Winnaars finaletrekkingen Eindejaarsloterij Dokkum bekend


V.l.n.r.: hoofdprijswinnaars echtpaar Buwalda, moeder en dochter Boonstra en Andries Terpstra namens de OVD. Winnaar De Vries-Holwerda ontbreekt op de foto.

De laatste trekking van de Eindejaarsloterij Dokkum van 2023 is op woensdag 3 januari van het nieuwe jaar verricht door Notaris Hellema. Dit keer waren er niet alleen Dokkumer cadeaubonnen ter waarde van twintig euro en vijftig euro te winnen, maar vond ook de supertrekking plaats. In die loterij dongen alle ingeleverde loten van de afgelopen weken opnieuw mee. De hoofdprijs bedroeg in die loterij maar liefst drie keer €449 euro. De gelukkige winnaars van drie hoofdprijzen en die van de €50 cadeaubonnen hebben ze donderdagochtend in ontvangst mogen nemen in de binnenstad van Dokkum. De uitreiking van de superhoofdprijzen werden gedaan door Andries Terpstra van Terpstra Elektronica. Namens de 10Store deed Fenna Hellinga de uitreiking van de €50 waardebonnen.


V.l.n.r: mevrouw Lemke, mevrouw Cuperus, Vera van der Hoek, mevrouw Prins, Fenna Hellinga namens de OVD en moeder en dochter Dijkstra.

Vijfde winnaars Eindejaarsloterij Dokkum 2023 bekend


V.l.n.r.: Henderikus Lalkens van Dizzy, D. Pousma, M. van der Veen, A. van der Valk en S. Hoekstra. Op de foto ontbreekt mevrouw De Jager.
Onder toeziend oog van notaris Hellema vond deze woensdag opnieuw een trekking plaats van de Eindejaarsloterij Dokkum. De vijf gelukkige prijswinnaars mochten hun cadeaucheques van 50 euro donderdag 28 december in ontvangst nemen bij Dizzy. De prijzen zijn door Henderikus Lalkens uitgereikt namens de OVD. Iedere week is er een trekking. Bovendien vindt in de eerste week van januari de finaletrekking plaats, waarbij alle ingeleverde loten van de hele looptijd weer opnieuw meedingen in de loterij. De superhoofdprijs van de trekking bedraagt €1.000 euro.

Hoe werkt de Eindejaarsloterij?
Wie in de maand november en december zijn inkopen doet in Dokkum, maakt kans op een waardecheque: tot en met 31 december 2023 ontvangen klanten bij aankopen tot € 10,- bij winkels in de binnenstad en winkelterrein Zuiderschans een eindejaarslot en vervolgens bij iedere € 10,- weer een lot. Ingevulde loten kunnen vóór iedere trekking (de trekkingen zijn op maandag) ingeleverd worden bij: Hema Dokkum (Hoogstraat 18), Terpstra Elektronika (Grote Breedstraat 12) of de brievenbus bij Booking Dokkum (Waagstraat 17, Dokkum). Er is ieder trekking tien keer kans op een waardecheque van € 20,- en vijf keer kans op een waardecheque van € 50,-. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. Bovendien is 2 januari ook de supertrekking, waar drie keer kans is op €449.

Prachtige Krystkuier door Dokkumer binnenstad


Op zaterdagavond 23 december vond de Krystkuier plaats in de Dokkumer binnenstad, waarin het eeuwenoude kerstverhaal tot leven werd gebracht. De wandeling begon in de Grote Kerk, waar deelnemers muzikaal werden verwelkomd door het prachtige zingen van kinderkoor Blide Sjongers. Daarna werd gestopt bij de speeltuin aan het Parksterbolwerk, waar toeschouwers meemaakten hoe Maria bezoek kreeg van een engel. Die vertelde haar dat ze een zoon zou krijgen. Via een verlicht pad over de bolwerken werden de kuierders door Elisabeth, Zacharias, Jozef en Maria meegenomen op reis naar Bethlehem.

Schaapjes aaien en beschuitjes eten
Op het Oosterbolwerk zaten de herders klaar om het publiek te vertellen over het koningskind. Kinderen konden hier schaapjes aaien en voeren. De wandelaars sloegen rechtsaf en vervolgden hun weg langs de Kleine Oosterstraat, waar een prachtig verlicht engelenkoor kerstliederen ten gehore bracht. Bij de Xenos stonden de Drie Wijzen klaar, die de groep door de Waagstraat meenamen naar het licht van de Kerstster. De tocht eindigde met Jozef, Maria en kindje Jezus in de kerststal in de kloostertuin van de kerk. Bezoekers werden hier getrakteerd op een klein beschuitje met blauwe muisjes om de geboorte van de Messias te vieren.

Winnaars vierde Eindejaarstrekking Dokkum 2023 bekend

Notaris Hellema heeft maandag 18 december alweer de vierde trekking van de Eindejaarsloterij Dokkum van 2023 verricht. De vijf gelukkige winnaars hebben dinsdag hun prijs, een Dockumer Cadeaubon ter waarde van vijftig euro, in ontvangst mogen nemen. Prijswinnaars echtpaar Rispens, Christian Hellinga, mevrouw Groen, mevrouw Dekema en mevrouw Dijkstra mochten hun prijs in ontvangst nemen bij Peter Damstra van Lippe Wonen.

Hoe werkt de Eindejaarsloterij?
Wie in de maand november en december zijn inkopen doet in Dokkum, maakt kans op een waardecheque: tot en met 31 december 2023 ontvangen klanten bij aankopen tot € 10,- bij winkels in de binnenstad en winkelterrein Zuiderschans een eindejaarslot en vervolgens bij iedere € 10,- weer een lot. Ingevulde loten kunnen vóór iedere trekking (de trekkingen zijn op maandag) ingeleverd worden bij: Hema Dokkum (Hoogstraat 18, Dokkum), Terpstra Elektronika (Grote Breedstraat 12, Dokkum) of de brievenbus bij Booking Dokkum (Waagstraat 17, Dokkum). Er is ieder trekking tien keer kans op een waardecheque van € 20,- en vijf keer kans op een waardecheque van € 50,-. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.

Noardeast-Fryslân haalt € 9.2 miljoen binnen voor het verduurzamen van woningen

Noardeast-Fryslân haalt € 9.2 miljoen binnen voor het verduurzamen van woningen

De gemeente Noardeast-Fryslan heeft zich sterk gemaakt om een bijdrage te krijgen uit het Volkshuisvestingsfonds. Namelijk voor het bestrijden van energiearmoede in de gemeente. Het resultaat is positief; het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt hiervoor € 9,2 miljoen beschikbaar. Het ministerie heeft waardering voor de inzet van de gemeente, die zelf ook € 3,5 miljoen bijdraagt uit het bestaande budget voor dit thema.

Ondersteunen van mensen die verduurzaming echt niet kunnen betalen
Het doel is om eigenwoningbezitters te helpen die verduurzaming zelf niet kunnen betalen en organiseren. Vaak is er sprake van achterstallig onderhoud of specifieke leefomstandigheden. Wethouder Rebecca Slijver is om meerdere redenen heel blij dat het is gelukt om het geld binnen te halen: “Minsken dy ‘t it net rom hawwe, kinne sa sûner en nofliker wenje. Kjeld en focht bliuwe troch maatregels better bûten de doar. Boppedat geane de enerzjylêsten nei ûnderen wêrtroch it makliker wurde kin om rûn te kommen.” De hulp komt bovenop andere subsidies en regelingen die er landelijk en gemeentelijk zijn voor verduurzaming. Het project loopt in totaal tien jaar.

In 2024 wordt een plan gemaakt waardoor het geld bij de juiste mensen komt
Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het helaas niet. Het vraagt om hele goede en duidelijke voorwaarden. Gemeenten in Nederland die ongeveer hetzelfde doen, hebben gemiddeld genomen een jaar nodig gehad om het allemaal in te regelen. Daar houdt gemeente Noardeast-Fryslân ook rekening mee, maar medewerkers zetten alles op alles om het sneller te kunnen regelen.