Het college van Burgemeester en Wethouders van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân vestigt zich in Dokkum. Dat was een van de afspraken die dinsdagmiddag in de trouwzaal van het stadhuis in Dokkum door de vier verschillende gemeenten werd bevestigd. Het bestuurlijk centrum van Noardeast-Fryslân komt in Dokkum. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân zal vergaderen in het gemeentehuis in Kollum, in ieder geval tot het moment waarop er duidelijkheid is over de huisvesting van de nieuwe gemeente. Voor het gemeentehuis in Kollum is gekozen omdat de raadszaal van Kollum de minste aanpassingen nodig heeft.

Gemeente Noardeast-Fryslân
Dinsdagmiddag ondertekenden de colleges van B&W van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. de dienstverleningsovereenkomst (dvo) die de samenwerking regelt tussen de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân ontstaat op 1 januari 2019 als gevolg van de herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. Dantumadiel blijft zelfstandig en gaat diensten afnemen van Noardeast-Fryslân. Aan de besluitvorming ging het afgelopen jaar een uitvoerig voortraject met colleges en raden vooraf. Alle vier de raden hebben unaniem ingestemd met dit voorstel.


Vier gemeentehuizen
Vanuit de ambtelijke organisatie is de wens geuit om het ambtelijk apparaat op termijn zoveel mogelijk op 1 locatie te vestigen, met satellieten in een aantal dorpen. De stuurgroep en de colleges hebben hier nog geen besluit over genomen en dus wordt er nog gewerkt op vier gemeentehuizen. De komende maanden wordt er wel een visie voor de huisvesting ontwikkeld.

Deel dit bericht: