Noodlokalen CBS De Regenboog weggehaald


Voor de leerlingen van CBS de Regenboog in Dokkum begon de dag dinsdagmorgen iets anders dan normaal. Er was een grote telescoopkraan opgesteld bij het plein die de noodgebouwen bij de school weghaalde. Onder luid gejuich werden de tijdelijke gebouwen een voor een de lucht in gehesen. Later op de ochtend werden de gebouwen ook daadwerkelijk vervoerd en bij CBS De Pionier in Dokkum geplaatst.

De noodlokalen werden enkele jaren geleden bij de school geplaatst vanwege tijdelijk ruimtegebrek. De leerlingen van de hoogste groepen kregen les in de lokalen, maar het afgelopen jaar waren de noodlokalen niet meer in gebruik. Door de komst van basisschool de Pionier maakten een aantal leerlingen de overstap naar die school. Voorheen gingen ook veel leerlingen uit de Trije Terpen naar de Regenboog. Die school start na de zomervakantie met een extra lokaal. Bij de Regenboog ontstaat door het verwijderen van de gebouwen voor de leerlingen weer ruimte om op het plein van de bovenbouw om te kunnen spelen.

Bundel ‘Myn Stadsje’ vol verhalen en versjes in het Dokkumers

De stichting Historia Doccumensis heeft een bundeltje uitgebracht in het Dokkumer Stadsfries: ‘Myn Stadsje’. De bundel, geschreven door Warner B. Banga, zit vol verhaaltjes en versjes over Dokkum en Dokkumers met prachtige sfeerbeelden en afbeeldingen van de noordelijkste stad van Nederland.

Gedichtjes en versjes over Dokkum
Schrijver Warner B. Banga is één van de leden van ‘Ut Genoatskap foar ut gebrúk fan ut Dokkumers’, welke onlangs een nieuwe website lanceerde met informatie over het Stads, en de proza en poëzie die in de loop der jaren in het Dokkumer dialect verschenen is. Dat bleek een vrij magere oogst te zijn, waarop Banga besloot om zelf voor zijn vrouw en (klein)kinderen wat gedichtjes te schrijven. Versjes over Dokkum, de molens, de leugenbank, de ijsfontein, het bierbrouwen, zomer en winter in Dokkum, maar ook over ‘syn skatsje en kleinkynders’. Het werd daardoor een heel persoonlijk document, waarover hij van familie en vrienden zoveel positieve reacties kreeg, dat besloten werd om het bundeltje toch ook uit te geven voor een breder publiek.

Zorgen over ‘ut Dokkumers’
Vanuit Ut Genoatskap verschijnen regelmatig columns in het Dokkumers op de online stadskrant In-Dokkum, waarvan er ook een aantal is opgenomen in ‘Myn Stadsje’. Daarnaast werden door Banga enkele gedichten van andere Dokkumer dichters, zoals Tiete Douma-de Vries die in de vorige eeuw vaak poëzie over Dokkum publiceerde, geselecteerd. Banga zegt daarover: “Ferskillende gedichten fan andere ouwe Dokkumers binne opnommen in dit bundeltsje om un moaier beeld te krijen fan hoe ’t de stad froeger war, mar òk hoe gaaf Dokkum noch altyd is.” Op de omslag schrijft Banga dan ook: “Dit boekje hew ik maakt om de taal fan myn hart en fan myn stadsje fast te lêgen; foar myn frou, kynders en kleinkynders, mar òk foar elk dy’t om taal geeft. Ut is allegaar taal, mar wel un taal dy’t steeds mear ferdwynt…”

‘Un moai pryske’
‘Myn Stadsje’ is dankzij subsidies van de Provincie Fryslân, de Gemeente Noardeast-Fryslân en Stichting Het Dokkumer Stadsfonds voor ‘un moai pryske’ verkrijgbaar in de boekhandel of via de website www.historia-doccumensis.nl  (onder Publicaties) in een hardcover of een paperback versie. De donateurs van de Stichting Oud-Dockum krijgen het boekwerkje overigens gratis aangeboden, aangezien de stichting door de corona-epidemie dit voorjaar geen activiteiten kon organiseren.

Horeca krijgt 5000 flessen bier ‘De Bottelier’ cadeau

De BottelierDe organisatie van de Admiraliteitsdagen heeft 5000 flessen bier geschonken aan de horeca in Noardeast-Fryslân. Het is bedoeld als hart onder de riem aan de horeca en haar gasten nu het festival niet doorgaat. Het bier dat geschonken wordt, is de Bottelier, een Tripel speciaal bier met een alcoholpercentage van 9%.

Knipoog
De Bottelier is in samenwerking met Tim Cuperus van Brouwerij Dockum gebrouwen ter ere van het tienEerstejarige jubileum van de Admiraliteitsdagen in 2020. Albert Heijn Damwâld – Dokkum en liet meteen weten een serie bier in te willen kopen nadat de eerste 5000 flessen gratis zijn uitgegeven aan horecagelegenheden in Noordoost Fryslân. “Geweldig dat onze sponsoren meegaan in onze plannen”, aldus Eelke. Het bier is een knipoog naar de Friesche Pinas, het Admiraliteitsbier van 2019. “We hebben dezelfde soort hop toegepast in het recept, dat maakt de bieren familie van elkaar”, vertelt Beau de Bruin van de biercommissie van de Admiraliteitsdagen. Toch is de smaak totaal anders. “De Bottelier is een heel toegankelijk bier en minder bitter dan de Friesche Pinas.”

Biercommissie
“De horeca is ontzettend belangrijk voor ons evenement en voor de regio. Nu de Admiraliteitsdagen niet doorgaan, willen we de horeca een hart onder de riem steken door ons nieuwste bier te schenken”, vertelt Eelke Zwart van de biercommissie. “We hopen dat het zorgt voor verbroedering in de regio en iedereen die het drinkt toch een beetje het gevoel van de Admiraliteitsdagen proeft.” De 5000 flessen bier, in horecagelegenheden van Ferwert tot aan Muntsjesyl, worden aanstaande donderdag langs gebracht. Eelke: “Zoals we dat gewend zijn staat er een team van vrijwilligers klaar dat voor elkaar te krijgen.”

De Bottelier
Het was eind 16e eeuw toen de Admiraliteit in Dokkum werd gevestigd. De admiraliteit zorgde voor veiligheid en geborgenheid van de hele kustregio van Fryslân en Groningen. Ieder jaar, in het eerste weekend van september, wordt er in Dokkum stilgestaan bij deze roemruchte periode met de Admiraliteitsdagen. De bottelier was in de tijd van de Admiraliteit aan boord verantwoordelijk voor de proviand en drankvoorraad; een cruciale rol. Een potje bier was vroeger een belangrijk onderdeel van de soldij, gezonder dan water, een belangrijke vredestichter en bovendien een prima manier om liefdes te vergeten. Beau zelf heeft zich dermate geïdentificeerd met de bottelier, dat het zijn hoofd is dat prijkt op het etiket. “Het maakt me enorm trots dat we dit als biercommissie onder de vlag van de Admiraliteitsdagen hebben kunnen ontwikkelen. Van alles wat er niet doorgaat, kunnen we dit toch onder de mensen brengen, zo kunnen we ondanks de crisis met elkaar proosten!”

Admiraliteitsdagen 2021
De Admiraliteitsdagen is een maritiem festival met muziek, spectaculaire activiteiten, historische schepen, een foodfestival en straattheater. De tiende editie van de Admiraliteitsdagen vindt plaats op 2, 3, 4, en 5 september 2021. Onder andere de Zeeuwse band BLØF, bekend van onder andere de hits Liefs uit Londen en Zoutelande, staat volgend jaar op het hoofdpodium.

De Bottelier

De Bottelier

Gastvrijheid Dokkum benadrukt met vlaggen


Op initiatief van de Ondernemers Vereniging Dokkum (OVD) zijn in de Vlasstraat, de Hoogstraat en de Waagstraat vlaggen van landen over de gehele wereld opgehangen. Hiermee wil de OVD de stad een vrolijker aanzien geven en de vanzelfsprekende gastvrijheid van Dokkum benadrukken. Met het ophangen van de vlaggen in alle kleuren hoopt de OVD op een positieve respons waarmee de actie de komende jaren langzaam uitgebreid kan worden om zo het imago van toeristische stad waar te maken en te versterken.

Toeristische trekpleister
Een andere toeristische trekpleister is de koftjalk Tromp, de grootste tjalk van de wereld, in het Grootdiep. Dit schip biedt de mogelijkheid het terras van grandcafé de Halve Maan op de Diepswal uit te breiden. Het gezamenlijke project van Stichting Tromp, Kuipers Waterbouw, Brouwerij Dockum, van Kammen Tenten en de Halve Maan blijkt een succes voor de toerist en de Dokkumers.

Achtstegroepers De Twine bouwen eigen vlot


Voor de leerlingen van groep 8 van SBO De Twine was dinsdagmorgen een spannend moment. Bij de vissteiger aan de Wettermûne in de Weeshuislanden, lieten ze hun eigen gemaakte vlot voor de eerste keer te water. Het project werd de afgelopen tijd door de groep gemaakt en was een succes. Er waren genoeg drankkartonnen gebruikt om het vlot te kunnen laten drijven en om er meerdere leerlingen tegelijk op te laten varen.

De groep jongen en meisjes hadden de afgelopen tijd 139 lege verpakkingen verzameld, goed voor een draagvermogen van 139 kilo. De pakken werden aan elkaar vastgelijmd en er werden drie pallets gebruikt voor de boven- en onderkant van het vaartuig. Ook werd de bovenkant van het vlot nog beschilderd en werden er spanbanden gebruikt om het geheel bij elkaar te houden. Al met al een bijzonder geslaagd project voor de 14 leerlingen van groep 8.

Breed gedragen en aangepast plan voor Harddraverspark


De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft een aangepast plan gepresenteerd gekregen voor het Harddraverspark, dat op brede steun kan rekenen. De plannen van bouwgroep Dijkstra Draisma werden in de afgelopen aangepast naar de variant 2A, met medewerking van Voetbalvereniging Dokkum, Kaatsvereniging Oostergo, Camping & Haven recreatie Dokkum. Ook de beide ondernemersverenigingen spreken steun uit voor de plannen, al willen ze niet expliciet voor de variant van Dijkstra Draisma kiezen.

Vier presentaties
Eind mei kreeg de gemeenteraad vier opties gepresenteerd. Een Kunstpark, een Park door de markt, een Schootsveldpark en een Nul-variant waarbij er niets aan het park wordt gedaan. De eerste en de derde variant kosten daarbij tussen de 15 en 30 miljoen euro, exclusief de kosten voor een eventuele sportverplaatsing. De tweede variant – het nu aangepaste plan van Dijkstra Draisma – kwam op een investering van de gemeente van maximaal 2,5 miljoen euro uit. In dit plan biedt het park ruimte als cultuurpark, was er ruimte voor recreatie, overnachtingen en verblijfsrecreatie, parkeren en werd er ingezet op wonen. Dit plan is nu aangepast met als toevoeging onder andere de sportvelden van VV Dokkum en de aangepaste plannen van de camping.

Buurt wil groen behouden
Hoewel er breed draagvlak is voor de plannen, is niet iedereen blij met de aangepaste variant. Buurtbewoners van de Eelaan willen de groenstrook tegenover hun woningen behouden. “Wij zijn ontstemd dat wij niet betrokken zijn bij de het ontwikkelen van deze plannen. Zeventien woningen van de Eelaan hebben direct uitzicht vanuit de woonkamer op het Harddraverspark, dit geldt ook voor een aantal woningen aan het Schapedijkje; zij worden genegeerd bij de planvorming”, schrijven ze in een brief aan het college. Inhoudelijk ondersteunen de bewoners de plannen zoals die ontwikkeld zijn wel, alleen de wens van de buurt is dat het bestaande wandelpad, groenstrook en boomwal/houtsingel gehandhaafd blijft.

Debat
De gemeenteraad besloot eerder dat er kansen zijn voor het park in Dokkum. Daarom werden onder andere Dokkum Oer de Grêft (2017): over ‘het wakker kussen van Harddraverspark’ en in het plan ‘Verbinding rond Súd Ie’ (raad, juni 2019) rekening gehouden met het recreatief herinrichten van het Harddraverspark. Op 25 juni 2020 volgt in de raadszaal van het gemeentehuis te Kollum een openbaar opiniërend raadsdebat hierover. Na de zomer zal besloten worden over het verdere proces.