2016reigersbrug_hooghout
Het college van de gemeente Dongeradeel luistert niet naar de wens van de inwoners van het Fûgellân en vervangt de brug nabij de Reigerstraat door alleen een loopbrug. De huidige brug wordt vervangen door een brug met een trap en hellingen van 20% en is te steil om te fietsen. Tijdens een bijeenkomst eind oktober gaf een grote meerderheid van de bewoners juist aan te willen gaan voor een fiets-voetgangersbrug op ongeveer de huidige locatie met hellingen van 4%. “Deze brug is landschappelijk niet inpasbaar. Bovendien hebben de lange- op en afrit nadelige gevolgen voor het zicht vanuit de woningen in de directe omgeving”, geeft Dongeradeel als reden op in een persbericht. De keus die de bewoners mochten maken was dus vooral schijn.

Vanwege het Súd Ie project moest de brug worden opgehoogd of helemaal komen te vervallen. De brug over de Súd Ie nabij de Reigerstraat in de wijk Fûgellân in Dokkum wordt vervangen door een ‘hooghout’. Aanvankelijk zou de brug helemaal vervallen, maar dat leverde een storm van protest op uit de buurt. Alleen de direct omwonenden van de brug wisten op slimme wijze de lokale politiek te overtuigen de brug in eerste instantie te laten vervallen. De meest gekozen variant levert ook volgens het college met de lange- op en afrit nadelige gevolgen voor het zicht vanuit de woningen in de directe omgeving. Lokale democratie lijkt dus vooral te bestaan op de beste contacten met het gemeentebestuur en niet met een voorkeur van de meerderheid.  Om tegemoet te komen aan het behoud van een loopverbinding tussen De Schans en het Fûgellân en recht te doen aan individuele belangen heeft het college nu gekozen voor variant 2″, zegt Dongeradeel.


Na overleg met een breed samengestelde werkgroep uit de wijk, heeft de gemeente drie technische opties laten uitwerken voor de verbinding tussen het Fûgellân en de Schans. Een fiets-voetgangersbrug, iets gedraaid op ongeveer de huidige locatie met hellingen van 4% (norm voor fietsers en voetgangers). Een Hooghout iets oostelijk van de huidige brug met een trap en hellingen van 20% of een Hooghout ter hoogte van de Eiberstraat.
Tijdens een bijeenkomst op 26 oktober zijn de varianten aan de wijk gepresenteerd.  Het college vindt variant 1, de voorkeur van een groot deel van de bewonersvertegenwoordiging, een te grote structuuringreep in de wijk. Deze brug is landschappelijk niet inpasbaar. Opnieuw trekken fietsers in Dokkum aan het kortste eind en moet ook hier honderden meters worden omgefietst.

De nieuwe brug wordt een zogenoemde ‘hooghout’. Schepen uit de DM-klasse, met een doorvaarthoogte van 2.50 meter, kunnen hier straks onderdoor varen. De mogelijkheid om lopend over de brug te gaan, blijft.
Om een veilige doorgaande verbinding voor fietsers te behouden, wordt er ook een klein stukje fietspad vanaf de brug in de Dongeradyk naar de Schans aangelegd. Het plan is om de nieuwe brug “De Reiger” iets ten oosten van de huidige brug en haaks over het water aan te leggen. De paden rond de brug worden hierop aangepast.

variant-hooghout-reigerstraat