8. Half Maentie / Het Vergulde Scheepje

Diepswal 15
Half Maentie / Het Vergulde Scheepje

Periode
< 1625 –    1803    daarna koopmanshuizinge

Korte omschrijving
De geschiedenis van deze brouwerij aan de Diepswal begint, voor zover bekend, op 6 mei 1625 als de eigenaren Hotse Coerds en Sjouk Tiaards Hobboma hun ’huisinge en brouwerije aan ‘t Diepswal’ aan de stadsbode
Jan Douwes en zijn vrouw Aaltie Sijmensdr. verkopen. De lokatie van de brouwerij is vanaf de Diepswal tot aan de Lange Oosterstraat ten westen van de niet toeganklijke steeg tussen de huidige panden van modehuis Visser en Harms. Het bij de brouwerij behorende bierhuis is echter het achterste deel van het pand van Harms ten oosten van de genoemde ontoegankelijke steeg, vroeger het Ankersmidsteegje.

In diverse publikaties wordt aangenomen dat de gevelsteen In’t Roodt Hardt (C) in de Lange Oosterstraat bij brouwerij Het Springend Hert op de Diepswal behoorde. Deze aanname is foutief, want brouwerij Het Springent
Hert stond aan de Suupmarkt. Het bierhuis (B) van brouwerij Het Vergulde Scheepje is op één pand na de naastligger van ‘gevelsteenpand’ In’t Roodt Hardt. De genoemde gevelsteen heeft ook niets van doen met
brouwerij Het Vergulde Scheepje.

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga