1. Het Klavertje


Het Klavertje
Aalsumerpoort 8

Periode
< 1645 – < 1762    daarna zeepziederij

Korte omschrijving
De eerste vermelding van deze brouwerij is in 1645 als de ’mede bijsitter van ‘t Gerecht Oostdongeradeel’ Reiner Mammes een verkoop doet met daarbij een enigszins raadselachtige vermelding: ‘Artikelen berustende onder den here commissaris Buttinga.’ Het betreft de verkoop van ‘een huis en mouterie sampt eest, back en brouwerij een plaets daarbij sijne’ bij de Aalsumerpoort aan Albert Wijbes en Grijtje Deddes ‘echtelieden te Dockum’. Zij zijn de eerstvolgende jaren de gebruikers, althans dat wordt bij de verkoop in 1661 door de erfgenamen vermeld. In de daaropvolgende jaren zal de brouwerij diverse malen van eigenaar wisselen.

Achter de brouwerij loopt een opvaart voor de aanvoer van zuiver bronwater met waterschuiten vanaf de Brouwersfontein buiten de stad. Als zoon Sipke Ates rond 1733 het bedrijf overneemt, weigeren hij en de jonge brouwers Rinse Heeringa van brouwerij Stenendam en Petrus van Werven van brouwerij Bij ‘t Keereweer aanvankelijk om 25 carolusguldens te betalen voor hun intrede in het brouwersgilde. Het gilde klaagt bij de magistraat en die beslist dat de jonge brouwers moeten betalen of dat ze anders geen water uit de Brouwersfontein mogen gebruiken. Sipkes Ates betaalt uiteindelijk en wordt zodoende lid van het bierbrouwersgilde.

Brouwerij Het Klavertje is nu omgedoopt tot B&B
Voor boekingen kunt u contact opnemen met Jojanneke:
jojanneke@bookingdokkum.com
06-53241376

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga