Omdat de ervaringen positief zijn, wordt de maatregelen van het eenrichtingsverkeer op de Diepswal in Dokkum verlengd en uitgebreid. De Diepswal is voortaan ook autovrij op zaterdag vanaf 12:30 uur, dit was vanaf 17.00 uur. De maatregelen hebben gezorgd voor meer rust en ruimte, een prettige verblijfsruimte en een betere doorstroming. Het is een van de punten die moeten zorgen voor een aantrekkelijke binnenstad. Ondernemers, bewoners, gemeente willen verder een aantrekkelijke inrichting en aankleding van de binnenstad, goede voorzieningen voor fietsers en de bewegwijzering en informatievoorziening verbeteren.

Minder overlast voertuigen
De verdere uitwerking van de maatregelen vindt plaats in het Binnenstad management waarin de verschillende partijen zijn vertegenwoordigd. Dit overleg wordt na de zomervakantie weer opgestart.
Daarin wordt ook gesproken over het aantrekkelijk maken van de looproutes naar de binnenstad, het oplossen van knelpunten voor laden en lossen, het stimuleren van innovatieve, schone en gebundelde vormen van bevoorrading en voldoende parkeergelegenheid. De partijen willen van Dokkum een gastvrije en bereikbare ontmoetingsplek maken. “Een aantrekkelijke bestemming voor bezoekers en toeristen met zo weinig mogelijk overlast van voertuigbewegingen”, zo schrijft de gemeente in haar persbericht.


De ambitie kwam tot stand na overleg tussen gemeente Noardeast-Fryslân, Ondernemersvereniging Dokkum (OVD), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Wijkraad Binnenstad, Admiraliteitsdagen en Stadspromotie Dokkum.