Zorgappartementen in voormalige Boumanschool gereed


De zorgappartementen aan de Hantumerweg in Dokkum zijn klaar. De voormalige JJ Boumanschool is gesloopt en op de plek staan nu nieuwe zorgappartementen. Talant verlaat het huidige woongebouw aan de Omloop in Dokkum. De gele flat aan de Omloop is “door een gewijzigde zorgvraag van de bewoners niet meer functioneel voor de doelgroep”, zo liet de gemeente eerder weten. Het pand aan de Hantumerweg werd door de gemeente Dongeradeel verkocht aan belegger Eric Kooistra uit Dokkum en ontwikkelaar Erik Zwanenburg van Zwanenburg Projecten BV uit Heerenveen.

Samen met de verkoop van het voormalige AVM-gebouw in dezelfde straat, wordt er een flinke slag gemaakt in het opknappen van het gebied. Het vervallen pand, dat lange tijd nog in handen was van Kooyenga Vastgoed Projecten, is inmiddels verkocht en ook hier zijn appartementen ingetekend. De voedselbank, die in het pand naast de school was gevestigd blijft op diezelfde locatie gevestigd. De organisatie heeft het gebouw gekocht.

 

Woningbouw blijft in beeld op Prinsterrein


In het voorlopig concept van de nieuwe woonvisie van de gemeente Noardeast-Fryslân staat dat voor een aantal gebieden langs de Dokkumer Ee, waaronder ook de Prinslocatie, wordt onderzocht of deze ook in aanmerking kunnen komen voor woningbouw. Dat standpunt had de gemeente zes jaar geleden overigens ook. Sinds er leegstand is op de Prinslocatie heeft de gemeente met regelmaat gesprekken met de eigenaar van de locatie.

Het komt bijna elke editie van het Dokkumer Vragenuurtje op deze website wel aan de orde: het Prinsterrein aan de Dokkumer Ee. Op de vraag ‘welk plekje in Dokkum direct moet worden aangepakt om de stad mooier te maken?’, geven veel Dokkumers aan dat het Prinsterrein toe is aan een opknapbeurt. De Prinsgronden zijn aangewezen als herstructuringsgebied. Dit moet uiteindelijk leiden tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en moeten de gronden een volwaardig onderdeel worden van Dokkum. Waarom de herstructurering nog niet van de grond komt, legt de gemeente uit:

Initieert de gemeente zelf ook zaken om de herstructurering van het terrein van de grond te krijgen?
De gronden zijn niet van de gemeente. Het initiatief voor de herstructurering ligt in eerste instantie bij de eigenaar van de gronden en gebouwen zelf. Wel ziet de gemeente toe op de ruimtelijke inrichting van gebieden die liggen binnen de gemeentegrenzen. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van nieuwe bestemmingsplannen. Als de Prinslocatie geherstructureerd wordt, zal er eerst ook een nieuw bestemmingsplan door de gemeente moeten worden vastgesteld. Daarbij moet gekeken worden naar gemeentelijk ruimtelijke beleid. In dat beleid wordt aangegeven dat het gebied waar de Dokkumer Ee de stad binnenkomt opgewaardeerd moeten worden.

Een aantal jaren geleden heeft de gemeente samen met de eigenaar en deskundigen een aantal Nije Pleats bijeenkomsten georganiseerd. De uitkomst daarvan was een schetsplan waarin verschillende deelgebieden binnen de Prinslocatie op elkaar moeten zijn afgestemd. Uitgangspunt is dat het terrein openbaar toegankelijk wordt en dat de bestaande fabriek en het verzinkerijgebouw een nieuwe invulling krijgen. Daarmee wordt het “industrieel erfgoed” behouden. In het nieuwe bestemmingsplan dat geldt voor heel Dokkum zijn deze gebouwen inmiddels aangemerkt als karakteristiek. Ook heeft de gemeente al eerder onderzoeken laten uitvoeren om daarmee bijvoorbeeld meer zicht te krijgen welke functies er op het Prinsterrein inpasbaar zijn.

Heeft de gemeente onlangs nog bij de provincie aangedrongen op een gezamenlijke aanpak?
De herstructurering van de Prinslocatie is niet eenvoudig. En aan de structurering van de hele locatie zijn hoge kosten verbonden. Ook ligt het terrein deels binnen de milieu contouren van de omliggende bedrijven. In het verleden heeft de gemeente wel gesproken met de provincie over de herstructurering van de Prinsgronden. Toen is ook gesproken over de vraag of deze locatie eventueel in aanmerking zou kunnen komen voor een provinciale bijdrage van de herstructureringskosten. Toen is de afspraak gemaakt dat er met de direct betrokken partijen een integrale schets moet worden gemaakt. Vervolgens moeten op het moment dat er concrete plannen liggen deze plannen eerst worden doorgerekend waaruit dan blijkt hoe hoog de herstructureringskosten zijn. Wanneer deze zaken in beeld zijn gebracht zou opnieuw overleg met de provincie volgen.

Is er onlangs nog overleg geweest met de NOM over het terrein?
De NOM (Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland met als doelstelling het versterken van de economie in Noord-Nederland, red.) heeft geen belang meer op de Prinslocatie en is er dus niet meer bij betrokken.

Klopt het dat er een geïnteresseerde partij is geweest die zich op het Prinsterrein wilde vestigen? Waarom heeft het betreffende bedrijf uiteindelijk niet de mogelijkheid gekregen om zich hier te vestigen?
Initiatiefnemers die zich willen vestigen op de Prinsgronden gaan eerst in gesprek met de eigenaar. De gemeente is daardoor niet van alle initiatieven en alle details op de hoogte. Wanneer zich initiatieven aandienen worden deze getoetst aan het huidige bestemmingsplan en aan het gemeentelijke ruimtelijke beleid. Tot nu heeft dat nog niet geleid tot een concreet plan.


Foto: Prinsgebouw in 2016

Meeste bewoners wonen plezierig in It Fûgellân


De meeste bewoners wonen plezierig in de wijk it Fûgellân. “Bewoners voelen zich prettig in de buurt, bewoners gaan op een prettige manier met elkaar om en helpen elkaar waar nodig maar lopen de deur niet bij elkaar plat”, zo schrijft Partoer in het onderzoeksrapport. Afgelopen jaar heeft de gemeente Dongeradeel 163 van de 933 huishoudens van It Fûgellân een enquête laten invullen over de samenhang in It Fûgellân.

Met plezier wonen in de wijk
Het overgrote deel van de ondervraagden (85 procent) geeft aan zeer plezierig tot plezierig in it Fûgellân te wonen. Vooral de locatie en het eigen huis maken het wonen in de wijk plezierig. Hierbij worden factoren zoals een open uitzicht, veel groen, een grote tuin en veel ruimte en vrijheid genoemd. Dit speelt voor veel bewoners een grote rol in het leef plezier in de wijk: ‘We hebben veel vrijheid, ruimte en vrienden in de buurt. ’ We zitten vlakbij de stad en dichtbij werk.’ en ‘We hebben een mooi open uitzicht, daardoor woon ik hier naar mijn zin.’, aldus de bewoners. Ook vinden de bewoners het contact met de buren plezierig. Zij helpen elkaar waar nodig maar lopen de deur niet bij elkaar plat. Daarnaast zijn de bewoners over het algemeen tevreden over de voorzieningen in de wijk. De belangrijkste voorzieningen zijn aanwezig ondanks dat er geen officiële ontmoetingsplek is, ontmoeten de bewoners elkaar veel bij bijvoorbeeld de pannakooi, speeltuinen, de jeu de boules baan, de bibliotheek en de supermarkt.

Het onderzoek
Het onderzoek richt zich op de sociale samenhang in it Fûgellân, de betrokkenheid van de bewoners en de activiteiten die worden georganiseerd in it Fûgellân. Het onderzoek is gedaan aan de hand van huis-aan-huis bezoeken. Het persoonlijke contact heeft het mogelijk gemaakt om de mening van alle bewoners (via een aselecte steekproef) mee te nemen. Op deze manier is een goed beeld van de wijk geschetst. De wijk bestaat uit 933 huishoudens. Hiervan was een steekproef nodig van 271 huishoudens om met 95 procent betrouwbaarheid uitspraken te kunnen doen. Uiteindelijk zijn de onderzoekers bij 163 huishoudens langs geweest om de vragenlijst af te nemen.

Ontevreden over groenonderhoud
Het belangrijkste aandachtspunt dat bewoners aangeven is het onderhoud in de wijk en met name het groenonderhoud; Zevenenveertig van het totaal aantal bewoners geven dit aan. Bewoners geven aan dat de plantsoenen, de tuinen en het openbaar groen beter onderhouden kunnen worden. Op dit moment wordt dit weinig of te rigoureus gedaan. Er is veel achterstallig onderhoud volgens de bewoners, waardoor er overhangende takken komen, onkruid tussen de stoeptegels en de plantsoenen er rommelig uitzien. Naast het groenonderhoud zijn er ook veel klachten over de wegen en stoepen; dit wordt aangegeven door zowel jongere bewoners als oudere bewoners. De wegen liggen volgens de bewoners scheef, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Lees hier het hele rapport:
Definitief rapport Fûgellân

Löwik Wonen & Slapen

Löwik Wonen & Slapen is de grootste woonboulevard van Oost-Nederland met ruim 40.000m2 showroom. Waarbij ca. 8.000 basis artikelen online staan in de webshop.

√ Alles onder één dak: Alles voor het interieur in één overzichtelijke winkel, de klant vindt altijd wat hij of zij zoekt.
√ De grootste keuze: Voortdurend wordt de collectie aangevuld met de laatste trends en de beste merken met de hoogste kwaliteit.
√ Laagste prijsgarantie: Bij Löwik heeft de klant altijd de beste prijs, gegarandeerd. Heeft de klant elders toch een lagere prijs gezien? Ook na de aankoop, betalen zij het verschil terug. Wij zijn ook de grootste in kleine prijzen!
√ Gratis levering: Bij besteding vanaf €500,00 bezorgen zij meubelen gratis, en gemonteerd thuis in heel Nederland* en de grensstreek met Duitsland.