheden die het damspel biedt. Wij bieden onze leden de mogelijkheid om in onderling verband, maar ook op provinciaal en landelijk niveau, te dammen. Iedereen kan lid worden en er wordt op elke niveau gespeeld. Een telefoontje naar een van de bestuursleden is voldoende om lid te worden”, vertelt Arnold Wiegersma enthousiast.

Damsport staat onder druk

“We willen in de regio Noardeast Fryslan jong en oud de mogelijkheid bieden om te dammen. DC Dokkum-Rinsumageest heeft ook een actieve jeugdafdeling. We vinden het belangrijk om ook de jeugd in aanraking te laten komen met het dammen. De damsport staat onder druk. Er komen maar weinig (jonge) leden bij”, benadrukt Arnold. Ik zelf ben jeugdleider. De rest van het bestuur bestaat uit voorzitter Klaas de Vries, secretaris Dirk Albert Zijlstra en penningmeester Henk Elgersma. Voor de toekomst willen wij als bestuur de damsport op de kaart houden in de regio Noardeast-Fryslân.