Bij verenigingen en stichtingen zijn achter de schermen vaak vele vrijwilligers actief betrokken. In-Dokkum gaat in deze nieuwe rubriek op zoek naar achtergrondverhalen van verenigingen én de mensen die actief zijn binnen die vereniging. Soms als drijvende kracht, soms als helpende hand. Deze week een gesprek met Louwrens Hacquebord, bestuurslid bij Stichting Skûtsje de Noarderling. 

Over de stichting
“Stichting De Noarderling is vijf jaar geleden, op 12 december 2016, opgericht. Het doel van de stichting is het behoud en het in de vaart houden van skûtsje de Noarderling. Dat skûtsje werd in 1907 in Dokkum gebouwd, op de plek waar nu parkeerterrein De Helling is. Op de hoek van de stadsgracht en de Dokkumer Ee lag destijds de scheepswerf van Gerrit Barkmeijer. Na allerlei omzwervingen is het skûtsje in 2016 door een groep enthousiastelingen naar Dokkum terug gehaald. Het lag te koop in Stavoren en kon met steun van de gemeente Dongeradeel en een aantal Dokkumer bedrijven worden aangekocht”, legt Louwrens Hacquebord uit.

Doelen en waarden
“Wij doen van alles bij de stichting. We zorgen ervoor dat het schip in goede conditie blijft door zelf en met vrijwilligers onderhoud te plegen. Indien nodig schakelen we gespecialiseerde bedrijven in. Om het onderhoud, maar bijvoorbeeld ook de verzekeringspremie, te kunnen betalen werven we sponsoren, vrienden en donateurs. Daarnaast kunnen mensen het schip, met bemanning, huren om er een dag of middag op te zeilen. Ook proberen we steeds meer informatie en verhalen boven water te krijgen over skûtsjes in het algemeen en de Noarderling in het bijzonder. En over de geschiedenis van het vervoer over water in onze regio”, vertelt Louwrens. “De Noarderling is een prachtig stukje varend erfgoed dat in Dokkum gebouwd is. Wij vinden het belangrijk dat het schip behouden blijft voor de regio, daar ook zichtbaar is, én wordt gebruikt. Daarnaast vinden wij het van belang dat de rijke en interessante geschiedenis die aan het skûtsje verbonden is voor iedereen toegankelijk is, en verder verrijkt wordt met ‘nijsgjirriche’ informatie en mooie verhalen”, benadrukt Louwrens.

Ondersteuning en werktaken
“Mensen kunnen ons steunen door donateur te worden voor € 20 per jaar. Op www.dokkumerskutsje.nl hebben we een digitaal aanmeldformulier. Daar is ook informatie te vinden over andere vormen van sponsoring. Daarnaast kunnen mensen ons steunen als vrijwilliger. Er is van alles te doen: meehelpen bij kleine en grotere onderhoudsklussen en andere ‘voorkomende werkzaamheden’, meezeilen als bemanning, historisch onderzoek, fondsenwerving, enzovoort, enzovoort”, vertelt Louwrens Hacquebord. Over zijn eigen taken binnen de stichting vertelt Louwrens: “Specifiek houd ik me bezig met de PR en communicatie: onderhoud van onze website, beheer van onze Facebook-pagina, nieuwsbrieven maken, persberichten schrijven, opduikelen van verhalen en wetenswaardigheden, etc. Daarnaast doe ik het regelwerk en de communicatie voor de vaar- en zeiltochten met gasten, ga ik regelmatig mee als bemanning en ben ik ‘medewerker onderhoud en andere klussen’.”

Corona en de toekomst
“Net als voor iedereeen: raar. Ik weet het ‘officiële’ begin nog goed. Op 12 maart 2020 werden de eerste corona-maatregelen afgekondigd. Wij hadden die dag onze jaarlijkse donateursavond. Normaal gesproken is dat zo’n beetje de start van het nieuwe skûtsje-seizoen. Dit keer was het ook direct het einde: De Noarderling heeft dat hele jaar werkloos aan de kade gelegen. Doordat we niet konden zeilen met gasten, misten we een deel van onze normale inkomsten. Onze verzekeraar was bereid om de premie tijdelijk te verlagen en daardoor konden we het, dankzij onze sponsoren, vrienden en donateurs, toch rooien. Het afgelopen zeilseizoen konden we gelukkig wel weer varen met gasten. We zijn dan ook meerdere keren het Lauwersmeer op geweest om mensen een mooie zeilmiddag te bezorgen”, vertelt Louwrens enthousiast. Een idee dat al langer leeft maar door corona tot nu toe niet kon worden gerealiseerd, is een lesprogramma over skûtsjes voor basisscholen in de gemeente, inclusief een bezoek aan De Noarderling. De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart in 2019. We hopen dat het komend jaar eindelijk kan worden uitgevoerd. Dokkum/Noardeast Fryslân is één van de vijf locaties in de provincie waar het project moet gaan ‘draaien’. Trekker van het project is Museumfederatie Fryslân. Samen met Musea Noardeast Fryslân en skûtsje Eben Haëzer, het Dokkumer wedstrijdskûtsje, zorgen wij in onze regio voor de ‘lokale component'”, aldus Louwrens Hacquebord van Stichting Skûtsje de Noardeling.