9. Naast ‘t Stadhuis


Suupmarkt 2 en 4
Naast ‘t Stadhuis

Periode
< 1658 –    1713      daarna woonhuis

Korte omschrijving
Deze kleine brouwerij, ooit een vrijstaand pand aan de Zijl, maakt tegenwoordig deel uit van het Stadhuis als de publieke ingang. Rinder Rinses coopman te Dokkum koopt in 1715 ‘een huisinge op ‘t Suipmerk’. De verkoopster is de nog steeds ongehuwde Antje Jaspers, die daarna naar Leeuwarden verhuist. De straatnaam Suupmarkt verwijst overigens niet naar het drinkgedrag van de Dokkumers, maar naar de sûpe (karnemelk) en zuivel die daar verkocht werd. Hoewel in het belastingkohier op het Reëel van 1714 nog wel huis en brouwerij vermeld worden, is het al in 1713 duidelijk dat de brouwerij dan niet meer in werking is: ‘vermits nu geen neeringe doet.’

> Naar het overzicht