Nieuwe Markt en IJsfontein: overwegende positieve reacties

2017marktmetijsfontein
Het nieuwe ontwerp voor de Markt in Dokkum met in het midden de IJsfontein is maandagmiddag en -avond overwegend positief ontvangen. Tijdens de eerste bijeenkomst in de Grote Kerk in Dokkum reageerden bezoekers overwegend positief. Met name het aanpakken van de Markt in een totaalplan en het groene karakter van het plan sprak de meeste mensen aan. Kritiekpunten waren er ook, al dingen die met name over de al bekende onderwerpen als het parkeren en de ruimte voor evenementen.

Betrokkenheid
Stedenbouwkundige Enno Zuidema presenteerde maandagmiddag de plannen voor de herinrichting van de Markt en vond daarbij de betrokkenheid in Dokkum erg waardevol. Hij noemde in het bijzonder de onlangs overleden architecten Gunnar Daan en Broor Adema. Beide mannen waren kritisch volger van de plannen van de Markt, wat door Zuidema als steun werd ervaren. “Ik kan me hun vragen en reacties nog erg goed herinneren”, zei Zuidema. Na de eerste presentatie van de IJsfontein kwamen 150 reacties binnen. Tijdens zogeheten ‘mienskipssessies’ die daarop volgden bespraken de leden van de klankbordgroep de voor- en nadelen van drie maquettes die in eerste instantie voor de Markt werd ontworpen. De uitkomsten van die gesprekken leidde tot het ontwerp dat maandagavond werd gepresenteerd.  In het ‘open atelier’ dat aan de Grote Breedstraat was ingericht, konden de ontwerpen voor de Markt eerder ook worden bekeken en konden reacties op de ontwerpen worden gegeven.

Beelden en trappen verdwijnen
Naast het plaatsen van de IJsfontein in het midden van de Markt, vallen er nog een aantal zaken op in het ontwerp. Zo verdwijnen de grote witte beelden in de hoek van de Markt, naar aanleiding van alle negatieve reacties die bij de gemeente binnenkwamen. De beelden werden ooit ook geplaatst als eerste aanzet om de hele Markt opnieuw in te richten. Dat kwam er tien jaar geleden niet van en de beelden passen niet in het nieuwe ontwerp. De trappen in het plein verdwijnen en alles wordt opgehoogd, zodat er meer bomen geplant kunnen worden. Aan de achterkant blijft ruimte voor ongeveer dertig parkeerplaatsen. Automobilisten kunnen na de herinrichting ook niet langer via de Boterstraat de Markt oprijden. Er komt ruimte voor een terras voor de Abdij. Daarnaast is er meer ruimte voor groen, bomen en bankjes rondom de IJsfontein, zodat er een knus plein ontstaat.

Markt met fontein Dokkum

Contouren Abdijkerk
Op de Markt worden verder de contouren van de voormalige Abdijkerk zichtbaar gemaakt. De contouren van de Abdijtoren worden zichtbaar gemaakt met muurtjes, zodat er tegelijk beschutting is voor het terras voor restaurant de Abdij. De rest van de voormalige kerk wordt zichtbaar in de bestrating.
Het hoogteverschil tussen het parkeerterrein en de rest van de Markt is ook ongeveer een halve meter, zodat er een vlak plein rond de Grote Kerk ontstaat. “Het wordt een groen plein waar het af en toe ook heel druk kan zijn”, benadrukte Zuidema. Evenementen als Dokkum Beach kunnen nog ongeveer zes volleybalvelden kwijt en de tent voor de Stadsfeesten kan op het parkeerterrein worden gezet. Ondernemer Theo Kingma van Eric’s Café liet weten kritisch te zijn over de ruimte voor de evenementen. Hij organiseert er ongeveer vijf per jaar en wordt daarin door de nieuwe inrichting wel min of meer door belemmerd.

Minder parkeren
De bomen die voor het café van de ondernemer ingetekend zijn, vindt de Dokkumer ook niet erg fraai. Dat er op het terrein minder geparkeerd kan worden ziet Kingma net als een aantal collega-ondernemers ook als een grote bedreiging voor de binnenstad. Van de huidige 64 parkeerplaatsen blijven er in het nieuwe ontwerp dertig over. Voor de Grote Kerk is het grootste struikelblok van de baan. In het eerste ontwerp werd het bovenste deel van de Markt gevuld met zonnecellen om de fontein van stroom te kunnen voorzien. Door technische onmogelijkheden is dat idee van de baan en vormt het parkeren dichtbij de kerk bij rouw- en trouwdiensten dan ook geen probleem meer. De gemeenteraad van Dongeradeel heeft begin juli 2016 ja gezegd tegen de komst van de IJsfontein op de Markt in Dokkum, dus de fontein stond ook niet meer ter discussie.

Aanjager
De IJsfontein heeft als aanjager voor plannen voor de Markt gediend. De fontein komt dan ook in het midden van de Markt te staan, met daarom heen bomen en groen. “Niet teveel bomen, maar wel bomen”, liet Zuidema weten. In het eerste ontwerp werd gesproken over 52 eiken, maar dat aantal wordt fors minder. Er komen bankjes rond de fontein en daarnaast komen er grote grasvlakken en een verharding met natuursteen waarin het verhaal van de Markt wordt verteld door het in de stenen te graveren. Qua bestrating wordt aangesloten bij de rest van de binnenstad. Ondernemer Bart van der Zant van meubelzaak Van Sinderen die aanvankelijk kritisch tegenover de IJsfontein stond, was positief over de inrichting. “Het is een mooi compromis geworden”, liet de ondernemer weten. De periode dat er aan de Markt gewerkt gaat worden vreest de ondernemer dan ook nog het meest. “Verder is het een mooie upgrading”, aldus van der Zant die ook in de klankbordgroep zitting had.

Klap
Hoewel de precieze uitwerking van de plannen nog verder gedaan moet worden, geeft de gemeenteraad binnenkort mogelijk een klap op de definitieve plannen. Op donderdagavond 30 maart wordt het besluit tot herinrichting genomen en pas in de voorbereidende stukken voor die raad is het totale bedrag dat met de herinrichting gemoeid is ook pas openbaar. Eerder werd gesproken van ongeveer 1,5 tot 2 miljoen euro, maar dat was een globale schatting.  Door alle inspraak en aanpassingen van de plannen is de IJsfontein er begin 2018 nog niet. De IJsfontein moet in mei 2018 klaar zijn. Het streven is om dan ook de herinrichting van de Markt gereed te hebben, laat de gemeente Dongeradeel weten.

2017marktmetijsfontein1

2017marktmetijsfontein2

2017marktmetijsfontein3

2017marktmetijsfontein4

2017marktmetijsfontein5

2017marktmetijsfontein6

2017marktmetijsfontein7

2017marktmetijsfontein8

2017marktmetijsfontein9

2017marktmetijsfontein91

2017marktmetijsfontein92

2017marktmetijsfontein93

2017marktmetijsfontein94

2017marktmetijsfontein95

2017marktmetijsfontein96

2017marktmetijsfontein97

2017marktmetijsfontein98

Markt met fontein Dokkum 1

Deel dit bericht:

Voormalig vissersschip gestrand bij brug Dokkum

2017vissersboot
Het voormalige vissersschip ‘ZK4’ uit Zoutkamp is in Dokkum gestrand en ligt daarom al een tijdje voor de Ee-brug in Dokkum. Reden is een storing in de brug, waardoor het schip niet door kon varen naar zijn eindbestemming Elburg. Makelaar ESB Group uit die plaats kocht het schip, nadat het jarenlang in gebruik was als vissersschip. De afgelopen jaren was het schip uit de vaart en lag het te koop in Zoutkamp. De laatste eigenaar – Jurre Kerkhof uit Zoutkamp – had het schip sinds 2012 in gebruik als de ‘Stella Maris’. De vijftien meter lange motorkotter werd voor verschillende doeleinden gebruikt, waaronder de palingvisserij.

De makelaar kocht het schip met de bedoeling om het op te knappen en vervolgens weer te verkopen. Dat de brug in Dokkum niet draaide kwam dan ook als een onaangename verrassing. Brugwachter Rielof Dijkstra liet deze website maandag weten dat de benodigde onderdelen voor het repareren van de brug nog onderweg zijn. Het lukt waarschijnlijk ook om de brug zonder die onderdelen te laten draaien en dus komt aan het bezoek van de ZK4 aan Dokkum binnenkort een eind. 

2017vissersboot2

2017vissersboot3

2017vissersboot4

2017vissersboot5

2017vissersboot6

2017vissersboot7

Deel dit bericht:

Vinders gouden winkelmandjes in de prijzen

2017winkelmandjesalbertheijn1
Vrijdagmiddag kregen de drie gelukkige vinders van de gouden winkelmandjes hun prijs uitgereikt door Hendrik Reitsma bij Albert Heijn Dokkum. Willeke de Groot uit Dokkum, Albert van der Kooi uit Dokkum en Bote Volbeda uit Ternaard vonden de mandjes en gingen met een gevulde winkeltas naar huis. Daarmee kwam een eind aan de eerste zoektocht naar de gouden winkelmandjes, die heel wat mensen in beweging bracht de afgelopen week.

In de voorjaarsvakantie waren in Dokkum drie gouden winkelmandjes te vinden. Ze waren verstopt in de berm bij de Harddraversdijk, nabij het bord met ‘welkom in Dokkum’, bij de oud papiercontainers aan de Fortuinweg in Dokkum en in de stiltetuin naast de Grote Kerk in Dokkum. Door middel van de hints konden de plekken ook geraden worden en heel wat mensen visten achter het net.

Enkele leuke wetenswaardigheden?
– De redactie werd diverse keren gebeld om het adres van Dokkumer Ype de Jong…
– Winnares Willeke de Groot klom over het hek van de stiltetuin om het mandje uiteindelijk ook te vinden. De deur van de tuin was echter ook gewoon open…
– Winnaar Albert van der Kooi had voor datzelfde hek gestaan en de tuin ingekeken. Hij zag geen winkelmandje, maar hij heeft er net als anderen overheen gekeken. Het mandje stond namelijk tegen een muurtje en was alleen vanuit de tuin zelf te zien…
– Bote Volbeda had aanvankelijk niet door dat hij het mandje gevonden had. Hij is in dienst van de gemeente en dacht zwerfvuil op te ruimen.
– Het bericht over de actie met daarin de hints werd meer dan 10.000 keer bekeken. De redactie kreeg tientallen telefoontjes, berichtjes via Facebook een mailtjes.

Ook een leuke actie organiseren?
Deze actie werd bedacht en uitgevoerd door: DOKcom, maakt het duidelijk

Deel dit bericht:

Bolwerkvilla (en monument) verkocht aan Dokkumers

2017bolwerkvilla
De prachtige villa met de naam ‘Zonneheuvel’ aan het Zuiderbolwerk in Dokkum is sinds een tijdje verkocht. Het pand stond jaren te koop, maar inmiddels is het monument voorzien van een nieuwe eigenaar. De Dokkumers die de villa betrekken waren nog in afwachting van de verkoop van hun oude huis, maar dat is inmiddels ook verkocht. Makelaars bevestigen dat ook in Dokkum en omgeving de huizenmarkt weer flink in beweging is, ook in het hogere segment. De verkoop van de bolwerkvilla komt dan ook niet als een verrassing.

In 1933 werd in Dokkum de prachtige villa gebouwd met als naam ‘Zonneheuvel’. Dat werd gedaan in opdracht van S. Bouma, directeur van de naastgelegen voormalige sigarenfabriek en groothandel. Architect Tjeerd Venstra ontwierp de villa aan het Zuiderbolwerk tussen de Zuidergracht en Het Grootdiep, wat aan zowel de voor- als achterzijde een prachtig uitzicht biedt. De woning heeft een levendige opbouw en vertoont een expressieve stijl die veel aan de Amsterdamse school heeft te danken. De villa is inmiddels aangewezen als Rijksmonument. Het pand deed lang dienst als pastorie.

Deel dit bericht:

Zoektocht naar gouden winkelmandjes voltooid!

winkelmandje3
Niets te doen in de voorjaarsvakantie? Albert Heijn Dokkum en online stadskrant in-dokkum.nl zijn een leuke speurtocht gestart! Speur mee naar de gouden winkelmandjes en win een gevulde winkelmand! Stop maar met zoeken! Alle winkelmandjes zijn inmiddels gevonden!

Winkelmandje 1: GEVONDEN!
Dhr. A. van der Kooi uit Dokkum vond binnen 18 uur nadat we hem verstopten het eerste winkelmandje bij het welkomsbord nabij de Schreiersbrêge in Dokkum: Gefeliciteerd! Vanaf dinsdagavond is winkelmandje nummer 2 te vinden. Hou de website in de gaten, want ruim voor die tijd zijn de eerste hints online te vinden!

Hint 1 was: Water
Weet jij het eerste gouden winkelmandje te vinden? Albert Heijn Dokkum en In-Dokkum.nl hebben het eerste mandje gisteravond verstopt! Tref jij een gouden winkelmandje aan, dan win jij een gevulde winkelmand! Er worden er deze week drie verstopt! Raad mee en kijk ook regelmatig op www.in-dokkum.nl voor de laatste hints. P.S. De eerste hint is alvast verstopt in dit bericht.

Hint 2 was:
Welkom in Dokkum!

Winkelmandje 2: GEVONDEN!
Het tweede winkelmandje was verstopt aan de Fortuinweg in Dokkum, daar waar Dokkumer Ype de Jong zijn trekker met oud papier leeghaalt en in de containers brengt die hier staan.
De eerste twee hints waren dan ook gericht op oud papier. (Hint 2 verweest naar oud (bejaard) en op de stippellijntjes kon steen en papier worden ingevuld. Het was de tweede hint).
De derde en vierde hint sloegen op de uitzending van het EO=programma Geloof en n hoop liefde. Op 1 minuut 34 van het programma was Ype de Jong te zien op de locatie waar het winkelmandje verstopt was.
Hint 5 spreekt voor zich. Wie de gelukkige vinder van het mandje is is nog niet bekend. Hij of zij heeft zicht nog niet gemeld.

Hint 1:
Dode bomen

Hint 2:
Bejaarde ….., ….., schaar

Hint 3:
Geloof en n hoop liefde

Hint 4:
1 minuut 34

Hint 5: 
Trekker

Winkelmandje 3:GEVONDEN!
Willeke de Groot volgde de hints van winkelmandje 2, maar kwam uit in de stiltetuin naast de Grote Kerk in Dokkum en vond daar mandje nummer 3.
Die was nog maar een paar uurtjes verstopt.

Hint 1: 
Hartje Dokkum

Hint 2:
Sssst…

Deel dit bericht: