12. De Drie Gekroonde Roosen


Legeweg 9
De Drie Gekroonde Roosen

Periode
< 1658 – < 1871    daarna bergplaats

Korte omschrijving
Na het overlijden van Gerben Rosewinkel en vervolgens het overlijden van zijn opvolger Tjiepke Tjiepkes zijn het in 1694 de dochters Sijke en Dieuke Tiepkes die de brouwerij overnemen. Oudere stiefbroer Buwe Tiepkes is koopman en als zodanig misschien niet bij de dagelijkse gang van zaken in de bierbrouwerij betrokken, maar hij is wel degene die in het Bierbrouwersgilde ingeschreven staat. De brouwerij groeit daarna uit tot de grootste van Dokkum en zal dat ook lange tijd blijven.

Fokko Ozinga van brouwerij De Drie Gekroonde Rozen en Ive Hansma van Het Wagentje [3] zijn de laatste bierbrouwers van Dokkum. Zij besluiten in 1867 om de Bonifatiusbron, waarvan zij het octrooi en het monopolie bezitten, aan de stad Dokkum te schenken.

> Naar het overzicht

Foto: Warner B. Banga