De werkzaamheden op het voormalige terrein van Prins Dokkum zijn al een tijdje aan de gang. Eerder werd al in opdracht van de gemeente Dongeradeel 1000 vierkante meter grond gesaneerd door WMR uit Rinsumageest. Afgelopen week is gestart met het vergroten van de bergingsvijver langs de Birdaarderstraatweg te Dokkum.

Deze maatregel, in het kader van het rioleringsplan en heeft als doel om de kans op wateroverlast in de wijk Hoedemakerspolder te verkleinen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Elzinga Wegenbouw te Dokkum in opdracht van de Gemeente Dongeradeel. Binnenkort start het Wetterskip Fryslân met de bouw van een poldergemaal met een veel hogere capaciteit dan dat van het huidige gemaal.