Derde editie Onbeperkte Elfstedentocht in Dokkum


Van 14 tot en met 18 september 2022 wordt de derde editie van de Onbeperkte Elfstedentocht gehouden. Na het grote succes van de eerdere edities van 2020 en 2021 is er dit jaar opnieuw een tocht georganiseerd door Stichting Leef!. Dokkum was de tweede stop van de reis; de deelnemers kwamen woensdagmiddag aan op de Markt. Hun vervoersmiddelen werden onder het gemeentehuis veilig gestald en opgeladen. Donderdagochtend vervolgden ze vanaf de Markt hun route naar Franeker.

Iedereen is een winnaar!
De Onbeperkte Elfstedentocht is een evenement waar iedereen met een chronische aandoening of een beperking aan mee kan doen. Het doel van de tocht is dat je je doel nastreeft of als winnaar (van jezelf) finishen. Het is geen verplichting om de hele tocht te lopen, te fietsen of te rijden. Iedereen die meedoet aan dit evenement heeft zijn eigen doelstelling: je kunt namelijk ook als doel hebben om 10 meter te lopen met welk hulpstuk dan ook. Het kan allemaal! De deelnemers kunnen wandelend, op de fiets, de tandem, de rolstoel, de handbike, de scootmobiel of met welk hulpmiddel (indien nodig) dan ook meedoen. Zelfs het tijdsbestek kun je voor jezelf bepalen bij dit evenement. Iedereen die aan de Onbeperkte Elfsteden tocht meedoet is een winnaar!

Rondom Sionsberg: Revalidatie Friesland

In en om Sionsberg aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum gebeurt van alles op het gebied van zorg. Om al die verhalen een plekje te kunnen geven, heeft online stadskrant in-dokkum.nl de rubriek ‘Rondom Sionsberg’. Hier komt iedere keer een verhaal van Sionsberg aan bod. In deze editie vertelt Geke van der Heide over Revalidatie Friesland, gevestigd aan de achterkant van de Sionsberg.

Revalidatie Friesland helpt patiënten met allerlei verschillende diagnoses optimaal te revalideren vanuit verschillende locaties. Fysiotherapeut, Projectleider Leefstijl en vervangend teamleider Geke van der Heide legt uit dat locatie Dokkum 15 jaar bestaat en dat er onderling goede contacten zijn met Sionsberg. “We delen dezelfde huismeester en hebben korte lijntjes met elkaar. Zo is er een multidisciplinair overleg met de neuroloog en pijnspecialist. Orthopeden en chirurgen verwijzen voor problemen aan bewegingsapparaat en oncologische revalidatie naar ons door.”

 Foto: deel van team van Revalidatie Friesland – vestiging Dokkum

Doelenstellen vanuit patiënt
“Patiënten met chronische pijn tot niet aangeboren hersenletsel, patiënten met amputaties tot oncologie patiënten… Wij zien allerlei verschillende soorten volwassenen met verschillende behoeftes. En daar ligt ook direct onze belangrijkste missie: wij stellen doelen vanuit de patiënt. Wat is de behoefte van de patiënt en wat heeft hij/zij hiervoor nodig en hoe kunnen we daar als behandelteam naartoe werken.” Volgens Geke werkt dat ook het beste voor een patiënt: “Iemand die graag ging fietsen, is immers zeer gemotiveerd dat opnieuw te leren.”

Korte lijntjes en onderlinge afstemming
Geke vertelt dat het mooie aan Revalidatie Friesland is, dat op elke vestiging samen met een team van specialisten met verschillende behandeldisciplines gewerkt wordt. “We voeren regelmatig overleg met elkaar om te bespreken wat iedere patiënt nodig heeft. De lijntjes zijn zeer kort waardoor we direct afstemming met elkaar hebben. Onze onderlinge afstemming is echt onze kracht. Dat krijgen we ook vaak terug van patiënten, dat het zo fijn is hoe er vanuit elke discipline met ze meegedacht wordt. Onze aanpak is dan ook heel breed, patiënten die een enkelvoudige discipline nodig hebben komen niet in revalidatie.

Meer dan fysieke begeleiding
Wanneer je een doorverwijzing hebt voor Revalidatie Friesland begin je met een intake bij de revalidatiearts. “Deze arts legt alle gegevens naast elkaar en doet onderzoek. Vervolgens maken we gerichte doelen met de patiënt en bedenken we als team: hoe gaan we dat doen”, legt Geke uit die aangeeft dat geen patiënt en dus geen revalidatie gelijk is. “Een oncologie patiënt zal bijvoorbeeld conditioneel op willen bouwen en dan kijken we met elkaar naar belasting en belastbaarheid. Een dergelijke patiënt heeft vaak niet dezelfde energie voor dingen als voorheen. Het is belangrijk dat er een balans ontstaat tussen het geen iemand wil doen en wat het lijf (tijdelijk) aan kan. Wij begeleiden dat proces hoe je hier mee om kan leren gaan, je leven op een andere manier kan inrichten. Dat kan onder andere op het gebied van arbeid, hulpmiddelen of sociale omgeving. Vaak zijn patiënten al bij meerdere zorgverleners geweest voor zij starten aan een revalidatie traject. Revalidatie is een tijdelijk station om patiënten te begeleiden. Voor het vervolgen van conditie of kracht opbouw kunnen we mensen verwijzen naar de eerste lijn.”

Pilot voor Leerafdeling
Vestiging Dokkum heeft als eerste een pilot voor een poliklinische Leerafdeling gedaan en geeft daar nu vervolg aan. Studenten die hier komen stagelopen kijken niet alleen mee met een specialist, maar werken echt zelfstandig. “Daardoor leren ze direct interdisciplinair werken. Je leert zo heel goed over je eigen functie heen te kijken. En de theorie is toch echt anders dan de praktijk of een gekunstelde situatie.” De Leerafdeling wordt positief ontvangen door de patiënten en is niet alleen erg leerzaam voor de studenten”, vindt Geke, “Maar ook voor ons. We leren van de studenten nieuwe dingen, een nieuwe kijk en zijn daardoor echt aan het innoveren. Ook leren we met studenten en patiënten reflecteren en feedback geven.”

Student aan het woord
Vierdejaarsstudent fysiotherapie Johan uit Kollum loopt momenteel stage op de Leerafdeling en heeft een goede eerste indruk van Revalidatie Friesland. “Ik heb een minor sportfysiotherapie gedaan en wilde me nu wat breder openstellen en eens iets anders bekijken. Hier in Dokkum krijg ik veel ruimte, zo ging ik de eerste stagedag al een wandeling maken met een patiënt, dat patiëntcontact vond ik geweldig! Hier krijg ik de kans om ook andere beroepen te leren kennen door het samenwerken in een interdisciplinair team.” Met de sfeer in dat team zit het wel goed volgens Johan: “Een heel jong team, wat oogt als een vriendengroep!”

Kijk voor meer informatie over Revalidatie Friesland op de website.

Project ‘Tiid Foar Aksje’ viert opening met festival

Officieel is het project ‘Tiid Foar Aksje’ in april opgestart, maar donderdag 15 september wordt het project officiële gelanceerd tijdens een festival. Tiid Foar Aksje is een initiatief van de drie organisaties MDT (maatschappelijke diensttijd), jongerenwerkers van Stichting Welzijn Het Bolwerk en de buurtsportcoaches van Beweegteam Noardeast-Fryslân & Dantumadiel, om jongeren tussen de 12-27 jaar aansluiting te laten vinden en iets te doen te laten hebben in hun vrije tijd om zo het middelengebruik ook tegen te gaan.

Echt iets te doen voor jongeren
Regelmatig spreken jongerenwerker Joshua Leemburg en zijn collega’s, jongeren in de gemeenten Noardeast Fryslân en Dantumadiel op straat aan. “Maar eigenlijk heb ik ze ook niks te bieden”, dacht Joshua steeds vaker. “Met dit project willen we jongeren écht iets te doen aanbieden. En willen we ernaar toe werken dat jongeren zelf met leuke ideeën komen.” Joshua en zijn collega’s gaan vanaf dit schooljaar tijdens de pauzes naar de middelbare scholen om jongeren aan te spreken, met ze in contact te komen en aan te moedigen in beweging met elkaar te komen. “Dan organiseren we korte activiteiten voor tijdens de pauzes op het schoolplein.”

Met de jongeren meedenken
“Vrijetijdsactiviteiten die we met Tiid foar aksje willen organiseren variëren van sport tot muziek, van cultuur tot een hapje en een drankje met elkaar. Zo organiseerden we in de zomervakantie een minima-vakantie voor jongeren die zelf niet op vakantie kunnen. Voor deze jongeren is de vakantie vaak erg lang, nu konden zij door het tweedaagse kamp toch ergens naar uitkijken en in hun omgeving vertellen dat ze op vakantie zijn geweest”, vertelt Joshua. “Door de jongeren te laten proeven aan wat er allemaal te doen is, helpen wij ze aan een opstapje. We proberen vervolgens met ze mee te denken of ze warm over te dragen aan een sportclub, of vereniging.”

Samenwerkingen met partnerTineke Wassenaar werkt voor MDT (maatschappelijk diensttijd – waar jongeren zich vrijwillig inzetten voor een ander om zo ook je talenten te ontdekken) en geeft aan dat de wisselwerking tussen alle partners uit de regio zo belangrijk is en dat steeds meer samenwerkingen en verbindingen gezocht worden. “We willen de jongeren in deze regio echt iets leuks bieden. Er liggen al veel plannen maar we zijn vooral ook benieuwd wat we vanuit de jongeren zelf horen. Voorlopig dus vooral inventariseren.”

Zonder relatie geen prestatie
Voor Joshua is een goed contact met de jongeren belangrijk. “Tom zegt altijd: ‘Zonder relatie geen prestatie’ en daar sluit ik me bij aan. We moeten weten waar de jongeren naar toe gaan en waar behoefte aan is. Daarom is dit project zo belangrijk. Het project is geslaagd als we zien dat de jongeren dit willen. Al is er maar één jongere die zegt: wow, ik wist niet dat ik dat en dat zo leuk vond, of wat leuk dat ik toch mee heb gedaan, of wat leuk dat ik toch die en die ontmoet heb.”

Tijdens het festival komt freestyle voetballer Finn Eekkerk zij trucjes latenzien, er is (straat)theater en een djembe-sessie waar iedereen uiteraard aan mee kan doen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joshua Leemburg 06-28511041. Voor meer informatie over het openingsfestival zie onderstaande flyer:

Dokkum staat stil bij stadsgeschiedenis over Waalse Furie (1572)


In 2022 staat de stad Dokkum uitvoerig stil bij het verhaal van de Tachtigjarige Oorlog en dan voornamelijk dat van de Waalse Furie in 1572. Dit was de opstand van de geuzen, boeren en burgers tegen de katholieke Spaanse overheerser in Dokkum; de strijd zorgde voor een desastreuze stadsbrand, plunderingen en ontzettend veel gewonden en doden. 450 jaar later staat Dokkum stil bij dit bloederige maar bijzonder interessante stukje stadsgeschiedenis.

Symposium Waalse Furie en onthulling informatiezuil
Vrijdag 9 september vond in de Grote Kerk een historisch symposium plaats met als hoofdthema de Waalse Furie. Na een korte opening van burgemeester Johannes Kramer was het woord aan emeritus-hoogleraar historische Nederlandse letterkunde Herman Pleij, voormalig directeur van Museum Dokkum Ihno Dragt en restauratie-architect Siebe van Seijen. De drie mannen hielden het publiek ruim twee uur geboeid met hun verhalen over de gruwelijkheden van de Waalse Furie en wat er nu nog van te zien is in Dokkum. Ook werd de heruitgave van het boek “Ontsnapt aan het Bloedbad, over Hendrik van Bra’s verhaal over de ‘Waalse Furie’ van 1572” gepresenteerd tijdens het symposium, geschreven door Ihno Draght en uitgegeven door Stichting Historia Doccumensis. Later op de middag werd op Sonnemapleintje een gloednieuwe informatiezuil over de Waalse Furie in Dokkum gepresenteerd. De aanwezigen waren toeschouwer van een klein toneelstuk van de heren die zich introduceerden als niemand minder dan Caspar de Robles (katholieke stadshouder van Friesland in 1572) en Sippe van Scheltema (leider van de Dokkumer geuzen in 1572). Samen onthulden zij de nieuwe informatiezuil.

Open Monumentendag
Traditiegetrouw vond op 10 september de Open Monumentendag Dokkum plaats. Museum Dokkum en Stichting Oud Dockum hadden (in samenwerking met de gemeente) ook dit jaar weer een uitgebreid programma opgezet. Zo ging in het museum een bijzondere expositie over de Waalse Furie en het jaar 1572 open. Bovendien ligt er een vernieuwde stadswandeling op papier klaar voor de bezoekers met als titel ‘Een furieuze wandeling’, een speciale brochure OMD 2022 “Bolwerken en Waalse Furie” met daarin veel informatie over de bijzondere verdedigingswerken en het eeuwenoude stadscentrum en als kers op de taart werd er zaterdag een aantal bijzondere stadswandelingen over de bolwerken georganiseerd.

De expositie over de Waalse Furie bij Museum Dokkum is vanaf 10 september te zien. Via de website van het museum kunt u kaartjes reserveren. Overigens bent u ook zonder reservering van harte welkom. Het boek “Ontsnapt aan het Bloedbad, over Hendrik van Bra’s verhaal over de ‘Waalse Furie’ van 1572” is verkrijgbaar bij Museum Dokkum en tevens online te bestellen via de website van Historia Doccumensis.

Win-actie voor set van twee Wereldboeken

Zangeres Roxeanne Hazes en acteur Buddy Vedder hebben ieder een prentenboek geschreven voor de nieuwe serie Onze Wereldboeken. Beide boeken zijn gekoppeld aan een goed doel en worden met lespakketten aangeboden aan scholen. De boeken zijn verkrijgbaar via het Kruidvat én te winnen via in-dokkum.nl

Stop Pesten Nu
Het boek ‘Grapje!’ van Roxeanne Hazes gaat over een zebra die zonder strepen is geboren. Dat lijkt misschien leuk maar de andere dieren pesten Ziva. Daarom is Roxeanne’s boek gekoppeld aan het goede doel Stop Pesten Nu. Een onderwerp dat de zangeres na aan het hart ligt. ‘Ik werd als kind ook gepest,’ vertelt Roxeanne openhartig. ‘Dat had te maken met het werk van mijn vader, dat totaal anders was dan het werk van de kinderen in mijn klas. Nu denk ik dat het natuurlijk heel cool was dat ik mee mocht naar concerten en dergelijke. Maar toen werkte dat niet zo. Juist dat unieke zorgde voor een bedreiging en daar sprongen de kinderen in de klas op af.’

Dat ze een persoonlijk onderwerp aangreep voor een prentenboek maakt het voor haar eigenlijk heel ingrijpend. ‘Het boek is vrij autobiografisch en was best verdrietig en moeilijk om te schrijven. Toch vond ik het belangrijk om te doen. Als ik door dit boek een bijdrage kan leveren aan het tegengaan van pesten, dan graag,’ vertelt Roxeanne. De zangeres heeft zelf een zoontje Fender. En juist door haar eigen pestverleden zit Roxeanne er in de opvoeding bovenop dat Fender niet hetzelfde meemaakt. ‘Maar ook dat hij zelf geen pester wordt. Ik geef hem mee dat iedereen is en mag zijn zoals hij of zij zelf wil,’ zegt ze. Het schrijven is Roxeanne overigens niet vreemd want enkele jaren geleden schreef ze ook al een sinterklaasprentenboek. ‘Het is ontzettend leuk om te doen. Ik heb het boek nog niet fysiek in handen gekregen, maar ik kan niet wachten om het aan Fender voor te lezen.’

The Plastic Whale Foundation
Net als Roxeanne Hazes schreef ook Buddy Vedder een sinterklaasboek. Hij is nu gevraagd voor een boek voor Onze Wereldboeken te schrijven. Zijn boek ‘Superhelden in de dop!’ was dan ook een fijn vervolg voor de acteur/presentator. Zijn boek is gekoppeld aan The Plastic Whale Foundation die zich inzet om te voorkomen dat plastic afval in de natuur terechtkomt. ‘Ik heb twee flesjes als invalshoek gekozen. Dat vond ik origineel, want ik heb twee plastic flesjes nog niet eerder als hoofdpersoon in een verhaal gezien,’ zegt hij. ‘De twee flesjes staan samen in de supermarkt en zijn vriendjes en willen bij elkaar blijven en samen gerecycled worden. Maar het ene flesje belandt in de recyclebak en het andere flesje in de gracht.’ Voor Buddy is juist dit onderwerp belangrijk om aan te pakken. ‘Die plasticvervuiling is zo’n groot probleem. Fijn om ook op deze manier een steentje bij te dragen,’ zegt hij. Buddy probeert waar mogelijk wegwerpplastic zoveel mogelijk te voorkomen. ‘Ik ben vaak op tournee en dan neem ik mijn eten mee in een bakje en ik neem ook mijn eigen bestek mee. Ik ben niet een type dat mensen zelf aanspreekt op hun gedrag. Ik geloof er meer in om interesse te wekken en als er dan vragen komen, kan je ze inkoppen,’ zegt hij. Overigens is Buddy opgegroeid met het feit dat hij geen afval zomaar weggooit. ‘Als ik vroeger ging voetballen en je had een papiertje van de Twix en er was geen afvalbak, dan stopte ik dat in mijn tas tot ik thuis was. Voor mij is dat allemaal normaal. Ik hoop dat dat voor anderen die dat nu nog niet doen ook normaal wordt,’ aldus Buddy.

De actie Onze Wereldboeken start op 12 september. De boeken zijn dan gratis verkrijgbaar bij het Kruidvat bij aanschaf van deelnemende actieproducten. Naast de boeken is er ook een gratis lespakket voor scholen. Lezers van deze krant maken via deze lezersactie kans op een boek van Roxeanne en Buddy door het invullen van onderstaand formulier:

    Kinderen bezoeken skûtsjes Dokkum tijdens lesprogramma


    Ruim vierhonderd basisschoolkinderen uit Dokkum maken de komende weken kennis met de twee Dokkumer Skûtsjes, met het lesprogramma ‘Pake syn skûtsje’. Meteen na de Admiraliteitsdagen komen een groot aantal basisschoolkinderen aan boord van de Ebenhaëzer en de Noarderling. Het lesprogramma ‘Pake syn Skûtsje’ geeft dit stukje Friese cultuur door aan de volgende generatie.

    Voor elke groep in de basisschool is gratis materiaal voor op school, er is een leskist beschikbaar en groepen brengen een bezoek aan de skûtjes. ,,We hopen op deze manier de cultuur van het skûtsjesilen door te geven aan de volgende generatie. Kinderen leren de skûtsjes letterlijk en figuurlijk van alle kanten kennen’’, vertelt Jacob Bosma van Museum Dokkum. De skûtsjes liggen aan de steiger bij het Hellinghûs aan het Grootdiep in Dokkum tegenover Museum Dokkum. Aanmelden voor dit jaar is helaas niet meer mogelijk. De twee weken zijn volgeboekt. Informeren naar een ander moment volgend jaar kan wel (jjbosma@museumdokkum.nl).

    Bijzonder is dat Dokkum tegenwoordig twee skûtsjes heeft: ‘De Noarderling’ en de ‘Ebenhaëzer’. Laatstgenoemde schip is een wedstrijdskûtsje dat tegen andere skûtsjes strijdt om de winst tijdens verschillende wedstrijden. De Noarderling is daarentegen een nog grotendeels origineel museumskûtsje dat als doel heeft dat het behouden blijft voor de regio en hier ook zichtbaar is. ‘Pake syn skûtsje’ is een initiatief van Stichting Foar de Neiteam. En in samenwerking met het Skûtsjemuseum, Fries Scheepvaart Museum, Museum Dokkum en Sport Fryslân, heeft de Stichting Erfgoed & Publiek een bijzonder lesprogramma voor leerlingen van het basisonderwijs ontwikkeld.