Twee Dokkumers bovenaan PvdA-lijst Wetterskip


Van alle lijsten voor de verkiezingen op 18 maart aanstaande, valt er vanuit Dokkum gezien één lijst heel erg op. Bovenaan die lijst voor de verkiezingen voor het Wetterskip staan bij de PvdA in Fryslân twee Dokkumers fier bovenaan. Henni van Asten is lijsttrekker en staat op de eerste plaats, Remco Admiraal op de tweede. “Puur toeval”, laat lijsttrekker Henni van Asten weten in een interview met deze site.

Henni van Asten (56) is beslist geen onbekende in de politiek. In de afgelopen twaalf jaar was ze Statenlid voor de PvdA, maar politiek actief is ze nog veel langer. “Vanaf mijn negentiende ben ik lid van de PvdA”, vertelt Henni. Ze was raadslid in Deventer en na de verhuizing naar het Noorden werd ze ook actief voor de PvdA in Dongeradeel. Alle aspecten van de provinciale politiek heeft ze in die twaalf jaar wel voorbij zien komen. “Na al die jaren zie je problemen weer opnieuw langskomen. Al zit ik nu in een iets andere rol”. Van Asten is op dit moment onder andere commissievoorzitter en discussieert daardoor zelf minder mee in de debatten. Na alle jaren in Provinciale Staten, heeft van Asten zin in een nieuwe uitdaging.

Belang van de burger voorop
Er mag in maart niet alleen worden gestemd voor Provinciale Staten, maar tegelijkertijd worden dan de zetels voor het Wetterskip verdeeld. Dat gebeurde zes jaar geleden voor het laatst, toen door een schriftelijke stemming. Voor het eerste vinden nu op 18 maart de verkiezingen van het Wetterskip en Provinciale Staten tegelijk plaats. In totaal zijn er nog 18 van de 25 zetels te verdelen in het Wetterskip. De zeven zetels die al verdeeld zijn, zijn voor de geborgde partijen. Wat van Asten betreft hebben belangenorganisaties veel te veel invloed in het Wetterskip. De Dokkumse gaat zich daarom de komende tijd tijdens de campagne vooral hard maken voor het belang van de burger. “De sterkste schouders moeten daarbij de zwaarste lasten dragen. En de vervuiler moet betalen voor het schoonmaken van het water.

Belangrijke besluiten
Ook in een waterrijke stad als Dokkum staat er voor Wetterskip Fryslân heel wat te gebeuren. Toch is het niet zo dat dit de reden voor de PvdA is om twee Dokkumers bovenaan te zetten. “Remco Admiraal stond in eerste instantie op plaats nummer vijf op de lijst”, vertelt Henni van Asten. “Hij is door de leden vervolgens op plaats nummer twee gezet, want hij wordt buitengewoon gewaardeerd”. Voor Dokkum specifiek staat er niet direct een belangrijk besluit vanuit het waterschap op het programma. Toch zal ook Dokkum te krijgen met bijvoorbeeld een toenemend aantal clusterbuien. “Dat probleem zal alleen maar groter worden”, denkt van Asten. “Er is daarom genoeg te doen: op het gebied van innovaties, samen slimme oplossingen verzinnen om met de toenemende hoeveelheid neerslag om te gaan en het behoud en creëren van werkgelegenheid”. Wat van Asten betreft staat er de komende tijd genoeg besluiten op de agenda om de waterschap politiek aantrekkelijk te maken.

Schoon water en droge voeten
De lijsttrekker heeft niet direct een campagne voor ogen waarin het alleen maar gaat om het naar beneden brengen van de waterschapslasten voor burgers. “Dan moet een andere overheid de kosten betalen en dan betaalt de burger uiteindelijk toch ook”, aldus van Asten. “Het gaat mij er dan eerder om dat we ieder dubbeltje op de juiste manier uitgeven. Het waterschap zou zich vooral moeten richten op schoon water, voldoende water en droge voeten”. Doordat de PvdA-lijsttrekker onderdeel uitmaakt van een landelijke partij, denkt de Dokkumse ook veel voordelen te halen. “Ons Tweede-Kamerlid Lutz Jacobi is ook woordvoerder water en daar heb ik nu ook al veel contact mee”.

Deel dit bericht:

Oud-Dokkumer droeg steentje bij aan logo CH2018


Het logo voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 dat in de afgelopen week werd gepresenteerd, heeft ook een Dokkumer tintje. Oud-Dokkumer Jaap de Vries droeg namelijk zijn steentje bij aan het ontwerp ervan. Zelf wil hij er niet te al te veel over zeggen. Net als studio Piraat, het grafisch ontwerpbureau dat voor het logo verantwoordelijk was. Zoals bij ongeveer iedere presentatie van een nieuw logo, kreeg het nieuwe logo veel kritiek. Directeur Ton van Dijk noemt het logo juist ‘mienskip op zijn best’.

Sommige ondernemers uit Dokkum en omstreken zullen Jaap nog wel kennen. Voordat hij zeven jaar geleden uit Dokkum vertrok, ontwierp hij al logo’s voor diverse bedrijven in Noordoost Friesland. Een groot aantal daarvan zijn nog steeds in gebruik. De Vries woonde ook een aantal jaren in Groningen en werkte een aantal jaren voor Marketing Fryslân. Nieuwsgierig naar Dokkum is hij ook nog steeds als hij wordt gevraagd naar zijn betrokkenheid bij het logo. Inmiddels woont de oud-Dokkumer in Amsterdam en is hij werkzaam in Den Haag.

Naast positieve en negatieve kritiek op het nieuwe logo was er ook rumoer over de keuze voor een Haags ontwerpbureau. Voor de opdracht om een nieuwe website te maken, werden vier Friese ontwerpers gevraagd en eentje uit Den Haag. Twee bureaus uit Friesland haakten af omdat er niet betaald werd voor de “pitch”. En dus was het kiezen tussen twee Friese designers en de ontwerper uit Den Haag. De laatste kwam met het beste voorstel tegen de laagste prijs. Studio Piraat kreeg daarom de opdracht, vertelt directeur Ton van Dijk op de website van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad.

Vooral om de bijzondere kracht van de mienskip werd het plan van Leeuwarden-Fryslan beloond met de uitverkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. In de plannen voor 2018 is plaats voor iedereen in Fryslan. Van Dokkum tot Sneek. Van Drachten tot Harlingen. Maar ook voor mensen in de rest van Nederland en daarbuiten. Iepen mienskip dus. Tot ver in Europa. Voor Dokkum staan in ieder geval de projecten Eleven Fountains en The Never Ending Orchestra gepland, maar er zijn inmiddels ook een aantal extra project ideeën bekend.

Deel dit bericht:

Geen Dongeradichter: van der Galiën nieuwe Dongeraschrijver


Donderdagmiddag werd in het stadhuis van Dokkum een nieuwe Dongeraschrijver benoemd. Geen dichter dit jaar. De verantwoordelijke commissie kon daar geen geschikte kandidaat voor vinden. Dick van der Galiën uit Dokkum werd daarom benoemd als Dongeraschrijver. Evenals voorgaande jaren deed Dokkum mee aan de viering van de Nationale Gedichtendag. Dit werd gedaan tijdens de traditionele ‘Receptie voor het Gedicht’ in het oude stadhuis op De Zijl in Dokkum. De huidige DongeraDichter Marja van der Veen nam tijdens de receptie afscheid.

Tijdens de receptie werden verder een aantal gedichten worden voorgedragen door middelbare scholieren. Hoewel het landelijke thema is “Met zingen is de liefde begonnen”, zullen zij gedichten voordragen die te maken hebben met de zeventigjarige herdenking van de 22ste januari 1945, toen aan de Woudweg in Dokkum twintig mensen werden doodgeschoten. Het gesproken woord werd omlijst met muziek van het duo ‘Keep Sake’, bestaande uit Sil van Dijk en Arjen Nutma.

Deel dit bericht:

Ook oogkliniek Dokkum maakt een doorstart


De mensen van de oogkliniek in Dokkum gaan een doorstart maken met de oogzorg. Met de curator van de failliete boedel van Pasana Cure is daarover inmiddels overeenstemming bereikt. “Momenteel zijn wij druk bezig met het aanvragen van de vereiste vergunningen en structuren om de feitelijke doorstart van de oogzorg te realiseren”, wordt op een tijdelijke website gemeld. De kliniek heeft een aanvraag voor een WTZI vergunning is bij het ministerie ingediend. Zo’n vergunning is vereist voor alle zorgverleners in Nederland.

Omdat er op dit moment nog geen vergunning is, loopt de kliniek nog tegen veel beperkingen aan. Er mogen bijvoorbeeld geen geneeskundige handelingen worden uitgevoerd. De spreekuren zijn daarom nog niet geopend en oude afspraken worden voorlopig afgezegd. Patiënten met een afspraak vóór 1 maart 2015 kunnen ervan uitgaan dat hun afspraak niet kan worden nagekomen. “Ik hoop van harte u allen weer van dienst te kunnen zijn in onze prachtige en heropende oogkliniek in Dokkum”, aldus oogarts Hans Ligtvoet.

Deel dit bericht:

Bedenkers Charity Candle Dokkum naar Letland


De 6 studenten Ynte Koopal, Mohamed Diallo, Christian de Jong, Theo de Jong, Merwin van der Werff en Jorrit Hanemaaijer van ROC Friese Poort mogen binnenkort met hun idee naar Letland. De studenten wonnen de eerste prijs op de ROC Friese Poort en mogen daarom afreizen naar Riga (Letland), om daar met 14 verschillende miniondernemingen uit verschillende landen samen te komen. In Letland worden ook presentaties gehouden en samen met de Charity Candle komen de jongens op een ‘markt’ te staan, waar ook prijzen mee te winnen zijn.

De foto van de 6 studenten werd eerder als winnaar geselecteerd uit bijna 100 inzendingen uit de wijde omgeving van Dokkum. De foto en het product stralen zo ontzettend veel ‘trots op Dokkum’ uit, dat deze unaniem als winnaar werd uitgekozen. De eerste fotowedstrijd van in-dokkum.nl was een succes te noemen. Niet alleen door het grote aantal inzendingen, maar ook vanwege alle bijbehorende verhalen waarin Dokkumers vol trots over hun stad vertelden. Natuurlijk kwamen die uit Dokkum en omgeving, maar er kwamen tevens inzendingen uit Finland en Amerika bij de redactie binnen. Online stadskrant In-Dokkum.nl organiseerde de wedstrijd van maandag 17 november tot en met maandag 1 december met als thema ‘Trots op Dokkum’.

Lees ook:
Charity Candle winnaar fotowedstrijd In-Dokkum.nl
Prijzen uitgereikt aan winnaars fotowedstrijd In-Dokkum.nl

Deel dit bericht: