2. Bij ‘t Keereweer


Bij ‘t Keereweer
Aalsumerpoort 2

Periode
< 1615 – < 1771    daarna wieldraaierij

Korte omschrijving
In het jaar 1615 verkoopt Sijuert Lieuweszn, burger binnen Groningen, zijn huisinge, mouterije en brouwerije bij de Aelsumapoortster pijp strekkende
voor van de straat tot achter an sekere clijne sloot aan de voormalige brouwersgezel Tjepke Claesz. en zijn vrouw Anke Albertsdr. Het gebruik van de steeg ten noorden is volgens de koopbrief toegestaan. Hoelang zij brouwers van brouwerij Bij ‘t Keereweer zijn, is niet bekend, maar zij verkopen na verloop van tijd de brouwerij aan Jacob Scheltes, die eind 1645 overlijdt. Dirck Claseszn., medeburgemeester deser stede, en Hotse Coerts, als curatoren over het sterfhuis van wijlen Jacob Schelteszn, doen dan de volgende afkondiging: ‘Gadingmakers op 1 ure na noen op 7 februari eerst komende op het raadhuis.’ Het betreft dan de verkoop van het huis en de brouwerij. Het echtpaar Pijter Jacobs en Claescke Claeses zijn de kopers. Na het overlijden van Pijter verkoopt zijn weduwe in 1688 huis en brouwerij inclusief het brouwersgereedschap aan het echtpaar Teunis Coerts van Werven en Gertruid Crans.

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga