Vrijdagmiddag 13 mei werd een cheque van €3000,- door Lionsleden overhandigd aan Coby van der Laan, voorzitster van het Jeugdfonds Sport & Cultuur en Rainer de Groot, coördinator van hetzelfde fonds. De opbrengst was te danken aan de badeendjesrace, die tijdens Koningsdag 2022 werd gehouden. De verkoop van lootjes gebeurde door scholen en sportclubs uit de omgeving die daarmee ook een eigen bijdrage verdienden.

Het goede doel voor dit jaar was Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met sportieve of creatieve activiteiten. Voor die kinderen en jongeren betalen ze de contributie / het lesgeld en in sommige gevallen de benodigdheden zoals voetbalkleding of dansschoenen. Het gemiddelde bedrag dat betaald wordt voor een kind dat sport is zo’n € 300,- per jaar.  In Noordoost-Friesland zijn er ruim 100 kinderen die door dit Jeugdfonds kunnen sporten of naar muziekles kunnen.

Lionsclub Noordoost Friesland
Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben. Interesse in de samenleving, de wil om de handen uit de mouwen te steken en de mogelijkheid om belangeloos tijd te geven aan de inzet voor anderen, dat zijn de belangrijkste eigenschappen van een Lion. De Lionsclub Noordoost Friesland is een jonge en actieve club van rond de dertig leden.

Foto’s: Marit Anker

Wilco Bruinsma van Audiocom reikt de eerste prijs uit aan Gerard Wiersma. Theo Havinga en Zwany Braaksma ontvangen de tweede prijs van Laurens Feitsma. Geert Jan Hellinga, derde prijswinnaar mist op de foto, hij won de overnachting in B&B Het Markthuisje.