Republiq reikte de duurzaamheidsprijs 2024 uit aan woningcorporaties waaronder Thús Wonen, die in het afgelopen jaar de grootste CO2-reductie heeft gerealiseerd. Thús wonen scoorde in de categorie middelgrote corporaties met de behaalde CO2-reductie landelijk het best. De winnaars in de overige categorieën zijn BrabantWonen (groot) en Destion (klein). In de categorieën wordt er onderscheid gemaakt tussen kleine corporaties (tot 5.000 eenheden), middelgrote corporaties (tot 15.000 eenheden) en grote corporaties (vanaf 15.000 eenheden).

Thús Wonen
Thús Wonen heeft de laatste jaren in het woningbezit veel duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd, zoals het plaatsen van o.a. isolatie, HR++ glas, pv-panelen en duurzame installaties. Ook het aanbrengen van kleine energiebesparende maatregelen door de Ljochtbus en het aanbieden van energiecoaching hebben bijgedragen aan het terugbrengen van CO2.

Duurzaamheidsprijs voor woningcorporaties
Republiq reikt dit jaar voor de vierde keer de duurzaamheidsprijs voor woningcorporaties uit. De duurzaamheidsprijs is een aanmoediging van Republiq aan de corporatiesector om te blijven verduurzamen en de CO2-uitstoot van de woningen terug te dringen. Winnaars van de afgelopen jaren vinden het een blijk van waardering voor de uitgevoerde werkzaamheden en de inspanningen die zij leveren voor het verduurzamen van de sector.

In beeld brengen van energieverbruik
De CO2-reductie per corporatie vormt de grondslag voor de duurzaamheidsprijs. Die reductie berekent Republiq op basis van het energieverbruik van de woningen die in eigendom zijn van de corporatie. Jaarlijks vraagt Republiq het verbruik van die woningen op bij de netbeheerders. De uitvraag vindt geclusterd plaats in groepjes van minimaal 10 woningen. Op die manier is de privacy van afzonderlijke huishoudens gewaarborgd en kan per corporatie wel het totale verbruik berekend worden. Republiq brengt op deze manier het energieverbruik van vrijwel alle corporatiewoningen in Nederland beeld.

Zuiniger omgaan met energie in 2023
Uit de verbruiksdata komt naar voren dat in 2023 substantieel meer CO2 werd bespaard dan in eerdere jaren. Dit is waarschijnlijk voor een groot deel toe te schrijven aan het zuiniger omgaan met energie door huurders. Dit betreft een na-ijleffect van de prijsstijgingen in het jaar daarvoor. Corporaties zijn echter ook flink aan het verduurzamen. Het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van woningen gaat volop door. De grootste besparingen worden gerealiseerd bij wat oudere, grondgebonden woningen en in landelijke gebieden.